logotyp

Aktuálně

středa 28. září

 • Státní svátek – Den české státnosti.

čtvrtek 29. září

 • Projekt – Den přátelství – 0. A, 1. E, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Novotná.
 • Výlet do Hrusic – za kocourem Mikešem – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Benešová.
 • Výlet – ZOO Jihlava – 6. C, 6. D, zajišťují pí uč. Mrázová a pí uč. Jurečková.
 • Vystoupení pro jubilanty – KC Průhon, 14:00, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Kalina.
 • Přednáška Ochrana goril v Africe – společenská místnost na Socháňce, vstup zdarma, zajišťuje pí uč. Krauseová:

08:00 – 09:40 – 8. C, 8. D, zajišťují 1. a 2. vyučovací hodiny,

09:55 – 11:45 – 7. A, 7. D, zajišťují 3. a 4. vyučovací hodiny,

11:55 – 13:35 – 7. B, 7. C, zajišťují 5. a 6. vyučovací hodiny


pondělí 3. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


středa 5. října

 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Socháňova, zajišťuje pí uč. Němcová. Odjezd.
 • Exkurze – Pražský hrad, 5. E, zajišťuje pí uč. Mráčková.

čtvrtek 6. října

 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Laudova, zajišťuje pí uč. Němcová. Odjezd.
 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Socháňova, zajišťuje pí uč. Němcová. Návrat.
 • Výlet – zámek Ploskovice1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Dundáčková Rychlá.
 • Exkurze – výroba mýdla a skla, Chrustenice - 4. A, 5. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.

pátek 7. října

 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Laudova, zajišťuje pí uč. Němcová. Návrat.

pondělí 10.října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici
 • Štefánikova hvězdárna – Praha – 6. E, 6. F, zajišťují pí uč. Chlapcová a p. uč. Kalina.

   


úterý 11. října

 • Návštěva pedagogů z turecké školy – společenská místnost.
 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici. 
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

středa 12.října

 • Návštěva pedagogů z turecké školy – společenská místnost.
 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici. (Prosím, musíte se jít podívat, zda ve vaší tělocvičně právě revize probíhá či ne. Děkuji.)
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

čtvrtek 13. října

 • Návštěva pedagogů z turecké školy – společenská místnost.
 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Laudově ulici. (Prosím, musíte se jít podívat, zda ve vaší tělocvičně právě revize probíhá či ne. Děkuji.)

pátek 14. října

 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Laudově ulici

podělí 17. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková

 • Divadelní představení– KC Průhon – 1. E, 1. F, 1. G, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Kropáčová, pí uč. Veselá Tereza a pí uč. Srpová.

středa 19. října

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Veselková a pí uč. Kratochvílová.

pondělí 24. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


26. - 27. října

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.


pátek 28. října

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

Informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2022/2023

 

Stručné představení školy

Ve školním roce 2022/2023 bude mít škola 56 tříd, to je asi 1450 žáků a 20 oddělení školní družiny, dále máme jednu přípravnou třídu. Ve škole pracuje 85 učitelů, 20 vychovatelek školní družiny, tři speciální pedagožky a 27 asistentů pedagoga.  Vyučujeme ve dvou pracovištích – Socháňova a Laudova. Ke škole patří dva sportovní areály.Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 se koná ve  čtvrtek  1. září 2022.

Pracoviště Laudova:

8:00  ve společenské místnosti – 1. E, 1. F. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 7:55.

8:25  ve společenské místnosti – 0. A, 1. G. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 8:20.

Pracoviště Socháňova:

9:15  ve společenské místnosti – 1. A, 1. B. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 9:00.

10:00  ve společenské místnosti – 1. C, 1. D. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 9:45.

Přivítání prvňáků a proslovy trvají zhruba  20 – 30 minut. Po slavnostním zahájení pokračují žáci se svými rodiči ve třídách. Konec cca po 1,5 hodině. Následuje první třídní schůzka rodičů od 17:00 (již bez dětí). Třídní schůzka bude trvat cca do 18:00 - 18:30 hodin. Již první den je v provozu školní družina (tento den školní jídelna nevaří oběd).

Výuka –
02. 09. 2022 – 2 vyučovací hodiny, do cca 9:40

od 05. 09. 2022 - 4 vyučovací hodiny, konec vyučování 11:45

Děti mají v prvním ročníku 20 hodin, tzn. pětkrát v týdnu 4 vyučovací hodiny.  První hodina začíná v 8:00, budova je otevřena od  7:40, čtvrtá hodina končí v 11:45. Provoz školní družiny  6:30 – 17:30, měsíční poplatek 100,- Kč.

Hodnocení -  září – říjen    motivační,  později známky, na konci  I. pololetí dostanou děti vysvědčení,  kde budou mít známky ze všech předmětů.                           

Informace pro rodiče -  prostřednictvím záznamníků, notýsků. Od 3. ročníku používáme papírovou i elektronickou žákovskou knížku. Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka.

První třídní schůzka se koná 1.9.2022 od 17:00 (pouze pro 0. A, všechny 1. a 6. třídy, 2. E, 3. E, 4. B
a 8. G),

ostatní třídní schůzky:

                             11.10.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             12.10.2022     od 18:00  – pracoviště Socháňova

                             06.12.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             07.12. 2022    od 18:00 – pracoviště Socháňova

                             18.04.2023    od 18:00  – pracoviště Laudova

                             19.04.2023    od 18:00 – pracoviště Socháňova

 Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve,  lépe je hledat řešení problému dříve než později.


Jak ulehčit nástup dětí do školy?

Pokud má Vaše dítě vadu řeči, věnujte se intenzivně její nápravě. Cvičení dle rad logopeda je potřeba provádět minimálně dvakrát denně.

Postupně se s dětmi připravujte na školu – motivace ke změně – nákup věcí – chystání do školy.
Ukládejte dětem drobné povinnosti – úklid pracovního stolu, hračky apod.
Veďte děti k samostatnosti, je to sice náročné, ale do budoucna budete mít ulehčenou práci.
Spolupracujte s dětmi při chystání pomůcek na další den a nezapomeňte na – včasné vstávání, klidná snídaně, cestu do školy nenechávejte na poslední chvíli.


Aktivity
V rámci výuky absolvují děti plavecký výcvik ve  3. a 4. ročníku. Dále třídní učitelky zajišťují pro žáky školy v přírodě, výlety, exkurze, kulturní a výchovně vzdělávací akce.

Volnočasové aktivity – některé nabízíme v rámci školy - pohybové  (např. florbal), umělecké (dramatický, výtvarný kroužek, zpěv, ruční práce, konverzace v cizím jazyce). Další jsou nabízeny ve škole třetími osobami - atletika, kopaná,  tanec, šachy, angličtina. Další možnosti jsou mimo školu -  ZUŠ, DDM Praha 6, tenis …
Zvažte vývoj Vašeho dítěte, dopřejte mu volný čas, čas pro seberealizaci.
Pokuste se dítě, ale i vás nezahltit, nástup do školy je velká změna pro všechny.


Praktické informace

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím mailu, telefonu, tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat 4 dny a více, podáváte žádost ředitelce školy. Formulář najdete na webu školy. Po doporučení třídním učitelem, žádost pouze eviduji a automaticky souhlasím s uvolněním. Rodiče odpovídají za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo. 

 Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky  rodiče obdrží čip pro dítě, při ztrátě ho rodič hradí v plné výši. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v prvním zářijovém týdnu.


POMŮCKY

Vážení rodiče,
předkládáme Vám seznam základních pomůcek, které žáci budou  potřebovat v  1. třídě. Případné doplnění proběhne na třídní schůzce 1. září 2022.

Pomůcky:

 • Aktovka
 • penál -  pravítko krátké v penále, progressa
 • pevný zásobník z umělé hmoty na písmena, pevný zásobník na číslice (každý   
 • samostatně)
 • kufřík na výtvarné potřeby (orientační rozměry cca 35x23x10 cm)
 • průhledné obaly na  učebnice  a sešity  (4x A4; 8x A5, 2xA6) – obaly na

     učebnice  nakupujte až  v září podle skutečné velikosti učebnic;

 • přezůvky, ne pantofle a tenisky
 • látkový ubrousek – na svačinovou přestávku,
 • podepsaný cvičební úbor: tričko, tepláky, ponožky, krátké kalhoty  –  vše v látkovém sáčku ne batoh + sálovou obuv do tělocvičny, boty na    venkovní tělocvik
 • zástěru na Vv, hadřík, plastovou podložku na modelování velikost A4

  PROSÍME VŠE, CO JDE, PODEPSAT NEBO ALESPOŇ OZNAČIT INICIÁLY DÍTĚTE.

Rozpis zvonění

0. hodina  07:00 - 07:45
1. hodina  08:00 - 08:45
2. hodina  08:55 - 09:40
3. hodina  09:55 - 10:40
4. hodina  11:00 - 11:45
5. hodina  11:55 - 12:40
6. hodina  12:50 - 13:35
7. hodina  13:45 - 14:30
8. hodina  14:40 - 15:25


 


Informace pro rodiče žáků - přípravná třída

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 se koná ve  čtvrtek  1. září 2022.

Pracoviště Laudova:

8:25  ve společenské místnosti – 0. A, 1. G. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 8:20.

Přivítání  a proslovy trvají zhruba  20 – 30 minut. Po slavnostním zahájení pokračují žáci se svými rodiči ve třídách. Konec cca po 1,5 hodině. Následuje první třídní schůzka rodičů od 17:00 (již bez dětí). Třídní schůzka bude trvat cca do 18:00 - 18:30 hodin. Již první den je v provozu školní družina (tento den školní jídelna nevaří oběd).             

Informace pro rodiče -  prostřednictvím záznamníků, notýsků. Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka.

První třídní schůzka se koná 1.9.2022 od 17:00, ostatní třídní schůzky:

                             11.10.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             06.12.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             18.04.2023    od 18:00  – pracoviště Laudova

 Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve,  lépe je hledat řešení problému dříve než později.


 

Praktické informace

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím mailu, telefonu, tuto povinnost jim ukládá zákon. 

 Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky  rodiče obdrží čip pro dítě, při ztrátě ho rodič hradí v plné výši. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v prvním zářijovém týdnu.


POMŮCKY

Vážení rodiče,
předkládáme Vám seznam základních pomůcek, které žáci budou  potřebovat v  přípravné.  Případné doplnění proběhne na třídní schůzce 1. září 2022.

Pomůcky:

 • Batůžek
 • penál -  pravítko krátké v penále, progressa
 • kufřík na výtvarné potřeby (orientační rozměry cca 35x23x10 cm)
 • přezůvky, ne pantofle a tenisky
 • látkový ubrousek – na svačinovou přestávku,
 • podepsaný cvičební úbor: tričko, tepláky, ponožky, krátké kalhoty  –  vše v látkovém sáčku ne batoh + sálovou obuv do tělocvičny, boty na    venkovní tělocvik
 • zástěru na Vv, hadřík, plastovou podložku na modelování velikost A4

  PROSÍME VŠE, CO JDE, PODEPSAT NEBO ALESPOŇ OZNAČIT INICIÁLY DÍTĚTE.

Informace školní jídelny pro školní rok 2022/2023

 

Paní hospodářka Jitka Mikolášová vydává  elektronické čipy pro  žáky školy.  Čip je zapůjčen zdarma. V případě ztráty nebo poškození žáci zaplatí 130 Kč.

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly vráceny.

Placení stravného

Dle rozpisu plateb. V září platba – záloha, která se překlopí do vyúčtování v červnu daného školního roku a platba na konci září za skutečně přihlášené obědy. Od října do května platba za skutečně přihlášené obědy.

Hotově

-  po dohodě s pí Mikolášovou.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu školy, s variabilním a konstantním symbolem žáka. Potřebné údaje dodá hospodářka ŠJ pí. Mikolášová. Došlá částka pak bude přiřazena strávníkovi.

Číslo účtu pro platbu obědů: 0163787389/0800

Uvádějte vždy variabilní a konstantní symbol dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 13:59 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 13:59 hod)
- telefonicky – 235314420 nebo 604322235 (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)
- e-mailem: sjsochanova@volny.cz (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz , oznamte to, prosím, na: sjsochanova@volny.cz

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9),v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda – již je dítě bráno jako cizí strávník. Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Přeplatek stravného:
              -  na konci školního roku se zůstatek peněz předává dítěti či rodičům

Cena stravy (jídla):    
oběd žáci 7 - 10 let                                                                                         27 Kč 
oběd žáci 11 – 14 let                                                                                       29 Kč 
oběd žáci ZŠ od 15 let                                                                                     30 Kč 
od druhého dne nemoci (odnesen v jídlonosiči) a ostatní strávníci                       63 Kč

Bližší informace ke stravování a platbám - viz Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke školnímu stravování je v kanceláři školy či školní jídelny.


Vážení rodiče  a vážení  strávníci,

vzhledem k neustálému zvyšovaní cen potravin a energií je školní kuchyně základní školy nucena od 1.5.2022 navýšit ceny obědů.Je nám všem líto, že k tomuto opatření musíme přistoupit.

 Ceny obědů jsou od 1.5.2022 stanoveny následovně:

Kategorie

Specifikace

Cena

I.

7 – 10 let

27 Kč

II.

11 – 14 let

29 Kč

III.

15 a více let

30 Kč

III.

cizí strávníci

63 Kč

 

Děkujeme za pochopení


                                                                     Jarmila Pavlišová, ředitelka školyUpozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


Seznam alergenů

Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy