logotyp
Login

Aktuálně

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Leták pro rodiče - informace MŠMT ČRLeták pro rodiče - informace MŠMT ČR

Předávání dat při testování a trasování ve školáchPředávání dat při testování a trasování ve školách

Testování žáků od 3.1.2022

Vážení rodiče,

preventivní testování dětí I. stupně proběhne vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek ve třídách. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, se testují ihned po příchodu do školy ve společenské místnosti.Žáci, kteří mají od 8:00 plaveckou výuku testují se od 7:20 ve společenské místnosti. Příítomnost rodičů není možná. Žáci II. stupně budou testováni ve společenské místnosti ihned po příchodu do školy ve společenské místnosti.

K testování využijeme schválené antigenní testy z centrální dodávky.

Testování podléhají všichni žáci a zaměstnanci, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění COVID 19.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti pracovníka školy ve společenské místnosti nebo v kanceláři školy. Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v kanceláři školy. Test je možné nahradit potvrzením o negativním testu z oficiálního odběrového místa. Antigenní test má platnost 24 hodin, test PCR 72 hodin. Protokol předloží žák vyučujícímu první vyučovací hodiny.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování,

– mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. Do příchodu zákonného zástupce jr žák umístěn v ozolační místnosti.

O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS. 

Děkujeme za pochopení. 
Jarmila PavlišováVážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat:

 

1. v budově v Socháňově ulici – 7. února  2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   8. února  2022 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

 

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Vzhledem k epidemiologické situaci  děti nemůžete vzít s sebou.

 

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v roce  2022, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 21. 03. 2022, 28. 03. 2022 a 04. 04. 2022  od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 06.04. – 07.04. 2022  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici..

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude v případě dobré epidemiologické situaci každé pondělí v době od 25.04.2022 do  13.06.2022, vždy od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Další informace jsou v sekci Informacie pro budoucí předškoláky.


Informace pro rodiče - OČR při karanténě

Vážení rodiče,
v případě, že Vaše díte bude v karanténě, kterou škole nařídí HSMP, a vy budte potřebovat žádost o ošetřovné, tuto žádost bude vydávat  škola. V případě potřeby OČR, prosím, volejte 235317251, kde domluvíme podrobnosti.

Děkuji za pochopení.

             Jarmila Pavlišová

pondělí 24. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. D, 5. B, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, 5. A, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Bajerová,

10:00 – 11:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Straková.

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. B, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 4. B, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 3. A – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 7. C – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 - 3 . B – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 - 7 . D – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.


středa 26. ledna 2022

 • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • Prevence:

  9:55 – 11:45 – 5. C, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

  9:55 – 11:45 – 4. C, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

  9:55 – 10:40 - 3. C – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 3. D – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny


čtvrtek 27. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.


pátek 28. ledna 2022

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. D, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 4. D, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,


pondělí 31. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková

09:00 – 10:00 – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá

10:00 – 11:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Kropáčová

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Straková

 •  Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

čtvrtek 3. února 2022

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 4. E, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 5. E, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 3. E – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 – 3. F – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny,


pátek 4. února 2022

 • Pololetní prázdniny

Vážení rodiče,

milé děti,

končí rok, ve kterém bylo opět vše jinak. Ráda bych, Vám rodičům, poděkovala za ohleduplné chování v období pandemie, za to, že chápou nelehkou situaci školy. Díky také patří všem žákům, kteří se zodpovědně připravovali na výuku, jak již prezenční či distanční, a v plné míře s učiteli spolupracovali. Ráda bych touto cestou také poděkovala všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za zvládnutí obtížné práce v této nelehké době.

Žáci z Laudovky i Socháňky nazpívali naši píseň, Vánoční, kterou složili pí uč. Kalinová a p. uč. Kalina. Touto  písní chceme   Vám všem poděkovat za pomoc, podporu, spolupráci a přízeň, které si nesmírně vážíme.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, šťastné a veselé strávené společné chvíle.

Přeji nám všem, aby rok 2022 byl dobrým rokem, aby to byl rok, kdy epidemie již ustoupí a náš život se vrátí do normálu. V roce 2022 mějme velkou míru porozumění, laskavosti a inspirace.

 

                                                 Za všechny zaměstnance školy přeje Jarmila Pavlišová


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/3Qvfz_CUsPQ 


Testování a další opatření

Popis akce:

Do odvolání se každé  pondělí  budou konat další screeningová testování žáků základních a středních škol včetně dětí v přípravných třídách podle usnesení vlády ze dne 1.11. a 12.11.2021, které naleznete zde: testovani-ve-skolach-cele-zneni-0950.pdf (vlada.cz). Testování by mělo pokračovat i v lednu 2022.

 Testování se netýká očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali ve stanovené lhůtě onemocnění Covid-19. Obojí je ale nutné doložit potvrzením lékaře nebo zdravotnického zařízení.

 Při té příležitosti bychom rádi upozornili žáky a jejich zákonné zástupce na vyjádření MŠMT k dezinformacím, které lze použít i pro řešení otázky postupu při odmítání povinného nošení ochranného prostředku dýchacích cest https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/#6-nen%C3%AD-mo%C5%BEno-poru%C5%A1ovat-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1-opat%C5%99en%C3%AD).

 Ve škole je žák povinen nosit ochranu nosu a úst ve společných prostorech. Žák nemusí mít ochranu nosu a úst v době vzdělávání, pokud sedí v lavici.

 Výše uvedené vyplývá z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. října 2021:  https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove). 

 Nedodržování právně závazných opatření je důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k jeho oddělení od ostatních žáků, jak se uvádí ve výše uvedeném vyjádření MŠMT k dezinformacím.


V případě informací o nařízené karanténě se snažíme ulevit HSHM a přeposíláme tyto informace rodičům prostřednictvím mailů a telefonicky, dále rodičům vystavíme na vyžádání OČR

 Nastavená pravidla pro distanční výuku:

 • V případě karantény žáků, která byla vyhlášena HSMP pro danou třídu, bude vyučování provázeno distanční výukou on-line (MS TEAMS).
 • Všechny třídy mají výuku dle prezenčního rozvrhu – on-line se učí vybrané předměty všechny předměty.
 • Rozdělení pozornosti mezi žáky ve třídě a doma je v kompetenci vyučujícího. Distanční výuka je doprovázená samostudiem.
 • Distanční výuka je povinná.
 • Vzhledem k absenci pedagogů mohou být některé hodiny suplované, v těchto hodinách nemůže být  garantované připojení on-line.
 • Stravování – obědy nejsou automaticky odhlášeny.
 • Informace předáváme rodičům  prostřednictvím mailů po rozhodnutí HSMP.

 • Chtěla bych  vám všem poděkovat za podporu. Poděkovat za pochopení a vstřícnost rodičů, kterým sdělujeme, že si mají nechat děti doma. Poděkovat všem, že dodržují pravidla, která brání šíření nemoci. Děkuji svým zaměstnancům, vyučujícím, žákům za přístup a práci v této pro všechny náročné době.
                                                        Jarmila Pavlišová


Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25. října 2021 a 1. listopadu 2021

Současná karanténní opatření na ZŠ a informace hygienické stanice o délce karantény

Metodický pokyn HH ze dne  19.10.2021 čj.37994/2021-1/OVZ nařizuje od 25. 10. 2021 karanténu  osobě v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobu v minimální délce 7 dní ode dne posledního kontaktu.

Pokud osoba v karanténě podstoupí v rozmezí 5. – 7. den RT PCR test a výsledek testu je negativní, osoba je bez klinických příznaků, tak se nejdříve po 7 dnech karanténní opatření ukončí.

Pokud bylo výše citované nařízení splněno, lze karanténu ukončit.


Školní rok 2021-2022 - informace pro rodiče

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Školní rok 2021 - 2022 - přidělené třídnictví pracoviště Laudova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. F

pí uč. Jindřichová       Jana

I. G

pí uč. Štěpanovská     Jana

I. H

pí uč. Srpová               Zuzana

 II. E

pí uč.  Jamburová       Tereza

 II. F

pí uč.  Štauberová  Procházková R.

III. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

III. F

pí uč. Báčová               Irena        

IV. E

pí uč. Mráčková          Klára        

IV.  F

pí uč. Dvorská             Miroslava

 V. E

pí uč. Novotná            Zuzana

 V.  F

pí uč. Kropáčová        Dana

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

 VI. E

p. uč. Lustyk               Jiří       

VII. F

pí uč. Otoupalová      Drahomíra       

VII. G

pí uč.  Veselá              Tereza        

        VIII. E

pí uč. Kuprová            Karolína      

        VIII. F

pí uč. Svobodová       Nikola      

 IX. D

pí uč. Řičařová           Jaroslava     

 


Školní rok 2021 - 2022 - přidělené třídnictví pracoviště Socháňova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  I. A

pí uč. Dusilová            Zdeňka

  I. B

pí uč. Kratochvílová   Miloslava        

  I. C

pí uč. Odehnalová      Lucie        

  I. D

pí uč. Benešová          Jiřina        

  I. E

pí uč. Rychlá                Jitka        

 II. A

pí uč. Casková            Marie        

 II. B

pí uč. Štěpánová        Lenka      

 II. C

pí uč. Veselková         Hana        

 II. D

pí uč. Zerzánová         Jaroslava        

III. A

pí uč. Hlaváčová         Petra      

III. B

pí uč. Švarcová           Libuše        

III. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

III. D

pí uč. Malíková           Alena        

IV. A

pí uč. Kalinová             Jana

IV. B

p. uč. Mevald              Jaroslav       

IV. C

pí uč. Bretová             Martina        

IV. D

pí uč. Klufová              Lenka        

 V. A

pí uč. Bajerová           Jitka     

 V. B

pí uč. Veselá               Zdeňka 

 V. C

pí uč. Veselková         Alice        

 V. D

pí uč. Straková           Alice       

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  VI. A

pí uč. Procházková     Věra        

  VI. B

p. uč. Maxant              Miroslav      

  VI. C

p. uč. Melichová        Helena        

  VI. D

pí uč. Fulínová            Lucie       

 VII. A

pí uč. Drahošová        Helena        

 VII. B

pí uč. Skácelová         Gabriela  

 VII. C

pí uč. Krauseová        Lucie        

 VII. D

pí uč. Mališová           Martina        

VIII. A

pí uč. Novotná           Martina        

VIII. B

pí uč. Paštová             Yveta        

VIII. C

pí uč. Němcová          Martina       

VIII. D

pí uč. Šulová               Michaela       

  IX. A

pí uč. Zítková              Vladislava

  IX. B

pí uč. Mrázová           Vladislava       

  IX. C

pí uč. Jurečková         Jolana        

 

 

 


Žádost o informace

Vážení rodiče,
 
z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme, abyste v případě pozitivního výsledku testu na COVID 19 Vašeho dítěte, toto neprodleně nahlásili na mail: reditelka@zs-perina.cz nebo zssoch@volny.cz nebo telefonicky na číslo 235317251. Po oznámení tohoto pozitivního výsledku máme povinnost tuto informaci nahlásit na Hygienickou stanici hlavního města Prahy s Vaším kontaktem.  
Toto opatření nám bylo nařízeno z důvodu urychlení trasování rizikových kontaktů ze školy.

Děkuji za pochopení.
                                                       Jarmila Pavlišová

Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


Seznam alergenů

Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy