logotyp
Login

2021/2022

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2021 / 2022

2. září 2021

1. ročník:           Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

3. září 2021

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

6. září 2021

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
7. září 2021

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 2. 9. 2021.
Zahájení kroužků v týdnu od 13. 9. 2021.


Informace pro žáky - školní rok 2021 / 2022

     Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 1. září 2021 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.
Ve třídách: 0. A, ve všech 1. a 6. třídách, 3. A, 4. B, 4. C a 4. E  se konají třídní schůzky od 17 hodin.

     2. září 2021  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

     3. září 2021  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 10:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

      Od 6. září 2021 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 11:45.

      Noví žáci dostanou učebnice také 2. září 2021, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

     Ve školním roce 2021 / 2022 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  2. září 2021.
     Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou  základní informace o škole a kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp. Dále rodiče i žáci budou mít přístup do systému BAKALÁŘI.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (rodinná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím elektronické i papírové žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.
Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


čtvrtek 23. září

  • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 10:00 – 5. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

10:00 – 12:00 – 5. E, 6. E – zajišťují pí uč. Novotná Z., a p. uč. Lustyk.


pátek 24. září

  • Podzimní projektový den – 4. F – zajišťuje pí uč. Dvorská.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy