logotyp

2020/2021

Studijní pobyty v zahraničí

Z důvodu současné situace v České republice a ostatních státech EU jsou  změny ve výjezdech. Žáci 9. ročníků budou buď nahrazeni náhradníkem nebo mohou odjet s námi, pokud je střední školy pustí.

 • Studijní pobyt v Irsku je přeložen. Konat se bude v termínu od 21. května 2021 do 30. května  2021. Kvůli zajištění jiného  termínu jsme museli pozměnit dlouhý trajekt do Irska na krátký. Žákům 9. ročníku budou vráceny zálohy i doplatky. Žáci 6.- 8. ročníku se mohou zúčastnit pobytu v daném termínu, proto jim zálohy nebudou vráceny.
 • Studijní pobyt ve Francii je přeložen. Konat se bude v termínu od 6. června 2021 do 12. června  2021. Žákům 9. ročníku budou vráceny zálohy i doplatky. Žáci 6.- 8. ročníku se mohou zúčastnit pobytu v daném termínu, proto jim zálohy nebudou vráceny.
 • Studijní pobyt do Rakouska je zrušen. Zálohy i doplatky budou vráceny všem přihlášeným žákům.  V červnu 2021 bude vypsán nový zájezd, na který se žáci budou hlásit v březnu 2021.
20. 4. 2020                                  Děkuji za pochopení. Jarmila Pavlišová

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče,
milí žáci, 

1. září 2020 nám začíná nový školní rok. Moc se na vás všechny těšíme a věříme, že jste si prázdniny náležitě užili. Bohužel již nyní víme, že průběh výuky a vzdělávání se neobejde bez určitých omezení.

Z pokynů a doporučení MŠMT plynou určité odlišnosti oproti minulým letům . V současné době pro vás  připravujeme materiál, kde naleznete vše potřebné. Celý dokument, který vydalo MŠMT ČR je na webových stránkách ministerstva.

Rozhodli jsme se na pracovišti v Socháňově ulici rozdělit slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníků na dvě skupiny. Veškéré informace k zahájení školního roku naleznete na našich stránkách.

     Ve školním roce 2020 / 2021 jsem musela spojit na našem pracovišti v Laudově ulici třídy 3. F a 3. G, do třídy 4. F. Třídní učitelkou v této třídě je pí uč. Kropáčová. Pět žáků z těchto tříd bylo přesunuto do třídy 4. E, třídní učitelka pí uč. Novotná Zuzana.
Zákonné zástupcei těchto žáků  kontaktuje paní zástupkyně Panošová.

Děkuji za pochopení a spolupráci.


                                                                                         Jarmila Pavlišová, ředitelka školy
V Praze 19. srpna 2020


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

Třídní schůzky :  01.09. 2020 – od 17:00 hod.:

 • pracoviště Socháňova  -  1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. E

                                                6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E 

 • pracoviště Laudova - 0. A, 1. E , 1. F, 4. E, 4. F, 6. F, 6. G              

                             01. 12. 2020  - od 18:00 hod. – pracoviště Laudova

                             02. 12. 2020  - od 18:00 hod. – pracoviště  Socháňova

Konzultace – informační dny:

                             06. 10. 2020 – od 16:00 do 18:30 hod. – pracoviště  Laudova

                             07. 10. 2020 – od 16:00 do 18:30 hod.. – pracoviště  Socháňova

                             20. 04. 2021 -  od 16:00 do 18:30 hod. –  pracoviště   Laudova

                             21. 04. 2021  – od 16:00 do 18:30 hod.. – pracoviště  Socháňova

Třídnické hodiny : 1x měsíčně

Zápis do 1. tříd ve dnech 07. 04. – 08. 04. 2021  od 14 – 17 hodin.

Prázdniny a státní svátky :

Státní svátek : 28. 09. 2020 – Den české státnosti - pondělí

Státní svátek : 28. 10. 2020 -  Den vzniku samostatného československého státu - středa

Podzimní : 29. a 30. 10. 2020 – čtvrtek a pátek

Státní svátek : 17. 11. 2020 – Den boje za svobodu a demokracii - úterý

Vánoční  : 23. 12. 2020 (středa) - 03. 01. 2021 (neděle)

                 (vyučování začne 04. 01. 2021 – v pondělí)

Pololetní: 29. 01. 2021 - pátek

Jarní: 01. 03 .2021 - 07. 03. 2021

Velikonoční: 01. 04. 2021 - čtvrtek

Státní svátek02. 04. 2021 - Velký pátek  

Státní svátek : 05. 04. 2021 - Velikonoční pondělí 

Státní svátek : 01. 05. 2021 –  Svátek práce - sobota

Státní svátek : 08. 05. 2021 – Den vítězství -  sobota

Hlavní prázdniny : 01. 07. 2021 (čtvrtek) – 31. 08. 2021 (úterý)                  

 I. pololetí : 01. 09. 2020 (úterý) - 28. 01. 2021 (čtvrtek)

II. pololetí : 01. 02. 2021(pondělí) - 30. 06. 2021 (středa)

Zahájení školního roku 2021/2022 bude  1. září 2021 – středa


Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2020 / 2021

 

2. září 2020

1. ročník:           Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

3. září 2020

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

4. září 2020

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
7. září 2020

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 2. 9. 2020.
Zahájení kroužků v týdnu od 14. 9. 2020.


Informace pro rodiče prvňáčků

 

Režim  školy

 

06:30 - 07:45

ranní družina  ( příchod nejpozději do 7:15)

 

 

07:40

otevření budovy školy

07:55

přípravné zvonění, žáci se připravují na výuku

08:00 -   08:45

1. hodina

08:55 -   09:40

2. hodina

09:40 –  09:55

svačinová přestávka

09:55 – 10:40

3. hodina

11:00 – 11:45

4. hodina

 

 

 

 Po výuce následuje družina.

Upravený režim 1. tříd na začátku školního roku

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020.

 

1. týden

Středa výuka 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40 hod.), čtvrtek výuka 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:40 hod.), pátek výuka 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:45 hod.). Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:45 hod. do šaten.

 

2. týden

Výuka pondělí - pátek 4 vyučovací hodiny (8:00- 11:45 hod.)

Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:45 do šaten.

3. týden

Výuka dle rozvrhu. Děti již chodí do třídy samy.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

V případě pobytu na horách, jiných důvodů, které trvají maximálně 2 dny - uvolňuje třídní učitel. Na více jak dva dny uvolňuje ředitel školy. Je nutno  podat písemnou žádost.

V případě nemoci – omluvenka do notýsku v omluvném listu.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho do 48 hodin omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

V případě velkých absencí může třídní učitel požadovat potvrzení od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky je potřeba napsat lísteček a dítě si vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo!

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je  vhodné si  nechat vyrobit duplikát se jménem, který mají k dispozici rodiče. Třídní učitelka má u sebe náhradní klíček.

V případě ztráty klíče od šatny, zákonný zástupce hradí duplikát škole.

 

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 1. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel. Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít. Je nutné mít identifikační kód, který zákonný zástupce obdrží od paní hospodářky školní jídelny. 

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

 

Školní družina

Funguje od pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 15:30 ve svém oddělení, potom žáci přechází do sběrného oddělení (15:30 – 17:00).

Cena za školní družinu  je 100 Kč za měsíc.

 

Kroužky

Na konci září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu školy), který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají od 14. září 2020.

 

Třídní informace

Domácí úkoly většinou každý den, označeny puntíkem, vždy prosím podepište, úkol se realizuje doma, ne v družině.

Psací potřeby – doporučujeme trojhranné, každý den kontrola penálu, ořezané tužky, pastelky, píšící pero, 2 – 3 tužky č. 2, pero Tornado, Stabilo

Přezouvání – přezůvky s bílou podrážkou

Písmena – do zásobníku pouze ta, která probírají

VV, PČ – děti si potřeby ponechají ve třídě.

TV – sportovní obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, náhradní ponožky – děti si opět mohou ponechat ve třídě.


Informace pro žáky - pomůcky a potřeby na školní rok 2020-2021

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Informace pro rodiče i žáky

     Milí žáci, vážení rodiče,

     věříme, že jste prožili období prázdnin v pohodě a klidu a těšíte se do školy.

Školní rok 2020/2021  bude probíhat standardním způsobem, bude však nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která budou v souladu s manuálem MŠMT: „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. Tento manuál je zveřejněný na našich stránkách a na stránkách MŠMT.

Školní rok bude zahájen 1. září 2020.

 Prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole  měli zakrytá ústa rouškou.


Žáci  1.ročníku a děti přípravné třídy:

Budova Laudova

 • Žáci 0. A, 1.E , 1.F, se sejdou v 7:55 před budovou Laudova.
 • Harmonogram:

1. E - Slavnostní přivítání  8:00 společenská místnost, poté odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky.   

0.A a 1. F -   Odchod s paní učitelkou do třídy.  Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky. Slavnostní přivítání 0. A a 1. F  - 8:20 společenská místnost.

 • Třídní schůzky  17:00 s paní učitelkou a paní vychovatelkou.                

Budova Socháňova

 • Žáci 1. A, 1.B se sejdou v 8:55 před budovou Socháňova.
 • Harmonogram:

1. A - Slavnostní přivítání  9:00 společenská místnost, poté odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky.   

1. B -  Odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky. Slavnostní přivítání 1. B - 9:50 společenská místnost.

 • Žáci 1. C, 1.D se sejdou v 9:25 před budovou Socháňova.

1. C - Slavnostní přivítání  9:30 společenská místnost, poté odchod s paní učitelkou do třídy. Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky.   

1. D -   Odchod s paní učitelkou do třídy.  Prosíme, aby ke  třídě šli pouze zákonní zástupci. Do třídy mohou vstoupit jen podle pokynů třídní učitelky. Slavnostní přivítání 1. D - 10:15 společenská místnost.

 • Třídní schůzky  17:00 s paní učitelkou a paní vychovatelkou.               

Žáci 2. - 9. ročníku

 • vyučování začíná v 8:00
 • žáci 1.stupně – vchod č. 1 a 2
 • žáci 2.stupně vchod č. 4
 • vyučování pro všechny ročníky bude trvat jednu vyučovací hodinu

Třídní schůzky  17:00 s třídním učitelem či třídní učitelkou - budova Socháňova  – třídy  5. E, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, budova Laudova –  třídy 4. E, 4. F, 6. F, 6. G. 

 • Prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole  měli zakrytá ústa.

Musíme připomenout, že v prvních dnech budou žáci vracet staré učebnice a dostávat nové do nového školního roku.

Předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měl proběhnout celý školní rok téměř „normálně“.  Předpokádáme, že výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Dle manuálu bylo v naší škole  stanoveno několik opatření:

 1. V rámci prevence žáci nechodí do školy s příznaky nachlazení (kašel, rýma…).
 2. Po přezutí žákům budou dezinfikovány ruce a následně si je ve třídách řádně umyjí mýdlem.
 3. Žáci dodržují pravidla hygieny, zbytečně se nedotýkají očí, nosu a úst. Umývají si často ruce. Nedávají ochutnávat svačinu a nepijí z cizí láhve.
 4. Nosí s sebou roušku (čistou v sáčku) pro případ potřeby a raději si přibalí i vlastní malý dezinfekční gel.
 5. V případě, že kašlou nebo smrkají, používají výhradně jednorázový kapesník, ten po použití vyhodí a umyjí si ruce.
 6. Pokud ve škole pocítí jakékoli příznaky nemoci, ihned informují učitele či vychovatele.
 7. Přestávky tráví ve třídě, nenavštěvují ostatní děti v okolních třídách ani se s nimi neschází na chodbě či toaletě. Návštěvu toalety omezí na dobu nezbytně nutnou.
 8. Mezi učebnami se přesouvají pouze s celou třídou a do učebny vstupují výhradně až po odchodu předchozí třídy.

     Podle doporučení České školní inspekce se zabýváme změnami ve vzdělávání v souvislosti s výpadkem výuky v loňském školním roce.  Budeme se snažit doplnit témata, která výukou na dálku utrpěla, případně která vyžadují procvičení. Zaměříme se také na vytvoření systému podpory pro jednotlivé žáky, kteří měli omezené možnosti v účasti na výuce na dálku. Podstatné pro výuku budou hlavní vyučovací předměty matematika, český jazyk a cizí jazyky.

     Podle posledního vývoje můžeme očekávat povinné nošení roušek ve společných prostorách škol! Toto by mělo platit pro žáky, učitele i jakékoli další osoby. Je také nutné počítat s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou (namátkou budeme měřit) se nebude moci vyučování zúčastnit! V takovém případě dítě předáme rodičům. Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov. Vstup dospělým bude dovolen pouze první den. V ostatní dny prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy není zatím možný!

Žádáme o respektování zákazu vstupu do budov školy, abychom omezili riziko šíření nemoci COVID-19 a minimalizovali tak případné omezení ve vzdělávání  Vašich dětí. Pro komunikaci se zaměstnanci školy využívejte, prosím, služební email: příjmeni.perina@seznam.cz (viz.www.zsperina.cz).

 

Od 1. září je v provozu školní družina, ranní i odpolední.

 

Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku, který děti přinesou ze školy.

 

Těším se na vzájemnou spolupráci a nám všem přeji úspěšný a klidný školní rok.

 

                                                                                 Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy
V Praze 31. srpna 2020

 


Setkání zákonných zástupců dětí s OMJ

V rámci projektu „Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny“ proběhne na naší škole, ve dnech 1.9.2020 a 2.9.2020, setkání rodičů či zákonných zástupců dětí s odlišným mateřským jazykem s ředitelkou školy a školní psycholožkou na téma „Budoucnost dětí s OMJ na škole genpor. Františka Peřiny.“ Cílem setkání bude informovat rodiče nově příchozích dětí s OMJ, jak škola tyto děti podporuje a o komunitních aktivitách školy.

  V Praze 24. srpna 2020                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


pondělí 7. září 2020

 • Výlet  - 7. B, D, 8:00 odjezd,zajišťují  pí uč. Paštová a pí uč. Šulová. Návrat  8. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, E – zajišťují pí uč. Veselková A a pí uč. Novotná Z.,

10:00 – 11:00 – 4. D, F– zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 3.  E, 5. E – zajišťují pí uč. Štěpanovská a p. uč. Mevald.


úterý 8. září 2020

 • Výlet  - 7. B, D, příjezd,zajišťují  pí uč. Paštová a pí uč. Šulová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. G, 5. H – zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Srpová.


čtvrtek 10.9. 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

10:00 – 11:00 – 3. C, 5. C – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Odehnalová,

11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. D – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Bretová.

 


pondělí 14. září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, E – zajišťují pí uč. Veselková A a pí uč. Novotná Z.,

10:00 – 11:00 – 4. D, F– zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 3.  E, 5. E – zajišťují pí uč. Štěpanovská a p. uč. Mevald.

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – odjezd, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8 / 2020

HSHMP č. 55578/2020 ue dne 4. 9. 2020 s účinností od 14. září 2020  do odvolání nařizuje  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve společných vnitřních prostorech ( např. chodby a záchody) budov škol a školských zařízení.

Prosíme rodiče, aby své děti vybavili těmito prostředky.

Děkujeme, že dodržujete toto nařízení.úterý 15. září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. G, 5. H – zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Srpová.

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A –  zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

čtvrtek 17. září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

10:00 – 11:00 – 3. C, 5. C – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Odehnalová,

11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. D – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Bretová.

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – odjezd, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

pondělí 21. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B – odjezd, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, E – zajišťují pí uč. Veselková A a pí uč. Novotná Z.,

10:00 – 11:00 – 4. D, F– zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 3.  E, 5. E – zajišťují pí uč. Štěpanovská a p. uč. Mevald.


pátek 18. září 2020

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – návrat, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

středa 16. září 2020

 • Škola v přírodě – 3. C, 4. A – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat – 18. 9. 2020.

úterý 22. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 5. D, 5. G – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 5. A, 5. B – zajišťují pí uč. Švarcová a  pí uč. Kratochvílová.


středa 23. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.

čtvrtek 24. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant. Návrat – 25. 9. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

10:00 – 11:00 – 3. C, 5. C – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Odehnalová,

11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. D – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Bretová.

 


pátek 25. září 2020

 • Škola v přírodě – 2. E, 3. F, 3. G, 4. E, 5. H, 6. B, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná Z., pí uč. Srpová a p. uč. Maxant - návrat.
 • Projekt – Vítání podzimu – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.

pondělí 28. září 2020

 • Státní svátek – Den české státnosti.

úterý 29.září 2020

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. G, 5. H – zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Srpová.

 • Mirakulum Milovice – projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 6. A, 6. C, 6. D, 6. E, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Drahošová, pí uč. Krauseová, pí uč. Mališová, pí uč. Skácelová, pí zást. Panošová.

středa 30. září 2020

 • Projektový den –  Vítání podzimu -  3. F, zajišťuje  pí uč. Dvorská.
 • Projektový den – Den přátelství – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Mirakulum Milovice– projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 3. E, 4. F, 5. G, 6. F, 6. GF, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Kropáčová, pí uč. Kmínková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Veselá Terza, pí zást. Krejčová.

   


Důležitá informace

     Vážení rodiče, milí žáci,

     ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes připustil, že situace okolo nového koronaviru v Česku „není dobrá“ a oznámil zpřísnění opatření. Od pátku budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základních škol. V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví  a vzhledem k aktuální situaci žádám rodiče žáků naší školy, aby své děti vybavili rouškami (minimálně 2 ks/den a sáčkem, do kterého budou roušky odkládat), které budou od pátku 18. září 2020 používat stejně jako zaměstnanci školy ve společných prostorách školy i při výuce s výjimkou tělesné výchovy a činností, při nichž není možné roušky mít.

Dle vyjádření epidemiologů:

Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.“

      Vzhledem k současné situaci bychom chtěli požádat rodiče žáků I. stupně, aby s dětmi probrali situaci a případně svým dětem doporučili, aby si děti roušky nechávaly i při výuce. Dle vyjádření pana ministra Vojtěcha pokud žáci i učitelé budou dodržovat povinnost nošení roušek ve všech prostorách, včetně výuky, tak mohou předejít karanténám celých tříd.

 

Prosíme Vás, vážení rodiče, abyste respektovali zpřísněná hygienická opatření ve všech budovách naší školy.


                                                                           Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

V Praze 17. září 2020

 


čtvrtek 1. října 2020

 • Výlet – Jizerské hory – 3. D, 4. B, odjezd, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Veselá Z. .
 • Mirakulum Milovice – projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 3. A, 3. B, 4. A, 4. C, 4. D, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Bajerová, pí uč. Veselková Alice, pí uč. Straková.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 –5. A, 5. E – zajišťují pí uč. Dusilová, p. uč. Mevald.

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. B – zajišťují pí uč. Kropáčová a pí uč. Kratochvílová,

 • 10:00 – 11:00 – 3. C, 5. D– zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bretová.
 • 11:00 – 12:00 – 3.  F, 5. C – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Odehnalová.
 • Školní hřiště Socháňova – 8:50 a 11:45 – Japonská škola, měření fyzičky.

pátek 2. října 2020

 • Výlet – Jizerské hory – 3. D, 4. B, návrat, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Veselá Z. .
 • Mirakulum Milovice – projektový den mimo školu v rámci projektu DOMINO II – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, odjezd 8:00, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, p. uč. Mevald, pí zást. Panošová.

pondělí 5. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B - odjezd, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová. Návrat – 9. 10. 2020.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4. B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. E – zajišťují pí uč. Veselková A. a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 3. B, 4. D– zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč Straková,

11:00 – 12:00 –  3. A, 5. H– zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Srpová.


úterý 6. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

10:00 – 11:00 – 3. F, 5. G – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kmínková,

11:00 – 12:00 – 3. E, 3. G – zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.


středa 7. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová.

čtvrtek 8. října 2020

 • Škola v přírodě – 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Mrázová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 5. A – zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 5. B – zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Kratochvílová,

 • 10:00 – 11:00 – 3. C, 5. D – zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bretová.
 • 11:00 – 12:00 – 3.  D, 5. C – zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Odehnalová.

pátek 9. října 2020

 • Škola v přírodě - 7. C, 8. B - návrat, zajišťují pí. uč. Němcová a pí. uč. Mrázová

Vážení rodiče,

vyučující pro Vás připravili manuál pro přihlášení Vašeho dítěte do Outlook 365 a Teams. Teams je webová aplikace pro online výuku. Přes Teams budou zadávány všechny úkoly, budou zde probíhat všechny online lekce, pokud budeme nuceni přistoupit k distanční výuce.

Žáci II. stupně již dostali své přihlašovací údaje při třídnických hodinách v minulém týdnu a byli seznámeni s tím jak v Teams pracovat.  

Dále bych Vás chtěla informovat, že pedagogičtí pracovníci přecházejí na nové mailové adresy ve  tvaru
jmeno.prijmeni@zs-perina.cz 
Staré maily budou mít pro tento školní rok v platnosti do konce školního roku.

Pro komunikaci s ředitelkou školy lze též využít formát:    reditelka@zs-perina.cz
 
 
Online třídní schůzky se po vyhlášení budou konat také přes tuto webovou aplikaci.

Držme si palce, ať vše zvládnou děti, učitelé i Vy, rodiče  Usmívající se.


                                                                                                     Jarmila Pavlišová

pondělí 12. října 2020

 
 • Třídní schůzky 2. B se konají od 16, 30 hod. v atriu školy

Organizace výuky od 12. 10. 2020 po dobu trvání mimořádných opatření

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o omezení výuky na ZŠ bude výuka na naší škole probíhat distančně do odvolání.

26. 10. - 30. 10. 2020 - prodloužené podzimní prázdniny - rozhodnutí Vlády ČR.

Provoz školní jídelny je přerušen od 26. - 30. 10. 2020.

Školní poradenské centrum je rodičům k dispozici i po dobu distanční výuky.

Termín konzultace, každou středu od 14 - 17 hodin, lze sjednat se speciálními pedagožkami:

budova Socháňova: hana.veselkova@zs-perina.cz nebo lucie.odehnalova@zs-perina.cz
budova Laudova: dana.kropacova@zs-perina.cz

Provoz školní jídelny pro žáky v období distanční výuky:
Škola nabízí odběr obědů od 12 - 14 hodin, bez polévky v plastových jednorázových boxech.
Plastové boxy dodá škola a nejsou vhodné do mikrovlnné trouby.
Žáci vstoupí do školy hlavním vchodem. V jídelně se prokáží čipem a vyzvednou si box s obědem.

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

 https://spoludoma.cz/

 gabriela.simmerova@praha.eu


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
milé děti, 

dovoluji si Vás informovat, že od data 4. 1. 2021 dochází k obnovení provozu základních škol a s ním spojeného obnovení prezenční výuky, kdy je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 Pro ostatní žáky (3. - 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Upozorňuji žáky, aby sledovali naplánované schůzky v programu Teams. Výuka bude opět probíhat podle rozvrhu!

Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k


Provoz školní družiny je obnoven v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny stále zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve školní jídelně od 12:00 do 14:00. Žáci, kteří si v průběhu distančního vzdělávání odebírali oběd, mají tento oběd automaticky přihlášen. Ostatním žákům musí rodiče přihlásit oběd telefonicky - pí Mikolášová - 604 322 235.


Na naší škole bude dále probíhat výuka žáků rodičů IZS a dalších profeurčených profesí. Jedná s o žáky 3. - 5. ročníků.

Žáci i zaměstnanci školy (i další soby pohybující se ve školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Přeji všem krásný den.   Jarmila PavlišováInformace pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřila své poděkování za spolupráci v období distanční výuky, za Vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který jste věnovali distanční výuce Vašich dětí.  Dne 30 listopadu usedne většina žáků opět do lavic. Výuka bude probíhat tak, jak ji máme rádi, z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit to, co je nejasné. Prostě okamžitě reagovat a udělat hned to, co je třeba. Dle mého názoru sebelepší technika nemůže nahradit osobnost učitele a jeho osobní setkání se žáky ve třídě, nemůže nahradit vzájemné vztahy.

Od  30. 11. 2020 dochází k rozšíření provozu základních škol a s ním spojeného obnovení prezenční výuky, kdy je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • žáků 1. stupně základních škol – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • žáků 9. ročníků základních škol – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky.

Žáci 6. – 8. ročníku mají výuku takto:

V týdnu od 30. listopadu 2020 do 4. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams.

V týdnu od 7. prosince 2020 do 11. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná prezenční výuka dle rozvrhu.

V týdnu od 14. prosince 2020 do 18. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná prezenční výuka dle rozvrhu,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams.

V týdnu od 21. prosince 2020 do 22. prosince 2020:

 • 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D – povinná distanční výuka dle rozvrhu – Microsoft Teams,
 • 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F, 8. A, 8. C – povinná prezenční výuka dle rozvrhu.
V době prezenční výuky je nošení roušek povinné ve všech prostorách školy.

Školní docházka je povinná, takže pokud chcete nechat své dítě  doma ze zdravotních důvodů. To znamená, že do rizikové skupiny více ohrožené nákazou koronavirem patří přímo dítě, nebo žije s někým takovým v jedné domácnosti, máte dvě možnosti. První možností je požádat o individuální vzdělávací plán. To je forma domácího vzdělávání, kdy dítě dochází do školy pouze k přezkoušení. Při krátkodobých absencích můžeme žáka  omluvit  a  v rámci možností ho škola podpoří ve výuce z domova. Takové děti nemají nárok na distanční výuku v podobě, jak bylo dosud.

 Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k

Provoz školní družiny je obnoven v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny stále zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve

školní jídelně od 12:00 do 14:00.

Ke dni 30. listopadu končí činnost škol určených podle usnesení vlády č. 1109 – péče o děti rodičů vybraných profesí(IZS).

 

Milí žáci,

mám velikou radost, že většina z Vás aktivně spolupracuje se svými pedagogy. Moc Vás chválím za výuku přes Microsoft Teams. Všichni pedagogové se již těší, až se zase vrátíte do školy.

 


Přeji všem krásný víkend.       Jarmila Pavlišová

 

V Praze dne 20. listopadu 2020

 


Školní družina - platby za měsíc listopad 2020

Vážení rodiče,

na základě dohody s vedením školy jsme se dohodli, že poplatek za školní družinu za měsíc listopad se bude vracet.

                                                                                              Hana Kotková a Hana Koderová


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanovilo  21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. Dle vyjádření pana ministra budou 21. a 22. prosinec 2020 pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. 12. 2020.

Prezenční i distanční výuka bude tedy z rozhodnutí MŠMT ukončena již v pátek 18. 12. 2020.

Školní družina je uzavřena od 21. – 23. 12. 2020.

Školní jídelna je uzavřena od 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021.

 
Na dny 21. – 22. 12. 2020 mohou rodiče pobírat ošetřovné.

 

Sportovní areály školy jsou uzavřeny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

 

Vánoční prázdniny by měly skončit v neděli 3. 1. 2021. Žáci by se tak vrátili do školy 4. 1. 2021. V případě, že bude platit i nadále rotační výuka pro žáky  6. – 8. ročníků, tak 4. ledna 2021 nastupují na 2. stupni prezenčně žáci 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 7. F,
8. A, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E. Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 6. F, 6. G, 8. B, 8. D se budou učit distančním způsobem.

 

Žáci si v pátek 18. 12. 2020  odnesou své věci ze šatních skříněk.

 

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že jsme společně zvládli toto velmi obtížné období. Plně si uvědomujeme, že toho na vás bylo hodně. Starali jste se o domácnost a pomáhali nám vzdělávat  své děti během distanční výuky. Za to vám všem moc děkujeme.

 

Dovolte mi, abych poděkovala i našim učitelům. Díky jejich nasazení, ochotě  a  trpělivosti se nám podařilo udržet vysokou kvalitu  vzdělávání.

V této nelehké době však nezapomínáme ani na  nemocné.  Naši zaměstnanci a žáci reagovali na výzvu Hitrádia City, které sestavilo charitativní CD „Srdce, které hraje“.

Výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu pro Julii, který si dal za cíl vybudovat v České republice dětský hospic. Měl by být první svého druhu u nás a nabízet podporu a poradenství rodinám dětí a mladistvých, kteří trpí těžkým nebo nevyléčitelným onemocněním. Za dva dny se na naší škole podařilo vybrat částku na 100 kusů charitativního CD s dobrým pocitem, že před Vánoci pomůžeme někomu v těžkém období jeho života.

Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce. Užijte si společné chvíle s rodinou, buďte na sebe opatrní a do nového roku přeji hlavně hodně zdraví.

A hlavně nezapomínejme:

Jsou věci, které nezměníme.

Jsou věci, které dokážeme zvládnout spolu.

 

                                       Jarmila Pavlišová


Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že jsme společně zvládli toto velmi obtížné období. Plně si uvědomujeme, že toho na vás bylo hodně. Starali jste se o domácnost a pomáhali nám vzdělávat  své děti během distanční výuky. Za to vám všem moc děkujeme.

 

Dovolte mi, abych poděkovala i našim učitelům. Díky jejich nasazení, ochotě  a  trpělivosti se nám podařilo udržet vysokou kvalitu  vzdělávání.

V této nelehké době však nezapomínáme ani na  nemocné.  Naši zaměstnanci a žáci reagovali na výzvu Hitrádia City, které sestavilo charitativní CD „Srdce, které hraje“.

Výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu pro Julii, který si dal za cíl vybudovat v České republice dětský hospic. Měl by být první svého druhu u nás a nabízet podporu a poradenství rodinám dětí a mladistvých, kteří trpí těžkým nebo nevyléčitelným onemocněním. Za dva dny se na naší škole podařilo vybrat částku na 100 kusů charitativního CD s dobrým pocitem, že před Vánoci pomůžeme někomu v těžkém období jeho života.

Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce. Užijte si společné chvíle s rodinou, buďte na sebe opatrní a do nového roku přeji hlavně hodně zdraví.

A hlavně nezapomínejme:

Jsou věci, které nezměníme.

Jsou věci, které dokážeme zvládnout spolu.

 

                                       Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
dne Nařízení primátora hlavního mětsta Prahy byla naše škola určena pro zajištění péče o děti  zaměstnanců IZS a ostatních určených profesí. Škola bude vykonávat tuto péči pro děti od 3. do 5. ročníku.  Rodiče své dítě přihlašují  přes svého zaměstnavatele. 
 Provoz školy pro tyto děti je  od 6:30 do 17:00 hodin. Od pondělí 4. ledna 2021 zahajujeme tento provoz.

                                                                Jarmila Pavlišová

Informace k závěru 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

milí žáci,

v 1. pololetí školního roku 2020/2021 zůstáváme u klasifikace formou známek. Zohledněna bude prezenční i distanční výuka (účast a aktivita ve výuce, vypracování zadaných úkolů).

Žáci 1. a 2. ročníků budou hodnoceni známkou. Vysvědčení žáci dostanou ve škole 28. ledna 2021.

Žáci 3. - 9. ročníků budou hodnoceni známkou.  O výsledcích a hodnocení za 1. pololetí budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učitelkami a učiteli nejpozději ve čtvrtek 28. ledna.Vysvědčení v listinné podobě bude žákům předáno po nástupu na prezenční výuku.

V některých případech bude součástí vysvědčení i písemné hodnocení, které žákovi poskytne zpětnou vazbu k průběhu, výsledkům distanční a prezenční výuky za 1. pololetí tohoto školního roku, mělo by jej také motivovat pro práci v dalším období školní docházky.

Dne 29. ledna 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny, tento den není online výuuka. Pro žáky 1. a 2. ročníků je  po přihlášení u vedoucí vychovatelky zajištěn provoz školní družiny od 7:00 do 16:30.  Školní jídelna je tento den mimo provoz.

 2. pololetí bude zahájeno v pondělí 1. února, o případných změnách Vás budeme včas informovat.

   Děkujeme Vám za Vaši podporu.

 

                                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


Informace k volbě povolání

Vážení rodiče,

milí  deváťáci,

v pátek 29. ledna 2021 budou pololetní prázdniny, tento den není online výuka.
Vzhledem k tomu, že k návratu dalších žáků do škol v příštím týdnu nedojde, mohou si rodiče nebo žáci 9. ročníku a rodiče nebo žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, vyzvednout přihlášky ke studiu na vrátnici školy, budova Socháňova 19/1139, již od úterý 2. 2. 2021 od 8:00 - 16:30.

 Vzor vyplněné přihlášky máte na webových stránkách školy.

V případě, že potřebujete konzultaci k volbě povolání (výběr střední školy), můžete si dohodnout s výchovnou poradkyní  Mgr. Martinou  Bretovou (martina.bretova@zs-perina.cz) – pracoviště Socháňova či Mgr. Danou Kropáčovou(dana.kropacova@zs-perina.cz) konzultaci. Předpokládáme, že žáci 9. ročníků nastoupí do školy k prezenční výuce co nejdříve. První den prezenční výuky obdrží od třídních učitelů vysvědčení a přihlášky na střední školy.

 • Ve dnech 9. , 10., a 11. února 2021 obdržíte od paní učitelky Bretové a paní učitelky Kropáčové zápisový lístek. Místo: budova Socháňova, společenská místnost, od 18:00 – 19:00.


Dále upozorňuji všechny přihlášené žáky na cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky, že výuka začíná  hned první den nástupu na prezenční výuku.
    

                                                           Jarmila Pavlišová

 

                                   


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
milé děti, 

MŠMT ČR nás dnes informovalo:
"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14 února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud."

Ve škole  je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 Pro ostatní žáky (3. - 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Upozorňuji žáky, aby sledovali naplánované schůzky v programu Teams. Výuka bude opět probíhat podle rozvrhu!

Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k


Provoz školní družiny zůstává i nadále v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny i nadále také zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve školní jídelně od 12:00 do 14:00. Žáci, kteří si v průběhu distančního vzdělávání odebírali oběd, mají tento oběd automaticky přihlášen. Ostatním žákům musí rodiče přihlásit oběd telefonicky - pí Mikolášová - 604 322 235.


Na naší škole stále probíhá výuka žáků rodičů IZS a dalších určených profesí. Jedná s o žáky 3. - 5. ročníků.

Žáci i zaměstnanci školy (i další soby pohybující se ve školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Přeji všem krásný den a dětem hezké pololetní prázdniny.
                                                                                            Jarmila Pavlišová
Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky

Vážení rodiče a žáci,

k podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby. Tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p


Provoz školy od 15. 2. do 28. 2. 2021

Vážení rodiče,
milé děti, 

MŠMT ČR nás dnes informovalo:
"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 15. února 2021 do 28. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud."

Ve škole  je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků: 

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 Pro ostatní žáky (3. - 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Upozorňuji žáky, aby sledovali naplánované schůzky v programu Teams. Výuka bude opět probíhat podle rozvrhu!

Podrobné informace k dané situaci naleznete na webovém odkazu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k


Provoz školní družiny zůstává i nadále v plném rozsahu, to je od 6:30.

Provoz školní jídelny i nadále také zůstává v plném rozsahu. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem si mohou, tak jako dosud,  oběd vyzvedávat ve školní jídelně od 12:00 do 14:00. Žáci, kteří si v průběhu distančního vzdělávání odebírali oběd, mají tento oběd automaticky přihlášen. Ostatním žákům musí rodiče přihlásit oběd telefonicky - pí Mikolášová - 604 322 235.


Na naší škole stále probíhá výuka žáků rodičů IZS a dalších určených profesí. Jedná s o žáky 3. - 5. ročníků.

Žáci i zaměstnanci školy (i další soby pohybující se ve školy) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Přeji všem krásný den a dětem hezké pololetní prázdniny.
                                                                                            Jarmila Pavlišová


INFORMACE - DŮLEŽITÉ

V současné době nám ve škole nefunguje internet - pracujeme na tom!! Někteří učitelé se zatím nebudou moci přihlašovat na výuku.
Děkujeme za pochopení

Výuka od 1.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Těmto dětem bude nadále poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

Informace o ošetřovném najdete např. ZDE. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Od pondělí 1.3.2021 je ukončena prezenční docházka i žáků 1. a 2. ročníku, v dalším období je nahrazena distančním vzděláváním. Děti s největší pravděpodobností nebudou minimálně tři týdny chodit do školy. Toto opatření bylo vyhlášeno  v rámci nouzového stavu.

VÝUKA

V týdnu od 1. března máme jarní prázdniny. Výuka neprobíhá.

V  týdnu od 8. března  se budou všichni žáci školy  vzdělávat online pomoci programu Microsoft Teams.

Děti si odnesly  domů všechny potřebné věci. Pokud bylo některé z dětí nemocné, či z jiného důvodu nebylo ve škole, budou věci k vyzvednutí na recepci školy v pracovní dny mezi 7:00 – 15:00.

Při potížích se školním účtem dítěte se obraťte na Mgr. Lucii Krauseovou (lucie.krauseova@zs-perina.cz).OBĚDY
Vzhledem k tomu, že probíhá distanční vzdělávání, mohou děti odebírat obědy  do menu boxu ve školní jídelně od 8. 3. 2021. Všichni žáci mají obědy odhlášené.  V případě, že chcete, aby si děti chodily do školy pro obědy, musíte je přihlásit u paní Mikolášové, telefon 604322235, nejpozději do pátku 5.3.2021 do 13:00.
Obědy se budou vydávat od 12:00 do 14:00.


PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

V naší  škole bude dále probíhat péče o děti rodičů vyjmenovaných profesí. Pokud máte zájem o zařazení svého dítěte do péče a splňujete dané podmínky, můžete kontaktovat svého zaměstnavatele a ten vše zařídí na Magistrátě hlavního města Prahy. Prosím kontaktujte též ředitelku školy: reditelka@zs-perina.cz

O zařazení dětí do systému rozhoduje MHMP.
Péče bude zahájena v pondělí 1. 3. 2021 v 7:00

Děti, které by měly navštěvovat určené školy,  nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí  ( dle nařízení primátora ) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější info , jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

 http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

 
Další informace: 

Vzhledem k uzavření škol je uzavřen od 1. 3. 2021 také provoz školní družiny  i školního klubu.

Upozorňuji všechny občany, že  po dobu nouzového stavu,  je  uzavřeno školní hřiště.
Prosím, dodržujte toto nařízení.

 Děkuji za pochopení

 

Jarmila Pavlišová


Příprava na přijímací zkoušky pro 9. třídy

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky začíná 15. března 2021 distančním způsobem aplikací Microsoft Teams. 
Této přípravy se účastní pouze žáci, kteří se na podzim 2020 přihlásili na cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka.

Výuka bude probíhat v těchto termínech:
budova Socháňova:
Cvičení z matematiky: p. uč. Neubauerová: středa a pátek, od 7:00 
                                 p. uč. Holubová: středa a pátek, od 7:00
Cvičení z českého jazyka: p. uč. Zítková: pondělí a čtvrtek, od 7:00
                                      p. uč. Němcová: pondělí a čtvrtek, od 7:00
budova Laudova:
Cvičení z matematiky: p. uč. Timková: úterý od 7:00
Cvičení z českého jazyka: p. uč. Fulínová: pondělí od 7:00 a pátek od 7:00 

Informace k úpravě termínů přijímacího řízení na střední školy a gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.


Den učitelů

V neděli – 28. března si připomínáme 429. výročí narození Jana Ámose Komenského, v České republice slavíme Den učitelů.

Děkuji tedy všem pedagogům naší školy za jejich náročnou práci, zvláště v této nelehké době.

Děkuji za trpělivost a spolupráci všem rodičům a prarodičům, kteří se stali ze dne na den učiteli svých dětí a vnuků.

A děkuji také těm, kdo – ač nejsou pedagogy,  zajišťují každodenní provoz  celé školy. I jejich práce je velmi důležitá.

Přeji všem především pevné zdraví a mnoho sil pro zvládnutí dalších určitě náročných týdnů.

Věřím, že nejbližší měsíce už budou lepší a do školy se znovu vrátí život.

 

                                                         Mgr. Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče a milí deváťáci,

v případě zájmu žáků o konzultace k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které by pravděpodobně probíhaly v dopoledních hodinách 2 krát týdně, přihlaste se mailem u pí zástupkyně Tenglerové – hana.tenglerova@zs-perina.cz

Tyto konzultace budou pouze pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky!

Upozorňuji však, že nutnou podmínkou účasti na konzultaci je antigenní testování. Testovat se nemusí děti, které se prokážou potvrzením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech. Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence lékaře.

Prosím, přihlaste se do 9. dubna 2021 do 14:00. Termín je důležitý pro naplánování konzultací od příštího týdne.

 

Děkuji za pochopení.   Jarmila Pavlišová

 


Testování žáků, kteří jdou k přijímacím zkouškám

Budova Socháňova:

 Testování na Covid 19 pro žáky, kteří jdou k přijímacím zkouškám.

Na testování budou žáci vcházet do školy vchodem č. 3.

Termíny testování:

28. dubna 2021:

14:00  - 14:30 – třída 9. A

14:30 – 15:00 -  třída 9. B

15:00 – 15:30  – třída 9. C

15:30 – 16:00 – třída 9. D

 30. dubna 2021:

14:00 – 15:00 – žáci 5. a 7. tříd, kteří jdou na přijímací zkoušky

Po testování žáci dostanou potvrzení o výsledku testu.

 Budova Laudova:

 Testování na Covid 19 pro žáky, kteří jdou k přijímacím zkouškám.

Na testování budou žáci vcházet do školy vchodem č. 3.

28. dubna 2021:

14:00 – 15:00 –  třída 9. E

30. dubna 2021:

14:00 – 15:00 – žáci 5. a 7. tříd, kteří jdou na přijímací zkoušky

Po testování žáci dostanou potvrzení o výsledku testu.


Informace pro žáky 9. ročníků

02.05. 2021
Milí deváťáci,
příští týden na vás všechny budeme moc myslet a držet vám palce, abyste přijímací zkoušky všichni úspěšně zvládli. Ve dnech 3.5., 4.5. a 5.5 2021 je pro žáky 9. ročníků zrušena distanční výuka. Od čtvrtka 6.5.2021 učitelé opět naplánují výuku dle daného rozvrhu.

Držte se  a snažte se.

                     Za všechny vyučující  Jarmila Pavlišová
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy