logotyp
Login

2013/2014

Noc s Andersenem (2013)

Noc s Andersenem (2013)

Škola v přírodě Blatná (2013)

Škola v přírodě Blatná (2013)1.E a 1.F

Vítání podzimu (2013)

V září nás prvňáky (1.E a 1.F) vítaly paní učitelky ve škole a spolu s rodiči pomohly s prvními nesmělými krůčky do našich nových tříd. Na vítání podzimu jsme se již připravovali s paní učitelkami jako pilní školáci v hodinách prvouky,pracovních činností a výtvarné výchovy. Všechno úsilí směřovalo k „uvítání podzimu“ vycházkou po novém úseku řepské naučné stezky,poznáváním živočichů žijících v lesoparku,sběrem podzimních listů a přírodnin.Vyvrcholením celé akce bylo na pláni pouštění draků ,s kterými jsme létali jako o závod.Pestrobarevní draci nám neuletěli, tvoří výzdobu našich školních chodeb a tříd,stejně jako další výrobky z nasbíraných podzimních přírodnin.
Jana Štěpanovská

Sport bez předsudků (říjen 2013)

Jako každý rok i letos, v říjnu 2013, se zapojili naši žáci do sportovního projektu určeného nejširšímu okruhu žáků základních škol. Žáci 3.,4. a 5.třídy – pracoviště Laudova se zúčastnili v pátek 25. 10. ve smíšených družstvech na školním hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny sportovní přípravy pod vedením zkušených instruktorů. Kritérium výběru dětí nebyla výkonnost žáků ale jejich zájem o pohyb, hru, zlepšit své dovednosti a zdatnost. Každý žák si opravdu mohl bez předsudků vyzkoušet základy sportovních her, např. košíkové, házené, ragby i atletickou průpravu. Děti s nadšením plnily pohybové úkoly a odměnou byl nejen zdravý pohyb a radost z her, ale také aktivní účastí získaly pro školu sponzorský dar ve formě sportovního náčiní do hodin tělesné výchovy. Děkujeme a těšíme se na jarní pokračování tohoto projektu.
Jana Štěpanovská

Adopce TAMARÍNA BĚLOVOUSÉHO

Adopce TAMARÍNA BĚLOVOUSÉHONaše třída 5. D se rozhodla přispět na chov jednoho ze zvířat Zoologické zahrady v Praze. 
Vybrali jsme si vzácného tamarína bělovousého,který patří mezi opičáky drápkaté a stali jsme se jeho adoptivními rodiči. Vybraná částka 4000 korun bude použita na nákup krmení a další potřebnou péči.Obdrželi jsme adopční listinu a na nově upravené expozici naší opičky je umístěna cedulka s názvem školy a třídy.
Jsme rádi, že můžeme tomuto ohroženému druhu naším příspěvkem pomoci. Získali jsme tak nového člena třídy, kterého půjdeme do pražské ZOO brzy navštívit. Všichni už sevelmi těšíme.
Jana Adamcová, třídní učitelka a žáci 5. D

Tamarín bělovousý

Děti učí děti i paní učitelku(únor 2014)

 

V naší třídě proběhl „Den naruby“, během kterého jsme vyučovali své spolužáky. Každý z nás nejprve dostal určité téma z matematiky, českého jazyka, angličtiny, vlastivědy nebo výtvarné výchovy. Po domácí přípravě jsme učili ostatní děti i paní učitelku, ze které se stala zlobivá žákyně se spoustou všetečných otázek. Stát za katedrou se nám moc líbilo, ale zjistili jsme, že zaujmout upovídanou třídu a něco jí vysvětlovat není úplně jednoduché. Byla to pro nás zajímavá a poučná zkušenost. Paní učitelku moc potěšilo, jak dobře jsme se svého úkolu zhostili.

žáci 5. D ZŠ genpor. Františka Peřiny,

          pracoviště Laudova 

 

 

 

Děti učí paní učitelku (únor 2014)


Den v ZOO (říjen 2013)


Den dětských sponzorů v ZOO (říjen 2013)

Naše třída 5. D byla pozvána ZOO Praha na Den dětských sponzorů. Během prohlídky zahrady jsme se zúčastnili cvičení se zvířátky,dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a dostali malé dárečky. Při této příležitosti jsme samozřejmě navštívili i našeho tamarína bělovousého, který se před námi hezky předváděl. Nikoho také nenechal na pochybách, že ovoce je jeho nejmilejší laskominou. Jsme rádi, že se má čile k světu, a to určitě i díky našemu finančnímu daru. Celý den jsme si skvěle užili a doufáme, že se do ZOO brzy vydáme znovu.

Jana Adamcová, třídní učitelka 5. D

Výlet na Karlštejn (říjen 2013)


Výlet na Karlštejn – 5. D

 Ve čtvrtek 24. října jsme se vydali po stopách Karla IV. na jeho hrad Karlštejn. Po vystoupení z autobusu byl hrad v nedohlednu, ale během několika minut chůze se nám ukázal v celé své kráse. Museli jsme zvládnout výšlap do kopce, odměnou nám byl výhled z hradeb a prohlídka vnitřních prostor tohoto významného hradu. Navštívili jsme také studnu a zvonici. Děti si z hodin vlastivědy pamatovaly spoustu informací a zajímavostí, čímž potěšily paní průvodkyni i svou třídní učitelku.

Poté jsme se přesunuli do Muzea voskových figurín, kde na nás čekala další skvělá podívaná. Mohli jsme tam spatřit spoustu významných osobností, ale taky třeba středověké řemeslníky nebo hrůzy středověkého vězení. Výlet se moc vydařil, domů jsme se vraceli spokojení se spoustou nových zážitků.

Jana Adamcová, třídní učitelka

Tříkrálové spaní ve škole (leden 2014)


Tříkrálové spaní ve škole

 V pondělí 6. ledna 2014 večer bylo v naší třídě pěkně živo. Chystali jsme se strávit noc ve škole. Přinesli jsme si spacáky spolu s dalšími nezbytnostmi a začali si užívat. Pobavili jsme se při nejrůznějších hrách, zatancovali si, zazpívali, popovídali… Spát se nám moc nechtělo, ale nakonec nás únava přece jen přemohla. Místo šustění spacáků, vtípků a chichotání se ve třídě začalo ozývat spokojené oddychování. Ráno měla paní učitelka nelehký úkol – dostat nás ze spacáků. Vstávat se nám vůbec nechtělo, ale nakonec jsme se umyli, oblékli, sbalili spacáky a při ranní pohádce jsme se nasnídali. Dopoledne jsme strávili na plavání, které nás konečně probralo. Domů jsme odcházeli spokojení, spaní ve škole se nám moc líbilo!

5. D a Jana Adamcová, třídní učitelka

 

 

 

Fotografie ze života Laudovky


Jarní běh Hvězdou 2014

Jarní běh Hvězdou 2014
Ve středu 3. 4. 2014 proběhl v oboře Hvězda již X. ročník přespolního běhu žáků 2.-5. Tříd základních škol šestého a sedmnáctého pražského obvodu. Závodu se zúčastnilo i 16 žáků z 1. stupně naší školy, z pracoviště Laudova. Konkurence byla veliká cca 200závodníků. Nejúspěšnějšími běžci naší školy byli žáci: 3. E. Julie Potůčková – 1. místo, 2. E. Lucie Freisová – 2. místo a 2. E. Jiří Habersberger – 2. místo. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci školy.
Jana Štěpanovská


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy