logotyp
Login

Historie naší školy

HISTORIE ŠKOLY

HISTORIE ŠKOLY

Do budovy Základní školy v Socháňově ulici vstoupily děti poprvé 1. září 1986. Vyučovalo se v 6 třídách I. a II. stupně s celkovým počtem 120 žáků, 8 vyučujícími, 2 vychovatelkami a 2 vedoucími pracovníky. První ředitelkou školy byla Jana Penková.

Se vzrůstajícím počtem řepských obyvatel se zvyšoval i počet žáků, který kulminoval ve školním roce 1995/1996, kdy školu navštěvovalo 1056 dětí. Ve školním roce 2003/2004 má I. stupeň 17 tříd s celkovým počtem 325 žáků a 2. stupeň 14 tříd s 355 žáky.

Od školního roku 1991/1992 je ředitelkou Mgr. Jarmila Holá. Od 1. září 2002 nese škola název Základní škola genpor. Františka Peřiny.

budova školy Socháňova

Je zajímavé listovat kronikou školy a sledovat například materiální vybavenost školy. Ke třem tělocvičnám, společenské místnosti a pracovně dílen, které byly od počátku k dispozici, postupně přibývaly odborné pracovny chemie a fyziky, cvičný byt, jazykové pracovny, hudebna, školní galerie, studovna, knihovna, keramická dílna a počítačové pracovny. Od září 2003 děti sportují na novém školním hřišti, kde byla nevyhovující písčitá plocha nahrazena umělou trávou. Netrpělivě čekáme na dokončení sportovního areálu, na vybudování tartanové běžecké dráhy. K výuce tělesné výchovy jsou v dopoledních hodinách využívány i dvě tenisové haly.

Se společenskými změnami se postupně měnilo i pojetí výuky a částečně i obsah. V současné době se všechny děti učí anglický jazyk, třídy s rozšířenou výukou jazyků i jazyk německý. Škola Fr. Peřiny každoročně pořádá studijní pobyt ve Velké Británii a podle zájmu rodičů poznávací výlety do německy mluvících zemí. Každá třída 2. stupně vysílá svého zástupce do Školního parlamentu. Škola je členem Asociace školních sportovních klubů, spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, podílí se na mezinárodních ekologických projektech Tulipán a Modré z nebe, organizuje mnoho dalších aktivit v různých oblastech.

Napříč celou historií školy je patrná snaha prezentovat práci dětí i pedagogů v každoročně pořádaném vystoupení pro veřejnost.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy