logotyp
Login

2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k současné epidemiologické situaci nelze schůzky ve dnech 1. a 2. února 2021 uskutečnit. Jakmile se situace zlepší a bude povoleno shromažďování více osob, oznámíme Vám náhradní termíny.
Děkujeme za pochopení.
Jarmila Pavlišová

Informace pro rodiče - I. ročník

Rodiče, kteří se chtějí informovat o tom, do jaké třídy je zařazeno jejich dítě, mohou volat ve všední dny na číslo 235 317 251, kde Vám rádi poskytneme informace. Volejte, prosím, v době  od 7 do 16 hodin.
Děkujeme za  pochopení.

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2021 / 2022

2. září 2021

1. ročník:           Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

3. září 2021

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

6. září 2021

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
7. září 2021

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 2. 9. 2021.
Zahájení kroužků v týdnu od 13. 9. 2021.


Informace pro žáky - školní rok 2021 / 2022

     Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 1. září 2021 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.
Ve třídách: 0. A, ve všech 1. a 6. třídách, 3. A, 4. B, 4. C a 4. E  se konají třídní schůzky od 17 hodin.

     2. září 2021  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

     3. září 2021  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 10:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

      Od 6. září 2021 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 11:45.

      Noví žáci dostanou učebnice také 2. září 2021, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

     Ve školním roce 2021 / 2022 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  2. září 2021.
     Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou  základní informace o škole a kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp. Dále rodiče i žáci budou mít přístup do systému BAKALÁŘI.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (rodinná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím elektronické i papírové žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.
Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Antigenní testování na začátku školního roku 2021/2022

V souladu s mimořádným opatřením MZd ve společných prostorách školní budovy používají všichni žáci, zaměstnanci školy a návštěvníci ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).


TESTOVÁNÍ COVID - 19                      
Preventivní testování dětí proběhne - 1. září 2021, 6. září 2021 a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu.
K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky - Genrui BioTech test.
Instruktážní video naleznete na adrese:
https://edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

Žáci 1. ročníků   a přípravné třídy se poprvé budou testovat  2. září 2021 ve společenské místnosti v době od 7:30 do 9:00, rodiče žáků mohou být testování přítomni. Testování bude probíhat  za přítomnosti třídních učitelek. Rozpis se rodiče dozví na třídní schůzce 1. září 2021. Další testování těchto žáků proběhne 6. září 2021 a 9. září 2021.
 
Testování nepodléhají žáci:

 • kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 17.8.2021), očkování doloží certifikátem,
 • kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu nebo potvrzením od lékaře,
 • kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa.


Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. - 5. ročník). 1. září 2021 přítomnost rodičů u testování není možná, žáci se budou testovat ve třídách pod vedením třídních učitelů.  V případě, že rodič chce být s dítětem u testování (nebo chce použít jiný typ testu), má možnost přijít do školy i s dítětem 31. srpna 2021 v 15:00 – 16:00, kdy dítě otestujeme. Další možností je přinést potvrzení z odběrového místa v písemné podobě a žáci jej odevzdají třídní učitelce – třídnímu učiteli.  

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu obstará si jej na vlastní náklady. Dne 6. září a 9. září 2021 testování žáků vlastním testem, bude probíhat ve společenské místnosti za přítomnosti vedoucí vychovatelky v době od 7:30 do 7:45. Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v kanceláři školy.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování, mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu  je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek 9. září je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Návrat ze zahraničí


Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 
Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 žákům  nesmí být umožněna přítomnost ve škole.  Platí tedy povinnost informovat školu  o cestách do zahraničí  a škola jim nesmí umožnit vstup na vyučování.

 V případě zemí s  nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země) -  může být umožněn vstup do školy  ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že  žáci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku). Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (stáří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

Vážení rodiče,
věřím, že vše společně zvládneme a vytvoříme bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance školy.
                                               Jarmila PavlišováŘeditelka Základní školy  genpor. Františka Peřiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a s vědomím zřizovatele z technických a organizačních důvodů dne 27. září 2021 volno ředitelky školy.

V tento den je uzavřena také školní jídelna.

Provoz školní družiny je zajištěn v ZŠ  genpor. Františka Peřiny od 7.00 do 17.00 hodin.

                          Jarmila Pavlišová


čtvrtek 23. září

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 10:00 – 5. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

10:00 – 12:00 – 5. E, 6. E – zajišťují pí uč. Novotná Z., a p. uč. Lustyk.


pátek 24. září

 • Podzimní projektový den – 4. F – zajišťuje pí uč. Dvorská.

pondělí 27. září

 • Ředitelské volno. Provoz ŠD zajištěn na obou budovách.

úterý 28. září

 • Státní svátek – Den české státnosti.

středa 29. září

 • Kino CINESTAR Anděl – GUMP - 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.

čtvrtek 30. září

 •  Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, D– zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.

· Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje pí uč. Kalinová


pondělí 4. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a pí uč. Straková.


úterý 5. října

05.10. 2021
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

středa 6. října

06.10. 2021
 • Vodní dům – Hulice u Vlašimi – 4. B, 5. A, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Bajerová.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici.  Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

čtvrtek 7. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, D– zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


pátek 8. října

 • Volby – 12:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.
 • Běh pro Afriku

sobota 9. října

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 6. a 9. ročník od 4.10. 2021 - 22.10 2021

pondělí 11.října 2021

 • Žákovský parlament- 14:00, třída 6.D - budova Socháňova
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a pí uč. Straková.

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje p. uč. Mevald.


úterý 12. října 2021

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

08:30 – 10:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Mráčková,

10:15 – 11:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.


středa 13. října 2021

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

08:30 – 10:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Bretová,

10:15 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Klufová


čtvrtek 14. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, D– zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


pondělí 18. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


úterý 19. října 2021

 • Výlet – Tábor – 5. B, 5. C – zajišťují pí uč. Veselá Z. a Veselková A..

čtvrtek 21. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

09:00 – 10:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


pondělí 25. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


středa 27. října 2021

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje naše školní družina.


čtvrtek 28. října 2021

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

pátek 29. října 2021

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje naše školní družina.


čtvrtek 4. listopadu 2021

 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

10. listopadu 2021

 • Pedagogická rada. Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí.

Stanovisko k doporučenému stanovení ředitelského volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy

 Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2021 jsme obdrželi „Doporučené opatření k onemocnění Covid 19“ podepsané paní MUDr. Zdeňkou Jágrovou, která je pověřena zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že je ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy doporučováno stanovení volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy a následné testování žáků dne 1. 11. 2021, byla tato záležitost operativně dne 21. 10. 2021 projednána v kolektivu všech ředitelek ZŠ a zástupců MČ Praha 17.

Není pochyb o tom, že stanovení volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 by mnohým rodičům, zejména menších dětí, činilo značné potíže, a to s ohledem na velice krátkou lhůtu k obstarání péče o své děti. Pro Vaší informaci, k dnešnímu dni máme na všech školách z celkového počtu 87 tříd nyní v karanténě celkem 7 tříd ZŠ a 1 třída je vedena formou tzv. „hybridní výuky“.

Na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy je pak uvedeno, že ředitelé mají vyhodnotit aktuální nemocnost svých žáků a na základě těchto dat se dobrovolně rozhodnout, zda dodatečné ředitelské volno vyhlásí či nikoliv.

Je s podivem, že odpovědnost na vyhodnocení skutečnosti, zda je nemocnost žáků v dané škole nízká či vysoká byla ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy doslova „přehozena“ na ředitele a ředitelky základních škol, kteří v tomto směru nejsou odborníci.

Přesto jsme však doporučení důkladně projednali, a i s ohledem na výše uvedené důvody bylo společně dohodnuto, že doporučované opatření nebude na základních školách na území MČ Praha 17 plošně aplikováno.

Ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 tak nebude ředitelské volno na základních školách v MČ Praha 17 vyhlášeno, avšak budeme mít pochopení pro všechny rodiče, kteří se rozhodnou své dítě v těchto dnech nechat doma.


čtvrtek 11. listopadu 2021

 • Projekt ke Dni veteránů – zajišťují 9. A, 9. B, 9. C, 9. D pro 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G, 1. H

úterý 16. listopadu 2021

 
 • Ekologická aktivita – Voda nad zlato – Ekocentrum Koniklec – 3. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

středa 17. listopadu 2021

Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.

čtvrtek 25. listopadu 2021

 • Ekologická aktivita – Zkamenělá Země – Lesy Praha:

09:00 – 5. A - pí uč. Bajerová,

10:00 – 4. B – p. uč. Mevald,

11:00 – 4. A - pí uč. Kalinová


pátek 26. listopadu 2021

 • Ekologická aktivita – Zkamenělá Země – Lesy Praha:

09:00 – 5. D - pí uč. Straková,

10:00 – 4. C – pí uč. Bretová,

11:00 – 4. D - pí uč. Klufová


středa 1. prosince 2021

 • Bezpečné chování v el. světě– přednáška:  6. A, B
 • Sběr papíru: 1. prosince: 7:00 – 8:00, 14:00 – 17:00, pracoviště  Laudova.

čtvrtek 2. prosince 2021

 • Bezpečné chování v el. světě – přednáška:  6. CD

úterý 7. prosince 20

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Online -  I. stupeň v 17:30, II. stupeň v 18:00
 • Kyberšikana - přednáška-  7. AB

středa 8. prosince 2021

 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. Online -  I. stupeň v 17:30, II. stupeň v 18:00 
 • Kyberšikana - přednáška -  7. CD

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

milí žáci,

s ohledem na aktuální situaci, očekávaný vývoj a další opatření proti šíření Covid 19  mě moc mrzí zrušení našich tradičních předvánočních akcí, vánočního jarmarku, vystoupení pro rodiče žáky a Koncertu pro Arunu. Těšili jsme se, že se po roce opět potkáme, zastavíme v tento adventní čas. Bohužel, epidemická situace v našem státě nám naše snažení překazila. Také plánované třídní schůzky uspořádáme formou online setkání. Pracoviště v Laudově ulici 7. prosince 2021  a pracoviště v Socháňově ulici 8. prosince 2021. I. stupeň v 17:30, II. stupeň v 18:00. Ke schůzce vás vyzvou třídní učitelé prostřednictvím MS Teams. K individuálním konzultacím využijte mailového spojení s jednotlivými vyučujícími, tvar mailové adresy: jméno.příjmení@zs-perina.cz.


čtvrtek 20. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy