logotyp
Login

2019/2020

Rada rodičů :   
   
 Mikolášová Jïtka 
 Linhartová Jana (pokladní)

Termíny schůzek výboru: 1x za dva měsíce.
Termíny schůzek důvěrníků: 2x za rok.
Čas schůzek vždy od 17,00 ve sborovně.
U vchodu č.2 je schránka RR, do této schránky můžete dávat své připomínky k naší činosti.
V případě potřeby můžete kontaktovat členy výboru.
Telefonní čísla členů výboru jsou na požádání u ředitelky školy.
Můžete i psát na : radarodicu@seznam.cz.

Změna ceny oběda

Vážení,
od 1. září 2014 dochází ke změně ceny oběda.
Kategorie strávníků:    6 - 10 let      24,- Kč
                              11 - 14 let      26,- Kč 
                              15 a více let    27,- Kč
                              cizí strávníci    55,- Kč
                          

                                
                    Mgr. Jarmila Pavlišová

Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:30.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

Nábor do kroužků - od 3. 9. 2020.
Zahájení kroužků v týdnu od 9. 9. 2020.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

vzhledem k účinnosti zákona(GDPR) nemůžeme dát na naše webové stránky seznamy prvňáčků.
Pro Vaši informaci sděluji alespoň následující.
Na pracovišti v Socháňově ulici budou třídy 1. A - 1. D, v Laudově ulici 1. E - 1. F. Přípravná třída je na pracovišti v Laudově ulici. Žáci, kteří byli přijati do přípravné třídy budou ve školním roce 2021 - 2022 navštěvovat třídu 0. A.
V současné době máme rozděleny žáky do tříd. V případě Vašeho zájmu, prosím, zavolejte do školy na číslo: 235317251 v době od 8:00 do 12:00, a naši pracovníci vám sdělí, do jaké třídy je vaše dítě zařazeno. Přidělení učitelů bude vyvěšeno na web  nejpozději od 30. 6. 2021.
Děkuji za pochopení.
                           Jarmila Pavlišová

Informace pro rodiče

Ve školním roce 2018 / 2019 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  4.září 2018.

Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy. 
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.

Režim  školy

 

06:30 – 7:45                       ranní družina (příchod nejpozději do 07:15)

07:40                                  otevření budovy I. stupeň

07:40                                   otev´ření budovy I. stupeň 

07:45                                  otevření budovy II. stupeň

08:00 – 08:45                     1. vyučovací hodina 

08:55 – 09:40                     2. vyučovací hodina                                    

09:40 – 09:55                     svačinová přestávka                                    

09:55 – 10:40                     3. vyučovací hodina                                    

10:40 – 11:00                     velká přestávka                                    

11:00 – 11:45                     4. vyučovací hodina                                    

11:55 – 12:40                     5. vyučovací hodina                                    

12:50 – 13:35                     6. vyučovací hodina                                    

13:45 – 14:30                     7. vyučovací hodina                                    

14:40 – 15:25                     8. vyučovací hodina                                    

 

Po výuce  odcházejí žáci buď do školní družiny nebo domů.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

Důvody nepřítomnosti, které trvají maximálně 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na více jak tři dny uvolňuje ředitelka školy. Je nutno písemně požádat.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho do 48 hodin omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to buď emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

Všechny absence je třeba omluvit v ŽK nebo notýsku.

V případě větších absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky, je potřeba napsat lísteček, jinak si musíte dítě  vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo, pokud neodevzdá třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění s podpisem rodiče.

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je vhodné si nechat vyrobit duplikát, který mají k dispozici rodiče.

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 3. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

Školní družina

Provoz je od  pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč za měsíc.

Kroužky

V průběhu září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře, který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají obvykle od poloviny září.

Další í informace se dozvíte na třídní schůzce 3. září 2018 od 17 hodin.Přidělené třídnictví

Třídy

Třídní učitel - učitelka

I. A

pí uč. Benešová          Jiřina        

I. B

pí uč. Čečetková         Lucie        

I. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

I. D

pí uč. Malíková           Alena        

I. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

I. F

pí uč. Báčová               Irena


Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2019 / 2020

2. září 2019
Slavnostní zahájení nového školního roku 2019 / 2020.

3. září 2019

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

4. září 2019

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.

 5. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
6. září 2018

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 3. 9. 2019.
Zahájení kroužků v týdnu od 9. 9. 2019.


Informace pro žáky - školní rok 2019 / 2020

 

     Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.

Od  3. září 2019  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 4. září 2019 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  4. září 2019 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2019 / 2020 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  3.září 2019.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (rodinná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Informace pro rodiče prvňáčků

 Režim  školy

 

06:30 - 07:45

ranní družina  ( příchod nejpozději do 7:15)

 

 

07:40

otevření budovy školy

07:55

přípravné zvonění, žáci se připravují na výuku

08:00 -   08:45

1. hodina

08:55 -   09:40

2. hodina

09:40 –  09:55

svačinová přestávka

09:55 – 10:40

3. hodina

11:00 – 11:45

4. hodina

11:55 – 12:40

5. hodina

12:50 – 13:35

6. hodina

13:45 – 14:30

7. hodina

14:40 – 15:25

8. hodina

  Po výuce následuje družina.

Upravený režim 1. tříd na začátku školního roku

Školní rok 2019/2020začíná v pondělí 2. 9. 2019.

1. týden

V pondělí 2. 9. 2019 sraz  budova Laudova v 7:55 před školou, budova Socháňova v 8:55. Následuje program ve společenské místnosti školy a poté se přesuneme do třídy, kde setrváme cca do 1 hodinu. 3.9. 2019 - výuka 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40 hod.), 4. 9. 2019 - výuka 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:40 hod.), od 5. 9. 2019 - výuka 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:45 hod. Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 hod. do šaten. Po skončení vyučování žáky přebíraji vychovatelky školní družiny.

2. týden

Výuka pondělí - pátek 4 vyučovací hodiny (8:00- 11:45 hod.)

Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 do šaten.

3. týden

Výuka dle rozvrhu. Děti již chodí do třídy samy.

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

V případě pobytu na horách, jiných důvodů, které trvají maximálně 2 dny - uvolňuje třídní učitel. Na více jak dva dny uvolňuje ředitel školy. Je nutno vyplnit formulář.

V případě nemoci – omluvenka do notýsku v omluvném listu.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho co nejdříve omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

V případě velkých absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuka je potřeba napsat lísteček a dítě si vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo!

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvních dvou dnů dostane klíček, je nutné nechat vyrobit duplikát se jménem, který u sebe bude mít třídní učitelka (školník) pro případ zapomenutí či ztráty.

Školní jídelna

Dítě obdrží zápisní lístek na začátku roku.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci možnost vyzvednout.

Školní družina

Funguje od pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:45 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč ú měsíc.

Kroužky

Na konci září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu školy), který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky fungují od poloviny září.

Třídní informace

Domácí úkoly většinou každý den, označeny puntíkem, vždy prosím podepište, úkol se realizuje doma, ne v družině.

Psací potřeby – doporučujeme trojhranné, každý den kontrola penálu, ořezané tužky, pastelky, píšící pero, 2 – 3 tužky č. 2, pero Tornado, Stabilo

Přezouvání – přezůvky s bílou podrážkou

Písmena – do zásobníku pouze ty, která probíráme

VV, PČ – děti si potřeby dají ve třídě do šuplíku, pomůcky viz. seznam

TV – sportovní obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, náhradní ponožky

Další potřeby: na začátku roku 2 balení pap. kapesníků, razítko se jménem, šanon na výkresy

Seznam pomůcek

 desky na písmena

 podložka na modelování z plastové hmoty A3

 

Seznam pomůcek na VV a PČ

 zástěru nebo halenu

 kelímek na vodu

 hadřík

 krycí vodové barvy

 tempery

 tuš

 štětce – vlasový č. 4 a 8, plochý štětec štětinový č. 12

 pastelky

 lepidlo na papír

 voskovky

 modelína

 nůžky se zaoblenými hroty – musí ustřihnout látku

 ořezávátko

 


Informace pro rodiče

06:30 – 7:45                       ranní družina (příchod nejpozději do 07:15)

07:40                                  otevření budovy I. stupeň

07:45                                  otevření budovy II. stupeň

08:00 – 08:45                     1. vyučovací hodina 

08:55 – 09:40                     2. vyučovací hodina                                    

09:40 – 09:55                     svačinová přestávka                                    

09:55 – 10:40                     3. vyučovací hodina                                    

10:40 – 11:00                     velká přestávka                                    

11:00 – 11:45                     4. vyučovací hodina                                    

11:55 – 12:40                     5. vyučovací hodina                                    

12:50 – 13:35                     6. vyučovací hodina                                    

13:45 – 14:30                     7. vyučovací hodina                                     

14:40 – 15:25                     8. vyučovací hodina                                    

 

Po výuce  odcházejí žáci buď do školní družiny nebo domů.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád – www.zs-perina.cz.

Uvolňování a omluva žáka

Důvody nepřítomnosti, které trvají maximálně 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na více jak tři dny uvolňuje ředitelka školy. Je nutno písemně požádat.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost neprodleně informovat třídního učitele, nahlásit důvod nepřítomnosti a to buď emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy. Je nutné dokládat důvody nepřítomnosti žáka do 3 dnů ve vyučování v souladu s podmínkami     stanovenými školním řádem, po návratu  žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce, omluvu podepisuje zákonný.

Všechny absence je třeba omluvit v ŽK nebo notýsku.

V případě větších absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky, je potřeba napsat lísteček, jinak si musíte dítě  vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo, pokud neodevzdá třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění s podpisem rodiče.

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je vhodné si nechat vyrobit duplikát, který mají k dispozici rodiče. V případě ztráty klíče od šatny, zákonný zástupce hradí duplikát škole.

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 2. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít. Je nutné mít identifikační kód, který zákonný zástupce obdrží od paní hospodářky školní jídelny.  Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

Školní družina

Provoz je od  pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč za měsíc.

Kroužky

V průběhu září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře, který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají obvykle od poloviny září.

 

 


Kontakty

Název školy:

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy,

Socháňova 19 / 1139

 

Adresa školy:

Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

 

Detašované pracoviště:

Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

Telefonní čísla:

               Ústředna:         235317251

               Ústředna:         235317252

               Ředitelna:         235317295

               Faxové číslo:    235317295

               Školní jídelna:  235314420

               Školní družina: 728579749

               Pracoviště Laudova: 235314018

                                                 235315204           

Emailová adresa:   zssoch@volny.cz

 

Emailové adresy učitelů:   jmeno.perina@seznam.cz

                                     Např.:  pavlisova.perina@seznam.cz

 

Internetová adresa:   http:// www.zs-perina.cz

 

Kde nás najdete:

 • od Anděla od stanice metra B tramvají č. 9, 10 – stanice Blatiny

 

 • ze Zličína od stanice metra B autobusem  č. 164 – stanice sídliště Řepy

 

 • z  Dejvic od stanice metra A autobusem  č. 180 – stanice Blatiny

 

 • ze sídliště Dědina autobusem č. 225 – stanice Slánská

 

 • ze sídliště Stodůlky autobusem č. 225 – stanice Slánská

 

Další důležité informace:

 

 • Konzultační hodiny vyučujících i vedení školy jsou možné vždy po ústní, telefonické 235317251-2  nebo písemné dohodě v době mimo vyučování.
 • V případě emailové konzultace bychom rádi upozornili rodiče, že pedagog zpravidla nemá možnost odpovídat v době přímé pedagogické činnosti, tj. v době, kdy vyučuje, drží dohled nad žáky nebo vede zájmový kroužek. Všichni pedagogové vítají podněty od rodičů, ale mnohdy nemohou reagovat obratem a není jejich povinností odpovídat na emailovou korespondenci ve svém volném čase po pracovní době.
 • O každé konzultaci s rodiči ( písemné i ústní) je povinen oslovený pedagog vést záznam.

 

 

Děkujeme za pochopení.

 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ve školním roce 2019 / 2020

 

Podzimní prázdniny:          ZŠ Jana  Wericha

(29. a 30. 10. 2019)

 

Vánoční prázdniny:            ZŠ Jana  Wericha

(23., 27., 30., 31.12. 2018 a 02., 03. 01.2019)

 

Pololetní prázdniny:           ZŠ genpor. Františka Peřiny 

(31. 01. 2020)

 

Jarní prázdniny:                 ZŠ genpor. Františka Peřiny 

(24. 02. - 01.03. 2019)

 

Velikonoční prázdniny:     ZŠ genpor. Františka Peřiny 

(09.04. 2019)

 


Předpokládaný seznam sešitů a pomůcek ve školním roce 2019 - 2020

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Přípravná třída

2. září 2019

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019 / 2020.

V pondělí 2. 9. 2019 sraz  budova Laudova v 7:55 před školou. Následuje program ve společenské místnosti školy a poté se rodiče se žáky přesunou do třídy, kde setrvají cca 1 hodinu. Poté mohou jít děti s rodiči domů či odejdou do školní družiny. Obědy nejsou na tento den zajištěny.

Třídní schůzky je 2. září 2019 od 17:00 ve třídě. Prosíme již bez dětí.

Od 3. září 2019

Provoz ŠD - stejné jako 1. třídy

Výuka ve třídě začíná v 8:00, po skončení přechod do ŠD.

Podrobné informace k zajištění chodu přípravné třídy se rodiče dozví na třídní schůzce dne 2.9.2019.


Škola v přírodě

13.09. 2019
 • Škola v přírodě – Špindlerův Mlýn. Alpský hotel, návrat cca 12 – 12:30, 2.A a 2. D, zajišťují  pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
 • Knihovna – 6. D, 8:00- 11:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

Babí léto

14.09. 2019
 • Babí léto – program za naši školu zajišťují se žáky pí uč. Kalinová a pí vych. Dvořáková Šárka.

Knihovna – 7. B

17.09. 2019
 8:00- 11:00, zajišťuje pí uč. Mrázová.

Čtení ve vlaku: Praha - Karlštejn a zpět – 3. E, 3. F, 3. G, 4. G, 5. G

17.09. 2019
zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Kmínková a pí uč. Veselá Tereza.

Projektový den – Kde jsme byli o prázdninách, 3. F

16.09. 2019

zajišťuje  pí uč. Soušková.


Sportovní soutěž – aerobik

18.09. 2019
zajišťuje pí uč. Siváková

Beseda – Energie

19.09. 2019
společenská místnost Socháňova, zdarma:

8:00 – 9:40 – 9. A, D, dozor zajišťují vyučující 1. a 2.  hod.,

9:55 – 11:45 – 9. B, C, dozor zajišťují vyučující 3. a 4. hod.

Prevence

19.09. 2019

9:55  – 7 . A – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55  – 8 . A – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


Toulcův dvůr – Tajemství stromů – 4. G

20.09. 2019
zajišťuje pí uč. Kmínková

Výlet – Koněpruské jeskyně – 4. A, 4. B, 5. A, 5. C

20.09. 2019
zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veelková Hana

Prevence

20.09. 2019

9:55  – 7 . B – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55  – 8 . B – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


Výlet – Koněpruské jeskyně – 4. C, 4. D

23.09. 2019
zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová

Projektový den – Vítání podzimu, 2.A, 2. B, 2. C a 2. D

23.09. 2019
zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová

Projektový den – Vítání podzimu, 1. E, 1. F, 2.F, 3. E

23.09. 2019
zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Báčová, pí uč. Dvorská a pí uč. Novotná Zuzana

Pražské Jezulátko – program – 4. H

23.09. 2019
zajišťuje pí uč. Srpová

Požární prevence - 7.C

23.09. 2019

zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


1. pomoc - 8.C

23.09. 2019
zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny

Beseda – Energie

24.09. 2019
společenská místnost Socháňova, zdarma:

11:00 – 12:40 – 8. A, D, dozor zajišťují vyučující 4. a 5.  hod.,

13:45 – 15:25 – 8. B, C, E dozor zajišťují vyučující 7. a 8. hod.

Projektový den – Škola, 2.F

25.09. 2019
zajišťuje pí uč. Dvorská

Projektový den – Den přátelství – 0. A, 1. E, 1. F

25.09. 2019
zajišťují pí uč. Vyjídáková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová

1. schůzka žákovského parlamentu – 14:00

25.09. 2019
ve třídě 8. A, třídy II. stupně, zajišťuje pí uč. Drahošová

Výlet – Blaník – 2. C, 3. A

26.09. 2019
zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová

Pražské Jezulátko – program – 2. G

27.09. 2019
zajišťuje pí uč. Mráčková

1. října 2019

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve společenské místnosti. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 • Vybraní žáci 9. ročníku  - účast na projektovém dni MSŠCH, Křemencova ul., zajišťuje pí uč. Melichová. 1. – 5. vyučovací hodina.

2. října 2019

 
 • Divadlo  Gong – Kniha  džunglí, 2. E, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.
 • 1. schůzka žákovského parlamentu – 14:00 - Laudova, ve třídě 8. E, třídy 4. – 9. ročníků, zajišťuje pí zást. Krejčová.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

3. října 2019

 • Exkurze do České televize – 3. E, 4. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.

4. října 2019

 • Běh pro Afriku – 1. – 9. ročník, zajišťují pí uč. Kroutilová, pí uč. Siváková, pí uč. Dětinská a p. uč. Ceman (Socháňova) a pí uč. Štěpanovská a p. Uč. Lustyk (Laudova) + TU přihlášených tříd.

8. října 2019

 • Adaptační kurz, 6. A a 6. D, zajišťují pí uč. Novotná Martina a pí uč. Šulová.
 • Exkurze do České televize – 3. D, zajišťuje pí uč. Straková.
 • Fotografování 1. E, 1. F na ročenky, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová

7. října 2019

 • Adaptační kurz, 6. A a 6. D, odjezd, zajišťují pí uč. Novotná Martina a pí uč. Šulová.
 • Třídy 6. A a 6. D přijely na adaptační kurz v pořádku. Počasí chladnější, ale svítí sluníčko. Děti se již ubytovaly.
 • Exkurze do čokoládovny – 3. F, 3. G a 5. G, zajišťují  pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Fotografování 1. A, 1. B, 1. C, 1. D na ročenky, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Čečetková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.
 • Minifotbal – 6. – 9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

9. října 2019

 • Adaptační kurz, 6. B a 7. D, odjezd, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Řičařová.
 • Třídy přijely na kurz v pořádku. Po ubytování následoval program.
 • Adaptační kurz, 6. A a 6. D, návrat, zajišťují pí uč. Novotná Martina a pí uč. Šulová.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.

10. října 2019

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. Filip a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Novotná Zuzana  a p. Filip.

14. října 2019

 • Výlet – Čechova stodola – Dýňování – 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. A, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny,

 9:55 – 11:45 – 4. C, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny,

9:55  – 7 . A – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

11:00  – 7 . B – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4.  vyuč. hodiny.

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Dusilová,

                               10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.


15. října 2019

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               08:30 – 10:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová,

                               10:15 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Bretová.

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. D, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny,

 9:55 – 11:45 – 4. D, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny.

 • Finále minifotbal,  zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Akce ke 100. výročí vzniku Generálního štábu AČR, Vítězné náměstí, Praha 6 – 6. B, 6. D, 6. E, 7. C, 7. D, 8. C, 8. D, 8. E, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, odchody dle pokynů TU, zajišťují TU.

16. října 2019

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               08:30 – 10:00 – 4. H, zajišťuje pí uč. Srpová,

                               10:15 – 11:45 – 4. E, zajišťuje pí uč. Helclová.


18. října 2019

 • Profitesty – PPP Praha 6, žáci  9. A(14) a 9. D(7).
 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               10:15 – 11:45 – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.


21. října 2019

 • Výlet – Český Šternberk – 3. C a 3. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice a pí uč. Straková.
 • Divadlo  ABC, Lakomá Barka – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Soutěž Mladý chemik – žáci 9. ročníků, pracovna chemie – 9. B, 14:15, zajišťují pí uč. Staňková, pí uč. Mališová a pí uč. Melichová.

22. října 2019

 • Pedagogická praxe studentů PedF UK Praha, zajišťuje pí zást. Panošová.
 • Schůzka žáků – zájezd do Polska, 7:30, pracoviště Socháňova, sborovna, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Fulínová a pí uč. Krauseová.

23. října 2019

 • Akce 2. F, školní obchod, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Projekt – Hrátky s podzimem – podzimní pečení, 5. A, zajišťuje pí uč. Casková.
 • Soutěž – stolní tenis, starší žáci a žákyně, zajišťuje pí uč. Siváková.

24. října 2019

 • Hudební soutěž Orffohraní – Emauzské opatství, Praha 1, 12 žáků 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Schůzka žáků – zájezd do Polska, 7:30, pracoviště Laudova, třída 8. E, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Projekt – Hrátky s podzimem – Rej strašidel, 5. A, zajišťuje pí uč. Casková.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

 


25. října 2019

 • Prevence:

9:55  – 7 . C – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,


28. října 2019

 • Státní svátek – Dne vzniku samostatného českého státu.

29. října 2019

 • Podzimní prázdniny.

           Provoz školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha. 


30. října

 • Podzimní prázdniny.

           Provoz školní družiny  zajišťuje ZŠ Jana Wericha. 


31. října

 • Zájezd do Polska, Osvětim, Krakov, žáci 8. – 9. ročníků, odjezd, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Fulínová a pí uč. Krauseová.
 • Projekt - Dýňové hrátky se Strašidláky – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Projekt Halloween – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč Kalinová, pí uč. Rychlá,pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.
 • Projekt Halloween – 4. E, zajišťuje pí uč Srpová.
 • Projekt  Hallowenská angličtina, 1. E, 2. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Štěpanovská.
 • Projekt – Loučíme se s podzimem – 5. D, zajišťuje pí uč. Švarcová.

17. října 2019

 • Výlet – Hulice u Vlašimi – program Počasí nás neodradí – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč. Štěpánová.


5. listopadu 2019

 • Divadlo Reduta – Kominíkovo štěstí – 2. C, 3. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.

6. listopadu 2019

 • Pražské  Jezulátko – Po stopách pastýřů – 2. D, zajišťuje pí uč. Klufová.
 • Florbal – 6. a 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Žákovský parlament – 14.00, zajišťuje pí uč. Drahošová.

7. listopadu 2019

 • Toulcův dvůr –  Cesta ke chlebu – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková
 • Ekocentrum Prales – Kbely – Cesta dřeva, 2. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

8. listopadu 2019

 • Profitesty – PPP Praha 6, žáci  9. B(9) a 9. C(10).
 • Spolupráce s Japonskou školou v Řepích – 1. E, 1. F, 10:00, zajišťují  pí uč. Štepánková a pí uč. Báčová.

15. listopadu 2019

 • Projekt – 30. výročí „sametové revoluce“. Zajišťují TU + učitelé dějepisu a p. uč. Maxant. Vlaječky a kovové klíče do atria s sebou.
      Socháňka:   08:00 – rozhlasová relace

                     08:10 -  atrium II. stupeň – společná akce

                     08:55 – atrium  I. stupeň – společná akce

      Laudovka11:00 – rozhlasová relace

                    11:10 -  atrium  I. i II. stupeň – společná akce

 • Florbal – 1. - 5. ročník, zajišťuje p. uč. Ceman.

18. listopadu 2019

 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 1. E, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 1. F, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. E, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. F, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. G, Bezpečné chování,zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Prevence – Beseda o závislosti na alkoholu, od 9:00, dle rozpisu ZŘ Tenglerová.
 • Filmové představení – Fany a pes – 2. C, 3. A, 5. E, zajišťují pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová a pí uč. Štěpánová.

20. listopadu 2019

 • Vánoční zpívání pro seniory, Klub 17, 9:30, 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Vánoční čokoláda – 1. E a 3. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Novotná Zuzana.
 • Projekt Podzim – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 1. A, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 1. B, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. A, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. B, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Pedagogická rada.  Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí 

 


21. listopadu 2019

 • Projekt Čteme rádi, čteme spolu, Městská knihovna Praha – 3. B, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.

22. listopadu 2019

 • Divadlo U Hasičů – Vánoce s Poutníky – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Čečetková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová.
 • Spolupráce s Japonskou školou v Řepích – 3. E, 3. F, 3. G, 10:00, zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Pražské  Jezulátko – Po stopách pastýřů – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Předání ocenění – 2. A, MHMP
 • Zelená laboratoř – 5. F, zajišťuje pí uč. Kropáčová.

   


11. listopadu 2019 - DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

 • Projekt ke Dni veteránů – 9. ročník pro žáky 1. ročníků, 1. – 3. vyučovací hodina:
1.E  – 9. C, 1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Báčová.

1.F  – 9. C, 2. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Štěpánková.

1.A -  9. A -1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Skácelová a pí uč. Benešová.

1.B -  9. A -2. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Skácelová a pí uč. Čečetková.

1.C -  9. B -1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Mališová a pí uč. Fikejzlová.

1.D -  9. D -1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Drahošová a pí uč. Malíková.

 • Akce na Vítkově ke Dni veteránů – 6. A a 6. D. Odjezd autobusu v  9:30.  Zajišťuje   pí zást. Tenglerová, pí uč. Novotná Martina, pí uč. Šulová a pí řed. Pavlišová.

Soutěž Úžlabinská informatika, Prevence: 6. roč.

 • Soutěž Úžlabinská informatika, zajišťuje pí uč. Holubová.
 • Prevence: 6. roč.

  9:55 – 10:40 – 6. E, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

  9:55 – 10:40 – 6. F, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

  9:55 – 10:40 – 7. D, Kyberšikana, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,


6. listopad 2019

 Vážení rodiče,

      ve středu 6. listopadu 2019 je škola v provozu v plném rozsahu a výuka  probíhá dle rozvrhu.

 

                                                                                         Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                 ředitelka školy

 


25. listopadu 2019

 • Projekt Do lesa a lesníkem – Býložravci – 2. A, 2. C, 3. A, 5. B, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová a p. uč. Mevald.
 • Prevence: Kyberšikana:

09:55 – 10:40 – 7. A, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. B, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. C, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny.

 • Přehazovaná – 4. a 5. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

26. listopadu 2019

 • Planetárium Praha – Kde začíná vesmír – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Casková, p. uč. Mevald, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.
 • Vánoční zpívání pro seniory, 9:30, 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Exkurze – Pražský hrad – 7. D, zajišťují pí uč. Řičařová a pí uč. Bajusová.

27. listopadu 2019

 • Projekt Do lesa a lesníkem – Býložravci – 3. B, 3.C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Z., Veselková A., a pí uč. Straková.
 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda – 14:15, ve třídě 9. A, zajišťuje pí uč. Skácelová.

29. listopadu 2019

 • Návštěva vězeňského zařízení – Plzeň, 16 žáků 9. ročníku + 1 pedagog.
 • Rozsvícení Vánočního stromu – 2. A, zajišťují pí uč. Kalinová a  p. as. Kalina.

28. listopadu 2019

 • Projekt Čteme rádi, čteme spolu, KC Průhon - knihovna Řepy – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková a pí as. Vrchotová Mária.
 • Filmové představen – Fany a pes – 2. E, 2. F, 2. G, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.

3. prosince 2019

 • Přerušení dodávky pitné vody – 6:00 – 6:30.
 • Divadlo – Zimní hrátky se zvířátky – 1. F, zajišťuje pí uč. Báčová.
 • Prevence: beseda k exkurzi do vězení: 08:55 – 11:00 - 9. C, zajišťují vyučující 2. a 3. vyuč. hodiny.
 • Fotografování na kalendáře – 1. – 5. ročník – dle zájmu žáků, pracoviště Socháňova.
 • Jarmark budova Laudova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve třídě 8. E. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 • Informace k lyžařskému kurzu – ve třídě 7. D v rámci třídních schůzek.

4. prosince 2019

 • Divadlo v Dlouhé – Jak jsem se ztratil – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Prevence: Bezpečnost silničního provozu Zastávka tramvaje Kotlářka:

08:30 – 09:15 – 4. A, zajišťuje pí uč. Dusilová,

10:00 – 10:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kratochvílová,

10:40 – 11:30 – 4. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová.

 • Mikuláš na hradě – 2. E, 2. F, 2. G, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.
 • Svíčkárna Šestajovice – 3. B, 3. C
 • Jarmark budovaSocháňova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci ve sborovně. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

       19: 00 – rodiče žáků 9. ročníků – společenská místnost, informace k přijímacímu řízení na střední školy, zajišťuje     pí uč. Drahošová.

    19: 00 – rodiče žáků 7. ročníků– sborovna, informace k lyžařskému kurzu, zajišťuje pí zást.  Tenglerová.

 

 


5. prosince 2019

 • Mikulášská nadílka, zajišťují pí zást. Panošová (Socháňka) a pí zást. Krejčová (Laudovka).
 • Mikulášovo – čertovská škola – 3. E a 4. H, zajišťují  pí uč.  Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Projekt – Čertí řádění – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.

6. prosince 2019

 • Návštěva vězeňského zařízení – Plzeň, 20 žáků 9. ročníku + 1 pedagog.
 • Betlémská kaple – výstava betlémů – 6. B, odchod 09:40, zajišťuje pí uč. Paštová.
 • Exkurze – Praha – Staré Město – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Fotografování na kalendáře – 0. A, 1. – 5. ročník – dle zájmu žáků, pracoviště Laudova.

9. prosince 2019

 • Divadlo  D21 – 6. E, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Korálkohraní – 1. E, 1 F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Báčová a pí uč. Mráčková..
 • Čokoládovna – Šestajovice – 1. B, 1. D, zajišťuje pí uč. Čečetková a pí uč. Malíková.
 • Vánoční plavba parníkem – 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.

10. prosince 2019

 • Pražské  Jezulátko – Po stopách pastýřů – 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Korálkohraní – výroba náramků- 3. E, 4. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Čokoládovna – Šestajovice – 1. A, 1. C, zajišťuje pí uč. Benešová a pí uč. Fikejzlová.
 • Vystoupení pro Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Divadlo – Zimní hrátky se zvířátky – 1. F, zajišťuje pí uč. Báčová.
 • Prevence: beseda k exkurzi do vězení: 08:55 – 11:00 - 9. B, zajišťují vyučující 2. a 3. vyuč. hodiny.

11. prosince 2019

 • Školní kolo – Zeměpisná olympiáda – 14:00, ve třídě 8. D, zajišťuje pí uč. Pačesová a vyučující Z
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana

12. prosince 2019

 • Mladý chemik – 2. kolo, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Socháňka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Socháňka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:15, pořadí dle rozpisu.
 • Laudovka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:30, pořadí dle rozpisu.

13. prosince 2019

 • Projekt Stopy – Pražské jezulátko, Vánoční setkání pod Betlémskou hvězdou 2.B, 3. B - zajišťuje pí uč. Rychlá a pí uč. Veselá Zdeňka.
 • Generálka - Aruna -9:00, tělocvična. Dle pokynů pí uč. Drahošové a p. uč. Maxanta.

16. prosince 2019

 • Divadlo U Hasičů – Káťa a Škubánek –  3. F, 3. G, zajišťují pí uč.  pí uč.  Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Divadlo D21 – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              9:00 – vystoupení pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče


17. prosince 2019

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče

 • Laudovka: Tělocvična bude uzavřena – probíhá výzdoba tělocvičny na vystoupení a generálka dle rozpisu 
 • Projekt – Zima – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

18. prosince 2019

18. prosince 2019
 • Koncert pro Arunu – pracoviště Socháňova, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč. Zodpovídají pí uč. Drahošová a p. uč. Maxant.

    10:00 – vystoupení pro II. stupeň.

 • Vánoční vystoupení, budova v Laudově ulici, tělocvična.

                              09:00 - pro I. stupeň

                             17:00 – vystoupení pro rodiče

                             19:00– vystoupení pro rodiče

 • Tělocvičny odpoledne budou již otevřeny, budova v Socháňově ulici.

19. prosince 2019

19. prosince 2019
 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Koncert pro Arunu – pracoviště Laudova, společenská místnost.  Vstupné 20,- Kč. Zodpovídá pí uč. Soušková.

                              10:00vystoupení pro 4., 5., 6., 7. a 8. třídy

 • Výlet – Karlštejn – betlémy a vánoční dílnička – 2. C, 3. A, zajišťuje pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Výlet – Karlštejn – betlémy a vánoční dílnička – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová.
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Narození Ježíška, 1. B – 10:30,  zajišťuje pí uč.   Čečetková.
 • Tělocvična bude již otevřena, budova v Laudově ulici.

20. prosince 2019

 • Besídky. 
 • Filmové představení –  kino Anděl, od 10:00: 6. C, 7. A,7. B, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Zítková a pí uč. Mrázová.
 • Filmové představení – film Alfa – kino Zličín, odchod v 09:40: 6. B, 6. D, 7. C, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C, zajišťují pí uč. Paštová, pí uč. Šulová, pí uč. Jurečková, pí uč. Melichová, pí uč. Neubauerová, pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová a pí uč. Krauseová. 
 • Filmové představení – kino Zličín -  3. F, 3. G, 5. F, zajišťují pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová a pí uč. Kropáčová.
 • Jindřišská věž – 3. A, zajišťuje pí uč. Bajerová. 
 • Výlet – Příbram, 4. G, 4. H,  zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Karlštejnské betlémy – 4. A, 4. B, 5. B, 5. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, p. Uč. Mevald a pí uč. Veselková Hana.
 • Vánoční betlémy –  Muzeum Karlova mostu - 5. A, zajišťuje pí uč. Casková.
 • Školní obchod a vánoční besídka – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Narození Ježíška
          1. A – 09:45,  zajišťuje pí uč.   Benešová,
          1. D – 10:30, zajišťuje pí uč.  Malíková,
          1. C – 11:15, zajišťuje pí uč.  Fikejzlová.

Pracoviště Socháňova - generálka na vánoční vystoupení

Harmonogram generálky  12. prosince 2019

Prosím rodiče, aby v případě zdržení měli pochopení a nezlobili se na nás. Děti se svými učitelkami pro vás všechny připravují krásné vystoupení.

Třída

Hodina

Nacvičující učitel

Název vystoupení

 

Úvod

13:15

pí uč. Kroutilová

pí uč. Casková

 

3. A

13:20

pí uč. Bajerová

Mix pohádek

         1. D

13:30

pí uč. Malíková

Večerníček

1. A

13:40

pí uč. Benešová

O veliké řepě

1. B

13:50

pí uč. Čečetková

Skok je víc než krok

1. C

14:00

pí uč. Fikejzlová

Ať žijí duchové

9. B

14:10

pí uč. Mališová

Shrek

2. A

14:20

pí uč. Kalinová

Šmoulové

2. C

14:30

pí uč. Špaleta

Polámal se mraveneček

4. B

14:40

pí uč. Kratochvílová

Včelí medvídci

2.B

2.D

14:50

pí uč. Klufová

pí uč. Rychlá

Buchet je spousta

5.D

15:00

pí uč. Švarcová

Zlatovláska

4.D

15:10

pí uč. Bretová

Když se načančám

4.C

15:20

pí uč. Odehnalová

Lotrando

4. E

3. D

15:30

pí uč. Helclová

pí uč. Straková

Lví král

3. C

5.C

15:40

pí uč. Veselková Alice

pí uč. Veselková Hana

Ledové království

6.B

15:50

pí uč. Paštová

S čerty nejsou žerty

         6.D

16:00

pí uč. Šulová

Noc na Karlštejně

8.B

16:10

pí uč. Melichová

Sněhurka

7.B

16:20

pí uč. Mrázová

Pohádky v novém kabátě

6.A

 7.C

16:30

pí uč. Novotná

pí uč. Jurečková

pí uč. Fulínová

Pohádkové zprávičky

9. A

16:40

pí uč. Skácelová

Hloupý  Honza

4.A

5.A

16:50

pí uč. Dusilová

pí uč. Casková

Tři oříšky pro Popelku

Závěr

17:00

pí uč. Kroutilová

pí uč. Casková

 


Pracoviště Laudova - generálka na vánoční vystoupení

Harmonogram generálky  12. prosince 2019

Prosím rodiče, aby v případě zdržení měli pochopení a nezlobili se na nás. Děti se svými učitelkami pro vás všechny připravují krásné vystoupení.

Třída

Hodina

Nacvičující učitel

Název vystoupení

Délka vystoupení

Úvod

13:20

pí vych. Dvořáková

 

0. A

13:30

pí uč. Vyjídáková

Bu, bu, bu

         3. E

13:30

pí uč. Novotná Zuzana

Šmoulí zem

1. E

13:30

pí uč. Štěpánková

Červená Karkulka

2. F

13:30

pí uč. Dvorská

Pohádka

1. F

13:30

pí uč. Báčová

Skřítkové tesaři

6. E

13:50

pí uč. Kuprová

iKarkulka

5. G

13:30

pí uč. Veselá Tereza

Mimoni

2. G

14:15

pí uč. Mráčková

Králíci z klobouku

3. F

3. G

14:15

pí uč. Soušková

pí uč. Otoupalová

Krotitelé duchů

4. G

14:15

pí uč. Kmínková

Saxana

7. D

14:15

pí uč. Řičařová

Swish swish

Vyvíjíme se s hudbou

5. F

14:15

pí uč. Kropáčová

Hudební mix

4. H

14:15

pí uč. Srpová

Grinch

2. E

14:15

pí uč. Štěpanovská

Vánoční

 


Laudova - Vánoční vystoupení 2019 - program

Vánoční  vystoupení  2019

Středa 18. 12. 2019 – 17:00

Středa 18. 12. 2019 – 19:00

 

Název vystoupení

Třída

Nacvičující učitel

1.

Bu, bu, bu

0. A

pí uč. Vyjídáková

2.

Šmoulí zem

3. E

pí uč. Novotná

3.

Červená Karkulka

1. E

pí uč. Štěpánková

      4.

Pohádka

2. F

pí uč. Dvorská

      5.

Skřítkové tesaři

     1. F

pí uč. Báčová

      6.

iKarkulka

6. E

pí uč. Kuprová

7.

Mimoni

5. G

pí uč. Veselá

8.

Králíci z klobouku

2. G

pí uč. Mráčková

      9.

Krotitelé duchů

3. F

3. G

pí uč. Soušková

pí uč. Otoupalová

10.

Saxana

4. G

pí uč. Kmínková

11.

Swish swish

7. D

pí uč. Srpová

12.

Vyvíjíme se s hudbou

7. D

pí uč. Dvorská

     13.

Hudební mix

5. F

pí uč. Kropáčová

14.

Grinch

4. H

pí uč. Srpová

15.

Vánoční

2. E

pí uč. Štěpanovská

 

 


Socháňova - Vánoční vystoupení 2019 - program

Vánoční  vystoupení  2019 – „Z pohádky do pohádky“

Pondělí 16.12.2019 – 17:00

Pondělí 16.12.2019 – 19:00

Úterý  17.12.2019 – 17:00

Úterý  17.12.2019 – 19:00

 

Název vystoupení

Třída

Nacvičující učitel

1.

Pohádkové zprávičky

6. A

7. C

pí  uč. Novotná

pí uč. Jurečková

pí uč. Fulínová

2.

Mix pohádek

3. A

pí uč. Bajerová

3.

Večerníček

1. D

pí uč. Malíková

4.

O veliké řepě

1. A

pí uč. Benešová

5.

Ať žijí duchové

1. C

pí uč. Siváková

pí as. Bohunová

6.

Šmoulové

2. A

pí uč. Kalinová

7.

Skok je víc než krok

1. B

pí uč. Čečetková

8.

Polámal se mraveneček

2. C

pí uč. Špaleta

9.

Včelí medvídci

4. B

pí uč. Kratochvílová

10.

Buchet je spousta

2. B

2. D

pí uč.  Rychlá

pí uč. Klufová

11.

Zlatovláska

5. D

pí uč.  Švarcová

12.

Pohádky v novém kabátě

7. B

pí uč. Mrázová

13.

Lotrando

4. C

pí uč. Odehnalová

14.

Když se načančám

4. D

pí uč. Bretová

15.

Lví král

3. D

4. E

pí uč. Straková

pí uč. Helclová

16.

Shrek

9. B

pí uč. Mališová

17.

Ledové království

3. C

5. C

pí uč. Veselková Alice

pí uč. Veselková Hana

18.

Sněhurka

8. B

pí uč. Melichová

19.

Noc na Karlštejně

6. D

pí uč. Šulová

20.

Hloupý  Honza

9. A

pí uč. Skácelová

21.

S čerty nejsou žerty

6. B

pí uč. Paštová

22.

Tři oříšky pro Popelku

4. A

5. A

pí uč. Dusilová

pí uč. Casková

23.

Závěr – Šťastné a veselé

 

pí  uč. Casková

pí uč. Kroutilová
23.12.2019 - 3.1.2020 Vánoční prázdniny

Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

9. ledna 2020

 • Divadlo – Zimní hrátky se zvířátky – 1. E, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.

13. ledna 2020

 • Projekt Do lesa s lesníkem – Šelmy, 2. A, 2. C, 3. A, 5. B, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová a p. uč. Mevald.

15. ledna 2020

 • Projekt Do lesa s lesníkem – Šelmy, 3. B, 3.C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Z., Veselková A., a pí uč. Straková.

22. ledna 2020

 • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • Exkurze: Národní muzeum – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Exkurze: Národní muzeum – 6. A, 1. – 3. vyučovací hodina, zajišťuje pí uč. Novotná Martina.

27. ledna 2020

 • Školní kolo biologické olympiády, na pracovišti v Socháňově ulici, zajišťují pí uč. Krauseová, pí zást. Krejčová, pí uč. Mališová, pí uč. Melichová a pí uč. Řičařová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Filmové představení – JUMANJI – Další level – kino Zličín: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E

29. ledna 2019

 • Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Projekt: Můj domov, moje rodina – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Filmové představení – Zakleté pírko – kino CineStarAnděl, po skončení beseda s režisérem: 2. C, 3. A, zajišťují pí uč. Špaleta a  pí uč. Bajerová.
 • Matematická olympiáda – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. D, zajišťuje pí uč. Straková.

30. ledna 2019

 • Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Casková, p. uč. Mevald, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 2. E, zajišťuje pí asi. Vrchotová Mária a pí as. Jandová.
 • Prevence: 1. pomoc 9:55 – 11:45 -7. D, 8.D, 8. E 
 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

31. ledna 2020

 • Pololetní prázdniny. Provoz ŠD zajišťujeme provoz školní družiny.

17. ledna 2020

 • Planetárium – 5. F, 5. G, zajišťují pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Přehazovaná – 7. ročník, dívky – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.

23. ledna 2020

 • Olympiáda Aj – školní kolo, 14:00, ve třídě 7. C, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Mrázová.

24. ledna 2020

 • Exkurze: Botanická zahrada – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

3. února 2020

 •  Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník - 7. B, 7. D, odjezd v 7:30, ulice Makovského, konečná tramvaje č. 9 zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová. Návrat 8.2.2020 v cca 13 - 13:30
 • Divadlo Minaret – Vodník, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Z., Veselková A., Straková.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova  Socháňova  17:00.

4. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.
 • Divadelní představení – 2. E, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a  pí uč. Mráčková.
 • SPŠ Podskalská – 9. A, 9. B.
 • Obvodní kolo ve šplhu, zajišťuje pí uč. Špaleta a pí vych. Potančoková.
 • Filmové představení Dolittle – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova Laudova 17:00.

5. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová

6. února 2020

 • Toulcův dvůr –  Kámen, společník člověka – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.

7. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.
 •  Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 4. G, 4. H, 5. F, 5. G, zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Srpová, pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Přebor školy ve šplhu, II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.

8. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, odjezd v 7:30, ulice Makovského, konečná tramvaje č. 9  zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová. Návrat 13. 2. 2020 v cca 13 - 13:30 tamtéž.
 • Návrat v 13 - 13:30, lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.

9. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.

10.února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

11. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • SPŠ Podskalská – 9. C, 9. D.
 • Futsal, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Přednáška –prevence – gambling – 8. A, 8. B, dle pokynů ZŘ Tenglerové.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

12. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Koloběh života kolem Nilu- 6. C, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová
 • Konzultace -  Mgr. Pýchová, od 8:00, pracoviště Laudova.

13. února 2020

 • Návrat v  13 - 13:30 - lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

18. února 2020

 • Projekt Inkluze na ZŠ genpor.. Františka Peřiny – Ochutnejte Vietnam, třída 5. C a cvičný byt:

08:00 – 09:45 – 5. C,  zajišťuje pí uč.  Veselková Hana,

09:55 – 11:45 – 5. D,  zajišťuje pí uč.  Švarcová,

12:45 – 14:30 – 5. A,  zajišťuje pí uč.  Casková.

 


20. ledna 2020

 • Olympiáda Čj- obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Zítková.

21. ledna 2020

 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. D, zajišťuje pí uč. Hellerová.
 • Přehazovaná – 7. ročník, dívky – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.

28. ledna 2020

 • Přebor školy ve šplhu, od 9:00, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Koloběh života kolem Nilu- 6. D, zajišťuje pí uč. Šulová.

 


19. února 2020

 • Projekt Inkluze na ZŠ genpor.. Františka Peřiny – Ochutnejte Vietnam, třída 5. B a cvičný byt:

08:00 – 09:45 – 5. B,  zajišťuje p. uč.  Mevald,

09:55 – 11:45 – 5. E,  zajišťuje pí uč.  Štěpánová.

 • Koloběh života kolem Nilu- 6. B, zajišťuje pí uč. Paštová.
 • Školní kolo – Pražské poetické setkání – II. stupeň, ve třídě 8. A, vedoucí akce – pí uč. Kroutilová.

21. února 2020

 • Exkurze do knihovny – Královská cesta. 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.

Pondělí 24. února – pátek 28. února 2020

 • Jarní prázdniny,  provoz zajišťuje naše škola. Provoz ŠD  - zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny, zodpovídají pí vych. Koderová a pí vych. Kotková.

14. února 2020

 • Projekt  Masopust – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.

2. března 2020

 
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 4. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 4. B

                                2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  4. C

                                3. sk.  Bajerová, Kalinová – 2. A

                                4. sk.  Mráčková, Novotná Zuzana  - 3. E

 


3. března 2020

 • Hospitace ve třídě 2. E – Mgr. Kaslová, psycholog, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí as. Jandová.
 • Fotografování na ročenky– 5. A, 5. B, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťují třídní učitelé.

4. března 2020

 • Uzavření  všech tělocvičen. Obvodní  kolo ve volejbalu, zodpovídá pí uč. Siváková.
 • Žákovský parlament – 14:00, ve třídě 9. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 • Fotografování na ročenky– 5. C, 5. D, 5. E, 5. F, 5. G, zajišťují třídní učitelé.

5. března 2020

 • Přednáška – Čas proměn, žákyně 7. ročníků, 12:50 – 13:35, dle pokynů ZŘ Tenglerové.

Koronavir COVID -19

Vážení rodiče,

pokud se vracíte s dětmi z jarních prázdnin z oblastí s výskytem koronaviru COVID-19, v zájmu bezpečnosti vašich i ostatních dětí a zaměstnanců školy, doporučujeme zůstat doma ve 14 denní preventivní karanténě.

Dle sdělení MZ ČR:

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).

Na základě doporučení Ústřední epidemiologické komise ze dne 27.2.2020 doporučuje MZV občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106.

 Veškeré učivo k procvičování si domluvíte přes mailové adresy vyučujících.

Děkuji za pochopení

 

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


Plavání 3. a 4. ročník

 

Vážení rodiče žáků 3. a 4. ročníků,

po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude plavání pro žáky naší školy pravděpodobně zahájeno 19. 3. 2020.

 

Děkuji za pochopení

 

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 


Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

 Tento materiál je převzatý ze stránek MHMP

Přinášíme Vám aktuální informace a doporučení spojené s novým koronavirem.

Koronavirus Covid-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže) více v aktualitách zde.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu sdělil, že zatím nebyla potvrzena nákaza u občanů v ČR ani u spoluobčanů v zahraničí. Žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd https://drozd.mzv.cz, aby je mohli v případě potřeby kontaktovat.

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao)

Výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo Doporučení českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Itálie je co do počtu nakažených třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji.

Ochranná opatření na Letišti Václava Havla Praha. Pražské letiště vyhradilo speciální koridor pro přílety z Itálie, platí v něm zvýšená hygienická opatření.

Aktuální situace počtu onemocnění COVID-19 podle ECDC na stránkách SZÚ.

 

 

Testy na koronavirus Covid-19 v Praze


Dle informací od Hygienické stanice HMP (ke dni 28. února 8:30) v období uplynulých 24 hodin prošly na území hl. m. Prahy testem na možnou nákazu koronaviru Covid-19 4 osoby. Včerejší ranní očekávané výsledky dvou testovaných případů nákazu nepotvrdily. Během včerejška navíc negativní výsledek obdržely další dvě testované osoby. V daný okamžik se tak zpracovávají ještě dva uskutečněné odběry.

Od pátku 24. ledna 2020, kdy se u indikovaných osob započalo s laboratorním vyšetřováním, test v Praze absolvovalo zatím celkem 45 osob. Výsledky  provedených testů u 43 osob nákazu koronavirem Covid-19 vyvrátily. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozhodla původně pracovně užívaný název koronaviru 2019-nCoV pojmenovat novým označením Covid-19.

K testování dochází u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými osobami v úzkém osobním kontaktu.

HSHMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, se kterými koordinuje veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou součinnost i dalším zainteresovaným subjektům jakými jsou například Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantními zdravotnická zařízení v Praze. 

Informace k případům pneumonie spojené s novým koronavirem průběžně publikuje Státní zdravotní ústav.

Aktuální informace naleznete také v aktualitách na našem portále zde.

Nejčastější otázky

Co je koronavirus? 

Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace - genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?

Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou - kapénkovou infekcí - z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity (tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.

Jak moc je nebezpečný?

Je nebezpečnější než chřipka?  Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.

Co koronavirus způsobuje za potíže?

Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus? 

Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

Jak se léčí? 

Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.

Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?

Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

Existuje nějaká prevence?

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku?

Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

Informační letáky a doporučení

Informace k opatření zamezení šíření nákazy pro studenty (MZČR)

Notice new coronavirus for foreign students (MZČR)

Upozornění pro studenty (HSHMP)

Notice to foreign students upon arrival from China (HSHMP)

Plakát koronavirus

Doporučení pro cestovatele

Co dělat – koronavir

Doporučení pro zdravotnická zařízení

Jak si správně mýt ruce

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán ČR

Pandemický plán ČR v anglickém jazyce

Usnesení vlády

Příloha Usnesení vlády

 

 

 

Publikováno: 28.02.2020 10:33


Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci jsem se rozhodla nezvyšovat riziko přenosu respiračních infekcí a dočasně ruším akce, kam by vaše děti cestovaly MHD. Akce, které jsou zrušeny, budou nahrazeny v náhradním termínu.
                       Děkuji za pochopení.
                                                      Jarmila Pavlišová
V Praze 6.3.2020

Covid - 19 - informace MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

 

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.


Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.


Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

Mimořádné opatření v pdf

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Preventivní opatření

V souvislosti s reakcí na mediální výstupy televizních zpráv o zavedeném opatření na MČ Praha 6 ze dne 6.3. 2020, vyhodnotila pracovní skupina ustanovená v souvislosti s Koronavirem COVID – 19, toto opatření :

Na základě doporučení zřizovatele (Praha 17), prosíme všechny rodiče, bude-li to možné, aby nechali své děti příští týden (9. -13.3.) doma.  Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může  být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou  školy v provozu.

Učiněná opatření :

 • ve všech školách probíhá zvýšený úklid dezinfekčními prostředky

 • zřizovatel zajišťuje dostatek dezinfekčních prostředků a papírových ručníků

 • doporučení nevyužívat k přesunu žáků MHD

 

 V Praze dne 7.3.2020                                                      

 


Vyjádření vedení školy k opatření

 

Vážení rodiče,
na základě nejnovějšího doporučení našeho zřizovatele, Praha 17, vám sdělujeme následující.
V případě, že nenecháte své děti  doma, škola bude v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 v provozu v  plném rozsahu.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu.
Školní družina i školní klub v provozu pro přihlášené děti: 6:30 - 7:50 a 11:45 - 17:30.
Školní jídelna v provozu pro přihlášené děti, nepřítomným dětem nebudou vydávány obědy a rodiče je musí odhlásit.

Pokud necháte své děti doma, doporučujeme, aby se se spolužáky nestýkaly ani mimo vyučování.

V současné době není žádný žák ani pracovník školy nakažen Koronavirem COVID 19.

Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové stránky naší školy i ÚMČ Praha 17, případně kontaktujte vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy Jarmila Pavlišová

V Praze 8.3.2020


Vážení rodiče,

 vzhledem k tomu, že Hygienickou stanicí HMP nebyla škole určena žádná karanténní opatření bylo dohodnuto se zřizovatelem, Praha 17, že necháme na uvážení každého rodiče, zda žáka do školy pošle tento týden či nikoliv. Již minulý týden byl nestandardní, protože někteří rodiče žáky do školy posílali, někteří nikoliv. Škola však musí zajistit provoz pro ostatní děti. Vzhledem k tomu, že se nejedná o prázdniny, budou dětem zasílány prostřednictvím našich webových stránek materiály pro samostudium. Na stránkách budou rozdělené úkoly podle tříd.

 • Otázka:  Bude výuka probíhat podle rozvrhu?

   Žáci, kteří přijdou do školy budou mít výuku podle rozvrhu, to znamená, že každý učitel podle množství dětí připraví pro děti látku, kterou si zopakují. Dětem, které zůstanou doma pošlou učitelé materiály k samostudiu přes naše webové stránky (stejné, jako při nemoci). Třídy nebudou spojovány bez ohledu na počet žáků ve třídě.

   

 •  Otázka: Jak bude hodnoceno zameškání plánovaných testů?  

  Testy se přesunou na příští týden.

   

 • Otázka: Je třeba napsat omluvenku?

            Ano, omluvenka je nutná pro kontrolu, že rodič o nepřítomnosti dítěte ve škole ví.

            Stačí napsat : Preventivní karanténa. Hodiny nebudou započítány do omluvených hodin.

         

 • Otázka: Musíme odhlašovat obědy?

  Ano, obědy musíte u hospodářky školní jídelny odhlásit.

   

 • Vysvětlení výroku: "Pokud necháte své děti doma, doporučujeme, aby se se spolužáky nestýkaly ani mimo vyučování."

  Vzhledem k tomu, že žáci jsou doma díky obavám ze šíření viru, tak je logické, že by se neměli sdružovat ani mimo školu.

   

   

  Stále platí, že k 9.3.2020 žádný žák ani pracovník školy není nakažen Koronavirem Covid-19.

   

   

                                                                          Jarmila Pavlišová

   

 

 

 

 

                                                                     

 


Úkoly dne 9.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. A1. A

1. C1. C

2. A2. A

2. C2. C

2. D2. D

3. B3. B

3. C3. C

3. D3. D

4. B4. B

4. C4. C

4. D4. D

4. E4. E

4. E - příloha4. E - příloha

5. A5. A

5. B5. B

5. B5. B

5. C5. C

5. D5. D

5. E5. E

Úkoly od 9. 3. do 13. 3. 2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. B1. B

1. D1. D

2. B2. B

3. A3. A

4. A4. A

5. A5. A

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Vážení rodiče,

na základě vašich dotazů ohledně ošetřovného sdělujeme následující:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

  

            


10.3.2020

Vážení rodiče,

potvrzení vám budou vydávána v kanceláři školy  na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Děkujeme za pochopení.

                                                      Jarmila Pavlišová


23. března 2020

 • Exkurze – Čechova stodola- 1. B, 1. D, zajišťují pí uč. Čečetková a pí uč. Malíková. 08:00 – 12:30.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. C, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselková Alice,

09:00 – 10:00 – 3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka a pí uč. Straková,

10:00 – 11:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – hrátky s angličtinou.

Schůzka  - dle pokynů pí uč. Veselkové A., třída 3. C – vedoucí Veselková  Alice. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1. sk.  Helclová,  Klufová – třída 4. A

                                2. sk.  Fikejzlová, Veselková H. – třída  5. C

                                3. sk.  Veselková A., Straková – 3. C

                                4. sk.  Mráčková, Štěpánková - 1. E

 


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 2
Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019DHS0* MZDRX019DHS0
M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech školStr. 2 z 2

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví


Vážení rodiče, 
s ohledem  na nařízení Vlády ČR  je od 11. března 2020 škola uzavřena.  Úkoly pro žáky budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy. Obědy byly žákům hromadně odhlášeny po dobu uzavření školy. Tělocvičny jsou též uzavřeny i pro nájemce.  Škola je uzavřena do odvolání. V tomto období jsou stanoveny úřední hodiny od 8:00 do 13:00.  

Děkujeme za pochopení       

                                                                       Jarmila Pavlišová
10. 3. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČRMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

25. března 2019

 • ZŠ U Boroviček – přednáška „Poruchy u dětí“, 17:00.
 • Projekt 2. F – Náš svět, zajišťuje pí uč. Dvorská.

Úkoly od 10. 3. do 13. 3. 2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. A1. A

2. A2. A

2. D2. D

3. B3. B

3. C3. C

3. D3. D

3. D - příloha3. D - příloha

4. A - Aj4. A - Aj

4. B4. B

4. E4. E

5. D5. D

Úkoly dne 10.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. C1. C

2. C2. C

4. C4. C

4. D4. D

5. B5. B

5. C5. C

5. E5. E

Úkoly od 10. 3. do 13. 3. 2020 - I. stupeň - pracoviště Laudova

1. F1. F

2. F2. F

2. G2. G

3. E3. E

4. G4. G

4. H4. H

5. F5. F

Úkoly dne 10.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Laudova

2. E2. E

3. F3. F

Úkoly dne 11.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. C1. C

2. C - 11. - 13. 3.2. C - 11. - 13. 3.

4. A - Aj4. A - Aj

4. C4. C

4. D4. D

5. B5. B

5. C5. C

Úkoly dne 11.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Laudova

0. A0. A

1. F1. F

2. E2. E

2. G2. G

3. E3. E

3. F3. F

3. G3. G

4. G - 11. - 13. 3. 20204. G - 11. - 13. 3. 2020

4. H4. H

5. F5. F

Úkoly dne 12.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. C1. C

4. B - Aj - pí uč. Bretová4. B - Aj - pí uč. Bretová

4. B - Aj - pí uč. Máchová4. B - Aj - pí uč. Máchová

4. C4. C

4. D4. D

5. B5. B

5. C5. C

Úkoly dne 12.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Laudova

1. F1. F

2. E2. E

2. G2. G

3. E3. E

3. F3. F

3. G3. G

4. H4. H

5. F5. F

Úkoly dne 13.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Socháňova

1. C1. C

4. C4. C

4. D4. D

5. B5. B

5. C5. C

5. E - 11. - 13. 3. 20205. E - 11. - 13. 3. 2020

Úkoly dne 13.3.2020 - I. stupeň - pracoviště Laudova

1. F1. F

2. E2. E

2. G2. G

3. E3. E

3. G3. G

4. H4. H

5. F5. F

 

      Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školy - Mimořádné opatření Č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN jsou zrušeny všechny akce pro budoucí prvňáčky ve dnech: 16. 3. 2020, 23. 3. 2020 a 30. 3. 2020 na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd  se přesouvá na dny 29. 04. – 30.04. 2020  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

Zápis je pro:

 • děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
 • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v naší škole


K zápisu si přineste:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,
 • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Část zápisu pro zákonné zástupce dítěte:

 • vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
 • vyplnění Dotazníku

Část zápisu pro dítě:

 • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 27.4.2020 do  15.6.2020.

 13. 3. 2020


Studijní pobyty v zahraničí

Z důvodu současné situace v České republice a ostatních státech EU jsou  změny ve výjezdech. Žáci 9. ročníků budou buď nahrazeni náhradníkem nebo mohou odjet s námi, pokud je střední školy pustí.
 • Studijní pobyt v Irsku je přeložen od 11. září 2020 do 20. září 2020. Kvůli zajištění jiného  termínu jsme museli pozměnit dlouhý trajekt do Irska na krátký.
 • Studijní pobyt ve Francii je přeložen 27. září - 3. října 2020.
 • Studijní pobyt do Rakouska je přeložen od 7. září do 8. září 2020.
16. 3. 2020

Vážení žáci a rodiče,

k některým tématům v úkolech jsme vám vybrali vhodná videa, která buďto vysvětlí postup vypracování úkolu nebo poskytnou náhled k pochopení.

Videa jsou přístupná na www.youtube.com a námi vybrané adresy se otvírají automaticky nebo jako hypertextový odkaz (pravé tlačítko myši).

Podpora dětí s potřebou podpůrných opatření

Vážení rodiče, i v době uzaření školy funguje podpora pro děti s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání. V případě potřeby konzultace kontaktujte speciální pedagogy a výchovné poradce:

Pro budovu Socháňova: Mgr. Veselková Hana (veselkova.perina@seznan.cz)

Pro budovu Laudova: Mgr. Dana Kropáčová (kropacovad.perina@seznam.cz)Zápis

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni během zápisu žáků pro školní rok 2020/2021 ustoupit od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V současné době pro vás připravujeme podrobné pokyny a přehled možných variant, vše v souladu s pokyny MŠMT ČR.

Podrobné informace k průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny na webových stránkách školy 31. března 2020.


Poděkování

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám  poděkovat za spolupráci s učiteli i s vedením školy. My všichni se potýkáme se situací, která je jak pro učitele, tak pro rodiče, velmi  náročná. Ani vy ani my na ni nemůžeme být dostatečně připraveni, ale vy i my se snažíme. Chápeme, jak je tato situace pro Vás, rodiče našich žáků, složitá. Ale bez Vaší pomoci to nejde a my Vám za ni moc děkujeme. Náročné je to i pro naše, Vaše děti, ale snaží se. V případě, že budou mít pocit, že potřebují pomoc od svých vyučujících, neprodleně je zkontaktujte na jejich mail. Učitelé Vám, rádi pomohou.

 

Přeji Vám pevné nervy při vzdělávání dětí a přeji nám všem, abychom tuto náročnou situaci ve zdraví zvládli.

                                                        Za  všechny pedagogy                  Jarmila Pavlišová
19. 3. 2020


Klub 17 řepské mládeži

V důsledku dnešní těžké doby jsme se rozhodli přispět ke zvládnutí karantény
prostřednictvím FB stránky NZDM Klub 17.

https://www.facebook.com/Klub-Sedmnáct-104810741168958/?view_public_for=104810741168958

Informace pro rodiče

     Vážení rodiče,

     nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci při domácím vzdělávání Vašich  dětí. Vy, rodiče, byste měli dětem zadat pravidla, rytmus. To znamená, že jim určíte, kdy se mají učit, kdy mají doma pomáhat a kdy mají mít volno. Domácí vzdělávání není o rodičích, ale o dětech. Děti mají od Vás zadán rámcový program a potom plní úkoly, které jim zadají vyučující. Nechceme, aby rodič suploval roli učitele, ale měl by nám pomoci s motivací dětí k domácí práci. Rodič však oproti učiteli vidí, co jeho dítě zvládne a co nezvládne. Rodiče prosím, aby byli v případě problémů v kontaktu s třídními učiteli, ale i s učiteli předmětů, kde má dítě problém. Po návratu do školy učitelé se žáky proberou problematickou látku a  vysvětlí jim to, čemu nerozumí. Nějaké učivo přesuneme do příštího školního roku.

     V průběhu těchto dní jsme zjistili, že  ne všichni mají doma sešity, pracovní sešity, učebnice, atlasy. Vaše děti si je nechaly ve škole. Stále ještě ve vrátnici na obou pracovištích jsou tyto materiály uloženy k vyzvednutí.

     Pár rodičů mě žádá o on-line vyučování. V průběhu těchto dní jsme zjistili, že ne všichni mají doma vybavení pro on-line výuku, ne všichni rodiče jsou doma, aby dětem se spojením pomohli. Často máte doma jeden počítač pro celou rodinu, často nemáte možnost tisku, nemáte scaner atd..

      Učitelé různě komunikují se žáky, a to přes WhatsApp, Skype, mailem, telefonem atd. Nechceme však, stejně jako Vy, rodiče, aby byly děti neustále na monitorech se sluchátkem v uších.  Víme, že zajistit technicky online přenos pomocí Skype sice není problém, ale všechno ostatní již ano. Dohodnout společný termín pro hromadnou výuku tak, aby vyhovoval všem, popř. zajistit dostatek slotů pro individuální lekce prostě není v domácích podmínkách možné a ve školních prostorách také ne, protože učitelé mají zadanou práci z domova.

 

      On-line testy  využíváme pro 5. – 9. ročník. Neradi bychom úkolovali rodiče prací navíc, registrací, plněním úkolů online. Někteří chodí do práce, na internetu se tolik neorientují apod. Proto bychom tyto možnosti navíc nechali jako dobrovolné a budeme rádi, když rodiče s dětmi udělají základ v pracovních sešitech.  Možnosti jiných platforem zatím nevyužíváme, protože chápeme, že každý nemá možnost se takové výuky zúčastnit a neradi bychom někoho z tohoto typu vyučování vyčleňovali. Proto nám komunikace prostřednictvím emailu přijde zatím nejefektivnější pro všechny strany. Stále tedy platí, že hlavní je zadávání úkolů přes naše webové stránky.

 

    Vážení rodiče,

   za všechny pedagogy děkuji za Vaši trpělivost a spolupráci v této nelehké situaci. Společnými silami vše zvládneme a po nástupu do školy se probírané učivo zopakuje a procvičí.  Přeji Vám všem, ať jste zdraví, to je v současné době to nejdůležitější.

 

    Moc Vám děkuji za podporu, spolupráci a přízeň, které si nesmírně vážím.

 

 

   26. 3. 2020                                                                                                    Jarmila Pavlišová

 


ŠVP

     Vážení rodiče,

     na základě situace v ČR a EU samozřejmě  postupně rušíme školy v přírodě a zážitkové kurzy. Zahraniční výjezdy jsou zatím přesunuty na září 2020, viz zpráva na našem webu. V současné době můžeme zrušit akce, které se mají uskutečnit do 11.4.2020. Postupně čekáme na vyjádření Vlády ČR.

     Z tohoto důvodu, prosím, neposílejte doplatky na účet školy ani učitelům. Doplatky neposílejte ani na zahraniční výjezdy.

     Zálohy (ŠVP a zážitkový kurz), které budou moci být zrušeny, budou vráceny na Vaše  čísla účtů po vrácení peněz od CK škole. Z tohoto důvodu budete třídním učitelem či třídní učitelkou vyzváni k zaslání čísla účtu. Třídní za třídu zpracuje seznam: jméno dítěte, číslo účtu a částku, která se Vám má vrátit. Účetní školy Vám obratem peníze vrátí.

   Děkuji za pochopení       Jarmila Pavlišová

26. 3. 2020


Klub mladých čtenářů

Vážení rodiče,
na základě četných dotazů ohledně objednávek knih KMČ Albatros na pracovišti Socháňova sdělujeme, že knihy je možné do pátku 3. dubna ještě objednat na mail: mevald.perina@seznam.cz. O výdeji objednaných knih budete informováni.
Děkuji. Mgr. Mevald.

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz?inheritRedirect=true

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 49 kB)

31. 3. 2020


Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Resort do škol rozeslal přehlednou metodiku k zákonu, kterou naleznete 
ZDE.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.
31 3. 2020


Změněné informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021

Změněné informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021

Datum vydání: 31. března 2020

 

Vážení rodiče,

V souvislosti s nouzovým stavem a z důvodu uzavření školy, Mimořádné opatření Čj. MZDR 10676/2020-1MIN/KN upravuji podobu zápisu do 1. tříd takto:

 1. Zápis je určen pro děti narozené od 1.9.2013 do 31. 8. 2014.
 2. Žáci, kterým byl udělen v dubnu 2019 odklad školní docházky jsou již přijati. Prosíme rodiče o potvrzení, zda žák do naší školy nastoupí či nikoliv  mailem: zssoch@volny.cz .

 

Neproběhne motivační část zápisu, to znamená, že děti nebudou přítomny zápisu v místě a v době konání zápisu.

 

Informace k organizaci a průběhu formální části zápisu:

Doba zápisu: Zápis proběhne v období od 6. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

Místo zápisu: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139, pracoviště  

Socháňova 19/1139. Rodiče žáků z pracoviště Socháňova  i Laudova mají určené jedno místo zápisu, a to pracoviště v Socháňově ulici. Přihlášky můžete podat:

a)      prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – klasickou poštou,

b)      emailem: zssoch@volny.cz  s uznávaným elektronickým podpisem,

c)       datovou schránkou: 6zzmk7d,

d)      online -  formulář bude zveřejněn na stránkách školy v sekci aktuality,

e)      osobně.

V případě osobního podání, prosím, volejte číslo 235317251-2, kde domluvíme konkrétní dobu podání žádosti.

Obsah žádosti:

 1. Přihláška.

Do přihlášky, prosím, uveďte,  v jaké budově chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo (pracoviště Socháňova, pracoviště Laudova) a můžete též uvést jméno případného spolužáky (jak bylo uvedeno při informativní schůzce).

 1. Přílohy přihlášky: 

a)      kopie rodného listu dítěte,

b)       kopie OP zákonného zástupce,

c)        v případě, že dítě má  jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte,

d)      nemáte-li v naší městské části trvalý pobyt, ale fakticky zde bydlíte – možno doložit nájemní smlouvou,

e)      budete-li žádat o odklad povinné školní docházky  je nutné doložit  kopie vyšetření pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a kopie doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa či odborného lékaře( tyto přílohy stačí dodat do konce května 2020).

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí můžete dne 21. dubna 2020 v době od 8 do 13 hodin.

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte ke vzdělávání v naší škole se dozvíte   dne 24. dubna 2020 na webových stránkách školy. Vaše dítě bude uvedeno pod registračním číslem. V případě online zápisu se Vám vygeneruje automaticky, v případě podání přihlášky poštou, mailem, datovou schránkou či osobním zápisem, budete informováni vedením školy o přiděleném registračním čísle.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout ve dnech 27. 4. – 30. 4. 2020 od 8 do 13 hodin v kanceláři školy v budově Socháňova 19 / 1139 podle pokynů, které budou uveřejněny na webových stránkách školy.

                                                                                                             Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 

 

 


Zápis

Upřesnění místa zápisu

Vzhledem k mimořádné situaci, kdy je potřeba minimalizovat osobní kontakty, se zápis pro rodiče, kteří nemají možnost vyřídit zapsání dítěte elektronicky (online - odkaz vpravo pod kalendářem nebo mailem), uskuteční pouze v hlavní budově školy v ulici Socháňova 19/1139. Na zápisovém formuláři (v elektronické i papírové podobě) je kolonka s názvem „Poznámky“, kam je potřeba poznačit, zda rodič pro následné studium dítěte zvolil budovu v ulici Laudova nebo Socháňova (stačí jednoslovná poznámka Laudova/Socháňova).
V budově v ulici Laudova není možné přihlášky odevzdávat ani se na zápis dotazovat.

Lze se dotazovat na čísle 235317251-2.


Zápis

Upřesnění postupu ONLINE ZÁPISU

1. Klikněte, prosím, na záložku Online zápis do školy - Zapsat dítě online.
2. Objeví se → Přihláška do 1. ročníku ZŠ, kterou vyplníte.
3. Po odeslání se objeví potvrzení o přijetí přihlášky, které obsahuje registrační číslo.
4. Klikněte na → Stáhněte si prosím žádost o přijetí.
5. Objeví se předvyplněný formulář → Žádost o zápis dítěte....., ve kterém doplníte nevyplněné kolonky. Do poznámek můžete napsat své požadavky, hlavně napište budovu, ve které chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo. Po vytištění formulář podepíší oba rodiče a můžete jej předat škole s kopii rodného listu, kopii OP zákonného zástupce tímto způsobem:
a) poštou
b) mailem - zssoch@volny.cz
c) datovou schránkou  - 6zzmk7d
d) osobně - ve vrátnici školy v budově Socháňova každy všední den od 8 hodin do 13 hodin do připravené schránky. Dokumenty vložte do obálky a nadepište jménem dítěte. Obálky budou připraveny na vrátnici.
6. Informaci o přijetí či nepřijetí najdete 24. 4. 2020 na našem webu pod přiděleným registračním čísle.
7. Rozhodnutí o přijetí si budete moci vyzvednout:
a) v týdnu od 27. 4. - 30. 4. 2020 - termín bude určen školou
b) po skončení mimořádných opatření - po telefonické domluvě 235317251.

   Děkuji za pochopení.          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Národní testování 5. a 7. tříd - náhradní termíny

Vážení rodiče,

v dubnu 2020 se naše škola zapojila do Národního testování Scio 5. a 7. tříd.

Národní testování 5. a 7. tříd obsahuje srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, dotazník pro žáky a dotazník pro rodiče. Dotazník zabere asi 7 minut času.

Žáci 5. tříd plní v každém předmětu 30 – 45 úloh, každý test trvá 45 minut.

Žáci 7. tříd plní v českém jazyce 40 úloh/45 minut, v matematice 30 úloh/60 minut

v testu obecných studijních předpokladů 60 úloh/60 minut.

Testování běží on – line a žáci si testy vyplní z domova.

Postup:

1. Žáci se přihlásí do aplikace Sciodat, zadají svůj kód a heslo (již všichni dostali od třídních učitelů emailem v polovině března k procvičování Testů do hodin z českého jazyka a matematiky).

2. Národní testování 5. tříd/Národní testování 7. tříd

3. Zvolí předmět

Každý test má určené datum a čas, kdy bude přístupný.

Náhradní termín jsou stanoveny na:

Termíny testování:

27. 4.  v 9 hodin český jazyk – 5. třídy

27. 4. v 10 hodin český jazyk – 7. třídy

28. 4. v 9 hodin matematika – 5. třídy

28. 4. v 10 hodin matematika – 7. třídy

29. 4. v 9 hodin obecné studijní předpoklady – 5. třídy

29. 4. v 10 hodin obecné studijní předpoklady – 7. třídy

Rodiče žáků a žáci mohou dotazník vyplňovat do konce dubna 2020. Kód a heslo pro přihlášení do aplikace Sciodat rodiče mají v příloze, kterou zasílá třídní učitel emailem.

 

Děkujeme za spolupráci.                                                             PhDr. Hana Tenglerová

 


Milé děti,
milí rodiče,

od 9. dubna 2020 začínají velikonoční prázdniny, takže další úkoly budou až v úterý  14. dubna 2020. 

Děkujeme Vám rodiče za výbornou spolupráci při vzdělávání Vašich děti a přejeme celé Vaší rodině, ať Velikonoce pro Vás i Vaše děti přichystají zážitky ze všech nejkrásnější. Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a další věci, co jsou na světě nejlepší.

                                    Pedagogové ZŠ genpor. Františka Peřiny


Upozornění pro strávníky

Žádáme rodiče, aby nevstupovali do internetových objednávek obědů. Do ukončení karantény provádí veškeré odhlášky obědů pí Mikolášová osobně. po celou dobu uzavření škol mají všichni strávníci obědy odhlášeny.
Děkujeme za pochopení
                                   vedoucí školní jídelny

Nástup do školy 25. 5. 2020 - pouze žáci I. stupně

Vážení rodiče,
 
prosím, sdělte třídnímu učiteli - třídní učitelce, zda Vaše dítě nastoupí od 25. května 2020 do školy. Prosím, napište jim zprávu do 29.4. 2020.
Tento průzkum děláme, abychom mohli zajistit dostatečné množství hygienických prostředků. Až budeme znát od MŠMT ČR přesné podmínky k nástupu žáků do škol, budeme Vás informovat prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.
 
Děkuji za pochopení.
 
Přeji hezký den a děkuji za Vaši spolupráci.
 
S pozdravem Jarmila Pavlišová

I. stupeň - nástup do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat v souladu s usnesením vlády č. 491  o organizaci přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku v naší škole od 25. května 2020. Vycházíme z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020. Další konkrétní podmínky výuky a hygienická pravidla jsou stanovena v Metodickém materiálu MŠMT.

Zákonní zástupci musí podepsat Čestné prohlášení. Originál Čestného prohlášení žáci odevzdají při nástupu do školy dne 25.5.2020 u hlavního vchodu odpovědnému pracovníkovi. Na prohlášení musí být datum 24. 5. nebo 25. 5.

Formulář Prohlášení je na našich webových stránkách a je též u hlavního vchodu školy.

Organizace výuky 1. - 5. ročníku od 25.5.2020

 1. prezenční výuka – výuka ve školní budově. Prezenční výuka je dobrovolná a bude probíhat každý den dopolední  a odpolední částí. Dopolední část:  1. ročník - 4 vyučovací hodiny, 2. ročník - 4 vyučovací hodiny, 3. ročník - 5 vyučovacích hodin, 4. ročník - 5 vyučovacích hodin, 5. ročník - 5 vyučovacích hodin. Po skončení dopolední částí začne odpolední část. Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci v kmenových třídách. V odpoledním bloku jsou zajištěny volnočasové aktivity.  Pokyny žáci dostanou od svých učitelů. Dopolední část vedou učitelé, odpolední část vychovatelé, asistenti pedagoga či učitelé. V rámci dopolední části budou mít žáci každý den výuku anglického jazyka.
 2. distanční výuka – výuka doma. Na webových stránkách budou stále zadávány úkoly. Dle možností pedagogů bude v nějaké míře pokračovat výuka online.

Zahájení vzdělávání a vstup do školy bude organizován v souladu s metodickým pokynem v době mezi 7:25 – 8:00 tak, aby se  minimalizovalo velké shromažďování osob před našimi  školními budovami. Podobně bude organizováno i ukončení dopoledního vyučování.  Odpolední část zájmového vzdělávání pouze pro přihlášené žáky 1. - 5. ročníku bude probíhat do 17 hodin, to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách. Od 12 hodin budou u vchodů č. 2 vedoucí vychovatelky, které zajistí plynulé vyzvedávání Vašich dětí. 

Pedagogové budou vést evidenci o docházce přihlášených žáků, v případě nepřítomnosti žáka ve vzdělávacích aktivitách je nutné informovat třídního učitele předem nebo nejpozději v konkrétní den neúčasti. Počet zameškaných hodin se v této době nezapočítává do zameškaných hodin na vysvědčení.

Ze školy odcházejí žáci podle sdělení času odchodů od zákonných zástupců.

Složení skupin bude neměnné a žáci tedy nebudou moci skupiny měnit. Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy.

 Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou přicházet ke škole v určeném časovém rozmezí a půjdou rovnou do školy.

 
Vstup do budovy školy na obou pracovištích je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Prosím rodiče, aby toto nařízení respektovali v zájmu ochrany zdraví jejich i ostatních dětí. Děkuji.

 
Nástup do školy

Pro plynulý nástup do školy jsou žáci rozděleni podle tříd takto:

 Pracoviště Socháňova      Vchod č. 1                                Vchod č. 2 – u vrátnice

7:25                                     1. C, 4. C                                      5. A, 5. E – 2. skupina

7:30                                     1. B, 4. E                                      5. B, 5. D

7:35                                     1. A , 2. B                                     3. B – 1. skupina

7:40                                     2. C, 4. A                                      1. D,  3. B – 2. skupina

7:45                                     2. A, 5. C                                      3. C

7:50                                     2. D                                              3. A, 4. B     

7:55                                     3. D , 5. E – 1. část                      4. D

 Pracoviště  Laudova        Vchod č. 1                                Vchod č. 2 – u vrátnice

7:30                                       5. G                                            1. E

7:35                                       3. E – 1. skupina                        1. F

7:40                                       3. E + 3. F                                  2. G

7:45                                       2. F, 2. E                                    4. G

7:50                                       3. G                                            4. H, 0. A     

7:55                                                                                          5. F

Prosím rodiče, aby své děti přiváděli do školy včas, podle pokynů a tak zamezili shlukování žáků před budovou. Děkuji za pochopení.

Samozřejmě, když se nějaké dítě opozdí či přijde dříve, bude bez problémů vpuštěno do budovy.

Žák tedy vstupuje do školy bez rodiče a po vstupu do školy u každého žáka proběhne dezinfekce rukou, kterou budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci školy. Žáci se přezují a následně u nich proběhne druhá dezinfekce, kterou budou opět zajišťovat další pedagogičtí pracovníci.

V budově školy

Nošení roušek je povinné ve společných prostorách.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

Ve třídě

Žák se odebere do třídy, kde na něj bude čekat vyučující. Žákovi bude přidělena lavice, kterou bude mít do konce školního roku, vyučující budou dbát na dodržování vzdáleností mezi žáky. Žáci si budou nechávat pracovní sešity, učebnice a sešity ve škole na svém místě a to z důvodu zvýšené hygieny. Děti, které budou chodit do školy, nebudou dostávat domácí úkoly.

Žáci musí mít na den alespoň dvě roušky a sáček, do kterého si roušku odloží. Nošení roušek je povinné ve společných prostorách a o přestávkách (kromě svačiny a oběda, které konzumuje sám na přiděleném místě). V případě činnosti, kdy žák bude sedět na svém místě a bude dodržena bezpečná vzdálenost od ostatních, budou pedagogové zvažovat chvilky během výuky, kdy si žáci budou moct roušku sundat nebo alespoň uvolnit nos. Proberte to prosím s dětmi a poučte je o tom, zda si Vaše dítě bude moct v těchto chvilkách roušku sundat nebo uvolnit. Vaše rozhodnutí budou vyučující respektovat. Vážení rodiče, respektujte prosím i Vy  případná rozhodnutí pedagogů ohledně nošení roušky. Věřte, že nám jde zejména o bezpečnost Vašich dětí, za kterou se cítím ve škole zodpovědná. Vše budeme řešit během aktuální situace, uvidíme, jak se bude vyvíjet. 

Složení skupin žáků je neměnné!

 Školní stravování

Školní jídelna bude vařit jedno jídlo. Žáci se budou stravovat po skupinách. Jídlo, pití i příbory jim budou rozdávány. Rouška bude odložena pouze při samotné konzumaci jídla a pití. U stolu budou sedět  samostatně. Před vstupem do školní jídelny projdou dezinfekcí rukou.

Poslední řízená dezinfekce bude při odchodu ze školy.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  umístí se do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na jeho okamžité vyzvednutí. 

 

Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

  
Vážení rodiče,

děkujeme za podporu, pochopení a Vaši vstřícnost. Věříme, že společně se nám podaří toto nelehké období  zvládnout.

                                                                  Mgr.  Jarmila Pavlišová

                                                                       ředitelka školy

 


6. - 8 ročník - nástup do školy 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat v souladu s dalším uvolňování opatření ve školách, které vláda schválila na svém jednání dne 25. května 2020  o organizaci přítomnosti žáků 6. – 8. ročníku v naší škole od 8. června 2020.

 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy bližší podrobnosti a podmínky přítomnosti žáků 6. – 8. ročníku ve škole, vycházíme z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020. Další konkrétní podmínky výuky a hygienická pravidla jsou stanovena v Metodickém materiálu MŠMT.

 

1) Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.
2) Výuka nebude probíhat každý den.
3) Vyučovat se bude ve skupinách po 15 žácích.
4) Zákonný zástupce bude muset vyplnit Čestné prohlášení před nástupem žáka do školy.

Žáci naší školy budou chodit do školy minimálně dva dny v týdnu.

Rozsah výuky 4 - 5 vyučovacích hodin v jeden den, tzn. minimálně 8 - 10 hodin za týden.

Zahájení výuky mezi 8:05 - 8:15.


            

Docházka do školy není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

 

     Od 28. května 2020 do 29. května 2020 bude zákonným zástupcům žáků 6. – 8. ročníků prostřednictvím třídních učitelů doručena Přihláška žáka, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků ve škole.

Přihlášku, prosím, pošlete na mailové adresy třídních učitelů do 3. června 2020.

 

Informace pro zákonné zástupce:

 

 • skupiny budou tvořeny žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku,
 • maximální počet ve skupině je 15 žáků – 1 žák v lavici,
 • žáci budou dodržovat zasedací pořádek – jeden žák v lavici,
 • zasedací pořádek bude neměnný a určí jej třídní učitel,
 • vzdělávací aktivity budou organizovány 2 – 3 dny týdně,
 • přesné dny určí ředitelka školy podle počtu přihlášených žáků,
 • škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy,
 • absence se nezapočítává  do absence uváděné na vysvědčení,
 • rodiče omlouvají žáka prostřednictvím třídních učitelek,
 • časový rozsah a organizaci stanoví ředitelka školy a rodiče budou informováni prostřednictvím třídních učitelek do 5. června 2020,
 • školní jídelna pro žáky 6. – 8. ročníků nebude v provozu.

 

 

 

 

 Důležité upozornění:

 • každý žák musí před prvním vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, na tomto prohlášení bude datum 8.6.2020 a žáci ho odevzdají při prvním vstupu do školy,
 • formulář obdržíte prostřednictvím třídních učitelů, nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin ve škole v recepci.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

 Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy:

 • před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, zejména musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky,
 • časy příchodů budou upřesněny dle počtu přihlášených žáků, rodiče budou informováni  prostřednictvím třídních učitelů a budou také zveřejněny na webu školy,
 • vstup do budovy je umožněn pouze žákům,
 • žáci přijdou do školy vchodem č. 4,  kde použijí dezinfekci na ruce,
 • všichni žáci i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky,
 • po přezutí v šatně školy a po příchodu do třídy žáci opět použijí  dezinfekci na ruce,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • žák  je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude seznámen při nástupu do školy,
 • žáci při výuce i o přestávce dodržují hygienická pravidla,
 • na pokyn vyučujícího si žák může roušku sundat, ale při skupinové práci a při pohybu ve společných prostorách musí mít zakrytá ústa a nos,
 • při opakovaném nedodržení hygienických pravidel může být žák vyřazen ze skupiny, případně mu může být zakázán vstup do školy.

 Hygienická opatření školy

Ve škole je zajištěn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšená pozornost bude v době provozu školy věnována dezinfekci školních lavic, stolů a dalších povrchů a všech používaných prostor.

Tento postup byl vypracován podle  manuálu, který jsme obdrželi z MŠMT ČR. Tento manuál je na stránkách MŠMT a nazývá se: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 

Další podrobnosti o organizaci vyučování obdrží rodiče a žáci do pátku 5. 6. 2020.

 

 

     Vážení rodiče,

     děkuji Vám za pochopení a spolupráci při přípravě nástupu Vašich dětí do školy.

Dovolte mi, abych Vám i všem Vaši rodinným příslušníkům popřála pevné zdraví.

                                  

                                                               Za vedení školy  Jarmila Pavlišová

V Praze 28. 5. 2020

 


II. stupeň - od 8. června 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o systému konzultací pro žáky II. stupně.
6. ročník:
Termíny - pondělí a středa 
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty: ČJ, M, Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z, Vz
7. ročník:
Termíny -  úterý a čtvrtek 
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty: ČJ, M, Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z, Ov
8. ročník:
Termíny - středa a pátek
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty: ČJ, M, Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z,  Ch
9. ročník:
Termíny - čvrtek
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty:  Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z,  Ch

Třídní učitelé Vás budou mailem informovat o nástupu do školy i o rozdělení předmětů do dvou dní.

Prosím, aby žáci první den nástupu přinesli podepsané Čestné prohlášení toto prohlášení odevzdaji potrvzení u vstupu do šatny. N prohláššení bude datum nástupu do školy.

Jazyky online budou v omezené míře stále v provozu- sledujte webové stránky školy.
Distanční výuka bude také stále pokračovat - viz webové stránky školy.

Věřím, že se nám podaří vše zvládnout tak, jako až doposud.

Děkuji všem rodičům za podporu.
                                                        Jarmila Pavlišová
 
Vydávání vysvědčení

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že vzhledem k situaci ohledně dlouhodobého uzavření škol jsme se s vedením ZŠ Jana Wericha rozhodli, že školní rok 2019 / 2020 bude uzavřen 30. června 2020. V případě, že žáci budou odjíždět na tábory či rodinné dovolené, bude  vysvědčení vydáváno  dle Vašich požadavků třídním učitelem od 26. června 2020. Žáci I. stupně budou mít výuku v pondělí 29. června do 11:45.

Vydávání vysvědčení:

I. stupeň:

 • žáci, kteří chodí na výuku, dostanou vysvědčení v úterý 30. června 2020 od 8:00 do  8:45,
 • žáci, kteří nechodí na výuku, dostanou vysvědčení v úterý 30. června 2020 od 9:00 do  9:45.

 II. stupeň:

 • 9. ročník dostane vysvědčení jednotně v pátek 26. června 2020 – 8:00 – 9:00,
 • 6. – 8. ročník – žáci, kteří chodí na výuku od 8. června 2020, dostanou vysvědčení v pondělí 29. června 2020 od 8:00 do 8:45,
 • žáci, 6. – 8. ročník, žáci, kteří nechodí na výuku, dostanou vysvědčení v úterý 30. června 2020  od 8:00 do 8:45. 

      V případě, že si žák či rodič nebude moci vyzvednout vysvědčení v termínu od 26.  do 30. června 2020  vysvědčení mu může být vydáno každý pracovní den od 8 do 13 hodin v průběhu celých prázdnin.

                                                     Děkuji za pochopení.

                                                                                     Jarmila Pavlišová


Rozdělení tříd - 1. ročník

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v případě Vašeho zájmu o informaci týkající se zařazení Vašeho dítěte do třídy, volejte na číslo 235317251, kde Vám bude tato informace poskytnuta.

Děkuji za pochopení.

Jarmila Pavlišová

Provoz o prázdninách

Vážení rodiče,
v úterý  30. 6. 2020 jsme ukončili školní rok 2019/2020 a předali žákům vysvědčení. Toto vysvědčení, vlastně i celé pololetí školního roku, je specifické a doufáme, že se již opakovat nebude. Žákům  i pedagogům děkuji za pracovitost a snahu si pomáhat. 

Vážení rodiče.
děkuji i Vám jménem svým, ale i jménem všech pedagogů za spolupráci a velikou podporu dětí v době distanční výuky, Nebylo to snadné období, jak pro Vás, Vaše děti, ale i pro všechny pedagogy. V době od 11. března 2020 do 30. června 2020 jsme  všichni  získali cenné zkušenosti v distanční výuce a já  věřím, že se nám budou hodit i ve výuce prezenční.

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo slavnostní rozloučení s našimi děváťáky i jejich rodiči. Přejeme jim hodně štěstí na středních školách a hezké prázdniny, plné sluníčka a pohody.

Pokud si někdo ještě nemohl vysvědčení vyzvednout, může tak učinit od  1. července 2020 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici, vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přeji klidné prázdniny. Vám, rodičům, děkuji za spolupráci a přeji krásné prožití Vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy. 

V úterý 1. září 2020 se s těšíme na nový školní rok 2020/2021.

                                     Jarmila Pavlišová
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy