logotyp
Login

Aktuálně

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník, Benecko

Informace a fotogalerie v levém sloupci, v záložce Lyžařské výcvikové kurzy ve školním roce 2023/2024

  Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 10.04. – 11.04. 2024 
  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

 Další informace jsou v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

                      
        Těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

                                                           Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy        


Zažít školu jinak

Zažít školu jinak

středa 28. října

 • Zažít školu jinak – Den bez tašek.
 • Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník, Benecko, 2. turnus – 7. B, 7. E, 7. F. Zajišťují pí uč. Paštová, p. uč. Pavlík, p. uč. Santus.
 • Environmentální výchova - Tonda obal na cestách – společenská místnost:

08:00 – 08:45 - 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

08:55 – 09:40 – 5. F, zajišťuje pí uč. Řičařová,

09:55 – 10:40 – 6. F, zajišťuje pí uč. Dvorská,

11:00 – 11:45 - 6. E, zajišťuje pí uč. Kuprová,

 • Matematická soutěž Pangea – školní kolo, 13:00, zajišťuje pí uč. Řičařová.
 • Erasmus+ návštěva žáků z tureckých škol – společenská místnost, 09:00, zajišťuje pí uč. Jurečková, společné aktivity s našimi žáky.

pátek 1. března

 • Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník, Benecko, 2. turnus – 7. B, 7. E, 7. F. Zajišťují pí uč. Paštová, p. uč. Pavlík, p. uč. Santus. Návrat.

pondělí 4. března

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová,
09:00 – 10:00 – 3. F, 3. H – zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. uč. Srpová,
10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Benešová,
11:00 – 12:00 – 3.G – zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

 • Akce pro předškoláky – Hravá škola – výtvarná dílnička. Schůzka - dle pokynů pí uč. Caskové, třída 4. A – vedoucí Casková Marie. Akce od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Casková, Dusilová – třída 3. A

2. sk. Klufová, Veselá – třída 5. B

3. sk. Malíková, Rychlá – 1. D

4. sk. Novotná, Srpová - 2. E


středa 6. března

 • Ornita: Králík versus zajíc – 0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 2. E, 2. F, 2. G, 3. F, 3. G, 3. H, 4. E, 4. F, zajišťují třídní učitelky.
 •  Prevence:

09:55 – 10:40 – 7. B - Požární prevence, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 4. C, 1. pomoc, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny

 • Sběr papíru – pracoviště Laudova:

07:00 – 08:00, zajišťují p. Filip, p. Novozámský, pí uč. Novotná, pí uč. Srpová a pí Šparlinková.

14:00 – 17:00 zajišťují p. Filip, p. Novozámský, pí uč. Novotná, pí uč. Srpová a pí Šparlinková.


čtvrtek 7.března

 • Koncert – vývoj světové hudby - 6. – 9. ročník, společenská místnost, pracoviště Socháňova.
 • Divadlo U Hasičů – 3. F, 3. G, zajišťuje pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpánovská.

pátek 8. března

 • Divadelní představení – 8. E, zajišťuje pí uč. Svobodová.

pondělí 11. března

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová,

09:00 – 10:00 – 3. F, 3. H – zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. uč. Srpová,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Benešová,

11:00 – 12:00 – 3.G – zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

 • Akce pro předškoláky – Hravá škola – Hravá matematika. Schůzka - dle pokynů pí uč. Hlaváčové, třída 4. A – vedoucí Hlaváčová Petra. Akce od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Hlaváčová, Klufová – třída 5. C

2. sk. Benešová, Bretová – třída 3. D

3. sk. Odehnalová, Kratochvílová – 3. C

4. sk. Novotná, Fantová - 2. E


středa 13. března

 • Školní kolo soutěže Come and Show, 1 . – 9. ročník, zajišťuje pí uč. Jakubcová.
 • Sběr papíru – pracoviště Socháňova:

 

07:00 – 08:00, zajišťují p. Halfar, p. Novozámský, pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

14:00 – 17:00 zajišťují p. Halfar, p. Novozámský, pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.


pondělí 18. března

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová,

09:00 – 10:00 – 3. F, 3. H – zajišťují pí uč. Jindřochová a pí uč. Srpová,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Benešová,

11:00 – 12:00 – 3.G – zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

 • Akce pro předškoláky – Hravá školakreativní dílnička. Schůzka - dle pokynů pí uč. Kratochvílové, třída

2. B – vedoucí Kratochvílová Miloslava. Akce od 16:00 do 17:00.

1. sk. Kratochvílová, Marková – třída 3. B

2. sk. Ježdík Ondřichová, Mevald – třída 2. C

3. sk. Hanzlíková, Paštová Eva – 4. D

4. sk. Vyjídáková, Kropáčová - 0. A


středa 20. března

 • Zažít školu jinak – Žlutozelený první jarní den.
 •  Prevence:

 

09:55 – 10:40 – 7. D, Požární prevence, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 4. D, 1. pomoc, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Environmentální výchova - Tonda obal na cestách – ve společenské místnosti:

08:00 – 08:45 - 7. A, zajišťuje pí uč. Marková,

08:55 – 09:40 – 6. A, zajišťuje pí zást. Panošová,

09:55 – 10:40 – 5. D, zajišťuje pí uč. Švarcová,

11:00 – 11:45 - 3. A, zajišťuje pí uč. Dusilová,

11:55 – 12:40 – 3. B, zajišťuje pí uč. Kratochvílov


Balíček okamžité pomoci Pražanům

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy.

 Stravné zdarma

v mateřských, základních a středních školách

 Školné zdarma

v mateřských školách a základních uměleckých školách

 Družiny zdarma

na základních školách

 Příspěvek z fondu solidarity

finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

Jak na to

 • Pokud splňujete kritéria pro čerpání finančního podpory z oblasti školství a rádi byste si zažádali o příspěvek, prosím kontaktujte ředitelku příslušné mateřské, základní, střední či umělecké školy, kterou Vaše dítě/děti navštěvují.

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Postup vyřízení

 1. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity čestné prohlášení není potřeba).
 2. Podejte žádost o příspěvek ředitelce  školy.
 3. Ředitelka vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

 

Provoz ŠD:

Od 6:30 - 17:30.

Nábor do kroužků - od 4. 9. 2023.
Zahájení kroužků v týdnu od 11. 9. 2023.


Školní rok 2023-2024 - informace pro rodiče a žáky

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Informace školní jídelny pro školní rok 2023/2024

Informace školní jídelny pro školní rok 2023/2024

Paní hospodářka Jitka Mikolášová vydává  elektronické čipy pro  žáky školy.  Čip je zapůjčen zdarma. V případě ztráty nebo poškození žáci zaplatí 130 Kč.

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly vráceny.

Placení stravného

Dle rozpisu plateb. V září platba – záloha, která se překlopí do vyúčtování v červnu daného školního roku a platba na konci září za skutečně přihlášené obědy. Od října do května platba za skutečně přihlášené obědy.

Hotově

-  po dohodě s pí Mikolášovou.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu školy, s variabilním a specifickým symbolem žáka. Potřebné údaje dodá hospodářka ŠJ pí Mikolášová. Došlá částka pak bude přiřazena strávníkovi.

Číslo účtu pro platbu obědů: 0163787389/0800

Uvádějte vždy variabilní symbol a jméno dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 13:59 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky nebo www.jidelna.cz (na následující den nejpozději do 13:59 hod)
- telefonicky – 235314420 nebo 604322235 (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)
- e-mailem: sjsochanova@volny.cz, skolnijidelna@zs-perina.cz , (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.jidelna.cz , oznamte to, prosím, na: sjsochanova@volny.cz nebo skolnijidelna@zs-perina.cz .

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9),v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda – již je dítě bráno jako cizí strávník. Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Přeplatek stravného:
              -  na konci školního roku se zůstatek peněz předává dítěti či rodičům

Cena stravy (jídla):    
oběd žáci 7 - 10 let    (do 31. 08. 2024)                                                            32 Kč 
oběd žáci 11 – 14 let  (do 31. 08. 2024)                                                            34 Kč 
oběd žáci ZŠ od 15 let                                                                                     35 Kč 
od druhého dne nemoci (odnesen v jídlonosiči) a ostatní strávníci                    68 Kč

Bližší informace ke stravování a platbám - viz Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke školnímu stravování je v kanceláři školy či školní jídelny.


Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

V sekci DOKUMENTY  ŠKOLY se nachází informace a žádosti.

Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


Seznam alergenů

Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 14:00


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy