logotyp

2015/2016

Sběr papíru - Socháňova ul. - 24. února 2016 od 14:00 do 17:00

    24. února 2016 v době od 14:00 do 17:00 se na pracovišti v Socháňově ulici koná sběr papíru. Sběr se realizuje soutěžní formou.  Rodiče či žáci mohou sběr dopravit do školy i ve středu ráno od 7:00 do 8:00 k bočnímu vchodu u rampy do školní jídelny. Balíky musí být svázané a označené jménem dítěte a třídou, když to bude možné – i hmotností balíku. Je také možné poslat do kanceláře školy paní zástupkyni Panošové lístek ze sběrných surovin s penězi – do pátku 26. února 2016. V případě, že pošlete lístek s penězi po tomto termínu nebude moci být dítě zahrnuto do soutěže, ale finanční obnos bude také poukázán na účet Rady rodičů.

 

12. února 2015

 • Návštěva knihovny – Smíchov, 1.  F.

 • Biologická olympiáda – školní kolo.

 


20. dubna 2015

 • Muzikál  Taceo -  18:00, společenská místnost, zajišťují p. uč. Maxant,  pí uč.  Fulínová.


Testování ČŠI 2015 – zjišťování výsledků žáků 9. ročníků

 informace pro žáky a rodiče 9. ročníku

Vážení rodiče, milí deváťáci,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že se vaše dítě, zúčastní testování ČŠI  2015.

Cílem testování je poskytnutí objektivizované a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz  

Všechny údaje získané v projektu jsou přísně důvěrné.
V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.
Výsledky jednotlivých škol a žáků v testech  nebudou nikde zveřejněny. Každá škola dostane  podrobnou zprávu o výsledcích svých žáků.

Harmonogram testování:

11. května 2015      8:00 – 10:00       9. C                           společenskovědní test

11. května 2015     10:00 – 12:00      9. A                           společenskovědní test

12. května 2015      8:00 – 10:00       9. B –  I. skupina        společenskovědní test

12. května 2015     10:00 – 12:00       9. B – II. skupina       společenskovědní test

13. května 2015      8:00 – 10:00       9. A                           přírodovědný  test + 
                                                                                        žákovský dotazník

13. května 2015     10:00 – 12:00      9. C                           přírodovědný  test + 
                                                                                        žákovský dotazník

14. května 2015      8:00 – 10:00       9. B –  II. skupina      přírodovědný  test +
                                                                                        žákovský dotazník

14. května 2015     10:00 – 12:00      9. B –   I. skupina      přírodovědný  test +
                                                                                        žákovský dotazník

                                                         

                                                                           

                                                                               Děkuji za spolupráci.

 

                                                                                                                    Jarmila Pavlišová

 


ZŠ genpor. Františka Peřiny,

Praha – Řepy, Socháňova 1139

 

vás  zve na

Informativní schůzku pro rodiče žáků, kteří mají zájem
o  zápis do přípravné třídy, která se bude konat na pracovišti v Laudově ulici v úterý  21. dubna 2015 od 17 hodin.

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky. Třída bude umístěna na ZŠ genpor. Františka Peřiny, na pracovišti v Laudově ulici. Přijďte si prohlédnout prostory školy, seznámit se se školním vzdělávacím programem a aktivitami, které škola nabízí.

Na pracovišti v Laudově ulici v úterý  21. dubna 2015 od 17 hodin.

 

                                                   Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


30. dubna

 •    Planetárium – přednáška, 2. A, 2. C, 2. D, 3. D – zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Bajerová, pí uč. Špaleta, pí uč. Ondřichová, tělocvična   Bohemka.
 •   6. A, 6. B, 6. C, 6. D, a 7. C – První pomoc – přednáška
 •    Vycházka na Vyšehrad – 1. F a 2. F – zajišťují pí.uč. Štěpánková a pí. uč. Adamcová
 •    Pálení čarodějnic (také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc,         

                       Valpuržina noc nebo  Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na

                      1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a

                      zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a

                       slaví příchod jara.  Na některých místech se staví májka. Také

                        před  ÚMČ Praha 17 – Řepy proběhne, jako každoročně, pálení

                       čarodějnic. Akce je spojená s kulturním programem, kde vystoupí

                      i naše děti. Jste zváni. 

 


Seznamy žáků 1. ročníků a přípravné třídy ve školním roce 2015/2016

Vážení rodiče,
seznamy žáků 1. ročníků a přípravné třídy naleznte v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

Mgr. Jarmila Pavlišová

Veřejná zakázka - oprava a rekonstrukce oplocení sportoviště

9. září 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45. Zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.

 • Jarmark ČVUT. Odchod ze školy v 9:00.Zúčastní se třídy 9. A, 9. B, 9. C. Zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Drahošová a pí uč. Skácelová.


10. září 2015

 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.


11. září 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová

   

 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.


12. září 2015

 • Babí léto – 14:00 – 17:00. Vystoupení našich žákyň  3. ročníků žákyň  ve 14:35. Zajišťuje pí uč. Kalinová. 


13. září 2015

 • Slavata triatlon tour. Jedná se o závěrečnou akci cyklu, který probíhal po celé republice a v Řepích je slavnostní závěr. Akce se koná na ploše před úřadem. Akce pro rodiče a děti.


16. září 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45. Zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová. 
 • Vycházka – Aktivní lesopark – 2. C, 2. D, 5. C, 5. D.
 • Slavnostní  otevření aktivního lesoparku Na Fialce od 17:00. Akce pro rodiče a děti.

   


17. září 2015

 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.

 • Vystoupení pro jubilanty, 15:00, KC Průhon, zajišťují  p. uč. Maxant  a   pí zást. Tenglerová.
 • Výlet  ZOO Praha – 3. F, sponzoring  opičky. Zajišťuje  pí uč. Adamcová.
 • Žákovský parlament – předsedové tříd II. stupně. Zajišťuje pí uč. Drahošová. Akce se koná ve třídě VIII. C.


18. září 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.

 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.
 •  Soutěž v aerobiku – dívky.  Zajišťuje pí uč. Siváková.

 


15. září 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Náhrada za 28. 10. Odjezd autobusu v 8:30.

25. září 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.
 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.

   

 


22. září 2015

 • Výlet - Čapí hnízdo – 4. A, 4. D.  Odjezd v 7:30, návrat po 14:00.  Zajišťují  pí uč. Krauseová a pí uč. Bajerová.

 • Projektový den  Vítání podzimu - 3. A, 3. B, 3. C, 3. D.  Zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a  pí uč. Ondřichová.


21. září 2015

 • Čtyřboj v atletice – mladší žáci. Zajišťuje pí uč. Siváková.


23. září 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45. Zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Čtyřboj v atletice – starší žáci. Zajišťuje pí uč. Siváková.
 •  Od 14:00 – zastupitelstvo ve společenské místnosti  –    
 •  důsledně  dodržujte dozory v šatně I. i II. stupně.       

 

 

24. září 2015

 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.

 • Řepy v pohybu – akce na školním hřišti, 14:00 – 17:00.    


29. září 2015

 • Výlet - Milovice – 6. E, 7. D.  Odjezd v 7:30.  Zajišťují pí uč. Paštová  a  pí uč. Jurečková.
 • Zážitkový kurz – 8. A, 9. A, 9. B, 9. C.  Odjezd.  Zajišťují  pí uč. Drahošová, pí uč. Neubauerová a pí uč. Skácelová.
 • Sportovní den – 1. F, 1. G, 2. E, 3. E, 3. F, 5. F. Zajišťují TU. Organizuje pí uč. Štěpanovská.

   


30. září 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45. Zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Soutěž v plavání - II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Zážitkový kurz – 8. A, 9. A, 9. B, 9. C.  Zajišťují  pí uč. Drahošová, pí uč. Neubauerová a pí uč. Skácelová.

   


1. října 2015

 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Výlet do Hrusic – Projekt Josef Lada – 2. A, 2. B. Zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Zážitkový kurz – 8. A, 9. A, 9. B, 9. C.  Návrat.  Zajišťují  pí uč. Drahošová, pí uč. Neubauerová a pí uč. Skácelová.
 • Návštěva paní psycholožky – Mgr. Jitka Pýchová, budova   Socháňova.       

2. října 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.
 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.
 • Výlet – Říp – 4. B , 4. C.  Odjezd v 7:30.  Zajišťují  pí uč. Veselá  a  pí uč. Veselková Alice. Návrat cca 13:00.
 • Muzikál  Modrá krev, Sokolovna Řepy, 19:00.

 


6. října 2015

 • Ekocentrum Podhoubí – Malíři bez štětce – 2. F. Zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Dopravní hřiště:  4. A –    8:30  - pí uč. Krauseová

                                         4. E –   9:45 - pí uč.  Jindrová

 • Přednáška  Požární prevence – 7. A, 8:55.

 • Základy 1. pomoci - teorie:   

                               4. C –    9:00  - pí uč. Veselková A.                                                                     

                               4. D –  10:00  - pí uč.  Bajerová

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci v kanceláři školy. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

7. října 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45. Zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová. 
 • Ekocentrum Podhoubí – Malíři bez štětce – 2. E. Zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Přednáška  Požární prevence – 7. B -    8:55.    

                                                           – 7. C – 10:00.

 • Základy  1. pomoci – teorie: 4. E –    9:00  - pí uč. Jindrová.

 • Základy 1. pomoci – praxe:  4. E –    10:00  - pí uč. Jindrová.

 • Návštěva paní psycholožky - Mgr.  Jitka Pýchová, budova  Laudova. 12:30.

 • Třídní schůzky – budova v  Socháňově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.


8. října 2015

 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Výlet do Hrusic – Projekt Josef Lada – 2. E, 2. F. Zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Základy 1. pomoci – praxe: 4. A –  9:00  - pí uč. Krauseová. 

                                                          4. B – 10:00  - pí uč.  Veselá.


9. října 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.

 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.
 • Výlet do Hrusic – Projekt Josef Lada – 2. C, 2. D.  Zajišťují pí uč. Klufová  a pí uč. Marhoulová.
 • Exkurze – Vesmírná agentura Galileo – 9. A. Zajišťuje  pí uč. Pačesová.

 • Základy 1. pomoci – praxe: 4. C –   9:00  - pí uč. Veselková   
   
                                                4. D – 10:00  - pí uč. Bajerová.

 • Přednáška  Požární prevence – 7. D, 10: 00.

 


28. září 2015

 • Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť toho dne byl svým bratrem zabit český kníže sv. Václav.


 

     Vážení rodiče,

akce pro předškoláky se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

04. 01. 2016 - tvořivá dílnička zaměřená na dramatickou
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

11. 01. 2016 - tvořivá dílnička zaměřená na výtvarnou
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

18. 01. 2016 - tvořivá dílnička zaměřená na anglický jazyk.
                      S sebou: přezutí.   

25. 01. 2016 - tvořivá dílnička zaměřená na tělesnou výchovu.
                      S sebou: cvičky, oblečení do tělocvičny.   

01. 02. 2016 - tvořivá dílnička zaměřená na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 18.4.2016 do 6.6.2016.

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       

 


 

  Vážení rodiče,

akce pro předškoláky  "Škola plná kouzal" se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

06. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na dramatickou
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

13 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na výtvarnou 
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

20. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na anglický jazyk.
                      S sebou: přezutí.   

27. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na tělesnou výchovu.
                      S sebou: cvičky, oblečení do tělocvičny.   

03. 04. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do 19.6.2017.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       

 


Lyžařský kurz pro 7. třídy

Ve školním roce 2015/2016 naše škola pořádá lyžařský kurz pro 7. třídy.
Kurz se uskuteční od 14. února do 19. února 2016. 
Ubytování: Hotel Diana, Benecko 46, 512 37

5. října 2015

 • Dopravní hřiště:  4. B –    8:30  - pí uč. Veselá

                               4. D –   9:45 - pí uč.  Bajerová

                               4. C – 11:00 - pí uč.  Veselková

 • Základy 1. pomoci - teorie:  4. A –    9:00  - pí uč.  Krauseová

                                                 4. B –  10:45  - pí uč.  Veselá


12. října 2015

 • Testování SCIO – 6. ročník, dle rozpisu. Konec  testování  22.10

14. října 2015

 •   Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45.  Zajišťují  p.uč. Mevald  a  pí uč. Kalinová.

15. října 2015

 • Plavání – 3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Krajská konference EVVO, pí uč. Kozlová.

16. října 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč.  Jindrová.
 •   Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55.  Zajišťuje pí uč.  Štěpanovská a pí uč. Adamcová.
 • Fotografování na kalendáře – pouze zájemci z I. stupně. 

Sběr papíru - Socháňova ul. - 21.10. 2015 od 14:00 do 17:00

    21. října 2015 v době od 14:00 do 17:00 se na pracovišti v Socháňově ulici koná sběr papíru. Sběr se realizuje soutěžní formou.  Rodiče či žáci mohou sběr dopravit do školy i ve středu ráno od 7:00 do 8:00 k bočnímu vchodu u rampy do školní jídelny. Balíky musí být svázané a označené jménem dítěte a třídou, když to bude možné – i hmotností balíku. Je také možné poslat do kanceláře školy paní zástupkyni Panošové lístek ze sběrných surovin s penězi – do pátku 23.10.2015. V případě, že pošlete lístek s penězi po tomto termínu, nebude moci být dítě zahrnuto do soutěže, ale bude to také poukázáno na účet Rady rodičů.

 

 


19. říjen 2015

 • Soutěž PRAŽSKÝ GLÓBUS, ŠKOLNÍ KOLO. Zajišťujípí uč. Krejčová, pí uč. Pačesová a pí uč. Kozlová.
 • Stolní tenis – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

20. říjen 2015

 • Zasedání Školské rady, 16:00.
 • Začátek pedagogické praxe studentů PedF UK Praha

21. říjen 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45.  Zajišťují    p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.                   
 • Profi testy – 9. ročník.
 • Stolní tenis – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Sběr papíru –14:00,  zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Casková,  pí uč. Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana. 

 


22. říjen 2015

 • Plavání  3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Koncert pro II. stupeň, společenská místnost, 50Kč.

23. říjen 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.
 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.  

 


Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha–Řepy

 

pořádá

 

Knižní Vánoce

 „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“

     Vážení rodiče,

v lednu 2016 chceme v budově školy otevřít pro naše žáky školní knihovnu. Z tohoto důvodu se obracíme na Vás s prosbou o pomoc. Máte-li doma knihy, které již pouze zabírají místo na polici, a domníváte se, že by mohly být součástíškolní knihovny, budeme rádi, když nám je věnujete. Slibujeme, že o ně budeme vzorně pečovat.

 

 Sbírka knih bude probíhat v prosinci 2015.

 

                                        

                                    Předem děkujeme za Vaši pomoc.


 PIRLS 2016

 

      Naše škola byla vybrána k účasti v pilotním šetření PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study), které bude realizováno na jaře roku 2016 ve vybraných školách v České republice. Do tohoto šetření je zapojeno více než 50 zemí celého světa.

     Projekt PIRLS si klade za cíl získat poznatky o vědomostech a dovednostech 9 letých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Šetření organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a v České republice jej realizuje pod záštitou MŠMT Česká školní inspekce.

     Šetření, které se uskuteční na jaře roku 2016, se bude týkat žáků 4. ročníku základní školy. V České republice proběhne ve vybraných  základních školách, přičemž v každé z nich se šetření zúčastní žáci jedné až dvou tříd uvedeného ročníku. Další informace můžete získat na webových stránkách ČŠI – www.csicr.cz

    Žáci budou vyplňovat test týkající se čtenářské gramotnosti a žákovský  dotazník v papírové podobě. Zadávání testu a dotazníku proběhne v České republice v období od 29. března do 20. dubna 2016. Součástí šetření budou také dotazníky pro rodiče vybraných žáků. Tyto dotazníky mohou být vyplňovány v elektronické podobě (online), ale i v papírové podobě.

Cílem šetření není hodnocení konkrétního žáka.

Data umožní popsat stav vzdělávacího systému v České republice a poskytnou relevantní informace.

O podrobnějších informací budou konkrétní třídy včas informovány.
Děkuji za pochopení.
                               Jarmila Pavlišová

 


Testování SCIO - žáci 6. ročníků a 9. ročníků

Vážení rodiče,
v době  od 12. října do 23. října 2015 proběhne srovnávací testování žáků 6. ročníků v předmětech český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. S výsledky budete seznámeni po vyhodnocení společností SCIO.

Žáci 9. ročník budou testováni v měsíci listopad 2015, od 2.listopadu do 13. listopadu 2015..

26. října 2015

 • Návštěva psycholožky – Mgr. Kaslová, budova Socháňova.

 • Návštěva psycholožky – Mgr. Jitka Pýchová, budova Laudova.

 • Hvězdárna – 6. C, zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Krejčová.

 • Spaní ve škole –  2. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Adamcová.


27. října 2015

 • Projektový den - Halloween –  3. A, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují  p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a

  pí uč. Ondřichová.


28. října 2015

 • Státní svátek – Dne vzniku samostatného českého státu.


29. října 2015

 • Podzimní prázdniny.

  Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ Jana Wericha.


30. října 2015

 • Podzimní prázdniny.

  Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ Jana Wericha.


2. listopadu 2015

 

 • Přednáška Policie ČR – 8:00 –  9:45 - 8. A a 8. B. 

                                           9:55 – 11:45 – 8. C.

 • Projektový den - Halloween –  2. E, 3. F, zajišťují  p. uč. Štěpánková a pí uč. Adamcová.


4. listopadu 2015

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 7:45.  Zajišťují   

  p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.


5. listopadu 2015

 • Plavání  3. C a 3. D. Odjezd autobusu v  9:55. Zajišťují

   pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.

        


6. listopadu 2015

 

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.

 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55.        

  Zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová.

 • Přednáška Policie ČR – 8:00 –  9:45 – 9. B a 9. C. 

                                           9:55 – 11:45 – 9. A.

   


9. listopadu 2015

 • Florbal – mladší žáci 1. – 3. ročníku, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Dopravní hřiště:  4. B –    8:30  - pí uč. Veselá

                               4. D –   9:45 - pí uč.  Bajerová

                                4. C – 11:00 - pí uč.  Veselková Alice


10. listopadu 2015

 • Ekocentrum Podhoubí – Kouzelný vzduch – 2. E, 2. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Adamcová.

 • Dopravní hřiště:  4. A –    8:30  - pí uč. Krauseová

                               4. E –    9:45  - pí uč.  Jindrová .

 • Poslanecká sněmovna – 6. C, zajišťují pí uč. Novotná a pí zást. Panošová.
 • Rozhlasová relace ke Dni veteránů - budova Laudova.
 • Výstava „25 let zahraničních mírových misí“, GŠ AČR - od 14:00, 9.A, zajišťuje pí uč. Pačesová. 
 • Projekt „Jak vznikl název Řepy“ – 3. C, 8. C, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Fulínová.
 • Prezentace středních škol – 9. třídy, 13:45 – 15:25, zajišťuje pí uč. Drahošová.

 


11. listopadu 2015

 • Akce na Vítkově ke Dni veteránů -  6. C.  Odjezd autobusu v  9:30  Zajišťuje  pí zást. Tenglerová a pí uč. Novotná.
 • Rozhlasová relace ke Dni veteránů - budova Socháňova.
 •  Podoby tance -  6. E, 8. B, 9. C – odchod 11:45, zajišťují pí uč. Paštová, pí uč. Kozlová a pí uč. Skácelová,  tělocvična v budově v Laudově ulici.

 • Profi testy – 9. ročník.


12. listopadu 2015

 • Výlet Staré hrady – 3. A, 3. F, zajišťují  p. uč. Mevald a pí uč. Adamcová.  
 • Ekohrátky  aneb ekologie hrou – 4. B, 8:00 – 9:40, zajišťuje pí uč. Veselá.
 • Hra se smysly aneb dívej se a poslouchej – 4. A, 9:55 – 11:45, zajišťuje pí uč. Krauseová. 
 • Návštěva psychologa - Mgr. Pýchová Jitka.
 • Žasedání Žákovského parlamentu, 14:00.
 • Vystoupení pro jubilanty, 15:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.
 

 


13. listopadu 2015

 • Plavání – 4. E. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťuje pí uč. Jindrová.
 • Plavání – 3. E a 3. F. Odjezd autobusu v  9:55.    Zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Adamcová. 
 • Florbal - mladší žáci 4. - 5. ročníků, zajišťuje p. uč. Mevald.
 • Hra se smysly aneb dívej se a poslouchej – 4. C, 8:00 – 9:40, zajišťuje pí uč. Veselková A.
 • Hra se smysly aneb dívej se a poslouchej – 4. D, 9:55 – 11:45, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Profi testy – 9. ročník.

16. listopadu 2015

 • Exkurze do vodárny -  8. A, 8. B.  Zajišťují pí uč. Kozlová a pí uč. Neubauerová.

 • Muzeum Karla Zemana -  6.C.  Zajišťuje pí uč. Novotná.


17. listopadu 2015

 • Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.


18. listopadu 2015

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.

 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí.   


19. listopadu 2015

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.

 • Divadlo Reduta – anglické divadlo – 6. A, 6. E, 7. D, 9. C, začátek 11:00. Zajišťují pí uč. Fridrichová, pí uč. Paštová, pí uč. Jurečková  a pí uč.  Skácelová.

 • Přednáška – Bezpečně v dětském kolektivu – 4. E, 9:55 – 11.45, zajišťuje pí uč. Jindrová.

 • Přednáška – Jak si nenechat ublížit – 5. E, 9:55 – 11.45, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 • Přednáška – Bezpečný kontakt se psy  – 3. E a  3. F,  9:55 – 11.45, zajišťují pí uč.  Štěpanovská a pí uč. Adamcová.

 • Večer přímo muzikálový –  Sokolovna Řepy, 19:00. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

   


20. listopadu 2015

 • Florbal – mladší žáci , zajišťuje pí uč. Siváková.

 • Exkurze do vězení -  Plzeň – Bory, 18 žáků 9. ročníku.


26. listopadu 2015

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Mikulášská nadílka – Příbram – 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Rejsková.
 • Florbal – starší žáci, zajišťuje  pí uč. Siváková.
 

21. listopad 2015

 • M ČR v silovém trojboji. 7:00 – 20:00. Zajišťují p. Mračna a p. Halfar.

23. listopad 2015

 • Přednáška – Bezpečně v dětském kolektivu– 4. A, 9:55 – 11.45, zajišťuje pí uč.  Krauseová.4. B, 9:55 – 11.45, Veselá.
 • Přednáška – Jak si nenechat ublížit  5. A, 9:55 – 11.45, zajišťuje pí uč.  Dusilová.
 • Obvodní kolo–Pražský globus, kategorie A – Rýdlová, 7. A.
 • Florbal – mladší žáci, zajišťuje  pí uč. Siváková.
 • Keramická dílna – 3. A, zajišťuje p. uč. Mevald, budova Laudova.

 


24. listopad 2015

 • Přednáška – Bezpečně v dětském kolektivu– 4. C, 9:55 – 11.45, zajišťuje pí uč. Veselková Alice, 4. D, 9:55 – 11.45, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Přednáška – Bezpečný kontakt se psy   3. A a  3. B,  9:55 – 10.40, zajišťují p. uč. Mevald a  pí uč.               Kalinová. 3. C a  3. D,  11:00 – 11.45, zajišťují pí uč. Špaleta a  pí uč.   Ondřichová.
 • Obvodní kolo–Pražský globus, kategorie B – Kaňka , 8. A.

25. listopad 2015

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.
 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. B, 8:55.
 • Mgr. Pýchová – psycholožka, 8:00, budova Laudova.
 • Výlet – Peklo – 0. A, 1. A, 1. C, 1. E – zajišťují pí uč. Vyjídáková, pí uč. Casková, pí uč. Veselková  Hana  a pí uč. Štěpánová.

 


27. listopad 2015

 

 • Ekocentrum Podhoubí – Voda nad zlato – 3. A, 3. B, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Vojenské historické muzeum – 9. A, zajišťuje pí uč. Pačesová.
  •  

 


30. listopadu

 • Ekocentrum Podhoubí – Voda nad zlato – 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.

 • Mikulášská nadílka – Příbram – 1. B, 1. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.


1. prosince

 • Výlet – Karlštejn – Vánoce,  6. E, 7. D, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Jurečková.

 • Divadelní představení – Vodníkův sen, divadlo ROCK CAFÉ, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Dvořáková, pí uč. Klufová a pí uč. Marhoulová.

 • Přednáška – Záchrana zvířat, 8. A, 8. B, 8. C – zajišťují pí uč. Neubauerová, pí uč. Kozlová a pí uč. Fulínová, společenská místnost, 14:30,  40 Kč.

 • Exkurze – SPŠ Podskalská, 9. C, zajišťuje pí uč. Skácelová.
 • Vánoční vystoupení pro seniory – 9:30, 3. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Jarmark – budova Laudova, 17:00.

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci v kanceláři školy.

                                                                     Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

  •  


2. prosince

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.
 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda – 14:00, ve třídě 9. C, zajišťuje pí uč. Skácelová.
 • Jarmark – budova Socháňova, od 17:00.

 • Třídní schůzky – budova v  Socháňově ulici. V 17:00 třídní důvěrnící ve sborovně. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

  19:15 – rodiče žáků 9. ročníků – společenská místnost, informace k přijímacímu řízení na střední     školy, zajišťuje pí uč. Drahošová.

  19:15 – rodiče žáků 7. ročníků – sborovna, informace k lyžařskému kurzu, zajišťují pí zást. Tenglerová a pí uč. Vicherová.

   


3. prosince

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Knihovna Smíchov , II. F – J. Lada – Nezbedné pohádky, zajišťuje pí uč. Adamcová.
 • Soutěž Mladý chemik, obvodní kolo – 3 žáci, doprovod pí uč. Melichová.
 

4. prosince

 • Knihovna Smíchov , II. E – J. Lada – Nezbedné pohádky, zajišťuje pí uč. Malíková.

 • Mikulášská veselice - 0. A, přípravná třída, projekt s MŠ Duha.


7. prosince

 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost,    budova Socháňova, 17:00.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Muzeum čokolády- 7. B, 7. C, zajišťují pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková.

 


8. prosince

 • Přednáška – Záchrana zvířat, 6. A, 6. C, 6. D – zajišťují pí uč. Fridrichová, pí uč. Novotná a pí uč. Němcová, společenská místnost, 13:45,  40 Kč.
 • Přednáška – Záchrana zvířat, 6. B, 6. E – zajišťují p. uč. Maxant a pí uč. Paštová, společenská místnost, 14:30,  40 Kč.
 • Přednáška – Jak si nenechat ublížit 5. B, 5. C, 5. D, 9:55  – 11:45, zajišťují pí uč. Kratochvílová,á, pí uč. Švarcová a pí uč. Odehnalová.
 • Fyzikální soutěž, divadlo Semafor, 9.B, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská   místnost,  budova Laudova, 17:00.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Čertovská besídka – 0. A – akce pro rodiče, 15:30.

9. prosince

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.
 • Vánoční vystoupení pro seniory – 9:30, 3. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Návštěva školního psychologa – Mgr. Pýchová Jitka.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 

10. prosince

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.

 • Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.

 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.

 • Generálka na vánoční vystoupení – od 14:00, pořadí dle rozpisu.


11. prosince

 • Vánoční dílnička – 5. E, 10:00.

 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.

  Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.14. prosince 2015

 • Divadlo v Dlouhé – Jak jsem se ztratil, 5. E, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                                9:00 – vystoupení  pro I. stupeň

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče

                              1.,2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00. Po skončení     

                               výuka dle rozvrhu. 


15. prosince 2015

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.

 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.

 • Vánoční trhy – Náměstí  Míru, 6. E – 13:30 – 15:30, zajišťuje pí uč. Paštová.

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                                17:00 – vystoupení pro rodiče

                                19:00 – vystoupení pro rodiče


16. prosince 2015

 • Plavání - 4.B a 4.C . Odjezd autobusu v 7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.
 • Techmania Science Center , Plzeň – 5. C a 5. D, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Odehnalová.
 • Koncert pro Arunu, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč.

  Vybrané peníze, prosím, odevzdejte ZŘ Tenglerové do 10:00.   

                                10:00 – vystoupení pro II. stupeň .

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Laudově  ulici, společenská místnost.      

                                17:00 – vystoupení pro rodiče

                                18:30 – vystoupení pro rodiče

 • Tělocvičny budou již  otevřeny, budova v Socháňově ulici.

   


17. prosince 2015

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Vycházka Prahou – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

 


18. prosince 2015

 • Vánoční trhy – Náměstí  Míru, 2. B , zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Exkurze – Mýdlárna a sklárna, Nenačovice – 4. B a 4. C, zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.
 • Přednáška – Bezpečný kontakt se psy 

   7. A a  7. B,  9:55 – 10.40, zajišťují  vyučující 3. vyučovací hodiny.

  7. C a  7. D,  11:00 – 11:45, zajišťují  vyučující 4. vyučovací hodiny.

   


21. prosince 2015

 • Adventní procházka Prahou, 5. E,  zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Vánoční výstava – Betlémská kaple – 2. F a 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Adamcová.
 • Vánoční trhy – Náměstí  Míru, 2. D , zajišťuje pí uč. Marhoulová.
 • Karlštejn –  Muzeum Betlémů – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.
 • IT olympiáda na SŠAI (Hostivař) - žáci 9. roč., zajišťuje pí uč. Eva Holubová

 


22. prosince 2015

 • I. stupeň – vyučování  do 11:45. CO  T2 – 1 hodina, besídky – 3 hodiny.
 • II. stupeň – vyučování  do 12:40. CO  T2– 1 hodina, besídky – 4 hodiny.
 • Filmové představení – Aldabra - 4. A, 4. D a 5. D, zajišťují pí uč. Krauseová, pí uč. Bajerová a pí uč. Odehnalová.
 • Filmové představení – 7. B, zajišťuje pí uč. Mrázová.
 • Vánoční trhy – Náměstí  Míru, 7. D a 9. A, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Pačesová.
  •  


23. prosince do 31. prosince 2015

 • Vánoční prázdniny.  Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.


Vážení rodiče,
přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátků a v roce 2016 hodně štěstí.
Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další v roce 2016.
        
Za pracovníky ZŠ genpor. Františka Peřiny  Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy.

Vánoční vystoupení - pracoviště Socháňova - 14. - 15. 12. 2015

Umístění tříd a vystupujících žáků v době od  16:30 - 20:30 

Název vystoupení

Třída

Umístění ve třídě

Dozor

Narození Krista

1. A

1. A

pí uč. Casková

Sněhové vločky

1. B

1. B

pí uč. Fikejzlová

Píseň hvězdiček

1. C

1. C

pí uč. Veselková Hana

Hvězdy večerníčků

1. D

9. A

pí uč. Malenová

Vánoční čas

2. B

2. B

pí vych. Jelínková

pí vych. Kaucká

Hvězdy mezi námi

2. C

2. A

pí uč. Klufová

I love my mammy

2. D

3. A

pí uč. Marhoulová

Hello Superstars

3. B

3. B

pí uč. Kalinová

Raketou na  Mars

3. C

3. C

pí uč. Špaleta

Hvězdné písně

3. D

3. D

pí uč. Ondřichová

Party time

4. A 4. C

4. A                4. C

pí uč. Krauseová       
pí uč. Veselková Alice

 

Mimoni

4. B

4. B

pí uč.  Veselá

Švihadla

5. B

5. B

pí uč. Kratochvílová

Man in black

5. D

5. D

pí uč. Odehnalová

Ve hvězdách

6. A

6. A

pí uč. Fridrichová

Nádraží v Delfách

6. C  7. D

6. C

pí uč. Jurečková

pí uč. Novotná

Smolíkovi

7. B

7. B

pí uč. Mrázová

Illusion dance

8. B

7. C

pí uč. Kozlová

Kočky

Muzikálové studio

5. A

pí uč. Dusilová

Superstar E + L

Sólo

Šatna č. 1

pí uč. Fulínová

Moderátoři

 

Šatna č. 1

pí uč. Fulínová


Vánoční vystoupení - pracoviště Laudova 16. 12. 2015

Umístění tříd a vystupujících žáků v době od  16:30 - 20:00  

Název vystoupení

Třída

Umístění ve třídě

Dozor

Nebeští kavalérové

1. F

1. F

pí uč. Boštičková

Veselé zpívání s tanečky

0. A

0. A

pí uč. Vyjídáková

Sněhuláci a vločky

1. G

1. G

pí uč. Rejsková

Jízda autobusem

5. E

ŠD - Koderová

pí uč. Kmínková

Červená Karkulka

2. F

2. F

pí uč. Štěpánková

Z pohádky do pohádky

3. F

3. F

pí uč. Adamcová

Tančící hvězdičky

5. E

ŠD - Koderová

pí uč. Kmínková

Zimní čas

2. E

2. E

pí uč. Malíková

Last Christmas

4. E

ŠD - Losová

pí vych. Losová

Narození Ježíška

3. E

knihovna

pí uč. Štěpanovská


Vánoční vystoupení 2015 - program, pracoviště Socháňova

 „Je to ve hvězdách“

Pondělí 14.12.2015 – 17:00

Pondělí 14.12.2015 – 19:00

Úterý  15.12.2015 – 17:00

Úterý  15.12.2015 – 19:00

režie: Mgr. Marie Dvořáková

Uvádí:  Balounová Nikola, Kostelníková Lea, Matějka Marek, Popelka Martin,   

              Riško Ivana, Salačová Eva, Strupková Tereza, Zajícová Lucie.

 

Název vystoupení

Třída

 

Úvod  - moderátoři

 

1.

Zapal svíčky vánoční

1. A

2.

I love  my  mammy

2. D

3.

Hvězdy mezi námi

2. C

 

4.

Hvězdičky

Tanec

Ladislav Juhas + Emilka Zikešová

1. B

5. B

5.

Píseň  hvězdiček

1. C

6.

Illusion dance

8. B

7.

Hello  Superstars

3. B

 

8.

Schody z nebe

O. Rumlová a tanec cha cha

Ladislav Juhas + Emilka Zikešová

5. C

9.

Hvězdné písně

3. D

10.

Hvězdy večerníčků

1. D

11.

Vánoční čas

2. B

12.

Smolíkovi

7. B

 

13.

 

Party   time

4. A

4 C

14.

Raketou na Mars

3. C

15.

Man in black

5. D

16.

Mimoni

4. B

17.

Skáčeme s chutí a rádi

5. B

18.

Nádraží v Delfách

6. C

7. D

19.

Kočky

Muzikálové studio

20.

Ve hvězdách

6. A

21.

Poděkování  - závěr

 

 


Vánoční vystoupení 2015 - program, pracoviště Laudova

 „Vánoční čas v pohádkách“

Středa  16.12.2015 – 17:00

Středa  16.12.2015 – 19:00

režie: Mgr.  Šárka  Jindrová

 

Název vystoupení

Třída

 

Úvod  

 

1.

Nebeští kavalérové

1. F

2.

Veselé zpívání s tanečky

0. A

3.

Sněhuláci a vločky

1. G

4.

Jízda autobusem

5. E

5.

Červená Karkulka

2. F

6.

Z pohádky do pohádky

3. F

7.

Tančící hvězdičky

5. E

8.

Zimní čas

2. E

9.

Last Christmas

4. E

10.

Narození Ježíška

3. E

11.

Koledy - zpěv

0. A, 1. F, 1. G, 2. E,
2. F

12.

Zimní víla

3. E, 3. F, 4. E, 5. E

 

Poděkování  - závěr

 

 


4. leden 2016

 • Akce pro předškoláky – Z pohádky do pohádky.  Akce od  16:00  do 17:00 .

                      1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída I. C

                      2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  V. D

                      3. sk.  Bajerová, Kalinová – III. B

                      4. sk.  Adamcová, Štěpánková  - II. F


6. leden 2016

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.

 


7. leden 2016

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Návštěva knihovny – 6. C, 9:55 – 12:40, zajišťuje pí uč. Zítková.  

11. leden 2016

 • Zeměpisná olympiáda – školní kolo, zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Krejčová a pí uč. Dětinská
 • Tvořivá dílnička (VV) . Akce od  16:00  do 17:00 .

                              1. sk.  Casková, Dusilová – třída I. A

                              2. sk.  Klufová, Veselá   – třída IV. B

                              3. sk.  Benešová,  Švarcová – třída II. A

                              4. sk. Boštičková,  Malíková – třída I. F

 • Obvodní kolo v přehazované – 7. ročník, zajišťuje pí uč. Vicherová.
 • Představení pro rodiče – dramatický kroužek, zajišťuje pí vych.  Dvořáková Šárka, společenská místnost v budově v Laudově ulici, 17:00.  

12. leden 2016

Návštěva knihovny – 6. B, zajišťuje pí uč. Němcová.

13. leden 2016

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí as. Pátková.
 • Návštěva knihovny – 7. B, 9:55 – 12:40, zajišťuje pí uč. Mrázová.

14. leden 2016

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Návštěva knihovny – 7. C, 9:55 – 12:40, zajišťuje pí uč. Zítková.  

                                                    


15. leden 2016

 • Akce pro dívky 6. ročníků – Čas proměn,  9:55. zajišťuje pí uč. zástupkyně Tenglerová.

8. leden 2016

 • Obvodní kolo v přehazované – 6. ročník, zajišťuje pí uč. Vicherová.

Zápis žáků pro školní rok 2016/2017

Zápis do 1. ročníku  pro školní rok 2016/2017  proběhne na naší základní škole ve středu 3. února 2016 a ve čtvrtek 4. února 2016 vždy od 14 do 17 hodin  na obou pracovištích:  Socháňova 19/1139 a Laudova 10/1024.  Zápis se uskuteční v přízemí ve společenské místnosti. Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

18. leden 2016

 • Dějepisná olympiáda – obvodní  kolo, zajišťuje pí uč. Skácelová.
 • Akce pro předškoláky -  Hrátky s angličtinou . Akce od  16:00  do 17:00 .

                              1. sk.  Krauseová, Vránová – třída V. C

                              2. sk.  Fikejzlová, Klufová   – třída I. B

                              3. sk.  Paštová, Toscaniová – třída II. A

                              4. sk.  Adamcová, Jindrová – třída IV. E

           


19. leden 2016

 • Návštěva knihovny – 6. D, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Němcová. 
 • Matematická olympiáda – obvodní kolo, 5. a 9. ročník, zajišťuje pí uč. Neubauerová.

20. leden 2016

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí as. Pátková.
 • Návštěva knihovny – 6. E, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Němcová.  
 • Futsal – obvodní kolo, 6. a  7. ročník, zajišťuje p. uč. Ceman.
 • Pedagogická rada –hodnocení chování a prospěchu žáků za 1.pololetí
 • Akce ÚMČ – setkání s občany – společenská místnost, 17:00.
 • Návštěva knihovny – 7. B, 9:55 – 12:40, zajišťuje pí uč. Mrázová.

21. leden 2016

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Návštěva 1.F a 1. G, 9:00, MŠ Sluníčko.

22. leden 2016

 • Futsal – obvodní kolo, 8. a  9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

25. leden 2016

 • Futsal – obvodní kolo, 8. a  9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Bruslení – 2. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Návštěva psychologa – 8:00, Mgr. Pýchová Jitka, pracoviště Socháňova.
 • Olympiáda  anglického jazyka -  školní kolo, 8. a  9. ročník, 14:00, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Mrázová.
 • Akce pro předškoláky -  Tělovýchovné hrátky. Akce od  16:00  do 17:00 .

                              1. sk.  Dvořáková, Marhoulová

                              2. sk.  Mevald, Špaleta

                              3. sk.  Siváková, Vicherová

                              4. sk.  Kmínková, Štěpanovská


26. leden 2016

 • Akce v NG Praha – 3. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Návštěva  dětí z MŠ  Duha, ve třídách 1. F, 1. G,  9:00, zajišťují pí uč. Boštičková a  pí uč. Rejsková, pracoviště Laudova.

27. leden 2016

 • Plavání – 4. B a 4. C. Odjezd autobusu v  7:45. Zajišťují pí uč. Veselá a pí as. Pátková.
 • Soutěž Mladý chemik- 3. Kolo, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Olympiáda  anglického jazyka -  školní kolo, 6. a  7. ročník, 14:00, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Mrázová.
 • Filmové představení – Malý princ - 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1.E, 2. A, 2. B, 3. C. Odchod 8:00

28. leden 2016

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Návštěva  dětí z MŠ  Socháňova, ve třídách 1. A, 1. B, 1. C, 1. D a 1. E,  10:00, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová, pracoviště Socháňova.
 • Návštěva psychologa – cca 10:00, Mgr. Pýchová Jitka, pracoviště Laudova.
 • Filmové představení – Lída Baarová -9. A, 9. B, 9. C, odchod 8:00, zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Drahošoá, pí uč. Skácelová.
 • Filmové představení – Králové hor - 6. A, 6. B, 6. C, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C. Odchod 8:00
 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

29. leden 2016

 • Pololetní prázdniny, provoz zajišťuje naše škola dle pokynů pí vych. Kotkové a pí vych. Koderové.

2. únor 2016

 • Přebor školy ve šplhu, 9:00, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Exkurze - 9. ročník, SPŠ Podskalská, zajišťuje pí uč. Melichová.

3. únor 2016

 • Akce v NG Praha – Příběh čáry, 3. D, zajišťuje pí uč.  Ondřichová.
 • Program Pravěk – 4. D  -  9:00, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Návštěva knihovny – 7. B, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Mrázová.  
 • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.  

4. únor 2016

 • Plavání – 4. A a 4. D. Odjezd autobusu v  9:15. Zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Bajerová.
 • Program Pravěk – 4. B  -  9:00, zajišťuje pí uč. Veselá.
 • Obvodní kolo ve šplhu, II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Biologická olympiáda – školní kolo, zajišťují pí uč. Krejčová, pí uč. Melichová.
 • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.  

5. únor 2016

 • Program Pravěk – 4. C  -  9:00, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.

1. února 2016

 • Divadlo v Dlouhé – 5. E. Odchod 8:00, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 • Bruslení – 2. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

 • Futsal – obvodní kolo, 8. a  9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

 • Akce pro předškoláky.  Tvořivá dílnička Pč.

                              Akce od  16:00  do 17:00 .

                              1. sk.  Kratochvílová, Veselkovová Hana
                              2. sk.  Malenová, Odehnalová 
                              3. sk.  Ondřichová, Veselková Alice 
                              4. sk.  Rejsková, Vyjídáková 


8. února 2016

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.
 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla:

         8:55 – 5. D, zajišťuje pí uč. Odehnalová

         9:55 – 5. A, zajišťuje pí uč. Dusilová

                  11:00 – 5. B, zajišťuje pí uč.  Kratochvílová

                 11:55 – 5. C, zajišťuje pí uč.  Krauseová

         Olympiáda z českého jazyka - obvodní kolo, 14:00, zajišťuje pí uč. Zítková


9. února 2016

 • Exkurze - 9. A, SPŠ Podskalská, zajišťuje pí uč. Melichová.

 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla:

         8:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá

         8:55 – 4. D, zajišťuje pí uč. Bajerová

         9:55 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Alice

       11:00 – 4. A, zajišťuje pí uč.  Krauseová

       12:50 – 4. E, zajišťuje pí uč.  Jindrová

       13:45 – 5. E, zajišťuje pí uč.  Kmínková

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.


10. února 2016

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.
 • Chemická olympiáda - školní kolo, 14:00, závěrečný test, zajišťuje pí uč. Staňková a pí uč. Melichová

11. února 2016

 • Obvodní kolo ve šplhu, I. stupeň, zajišťuje pí uč.  Špaleta.


14. února 2016

 • Odjezd na lyžařský výcvikový kurz 7. ročník – 7:30, zajišťují pí uč. Dětinská – vedoucí akce, pí uč. Štěpanovská a p. uč. Ceman.
  Žáci dojeli do hotelu Diana v pořádku.
  Návrat 19. února 2016 ve 13 - 13,30 hodin.


15. února 2016

 • Dopravní hřiště:  4. A –   9:00  - pí uč.  Krauseová

                               4. E –  10:30 - pí uč.  Jindrová.

 • Zeměpisná olympiáda – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Pačesová.


16. února 2016

 • Dopravní hřiště:  4. D –   9:00  - pí uč.  Bajerová

                               4. B –  10:30 - pí uč.  Veselá.


17. února 2016

 • Dopravní hřiště:  4. C –   9:00  - pí uč.  Veselková Alice.

 • Minibalet – 2. E, 2. F, 3. F, zajišťují pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Adamcová.

 • Pipi Dlouhá punčocha – KD Mlejn Stodůlky – 3. E, 4. E, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Jindrová.

 • Basketbal – dívky II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.

 


18. února 2016

 • Masopustní rej – 0. A, 1. F, 1. G – zajišťují pí uč. Vyjídáková, pí uč. Boštičková a pí uč. Rejsková
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

   


19. února 2016

 • Masopust – projekt tříd  3. A, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Návrat z lyžařského  výcvikového  kurzu  7. ročník, 13:00 – 13:30, parkoviště u Mc´Donalds´,zajišťují pí uč. Dětinská – vedoucí akce, pí uč. Štěpanovská a p. uč. Ceman.

   


24. února 2016

 • Fotografování na fotoročenky:

    8:00 – pracoviště Laudova 1. F, 1. G, 5. E.

  10:00 – pracoviště Socháňova 9. A, 9. B, 9. C.

 • Sběr papíru –pracoviště Socháňova - 14:00,  zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Casková, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
 • Akce 4. E a Japonské školy – společná výuka, 8:50 – 9:40, zajišťuje pí uč. Jindrová.
 • PANGEA - mezinárodní matematická soutěž, zajišťují pí uč. Neubauerová a pí uč. Holubová

 


25. února 2016

 • Fotografování na fotoročenky:

    8:00 – pracoviště pracoviště Socháňova 1. A, 1. B, 1. C,

               1. D, 1. E, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D

  Olympiáda v Aj -
  obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Jurečková


Sběr papíru - Socháňova ul. - 24. února 2016 od 14:00 do 17:00

    24. února 2016 v době od 14:00 do 17:00 se na pracovišti v Socháňově ulici koná sběr papíru. Sběr se realizuje soutěžní formou.  Rodiče či žáci mohou sběr dopravit do školy i ve středu ráno od 7:00 do 8:00 k bočnímu vchodu u rampy do školní jídelny. Balíky musí být svázané a označené jménem dítěte a třídou, když to bude možné – i hmotností balíku. Je také možné poslat do kanceláře školy paní zástupkyni Panošové lístek ze sběrných surovin s penězi – do pátku 26. února  2016. V případě, že pošlete lístek s penězi po tomto termínu nebude moci být dítě zahrnuto do soutěže, ale finanční obnos bude  také poukázán na účet Rady rodičů.


27. února 2016

 • MČR v silovém trojboji, 7:00 – 21:00, tělocvičny.


29. února 2016

 • Sběr papíru – začátek sběru na pracovišti v Laudově ulici.
 • Divadelní představení – Rock Café – Pipi  Dlouhá punčocha – 2. C, 2. D, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. D – 10:00, zajišťují třídní učitelé.2. března 2016

 • Akce 1. B a 1. D – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.
 • Školní kolo recitační soutěže, 14:00, zajišťuje pí uč. Zítková.
 • Vybíjená – obvodní kolo, 5. ročník - smíšené družstvo, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.
 • Informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří mají zájem  o přijetí do přípravné třídy. Objekt  Laudova, 16:30, společenská místnost. 

3. března 2016

 • Divadlo S + H, Hurvínkova nebesíčka – 1. B, 2. A, 2. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová, pí uč. Benešová a  pí uč. Dvořáková.
 • Vybíjená – obvodní kolo, 5. ročník - dívky, zajišťuje pí uč. Dusilová.

 


4. března 2016

 • Sběr papíru – odvoz  sběru na pracovišti v Laudově ulici.
 • Vodní ptáci – Ornita, společenská místnost, 50 Kč:

             8: 00 - 3. A, 3. B, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová
             8: 55 - 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Špaleta a  pí uč. Ondřichová
             9: 55 - 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Veselková a pí uč. Bajerová
            11:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Veselá
            11:55 – 7. A, 7. C, zajišťují  vyučující 5. vyučovací hodinu
            12:50 – 7. B, 7. D zajišťují  vyučující 5. vyučovací hodinu

 • Chemická  olympiáda – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Melichová.

 


7. března - 11. března 2016

 • Jarní prázdniny.

  Provoz ŠD zajišťuje naše škola na pracovišti v Socháňově ulici v době od 7:00 do 17:00. Svačinu a oběd si žáci vezmou do školy s sebou.


15. března 2016

 • Akce 1. F a 1. G – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Rejsková.

 • Bezpečné chování v el. světě – 6. A, 6. B, 9:55.


16. března 2016

 • Jeden svět na školách – 8. C, 11:00, zajišťuje pí uč. Fulínová.


17. března 2016

 • Akce 0. A a 1. E – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Vyjídáková  a pí uč. Štěpánová.

 • Muzikálový večer věnovaný  k MDŽ, Sokolovna Řepy.


18. března 2016

 • Exkurze – Podolská vodárna – 6. E, 10:00, zajišťuje pí uč. Paštová.


21. března 2016

 • Koncert – Písničkový kolotoč, společenská místnost, 50 Kč.

         8:00 – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují třídní učitelé.

       10:00 – 3. C, 4. A, 4. C, 4. D, zajišťují  třídní učitelé.

 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla , učebna  4. D :

         8:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Bajerová

         8:55 – 4. A, zajišťuje pí uč. Krauseová

         9:55 – 5. A, zajišťuje pí uč. Dusilová

       11:00 – 5. B, zajišťuje pí uč.  Kratochvílová

   


22. března 2016

 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla , učebna  4. B :

         8:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá

         8:55 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Alice

         9:55 – 5. D, zajišťuje pí uč. Odehnalová

       11:00 – 5. C, zajišťuje pí uč.  Švarcová

   učebna  5. E :

       12:50 – 4. E, zajišťuje pí uč.  Jindrová

       13:45 – 5. E, zajišťuje pí uč.  Kmínková

 • Koncert – Písničkový kolotoč, společenská místnost, 50 Kč.

         8:00 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, zajišťují třídní učitelé.

        10:00 – 3. A, 3. B, 3. D, 4. B, zajišťuje třídní učitelé.

 • Filmové představení – Řachanda – 3. C, 4. A, 4. D, 6. D, 6. E, 7. B, 7. C, zajišťují pí uč. Špaleta, pí uč. Krauseová, pí uč. Bajerová, pí uč. Němcová, pí uč. Paštová, pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková.

 • Knihovna Smíchov – Kocour Mikeš – 2. E, zajišťuje pí uč. Malíková.

 • Kyberšikana – přednáška, 7. A, 7. D – 9:55, zajišťují vyučující 3. vyučovací hodiny.

   


23. března 2016

 • Akce 1. A a 1. C – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Casková  a pí uč. Veselková Hana.

 • Koncert – Hudba1955 - 1980, společenská místnost, 50 Kč.

       8:00 – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D

      10:00 – 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E

      11:55 – 8. A, 8. B, 8. C, 9.A, 9. B, 9. C

 • Kyberšikana – přednáška, 7. B, 7. C – 9:55

 • Soutěž v Aj – 5. ročník, ZŠ Bronzová, zajišťuje pí uč. Vránová.


24. - 25. března 2016

Velikonoční prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje naše škola na pracovišti v Socháňově ulici v době od 7:00 do 17:00. Svačinu a oběd si žáci vezmou do školy s sebou.


29. březen 2014

 • Divadelní představení pořádané u příležitosti Dne učitelů „ Nebyla to pátá, byla to devátá“, 15:30, Sokolovna Řepy.
 • Výuka:     I. stupeň – dle rozvrhu, konec vyučování ve 14:30.
                  II. stupeň – dle rozvrhu, konec  8. hodiny v 15:00.

 


30. březen 2016

 • Výstava Titanik – 9:a, 9. B, zajišťují pí uč. Pačesová a pí uč. Drahošová.
 • Jarní běh Hvězdou, výběr žáků 2. – 5. ročníků, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

31.březen 2016

 • Návštěva Mgr. Pýchové, psycholog, pracoviště Laudova, 9:00.

1. dubna 2016

 • Noc a Andersenem. Vedoucí akce: p. uč. Mevald.

  Socháňka: 3. A, 3. B, 3. C, 5. C, 5. D – zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Švarcová, pí uč. Odehnalová.

  Laudovka: 1. F, 1. G, 3. E, 4. E – zajišťují pí uč. Boštičková, pí  uč. Rejsková, pí uč.Štěpanovská a  pí uč. Jindrová.


4. dubna 2016

 

 • SCIO – začíná testování  5.  a 7. tříd – Čj, M, OSP – dle   pokynů ZŘ Tenglerové.   
  Termín:  04. 04. – 15. 04. 2016.
 • Muzikál Modrá krev – Divadlo Na Prádle, Praha 5 – 6. A, 6. B, 6. C, 6. A, 7. A, zajišťují pí. uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Novotná, pí uč. Paštová a pí uč. Staňková.
 • Program Bylinky  - 4. C a 4. D, zajišťují pí. uč. Veselková A. a Bajerová6. dubna 2016

 • Přednáška Drogy I. - 10:00 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. E.

 • Přednáška Drogy I. - 11:00 –  5. D.

 • Přednáška Drogy II. - 10:00 – 8. A, 8. B, 8. C .


7. dubna 2016

 • Přednáška Šikana - 10:00 – 6. A, 6. B, 6. C – ve svých třídách, zajišťují vyučující 3. hodiny.
 • Přednáška Šikana - 11:00 – 6. D, 6. E – ve svých třídách, zajišťují vyučující 4. hodiny.
 • 3. E – Kulturní středisko Mlýn – pohádkové představení, zajišťuje pí. uč. Štěpanovská
 

8. dubna 2016

 • Přednáška  Základy právního vědomí - 10:00 – 11:45, 9. A, 9. B, 9. C.


11. dubna 2016

 • Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou – 6. a, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D.
 • Testování CLOSE – dokončení – 6 žáků 9. ročníku.

12. dubna 2016

 • Návštěva Městské knihovny – 4. E, 5. E, 8:00, zajišťují  pí uč. Jindrová a pí uč. Kmínková.

 • Dopravní hřiště:  4. D –    8:30  - pí uč. Bajerová.

                              4. B –    9:45 -  pí uč. Veselá.

                              4. C –  11:00 -  pí uč. Veselková Alice.

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 • Hospitace ve třídě 2. F – psycholog.
 • Softbal – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Vicherová.

13. dubna 2016

 • Návštěva Městské knihovny – 1. G, 2.E, 2. F, 3. F, 8:00, zajišťují  pí uč. Rejsková, pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková a  pí uč. Adamcová.

 • Dopravní hřiště:  4. E –    8:30  - pí uč. Kmínková.

                              4. A –    9:45 -  pí uč. Krauseová.

 • Exkurze do vězení -  Hradec Králové,  vybraní žáci  9. ročníku.

 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 • Obvodní kolo Biologické olympiády, kategorie C, zajišťuje  pí uč. Krejčová.

14. dubna 2016

 • Exkurze – svíčkárna Šestajovice  –  5. E - zajišťuje pí uč. Kmínková.

 • Návštěva psycholožky – Mgr. Pýchová, pracoviště Socháňova.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová


18. dubna 2016

 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla , učebna  5. B :

         8:55 – 5. B, zajišťuje pí uč. Kratocvílová

         9:55 – 5. D, zajišťuje pí uč. Odehnalová

       11:00 – 5. A, zajišťuje pí uč.  Dusilová

       11:00 – 5. C, zajišťuje pí uč.  Krauseová

 • Kurz pro předškoláky, 16:00,  Lekce Neposedné barvičky.

5. dubna 2016

 • Obvodní kolo matematické olympiády pro 6. a 7. třídy – zajišťuje p. uč. Neubauerová

15. dubna 2016

 • Softbal – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Vicherová.

19. dubna 2016

 • Školská rada v 15:00

20. dubna 2016

 • Testování PIRLS – 4. A, 4. C – 9:00, zajišťují inspektorky ČŠI a  pí uč. Krauseová a pí uč. Veselková Alice.
 • Pedagogická rada - od 14:00 -Hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí 

21. dubna 2016

 • Obvodní kolo Biologické olympiády, kategorie D, zajišťuje  pí uč. Krejčová.
 • Nohejbal – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Puškinův památník, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Fulínová.

 


22. dubna 2016

 • Nohejbal – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Beseda k exkurzi ve vězení – 9. A.
 • Sport bez předsudků – hřiště na pracovišti v Socháňově ulici.

25. dubna 2016

 • Škola v přírodě, Benecko – odjezd,  1. D, 2. A, 2. E, 5. C, 5. D,  zajišťují  pí uč. Malenová, pí uč. Benešová, pí uč. Malíková, pí uč. Krauseová, pí uč. Odehnalová.  Návrat  29.4.2016.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00. 

  I. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 5. A

 II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  5. B

III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  1. C

                         IV. skupina  - pí uč. Veselková Alice, ve třídě 5. D   

                         L - 1. skupina + 2. skupina (spojeno)  - pí uč. Casková, ve třídě  0. A -  Laudova   


26. dubna 2016

 • Testování CLOSE – asi 6 žáků 9. ročníku, sluchátková učebna, vedle 9. B, zajišťuje pí zást. Tenglerová.
 • Koncert - Škola z Marsu, Lucerna – 1. F, 1. G, 2 F, 3. E, 3. F, 4. E, zajišťují pí uč.Boštičková, pí uč. Rejsková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Adamcová, pí uč.  Štěpanovská  a  pí uč. Jindrová.

27. dubna 2016

 • Den Země -  areál ZŠ Jana Wericha. Tužky s sebou.

            9: 00 – divadlo ke Dni Země, společenská místnost ZŠ Jana  Wericha –
                        7. A, 7. B, 7. C, 7. D – zajišťují  TU.
           10: 00 – slavnostní zahájení 0. A, 1.A, B, C, E, F, G, 2. B, C, D,  2. F  
                      –  do -  dle rozvrhu, zajišťují TU.
           11:00 –  3. A, B, C, D, E,F, 4. A, B, C, D, E, 5. A, B, E
                     – do -   dle  rozvrhu, zajišťují TU.
           12: 00 -  6. A, B, C, D, E, 7. A, B, C, D, 8. A, B, C, 9. A, B, C
                      – do – dle rozvrhu, zajišťují TU.

 • Volejbal – starší žáci, zajišťuje p. uč. Ceman.

 • McDonald's Cup – výběr žáků 4. – 5. tříd, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Handy  Dandy -  školní kolo- 4. třídy, ve třídě 5. B – 14:00, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Vránová.

 


29. dubna 2016

 • Akce v NG Praha – 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Škola v přírodě – příjezd,  1. D, 2. A, 2. E, 5. C, 5. D, zajišťují  pí uč. Malenová, pí uč. Benešová, pí uč. Malíková,  pí uč. Krauseová, pí uč. Odehnalová.  

 


30. dubna 2016

 • Pálení čarodějnic (také  Noc čarodějnic, Filipojakubská noc,          

                         Valpuržina noc nebo  Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna

                        na 1. května. Před  ÚMČ Praha 17 – Řepy  proběhne, jako                   

                        každoročně, pálení  čarodějnic. Jste zváni.  Vystupují zde dívky z 3. B pod vedením paní učitelky Kalinové.Pondělí - 25.4.2016

Cesta proběhla v poklidu a pohodě. 
Počasí: při příjezdu poletoval sníh, odpoledne svítí sluníčko, je teplo.
Oběd: polévka - hovězí vývar s nudličkami,  špagety s boloňskou omáčkou.
Večeře: pečené kuře s rýží.
Odpolední program:
1. a 2. třídy - procházka po okolí, výroba indiánských čelenek.
5. třídy - procházka po okolí, sportovní aktivity. 

28. dubna 2016

 • Volejbal – starší žákyně, zajišťuje pí uč. Siváková.

 • Národní památník hrdinů Heydrichiády :

  9. B – od 8:00, zajišťuje pí uč. Drahošová.

  9. C – od 9:00, zajišťuje pí uč. Skácelová.

 • Palata tančí, kulturní vystoupení, zajišťuje pí vych. Šárka Dvořáková.


2. května 2016

 • Škola v přírodě – Špindlerův Mlýn, odjezd,  1. C, 5. B, zajišťují  pí uč. Veselková Hana a pí uč. Kratochvílová.  Návrat  6. 5.2016.

 • Škola v přírodě – Paseky nad Jizerou odjezd,  2. C, 2. D, zajišťují  pí uč. Klufová a  pí uč. Marhoulová.  Návrat  6.5.2016.

 • Handy  Dandy -  školní kolo- 5. třídy, ve třídě 5. B – 14:00, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Vránová.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

    I. skupina – pí uč. Dusilová.

   II. skupina – pí uč. Benešová.

  III. skupina  - pí uč. Veselková  Alice.

  IV. skupina  - pí uč. Odehnalová.  

   L - 1. skupina a 2. skupina spojena  - pí uč. Krauseová.   


3. května 2016

 • Pořad Hurvínek,  1. F, 1. G, zajišťují  pí uč. Boštičková  a  pí uč. Rejsková. 

 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla , učebna  4. B :

             8:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá

             8:55 – 4. D zajišťuje pí uč. Bajerová

             9:55 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková

           11:00 – 4. A, zajišťuje pí uč.  Krauseová

           12:50 – 4. E, zajišťuje pí uč.  Jindrová

           13:45 – 4. E, zajišťuje pí uč.   Kmínková

 • Vystoupení pro seniory, 2. B, 9:30 , zajišťuje pí uč. Kalinová.

 • Akce k 105. výročí narození a 10. výročí úmrtí generála Peřiny, 14:00.


5. května 2016

 • Škola v přírodě – Máchovo jezero,  1. F, 1. G, zajišťují  pí uč. Boštičková  a  pí uč. Rejsková.  Návrat  9.5.2016.

 • Pí Pýchová, psycholožka, 10:00, budova Laudova.


6. května 2016

 • Škola v přírodě – Špindlerův Mlýn,  návrat,  1. C, 5. B, zajišťují  pí uč. Veselková Hana a pí uč. Kratochvílová. 

 • Škola v přírodě – Paseky nad Jizerou,  návrat 2. C, 2. D, zajišťují  pí uč. Klufová a  pí uč. Marhoulová. 

   


9. května 2016

 • Škola v přírodě – Máchovo jezero, odjezd,  1. A, 1. E, 2. F, 3. A, 3. B, 3. F, 5. A, zajišťují  pí uč. Casková, pí uč. Štěpánová, pí uč. Štěpánková, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Adamcová a pí uč. Dusilová.  Návrat  14. 5.2016.

 • Škola v přírodě – Máchovo jezero, návrat  1. F, 1. G, zajišťují  pí uč. Boštičková  a  pí uč. Rejsková. 

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

    I. skupina – pí uč. Veselková Alice, ve třídě 5. A

   II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  5. B

  III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  1. C

                           IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 5. D   

                           L - 1. skupina a 2. skupina spojena  - pí uč. Krauseová,

                                 ve třídě   0. A -  Laudova .  


12. května 2016

 • Dopravní hřiště:  4. D –    8:30  - pí uč. Bajerová
                               4. E –    9:45 -  pí uč.  Jindrová.
                               4. A –  11:00 -  pí uč. Krauseová.
  Atletika – starší žáci, zajišťuje pí uč. Vicherová.
  McDonalds´Cup, zajišťuje pí uč. Siváková.

13. května 2016

 • Dopravní hřiště:  4. B –    8:30  - pí uč. Veselá
                               4. C –    9:45 -  pí uč.  Veselková A.
  Návštěva Karla IV. – 10:30,  velké atrium.


18. května 2016

 • Fotografování tříd v objektu Laudova i Socháňova, dle pokynů TU. 


19. května 2016

 • Fotografování tříd v objektu  Socháňova, dle pokynů TU.

   Úterý 26.4.2016

Počasí
: 15 cm sněhu, v 16 hodin ustalo sněžení.
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: jablko.
Oběd: polévka - zeleninová, krůtí guláš s knedlíkem.
Svačina: domácí perník.
Večeře: smažený sýr, hranolka.
Dopolední program: výuka dle upraveného rozvrhu.
Odpolední program: procházka zasněženým Beneckem.
Večerní program:
1. a 2. třídy - soutěž v pantomimě
5. třídy - velký turnaj v piškvorkách
Večerka: 21:00.

Středa 27.4.2016

Počasí: dopoledne sněžení, odpoledne polojasno.
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: pomeranč.
Oběd: polévka - hovězí vývar s kapáním, masové kuličky s rajskou omáčkou, těstoviny.
Svačina: tvarohový hřeben.
Večeře: rizoto s vepřovým masem, zelný salát.
Dopolední program: výuka dle upraveného rozvrhu.
Odpolední program: procházka zasněženým Beneckem, batikování, potom nácvik na vystoupení TALENTMANIE.
Večerní program: TALENTMANIE.
Večerka: 21:00.

Škola v přírodě Benecko - 1. D, 2. A, 2. E, 5. C, 5. D


Pátek 29.4.2016

Počasí: sluníčko, pěkné počasí.
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: ovoce.
Oběd: balíček na cestu.
Návrat: cca 14:30 - 15:00 k McDonalďs.
Čtvrtek 28.4.2016

Počasí: dopoledne - pojasno, ve 13:30 začíná opět sněžit .
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: ovoce.
Oběd: polévka - bramborová, plněné šišky s mákem, cukrem a máslem.
Svačina: chléb s pomazánkou.
Večeře: přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot.
Dopolední program: vzhledem k hezkému počasí o hodinu zkrácena výuka + procházka po okolí.
Odpolední program: společenské hry, procházka.
Večerní program: diskotéka, soutěže.
Večerka: 21:00.
Středa 4. května 2016

Počasí
: déšť celý den.
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: mrkvový salát.
Oběd: polévka - zeleninová bílá, borůvkový knedlík se skořicí, cukrem, jogurtem a máslem.
Svačina: pečivo s budapešťskou pomazánkou.
Večeře: sekaná pečeně, bramborová kaše, zelný salát.
Dopolední program: výuka dle upraveného rozvrhu.
Odpolední program: kolektivní hry ve společenské místnosti, při zlepšení počasí procházka po okolí.
Večerní program: diskotéka.
Večerka: 21:00.

Pokoje i hotel je pěkně vytopen.

Škola v přírodě Paseky nad Jizerou - 2. C, 2. D


Pondělí 2. května 2016

Cesta proběhla v poklidu a pohodě. Žáci se již ubytovali.


Počasí
: sluníčko, teplo, prostě krásně.
Oběd: polévka knedlíčková, guláš s knedlíkem.
Svačina:chléb s marmeládou.
Večeře: sekaná s bramborovou kaší.
Odpolední program: vycházka do okolí, míčové hry na louce.
Večerní program: psaní pozdravů rodičům.
Večerka:21 hodin.
Úterý 3. května 2016

Počasí
: dopoledne polojasno, odpoledné  přeháňky, k večeru polojasno.
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: jablko.
Oběd: polévka - houska s vajíčkovou pomazánkou.
Večeře: rizoto s kuřecím masem a sýrem.
Dopolední program: výuka dle upraveného rozvrhu.
Odpolední program: návštěva Krkonošského národního muzea a výlet k řecece Jizeře.
Večerní program: společenské hry a pyžamová diskotéka.
Středa 4. května 2016

Počasí
: déšť celý den.
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina: ovocný jogurt.
Oběd: polévka - gulášová, ovocné knedlíky s meruňkami s kakaem, šlehačkou.
Svačina: houska s paštikou.
Večeře: kuře na paprice a těstoviny.
Dopolední program: výuka dle upraveného rozvrhu.
Odpolední program:  výlet k Bílé skále, cca 2 km.
Večerní program: malba na obličej, výroba papírového divadka.
Večerka: 21:00.

Pokoje i hotel je pěkně vytopen. Děti jsou v pořádku a všechny vás zdraví.
Čtvrtek 5. května 2016

Počasí

Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Svačina:
Oběd: polévka -  , svíčková omáčka, hovězí maso, knedlík.
Svačina: .
Večeře: vepřový řízek, bramborová kaše.
Dopolední program: výuka dle upraveného rozvrhu.
Odpolední program:  procházka po okolí.
Večerní program: táborák a opékání buřtů.
Večerka: 21:00.
Pátek 6. května 2016

Počasí
Budíček: 7:00.
Snídaně: formou švédských stolů.
Oběd: balíček na cestu.
Návrat: 13,30 - 14,00.

Škola v přírodě Máchovo jezero - 1. F, 1. GČtvrtek  5. května 2016

Cesta proběhla v poklidu a pohodě. Žáci se již ubytovali.

Počasí
: sluníčko, teplo.
Oběd: polévka - zeleninová s kapáním, guláš s rýží.
Svačina:
Večeře: kuřecí maso s těstovinami.
Odpolední program: procházka po okolí.
Večerní program: procházka k Máchovu jezeru.

Večerka:
20:30.

Škola v přírodě - Máchovo jezero - 1. A, 1. E, 2. F, 3. A, 3. B, 3. F

Sobota  14. května 2016
Návrat k Mc´Donalds´v 13:00 - 13:30.
Podrobnější informace o ŠVP v záložce - Pracoviště Socháňova - Školy v přírodě.

14. května 2016

 • Návrat - Škola v přírodě – Máchovo jezero,   1. A, 1. E, 2. F, 3. A, 3. B, 3. F, 5. A, zajišťují  pí uč. Casková, pí uč. Štěpánová, pí uč. Štěpánková, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Adamcová a pí uč. Dusilová. 

20.května 2016

 • Knihovna  Smíchov – Kocour Mikeš – 2. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

21. května 2016

 • Studijní pobyt v Anglii, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a pí zást. Panošová. Návrat 28.5.2016.

17. května 2016

 • Atletický  trojboj, zajišťují pí uč. Špaleta a pí vych. Žandová.

16. května 2016

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

  I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 5. A

 II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  5. B

III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  1. C

                         IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 5. D   

                         L - 1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 1. G – Laudova.

                         L -  2. skupina - pí uč. Krauseová,  ve třídě   0. A -  Laudova .  

 


Studijní pobyt v Anglii 21. - 28. května 2016

Úterý 24. května 2016

Výuka :
9:00 - 13:00.
Odpoledne: Brighton - prohlídka města.

Pondělí 23. května 2016

Portsmouth - námořní základna VB, poznávací výlet.

Vše v pořádku.

Neděle 22. května 2016


Žáci již v pořádku dorazili do Anglie.

Od 9:30 do 18:00 prohlídka Londýna - Grenwich, Royla Observatory, Royl Naval College, Docklands, Tower of London.
 
Počasí: zataženo, zatím neprší.
Ve večerních hodinách byli žáci ubytování v rodinách v Eastbourne. Vše proběhlo v pořádku.

Pondělí 23. května 2016
Dnes krasně slunečno. Památky podle planu-Portsmouth: fotografie je u HMS Victory a druhá je ze Spinnaker Tower, kde se děti koukaji skleněnou podlahou.

Úterý 24. května 2016
Vzhledem k  počasi prohodíme program 6.dne a 4. dne. Dnes: útesy Beachy Head a prohlídka města.

Zdravime všechny, dnes bylo větrno, ale slunečno. Výuku si děti moc chválily. Na Beachy Head jsme viděli malého žraloka, kterého zrovna vylovil rybář a pak jsme si v Eastbourne na plaži vsichni dali tradični pokrm fish and chips.

Středa 25. května 2016
Návštěva vodního bludiště na hradě Hever Castle. Dnes opět bylo krásné počasí.
 
Čtvrtek 26. května 2016
Dnes děti dostaly certifikáty. Odpoledne jsme navštívili Brighton.

Pátek 27. května 2016
Odjíždíme do Londýna. Přijedeme v sobotu odpoledne.


Pondělí 23. května 2016

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

    I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka
   II. skupina – pí uč. Kratochvílová
  III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana
  IV. skupina  - pí uč. Odehnalová
   L - 1. skupina  - pí uč. Casková – Laudova  
   L -  2. skupina - pí uč. Krauseová -  Laudova .  


Úterý 24. května 2016

 • Výlet Kutná Hora – 5. C, 5. D, zajišťují  pí uč. Krauseová a pí uč. Odehnalová.
 • Společenské setkání s Japonskou školou, 14:00 - 16:00, společenská místnost, pracoviště v Laudově ulici.


Středa 25. května 2016

 • Výlet  Chrustenice – Nenačovice, 2. A, 2. B, sraz před školou v 7:45, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Vycházka Prahou - 8. B, zajišťuje pí uč. Novotná.
 • Sběr papíru –14:00,  zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Casková, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.

Čtvrtek 26. května 2016

 • Akce Řepy v pohybu – školní hřiště od 13:00.


Pátek 27. května 2016

 • Exkurze – čokoládovna  Šestajovice  –   1. B, 1. D, zajišťují  pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.

 • Akce  3. D – program v Meetfactory, zajišťuje pí uč. Ondřichová.

 • Exkurze do vězení -  Bělušice,  vybraní žáci  9. ročníku.


Sobota 28. května 2016

 • Studijní pobyt v Anglii - návrat, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a pí zást. Panošová.

   


Pondělí 30. května 2016

 • Exkurze – čokoládovna  Šestajovice  –   2. C, 2. D, zajišťují  pí uč. Klufová a pí uč. Marhoulová.

 • Divadlo Gong, představení Elektrický Emil – 5. E, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

    I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka
   II. skupina – pí uč. Kratochvílová
  III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana
  IV. skupina  - pí uč. Odehnalová
  L - 1. skupina  - pí uč. Casková – Laudova
  L -  2. skupina - pí uč. Krauseová -  Laudova .  


Úterý 31. května 2016

 • Výlet Kutná Hora – 5. A, 5. B, zajišťují  pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

 • Fotografování tříd 4. D, 5. E, na pracovišti v Socháňově ulici, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Kmínková.

   


1. června 2016 - DEN DĚTÍ – zajišťují třídní učitelé.

 • 0. A – Indiánské klání – hřiště Laudova.
 • 1. A, 1. B, 1. C, 1. E – kino Zličín, film Kniha džunglí.
 • 1. D - Den atletiky, školní hřiště Socháňova, zajišťuje p. uč. Ceman.
 • 1. F, 1. G – sportovně – relaxační areál Gutovka.
 • 2. A, 2. B, 2. C, 2. D – Den atletiky, školní hřiště Socháňova.
 • 2. E, 2. F –Divadlo U Hasičů – představení Pověsti pražské.
 • 3. A, 3. B, 3. C -  kino Anděl – Garfield.
 • 3. D – bowling Manta a školní akce.
 • 3. E – CineStar Anděl – film Kniha džunglí.
 • 3. F – Divadlo U Hasičů – představení Pověsti pražské.
 • 4. A – školní akce.
 • 4. B - výlet o Dalejského údolí.
 • 4. C – kino Zličín, film Kniha džunglí.
 • 4. D -  kino Anděl – Garfield.
 • 4. E – CineStar Anděl – film Kniha džunglí.
 • 5. B, 5. C, 5. D – kino Zličín - – film Kniha džunglí.
 • 5. E – CineStar Anděl – film Kniha džunglí.
 • 6. A – Lesopark Fialka.
 • 6. B – Zemědělská univerzita Praha.
 • 6. C – Přírodovědecká fakulta UK Praha.
 • 6. D ZOO Praha.
 • 6. E – Park Cibulka
 • 7. A – procházka Prahou.
 • 7. B, 7. C – ZOO Praha.
 • 7. D – – procházka Prahou.
 • 8. A Muzeum čokolády.
 • 8. B – procházka Prahou, zajišťuje pí uč. Vicherová.
 • 8. C – procházka Prahou.
 • 9. A – Národní technické muzeum.
 • 9. B – výlet Český Šternberk.
 • 9. C – procházka Prahou.
 • Školní družina Socháňova –soutěžní odpoledne.
 • Školní družina Laudova –soutěžní odpoledne.

2. června 2016

 • 9. B – výlet – parník, ZOO, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová

3. června 2016

 • Divadlo Spejbla a Hurvínka -  1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Rejsková.
 • Škola v přírodě –  Nový Dvůr - Zdíkov, odjezd,  3. E, 4. E, zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Jindrová. Návrat  9. 6.2016.
 • Beach volejbal , zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Sport bez předsudků:

     9:00 – 10:30 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D

     10:30 – 12:00 – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D.


4. června 2016

 • Škola v přírodě – Berounsko, odjezd,  6. A, 6. B, 6. D, zajišťují  pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant a  pí uč. Němcová.        Návrat  10. 6.2016.

 


6. června 2016

 • Výlet  - Jizerské hory  –  7. B, 7. C, odjezd, zajišťují  pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková.
 • Výlet -  Šumava  –  3. D, 4. B, odjezd, zajišťují  pí uč. Veselá a pí uč. Ondřichová.
 • Výlet -   Svatý Jan pod Skalou  –  9. B, zajišťuje  pí uč. Drahošová.
 • Puškinův památník , celostátní kolo, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Schůzka s rodiči 5. E – Socháňova ulice 17:00.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 5. A

       II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  5. B

       III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  1. C

       IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 5. D   

        L - 1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 1. G – Laudova.

        L -  2. skupina - pí uč. Krauseová,  ve třídě   0. A -  Laudova .  


7. června 2016

 • Výlet  - Jizerské hory  –  7. B, 7. C, návrat, pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková.
 • Výlet -  Šumava  –  3. D, 4. B, návrat, zajišťují  pí uč. Veselá a pí uč. Ondřichová.
 • Výlet -  Český ráj, Hrad Kost - 1. E, 3. C, 4. A, 4. D , zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Špaleta, pí uč. Krauseová a pí uč. Bajerová.
 • Letecké muzeum Kbely – 7. A zajišťuje  pí uč. Staňková.
 • Úžlabinská informatika – soutěž, zajišťuje pí uč. Holubová.
 • Environmentální výchova pro žáky, zajišťuje Letiště Václava  Havla , učebna  4.C :

       8:55 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Alice

       9:55 – 5. A, zajišťuje pí uč.  Dusilová

     11:00 – 5.  B, zajišťuje pí uč. Kratochvílová

     11:55 – 5. C, zajišťuje pí uč.  Švarcová

     12:50 – 5. D, zajišťuje pí uč. Odehnalová

 


8. června 2016

 • Filmové představení  - Filipíny, kino Světozor – 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C, zajišťují třídní učitelé,  vstupné 60 Kč .
 • MŠ Laudova- návštěva 1. tříd, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Rejsková.
 • Sport bez předsudků:

   9:00 – 10:30 –  1. B, 2. E, 2. F, 3. F, zajišťují pí uč. Fikejzlová,  

                              Malíková, Štěpánková, Adamcová.

 10:30 – 12:00 –  1. A, 1. C, 1. D, 4. C, zajišťují pí uč. Casková,

                            Veselková Hana, Malenová a Veselková Alice.


9. června 2016

 • Škola v přírodě –  Nový Dvůr - Zdíkov, návrat,  3. E, 4. E, zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Jindrová.
 • Nohejbal  -  finále Praha, mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Výlet -   Lidice  –  9. C, zajišťuje  pí uč. Skácelová.

10. června 2016

 • Den bez učebnic - 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. vořáková, pí uč. Klufová a pí uč. Marhoulová.
 • Výlet  Karlštej, 5. E, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Výlet – Liběchovice - 4. B, 4. C Liběchovice, zajišťují  pí uč. Veselá a pí uč. Veselková Alice.
 • Filmové představení  - Filipíny, kino Světozor – 6. A, 6. B, 6. C,  6. D, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D,  zajišťují třídní učitelé,  vstupné 60 Kč . Odjezd 9:00.
 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. C, 9:00.
 • Škola v přírodě – Berounsko, návrat,  6. A, 6. B, 6. D, zajišťují  pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant a  pí uč. Němcová. 
 • Odvoz  papíru – budova v Laudově ulici – 8.00.

 


Škola v přírodě - Zdíkov 3. 6. do 9. 6. 2016


Pátek -  3. 6. 2016

!!! Příjezd dětí ze školy v přírodě  9. 6. je opožděn asi na 15:00 - 15:30.
Děkujeme za pochopení.

Cesta proběhla v poklidu a pohodě. 
Počasí: při příjezdu nepršelo, mraky ustupují.
Odpolední program: procházka po okolí.

Sobota -  4. 6. 2016

Počasí
prší a prší.
Program:
hry a procházka po okolí.

Neděle -  5. 6. 2016

Počasí
a stále prší a prší.
Program:
hry a procházka po okolí.

Pondělí -  6. 6. 2016

Počasí
a stále prší a prší.
Program:
hry a procházka po okolí.

Všichni zdraví rodiče a mají se dobře, až na to počasí. Šumava je Šumava.Škola v přírodě Zdíkov - 3. E, 4. E

Pátek -  3. 6. 2016

Cesta proběhla v poklidu a pohodě. 
Počasí: při příjezdu nepršelo, mraky se trhají.
Odpolední program: procházka po okolí.

Škola v přírodě - Liblín 4. 6. do 10. 6. 2016

Sobota -  4. 6. 2016

Cesta proběhla v poklidu a pohodě. 
Počasí: krásné, sluníčko, teplo.
Odpolední program: procházka po okolí.

Neděle -  5. 6. 2016

Počasí:
nádherné, sluníčko, teplo.
Program:
hry v přírodě a procházka po okolí.

Pondělí -  6. 6. 2016

Počasí:
nádherné, sluníčko, teplo.
Program: hry v přírodě a procházka po okolí.


Všichni zdraví rodiče a mají se dobře.

13. června 2016

 • Výlet – Jizerské hory - 6. E, 7. D, zajišťují  pí uč. Paštová  a pí uč. Jurečková.
 • Výlet  Chrustenice – Nenačovice, 3. A, 3. B, sraz před školou v 7:45, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Poznávací zájezd do Německa, odjezd 6:00 od Mc Donald´s, zajišťují pí uč. Novotná, Neubauerová, Vránová a pí zást Tenglerová.
 • Vystoupení dramatického a tanečního kroužku pro rodiče, od 17 hodin,  budova Laudova, zajišťuje pí  vych. Dvořáková.

14. června 2016

 • Poznávací zájezd do Německa, návrat do 20:00 u Mc Donalds, zajišťují pí uč. Novotná, Neubauerová, Vránová a pí zást Tenglerová.
 • Exkurze – čokoládovna  Šestajovice  –   0. A, 1. E, zajišťují  pí uč. Vyjídáková  a pí uč. Štěpánová.
 • Dopravní hřiště: 

 4. D –    8:30  - pí uč. Bajerová.
 4. B –    9:45 -  pí uč.  Veselá.
 4. E –  11:00 -  pí uč. Jindrová.


15. června 2016

 • Dopravní hřiště:

           4. C–  8:30  - pí uč. Veselková Alice.
           4. A –    9:45 -  pí uč.  Krauseová.

 • Plavba parníkem -  2. C, zajišťují  pí uč. Klufová.
 • Exkurze – čokoládovna  Šestajovice  –   1. A, 1. C, zajišťují  pí uč. Casková  a pí uč. Veselková Hana.
 • Příměstský tábor -  schůzka s rodiči, 15:00, společenská místnost Socháňova, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Prohlídka Pražského hradu – 4. D, zajistí pí uč. Bajerová.

16. června 2016

 • Plavba parníkem a procházka Prahou  -  3. F, zajistí pí uč. Adamcová.

17. června 2016

 • Akce Den prázdných tříd – Hvězdárna na Petříně – 4. A a 4. D, zajišťují pí uč. Krauseová a  pí uč. Bajerová.
 • Spaní ve škole –  2. F, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Adamcová.

20. června 2016

 • Environmentální výchova pro žáky - akce na Letišti Václava Havla, Praha

           7:45 – 4. E, 5. E 

           9:30 – 4. A, B, C, D                                                      

         11:00  - 5. A, B, C, D

 Akci zajišťují třídní učitelky dle pokynu pí zást. Panošové.         

Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 4. čtvrtletí

Harmonogram generálky dne 12.12.2013

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - oprava šaten u tělocvičny pavilon C

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - oprava povrchové krytiny v tělocvičně

Veřejná zakázka - oprava a rekonstrukce oplocení sportoviště

Veřejná zakázka - oprava a obnova výmalby interiérových stěn

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy