logotyp

2013/2014

Velká Británie 2014

Velká Británie 2014

Vážení rodiče, naše škola každoročně organizuje pro naše žáky 5. – 9. ročníku studijní pobyt ve Velké Británii. Od loňského roku ÚMČ Praha 17 poskytuje každému účastníkovi finanční příspěvek ( v roce 2012 ve výši 4000 Kč, v roce 2013 6000 Kč).

Podmínky pobytu pro rok 2014:

Termín: 17.5. – 24.5. 2014
Místo: Stratford-upon-Avon – rodiště Williama Shakespeara
Cena: 12 590 Kč ( zahrnuje dopravu, ubytování s plnou penzí v hostitelských rodinách, výuku 16 lekcí, výlety, průvodce, kompletní pojištění, nezahrnuje vstupy cca 50 GBP, kapesné)
Platby: Na základěpřihlášky obdrží dítě složenku na zálohu ve výši 5000 Kč, záloha se platí na účet školy do konce listopadu 2013. Doplatek v březnu 2014.
Grant ÚMČ: Grant je nenárokový, v minulých letech byl vypisován vždy na jaře. Škola bude o grant opět žádat. Rodiče však musí zaplatit v uvedených termínech celou částku, a v případě, že příspěvek obdržíme, bude jim dodatečně poukázán.
Podmínky studijního pobytu: Děti jsou v rodině ubytované většinou po 2 - 4, tráví zde dobu cca od 19 do 8.30 hod. následujícího dne. Rodina zajišťuje dětem snídani, oběd formou balíčku, večeři. Rodiny bydlí zpravidla v docházkové vzdálenosti od školy a děti docházejí do školy samy nebo je rodiny vozí auty, někdy jsou sváženy autobusem. Výuku vedou rodilí mluvčí, děti jsou rozděleny podle jazykové úrovně do skupin po 10 – 15. Doprovázející pedagogové zajišťují dozor nad žáky denně před výukou, o přestávkách a na poznávacích výletech, tj. cca od 8.45 do 19 hod. Jsou nápomocni při řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s ubytováním, výukou apod. Dítě nesmí bez souhlasu pedagoga opustit rodinu. Nosí u sebe kopii pasu, průkazku zdravotní pojišťovny, adresu a telefon hostitelské rodiny a českého pedagoga. Vždy se pohybuje minimálně ve dvojici, na vycházkách a výletech dbá pokynů pedagoga a průvodce. Podmínkou účasti dítěte na studijním pobytu je vyplnění závazné přihlášky, uhrazení všech plateb v řádných termínech, potvrzení o zdravotní způsobilosti účastnit se pobytu a pas platný min. 6 měsíců po termínu odjezdu, příp. OP. Rodiče dítěte, které není občanem EU, musí dítěti vyřídit vízum.
Program pobytu: viz informační list CK Kristof. Máte–li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo studijního pobytu, vyplňte prosím přihlášku a pošlete do školy ZŘ Stejskalové do 11. 10. 2013. Poté obdržíte další potřebné materiály a složenku na platbu. Další informace obdržíte u ZŘ Stejskalové - tel.: 235317251 - 2.

Studijní pobyt v Anglii - květen 2014


Poznávací zájezd do Rakouska a Neměcka - 2014


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy