logotyp
Login

2022/2023

Vážení rodiče  a vážení  strávníci,

vzhledem k neustálému zvyšovaní cen potravin a energií je školní kuchyně základní školy nucena od 1.5.2022 navýšit ceny obědů.Je nám všem líto, že k tomuto opatření musíme přistoupit.

 Ceny obědů jsou od 1.5.2022 stanoveny následovně:

Kategorie

Specifikace

Cena

I.

7 – 10 let

27 Kč

II.

11 – 14 let

29 Kč

III.

15 a více let

30 Kč

III.

cizí strávníci

63 Kč

 

Děkujeme za pochopení


                                                                     Jarmila Pavlišová, ředitelka školyVydávání rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2022-2023

Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte můžete vyzvednout na pracovišti v Socháňově ulici od:
pondělí 25. 4. 2022 od 12:00 do 17:00 
úterý 26. 4. 2022 od 7:30 do 17:00
středa 27. 4. 2022 od 7:30 do 17:00
čtvrtek 28. 4. 2022 od 7:30 do 16:00
pátek 29. 4. 2022 od 7:30 do 13:00

V případě, že se Vám termíny nehodí, prosím, zavolejte na telefon 235317251-2 a domluvíme náhradní termín.
Žáci, kteří nastupují po odkladu uděleném na naší škole mají rozhodnutí o přijetí  již z roku 2021.

                                                                                    Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 VÝSLEDKY  ZÁPISU  DO  1. TŘÍDY 
    
Do 1. třídy ve školním roce 2022/2023 byli přijati žáci s těmito registračními čísly:
pracoviště Socháňova   
001/202227/202253/202278/2022
002/202228/202254/202279/2022
003/202229/202255/202280/2022
004/202230/202256/202281/2022
005/202232/202257/202283/2022
006/202233/202258/202284/2022
007/202234/202259/202286/2022
008/202235/202260/202287/2022
009/202236/202261/202288/2022
010/202237/202262/202289/2022
011/202238/202263/202290/2022
14/202239/202265/202291/2022
15/202240/202266/202292/2022
17/202242/202267/202294/2022
18/202243/202268/202295/2022
20/202245/202271/202297/2022
21/202246/202272/202298/2022
22/202248/202273/2022100/2022
23/202249/202275/2022101/2022
24/202251/202276/2022102/2022
26/202252/202277/2022 
pracoviště Laudova   
L 01/2022L 22/2022L 43/2022L 68/2022
L 02/2022L 23/2022L 44/2022L 69/2022
L 03/2022L 24/2022L 45/2022L 70/2022
L 04/2022L 25/2022L 46/2022L 71/2022
L 05/2022L 26/2022L 48/2022L 72/2022
L 06/2022L 27/2022L 49/2022L 73/2022
L 07/2022L 28/2022L 50/2022L 74/2022
L 08/2022L 29/2022L 51/2022L 75/2022
L 09/2022L 30/2022L 52/2022L 76/2022
L 10/2022L 31/2022L 53/2022L 79/2022
L 11/2022L 32/2022L 54/2022L 80/2022
L 12/2022L 33/2022L 56/2022L 82/2022
L 13/2022L 34/2022L 57/2022L 83/2022
L 14/2022L 35/2022L 58/2022 
L 15/2022L 36/2022L 59/2022 
L 17/2022L 37/2022L 60/2022 
L 18/2022L 38/2022L 62/2022 
L 19/2022L 40/2022L 63/2022 
L 20/2022L 41/2022L 64/2022 
L 21/2022L 42/2022L 66/2022 
    

Vážení rodiče,
informace o zařazení Vašeho dítěte do tříd obdržíte na telefonu 235317251.
Děkuji a přeji hezký víkned.
Jarmila Pavlšová

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2022 / 2023

 

1. září 2022

1. ročník:           Dle pokynů pro rodiče. 
2. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 – 8:45 - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  

2. září 2022

1. ročník:           Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).


5. září 2022

     
1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 2. 9. 2022.
Zahájení kroužků v týdnu od 12. 9. 2022.


Informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2022/2023

 

Stručné představení školy

Ve školním roce 2022/2023 bude mít škola 56 tříd, to je asi 1450 žáků a 20 oddělení školní družiny, dále máme jednu přípravnou třídu. Ve škole pracuje 85 učitelů, 20 vychovatelek školní družiny, tři speciální pedagožky a 27 asistentů pedagoga.  Vyučujeme ve dvou pracovištích – Socháňova a Laudova. Ke škole patří dva sportovní areály.Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 se koná ve  čtvrtek  1. září 2022.

Pracoviště Laudova:

8:00  ve společenské místnosti – 1. E, 1. F. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 7:55.

8:25  ve společenské místnosti – 0. A, 1. G. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 8:20.

Pracoviště Socháňova:

9:15  ve společenské místnosti – 1. A, 1. B. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 9:00.

10:00  ve společenské místnosti – 1. C, 1. D. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 9:45.

Přivítání prvňáků a proslovy trvají zhruba  20 – 30 minut. Po slavnostním zahájení pokračují žáci se svými rodiči ve třídách. Konec cca po 1,5 hodině. Následuje první třídní schůzka rodičů od 17:00 (již bez dětí). Třídní schůzka bude trvat cca do 18:00 - 18:30 hodin. Již první den je v provozu školní družina (tento den školní jídelna nevaří oběd).

Výuka –
02. 09. 2022 – 2 vyučovací hodiny, do cca 9:40

od 05. 09. 2022 - 4 vyučovací hodiny, konec vyučování 11:45

Děti mají v prvním ročníku 20 hodin, tzn. pětkrát v týdnu 4 vyučovací hodiny.  První hodina začíná v 8:00, budova je otevřena od  7:40, čtvrtá hodina končí v 11:45. Provoz školní družiny  6:30 – 17:30, měsíční poplatek 100,- Kč.

Hodnocení -  září – říjen    motivační,  později známky, na konci  I. pololetí dostanou děti vysvědčení,  kde budou mít známky ze všech předmětů.                           

Informace pro rodiče -  prostřednictvím záznamníků, notýsků. Od 3. ročníku používáme papírovou i elektronickou žákovskou knížku. Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka.

První třídní schůzka se koná 1.9.2022 od 17:00 (pouze pro 0. A, všechny 1. a 6. třídy, 2. E, 3. E, 4. B
a 8. G),

ostatní třídní schůzky:

                             11.10.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             12.10.2022     od 18:00  – pracoviště Socháňova

                             06.12.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             07.12. 2022    od 18:00 – pracoviště Socháňova

                             18.04.2023    od 18:00  – pracoviště Laudova

                             19.04.2023    od 18:00 – pracoviště Socháňova

 Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve,  lépe je hledat řešení problému dříve než později.


Jak ulehčit nástup dětí do školy?

Pokud má Vaše dítě vadu řeči, věnujte se intenzivně její nápravě. Cvičení dle rad logopeda je potřeba provádět minimálně dvakrát denně.

Postupně se s dětmi připravujte na školu – motivace ke změně – nákup věcí – chystání do školy.
Ukládejte dětem drobné povinnosti – úklid pracovního stolu, hračky apod.
Veďte děti k samostatnosti, je to sice náročné, ale do budoucna budete mít ulehčenou práci.
Spolupracujte s dětmi při chystání pomůcek na další den a nezapomeňte na – včasné vstávání, klidná snídaně, cestu do školy nenechávejte na poslední chvíli.


Aktivity
V rámci výuky absolvují děti plavecký výcvik ve  3. a 4. ročníku. Dále třídní učitelky zajišťují pro žáky školy v přírodě, výlety, exkurze, kulturní a výchovně vzdělávací akce.

Volnočasové aktivity – některé nabízíme v rámci školy - pohybové  (např. florbal), umělecké (dramatický, výtvarný kroužek, zpěv, ruční práce, konverzace v cizím jazyce). Další jsou nabízeny ve škole třetími osobami - atletika, kopaná,  tanec, šachy, angličtina. Další možnosti jsou mimo školu -  ZUŠ, DDM Praha 6, tenis …
Zvažte vývoj Vašeho dítěte, dopřejte mu volný čas, čas pro seberealizaci.
Pokuste se dítě, ale i vás nezahltit, nástup do školy je velká změna pro všechny.


Praktické informace

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím mailu, telefonu, tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat 4 dny a více, podáváte žádost ředitelce školy. Formulář najdete na webu školy. Po doporučení třídním učitelem, žádost pouze eviduji a automaticky souhlasím s uvolněním. Rodiče odpovídají za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo. 

 Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky  rodiče obdrží čip pro dítě, při ztrátě ho rodič hradí v plné výši. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v prvním zářijovém týdnu.


POMŮCKY

Vážení rodiče,
předkládáme Vám seznam základních pomůcek, které žáci budou  potřebovat v  1. třídě. Případné doplnění proběhne na třídní schůzce 1. září 2022.

Pomůcky:

 • Aktovka
 • penál -  pravítko krátké v penále, progressa
 • pevný zásobník z umělé hmoty na písmena, pevný zásobník na číslice (každý   
 • samostatně)
 • kufřík na výtvarné potřeby (orientační rozměry cca 35x23x10 cm)
 • průhledné obaly na  učebnice  a sešity  (4x A4; 8x A5, 2xA6) – obaly na

     učebnice  nakupujte až  v září podle skutečné velikosti učebnic;

 • přezůvky, ne pantofle a tenisky
 • látkový ubrousek – na svačinovou přestávku,
 • podepsaný cvičební úbor: tričko, tepláky, ponožky, krátké kalhoty  –  vše v látkovém sáčku ne batoh + sálovou obuv do tělocvičny, boty na    venkovní tělocvik
 • zástěru na Vv, hadřík, plastovou podložku na modelování velikost A4

  PROSÍME VŠE, CO JDE, PODEPSAT NEBO ALESPOŇ OZNAČIT INICIÁLY DÍTĚTE.

Rozpis zvonění

0. hodina  07:00 - 07:45
1. hodina  08:00 - 08:45
2. hodina  08:55 - 09:40
3. hodina  09:55 - 10:40
4. hodina  11:00 - 11:45
5. hodina  11:55 - 12:40
6. hodina  12:50 - 13:35
7. hodina  13:45 - 14:30
8. hodina  14:40 - 15:25


 


Informace pro rodiče žáků - přípravná třída

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 se koná ve  čtvrtek  1. září 2022.

Pracoviště Laudova:

8:25  ve společenské místnosti – 0. A, 1. G. Příchod prvňáčků a rodičů nejpozději do 8:20.

Přivítání  a proslovy trvají zhruba  20 – 30 minut. Po slavnostním zahájení pokračují žáci se svými rodiči ve třídách. Konec cca po 1,5 hodině. Následuje první třídní schůzka rodičů od 17:00 (již bez dětí). Třídní schůzka bude trvat cca do 18:00 - 18:30 hodin. Již první den je v provozu školní družina (tento den školní jídelna nevaří oběd).             

Informace pro rodiče -  prostřednictvím záznamníků, notýsků. Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka.

První třídní schůzka se koná 1.9.2022 od 17:00, ostatní třídní schůzky:

                             11.10.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             06.12.2022     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             18.04.2023    od 18:00  – pracoviště Laudova

 Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve,  lépe je hledat řešení problému dříve než později.


 

Praktické informace

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím mailu, telefonu, tuto povinnost jim ukládá zákon. 

 Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky  rodiče obdrží čip pro dítě, při ztrátě ho rodič hradí v plné výši. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v prvním zářijovém týdnu.


POMŮCKY

Vážení rodiče,
předkládáme Vám seznam základních pomůcek, které žáci budou  potřebovat v  přípravné.  Případné doplnění proběhne na třídní schůzce 1. září 2022.

Pomůcky:

 • Batůžek
 • penál -  pravítko krátké v penále, progressa
 • kufřík na výtvarné potřeby (orientační rozměry cca 35x23x10 cm)
 • přezůvky, ne pantofle a tenisky
 • látkový ubrousek – na svačinovou přestávku,
 • podepsaný cvičební úbor: tričko, tepláky, ponožky, krátké kalhoty  –  vše v látkovém sáčku ne batoh + sálovou obuv do tělocvičny, boty na    venkovní tělocvik
 • zástěru na Vv, hadřík, plastovou podložku na modelování velikost A4

  PROSÍME VŠE, CO JDE, PODEPSAT NEBO ALESPOŇ OZNAČIT INICIÁLY DÍTĚTE.

podělí 5. září

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


pondělí 12. září

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.
Žáci II. stupně.

Odjezdy konečná tramvaje - 7:00

1. Výjezd – Itálie – Rakousko, zajišťují pí zást. Tenglerová, pí uč. Fulínová, pí uč. Drahošová a pí uč. Neubauerová.

2. Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a pí uč. Pačesová.

3. Výjezd – Slovensko – Maďarsko, zajišťují pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Máchová a pí uč. Paštová Yveta.


čtvrtek 15. září

 • Divadlo V Dlouhé - O líné babičce – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.

pátek 16.září

 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.

Žáci II. stupně.

Návrat v ranních hodinách – dle dispozic.

1. Výjezd – Itálie – Rakousko, zajišťují pí zást. Tenglerová, pí uč. Fulínová, pí uč. Drahošová a pí uč. Neubauerová.

2. Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a pí uč. Pačesová.

3. Výjezd – Slovensko – Maďarsko, zajišťují pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Máchová a pí uč. Paštová Yveta.


pondělí 19. září

 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.

Žáci II. stupně.

Odjezdy konečná tramvaje - 7:00

1. Výjezd – Belgie - Nizozemí, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí uč. Melichová, pí uč. Sochová a pí uč. Špicarová.

2. Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Krauseová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Schindlerová..

3. Výjezd – Německo - Polsko, zajišťují pí uč. Kuprová, p. uč. Lustyk, pí uč. Otoupalová a pí uč. Řičařová.

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


pátek 23. září

 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.

Žáci II. stupně.

Návrat v ranních hodinách – dle dispozic.

· Výjezd – Belgie - Nizozemí, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí uč. Melichová, pí uč. Sochová a pí uč. Špicarová.

· Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Krauseová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Schindlerová..

· Výjezd – Německo - Polsko, zajišťují pí uč. Kuprová, p. uč. Lustyk, pí uč. Otoupalová a pí uč. Řičařová.

 

 • Projekt Podzim – 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Volby – 14:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

sobota 24.září

 • Volby – 8:00 – 14:00, budova Laudova i Socháňova.

pondělí 26. září

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková


středa 28. září

 • Státní svátek – Den české státnosti.

čtvrtek 29. září

 • Projekt – Den přátelství – 0. A, 1. E, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Novotná.
 • Výlet do Hrusic – za kocourem Mikešem – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Benešová.
 • Výlet – ZOO Jihlava – 6. C, 6. D, zajišťují pí uč. Mrázová a pí uč. Jurečková.
 • Vystoupení pro jubilanty – KC Průhon, 14:00, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Kalina.
 • Přednáška Ochrana goril v Africe – společenská místnost na Socháňce, vstup zdarma, zajišťuje pí uč. Krauseová:

08:00 – 09:40 – 8. C, 8. D, zajišťují 1. a 2. vyučovací hodiny,

09:55 – 11:45 – 7. A, 7. D, zajišťují 3. a 4. vyučovací hodiny,

11:55 – 13:35 – 7. B, 7. C, zajišťují 5. a 6. vyučovací hodiny


úterý 20. září

 • Návštěva pedagogů z Turecka, spol. místnost, zajišťuje pí řed. Pavlišová.
 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.

Žáci II. stupně.

1. Výjezd – Belgie - Nizozemí, zajišťují pí zást. Panošová, pí uč. Melichová, pí uč. Sochová a pí uč. Špicarová.

2. Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Krauseová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Schindlerová..

3. Výjezd – Německo - Polsko, zajišťují pí uč. Kuprová, p. uč. Lustyk, pí uč. Otoupalová a pí uč. Řičařová.


středa 21. září

 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.

Žáci II. stupně.

1. Výjezd – Belgie - Nizozemí, zajišťují pí zást. Panošová, pí uč. Melichová, pí uč. Sochová a pí uč. Špicarová.

2. Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Krauseová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Schindlerová..

3. Výjezd – Německo - Polsko, zajišťují pí uč. Kuprová, p. uč. Lustyk, pí uč. Otoupalová a pí uč. Řičařová.

 • Návštěva pedagogů z Turecka, spol. místnost, zajišťuje pí řed. Pavlišová.

čtvrtek 22. září

 • Grant - Demokraté na ZŠ Peřiny, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001409.

Žáci II. stupně.

1. Výjezd – Belgie - Nizozemí, zajišťují pí zást. Panošová, pí uč. Melichová, pí uč. Sochová a pí uč. Špicarová.

2. Výjezd – Německo – Francie, zajišťují pí uč. Krauseová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Schindlerová..

3. Výjezd – Německo - Polsko, zajišťují pí uč. Kuprová, p. uč. Lustyk, pí uč. Otoupalová a pí uč. Řičařová.


pondělí 3. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


čtvrtek 6. října

 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Laudova, zajišťuje pí uč. Němcová. Odjezd.
 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Socháňova, zajišťuje pí uč. Němcová. Návrat.
 • Výlet – zámek Ploskovice1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Dundáčková Rychlá.
 • Exkurze – výroba mýdla a skla, Chrustenice - 4. A, 5. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.

pátek 7. října

 • Zájezd do Osvětimi, žáci 8. – 9. ročníků, pracoviště Laudova, zajišťuje pí uč. Němcová. Návrat.

pondělí 10.října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • Štefánikova hvězdárna – Praha – 6. E, 6. F, zajišťují pí uč. Chlapcová a p. uč. Kalina

 • Obvodní kolo – minifotbal, mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Profitesty -9. B, 9. C, 9. D – 16 žáků.

 


úterý 11. října

 • Návštěva pedagogů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici. 
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

středa 12.října

 • Návštěva pedagogů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici. (Prosím, musíte se jít podívat, zda ve vaší tělocvičně právě revize probíhá či ne. Děkuji.)
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Profitesty – 9. A, 9. B, 9. D – 16 žáků.
 • Exkurze Pražský hrad5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.


čtvrtek 13. října

 • Návštěva pedagogů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková
 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Laudově ulici. (Prosím, musíte se jít podívat, zda ve vaší tělocvičně právě revize probíhá či ne. Děkuji.)

pátek 14. října

 • Revize nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Laudově ulici

podělí 17. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

 

 • Divadelní představení– KC Průhon – 1. E, 1. F, 1. G, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Kropáčová, pí uč. Veselá Tereza a pí uč. Srpová.
 • Návštěva výstavy Obojživelníci a plazi, KC Průhon – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Fotografování na fotoročenky – 1. a 5. ročník, budova Socháňova.
 • Prevence:

09:55 – 11:45 – 5. A, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 11:45 – 4. A, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. A, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 – 7. B, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.

 • Profitesty – PPP Praha 6, žáci 9. E a 9. F

středa 19. října

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Veselková a pí uč. Kratochvílová.
 • Návštěva pedagogů + 12 studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.

 • Fotografování na fotoročenky – 9. ročník, budova Socháňova.
 • Profitesty – 9. A, 9. E, 9. F.

pondělí 24. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • KC Průhon – Výstava obojživelníků – 1. C, 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová, pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.

26. - 27. října

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova.


pátek 28. října

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

úterý 18. října

 • Návštěva pedagogů + 12 studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Karlův most – vycházka – 2. F, zajišťuje pí uč. Jindřichová.

pátek 21. října

 • Fotografování na fotoročenky – 1., 5. a 9. ročník, budova Laudova.
 • Prevence:

  09:55 – 11:45 – 5. B, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

  09:55 – 11:45 – 4. B, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 7. C, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 7. D, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 3. A, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 3. B, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.úterý 25. října

 • Projekt – Dýňové hrátky se Strašidláky – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Literárně-dramatická dílna – 09:55 – 14:45, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 6. E, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 6. F, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

09:55 – 10:40 – 7. E, Kyberšikana, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Projekt – Halloween – 1. G, zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.
 • Návštěva inspektorů z Turecka – společenská místnost, zajišťuje vedení školy.
 • Prezentace SŠ gastronomie – 9. ročník, zajišťují pí uč. Bretová a Kropáčová.

pondělí 31. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • Projekt – Halloween – 3. F, 4. E, zajišťují pí uč. Štauberová a pí uč. Štěpánková.
 • Projekt – Halloween – 1. C, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.
 • Divadlo Minaret – 3. D, zajišťuje pí uč. Hanzlíková.

středa 2.listopadu

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. Filip a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Novotná, pí uč. Srpová a pí Šparlinková.
 • Planetárium – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Chejnová.

 • Mladý chemik – školní kolo, zajišťuje pí uč. Chejnová.
 • Studenti PedF UK Praha – hospitace v hodinách a přednášky, zajišťuje pí zást. Panošová.

pátek 4. listopadu

 • Exkurze do vězení, Liberec – 9. ročník.

středa 9. listopadu

 • Exkurze – Parlament ČR – 4. D, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Florbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 1. C, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 1. D, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

09:55 – 10:40 – 2. A, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 2. B, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

09:55 – 11:45 – 4. F, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 11:45 – 5. F, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. E, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

10:15 – 11:45 – 4. A, zajišťuje pí uč. Hlaváčová.

 • Návštěva pedagogů + 12 studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • PEDAGOGICKÁ RADA - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

čtvrtek 10. listopadu

 • Vystoupení pro jubilanty – 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Beseda k exkurzi do vězení – 9.B, 9:00, zajišťuje vyučující 2. hodiny.
 • Prevence:

   

09:55 – 10:40 – 2. C, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 2. D, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 6. A, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 6. B, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Knihovna Řepy – 6. F, zajišťuje pí uč. Mališová.
 • Návštěva pedagogů + 12 studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.

 


pátek 11. listopadu

 • Relace do školního rozhlasu – zajistí pí uč. Fulínová + Řičařová.
 • Projekt ke Dni veteránů – zajišťují 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 9. F pro 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G – dle pokynů ZŘ, vždy jedna vyučovací hodina. Rozpis bude upřesněn.
 • Návštěva pedagogů + 12 studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Dopravní hřiště:

 

08:30 – 10:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Fikejzlová,

10:15 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malíková.

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 6. C, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 6. D, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. A, Kyberšikana, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. B, Kyberšikana, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,


úterý 1. listopadu

 • Projekt – Halloween – 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Srpová.

 

 • Prevence:

09:55 – 11:45 – e:5. C, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 11:45 – 4. C, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 3. C, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 – 3. D, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.

 • Exkurze – pekárna Komořany – 5. D, zajišťuje pí uč. Klufová.
 • Projekt – Neživá příroda – 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská

čtvrtek 3. listopadu

 • Prevence:

09:55 – 11:45 – 5. D, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 11:45 – 4. D, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,


Ředitelské volno dne 18. 11. 2022

 

     Ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a Se souhlasem Rady městské části Praha 17  na pátek 18. listopadu 2022 volný den ředitelky školy.

V těchto dnech je uzavřena školní jídelna.  

Provoz školní družiny je zajištěn  v době od 7,00 do 17,00 hodin.

 

    

                                                         Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                              ředitelka školy


pondělí 7. listopadu

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

Měřena bude vždy sada čtyř motorických testů, které zohledňují věková specifika žáků, a částečně se proto v případě žáků základních a středních škol liší. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místaleh-sedběh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. V případě žáků 2. ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místaleh-sedshyb (chlapci) / výdrž ve shybu (dívky) a vytrvalostní člunkový běh. Žáky budou testovat sami učitelé tělesné výchovy, kteří budou proškoleni Českou školní inspekcí. Třídy 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D a 7. E se tohoto testování také zúčastní.

Tělesná zdatnost a její úroveň je jedním z celosvětově ukotvených zdravotních parametrů, přičemž Česká republika trpí dlouhodobou, nyní více než třicetiletou, absencí relevantního zdroje informací o stavu tělesné zdatnosti žáků. Také v kontextu sledování dopadů pandemie nemoci covid-19 je pak důležité monitorovat vedle dopadů do znalostí a dovedností i rovinu tělesné zdatnosti žáků. Záměrem naopak není na základě získaných dat školy nebo jednotlivé žáky jakkoli hodnotit, ani ze získaných dat cokoli usuzovat o úrovni tělovýchovného vzdělávání ve školách. Cílem je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice a současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti pohybových dovedností.pondělí 14.listopadu

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • ·Prevence:

09:55 – 10:40 – 7. C Kyberšikana, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. D, Kyberšikana, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.


úterý 15. listopadu

 • Divadlo U Hasičů – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Kmínková.
 • ·Výukový pořad k matematice – Houstone máme problém, společenská místnost Socháňova:

08:55 – 10:40 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malíková,

11:00 – 12:40 – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.

 • ·Prevence:

09:55 – 10:40 – 1. E, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 1. F, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 2. E, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 3. C, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Návštěva pedagogů + 14 studentů z turecké školy – společenská místnost

středa 16. listopadu

 • Francouzský institut17 žáků učící se FJ ze tříd 7. E, 8. F, 8. G, 9. E, 9. F, zajišťuje pí uč. Kuprová.
 • Francouzský institut – 31 žáků učící se FJ ze tříd 7., 8. , 9. ročník, zajišťují pí uč. Bzduchová a pí uč.Schindlerová.
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 1. G, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 2. H, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Svíčkárna Šestajovice – 3. E, 4. A, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Hlaváčová.
 • Návštěva pedagogů + 14 studentů z turecké školy – společenská místnost.

pondělí 21. listopadu

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


úterý 22. listopadu

 • Ekocentrum Podhoubí – Život bez odpadu – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • ·Lesní zvěř – Býložravci, společenská místnost, pracoviště Socháňova:

08:00 – 08:45 – 5. B, zajišťuje p. uč. Mevald,

08:55 – 09:40 – 5. A, zajišťuje pí uč. Kalinová,

09:55 – 10:40 – 5. D, zajišťuje pí uč. Klufová,

11:00 – 11:45 – 5. C, zajišťuje pí uč. Bretová,

11:55 – 12:40 – 3. B, zajišťuje pí uč. Štěpánová.


středa 23. listopadu

 • Výlet – zámek Loučeň – předvánoční dílnička, 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.
 • Výlet Šestajovice – čokoládovna – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Paštová Eva.
 • Exkurze do vězení, Oráčov – 9. ročník.

 


čtvrtek 24. listopadu

 • Lesní zvěř – Býložravci, společenská místnost, pracoviště Socháňova:

08:00 – 08:45 – 1. D, zajišťuje pí uč. Paštová Eva,

08:55 – 09:40 – 1. A , zajišťuje pí uč. Bajerová,

09:55 – 10:40 - 1. B a 2. E, zajišťují pí uč. Dundáčková Rychlá a pí uč. Straková,

11:00 – 11:45 – 1. C, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová.

 • Exkurze Knihovna Řepy - 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Divadlo U Hasičů – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 3. D, 4. B, zajišťují pí uč. Hanzlíková a pí uč. Veselá Zdeňka. Kmínková.

pátek 25.listopadu

 • Výlet – zámek Loučeň – předvánoční dílnička, 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald.
 • Schola Pragensis – 9. B, 9. D, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Šulová.
 • Výchovný koncert – 6., 7. a 8. ročník, společenská místnost, pracoviště Socháňova

pondělí 28. listopadu

 
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 • Žákovský parlament – 14:00, třída 7. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.

středa 30. listopadu

 • Peklo Příbram – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Benešová.

Informace o změně ceny obědů

           Vážení rodiče a vážení strávníci,

vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin a energií je školní kuchyně základní školy nucena od 1.1.2023 navýšit ceny obědů.
Rodiče, kteří mají nastaven trvalý příkaz, prosíme, aby si částky sami neupravovali a vyčkali na instrukce pí. Mikolášové!

Je nám všem líto, že jsme museli k tomuto kroku přistoupit. 

Ceny obědů od 1.1.2023 jsou stanoveny následovně:

 1. Kategorie      7-10 let (do 31.8.2023)         32 Kč
 2. Kategorie      11-14let (do 31.8.2023)           34 Kč
 3. Kategorie      15 a více let                             35 Kč
 4. Kategorie      cizí strávníci                            68 Kč

 

Děkujeme za pochopení                                                                                Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                                ředitelka


čtvrtek 17. listopadu

státní svátek - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

pátek 18. listopadu

Ředitelské volno

neděle 27. listopadu

Rozsvícení Vánočního stromu – 18:00, před SC Řepy, 5. A + žáci z pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Kalina.


čtvrtek 1. prosince

 • Vystoupení pro jubilanty – 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

pátek 2. prosince

 
 • KC Průhon, divadelní představení – Legenda o hvězdě:

9:00 – 2. A, 2. C, 2. D, 3. D, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Benešová a pí uč. Hanzlíková,

10:00 – 2. B, 2. E, 3. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová, pí as. Pyciak, pí uč. Štěpánová a pí uč. Veselková.

 • Přehazovaná – 6. – 7. ročník, obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.

pondělí 5. prosince

 • Mikulášská nadílka, zajišťují pí zást. Panošová (Socháňka) a pí Šparlinková (Laudovka).
 • Projekt Čertovské hrátky – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Projekt Čertoviny, 1. G, zajišťuje pí uč. Veselá.
 • Projekt Čertovská škola – 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.

 • Peklo Příbram – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpanovská.
 • Peklo Příbram – 2. A, 3. A, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Casková.
 • Přehazovaná – 4. – 5. ročník, obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková

 

 


úterý 6. prosince

 • Důl Marie v Příbrami – 1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Dundáčková Rychlá.
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 2. F, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 2. G Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Jarmark – budova Laudova, 17:00
 • Vánoční fotografování – pracoviště Laudova – I. stupeň.

středa 7. prosince

 • Klášter Pražského Jezulátka - Tajemství Vánoc – 5. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Exkurze do vězení Oráčov- 20 žáků 9. ročníku.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • 19:00 – schůzka rodičů k lyžařskému kurzu, ve školní jídelně č. 1 (u hlavního vchodu vpravo do 2. poschodí), pracoviště Socháňova, zajišťuje pí zást. Tenglerová.
 • Jarmark – budova Socháňova, 17:00.
 • Projekt Vesmír – 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

 


pondělí 12.prosince

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 •  Beseda k exkurzi do vězení – 9. D, zajišťuje vyučující 2. hodiny.

úterý 13.prosince

 • Výlet – zámek Loučeň – předvánoční dílnička, 2. E, 3. B, zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Štěpánová.
 • Knihovna Řepy - exkurze – 2. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
 • Betlémy – Karlštejn – 8. G, zajišťuje pí uč. Kolouchová.

čtvrtek 15.prosince

 • Socháňka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Socháňka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:15, pořadí dle rozpisu

pátek 16.prosince

 • Zámek Loučeň – Příběh vánočního stromečku – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.
 • Karlštejnské betlémy –3. D, 4. B, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Veselá Zdeňka.
 • Betlémy v Praze – vycházka – 4. F, zajišťuje pí uč. Báčová.

pondělí 19. prosince

 • Výlet – vánoční čokoládovna - 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Srpová.
 • Dopoledne her, zajišťuje pí uč. Dvorská.

2. hodina – 2. F, zajišťuje pí uč. Jindřichová,

3. hodina – 3. F, zajišťuje pí uč. Štauberová,

4. hodina – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

5. hodina – 5. E a 5. F, zajišťuje pí uč. Mráčková.

 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.

9:00 – vystoupení pro I. stupeň

17:00 – vystoupení pro rodiče

19:00 – vystoupení pro rodiče

1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00 – pouze

vystupující třídy. Po skončení výuka dle rozvrhu. Před

skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny.

Děkuji za vystupující žáky.

 • Laudovka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Laudovka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:30, pořadí dle rozpisu.

úterý 20.prosince

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Charitativní koncert – pracoviště Laudova, tělocvična. Vstupné 20,- Kč. Zodpovídají pí vych. Dvořáková a p. uč. Kalina.

  10:00 – vystoupení pro II. stupeň.

  Pohádka – 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

  2. hodina – 1. F, zajišťuje pí uč. Kropáčová,

  3. hodina – 2. H, zajišťuje pí uč. Srpová.

 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.

17:00 – vystoupení pro rodiče

19:00 – vystoupení pro rodiče


středa21.prosince

 • Vánoční vystoupení, budova v Laudově ulici, tělocvična.

09:00 - pro I. stupeň , Po skončení výuka dle rozvrhu. Před skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny. Děkuji za vystupující žáky.

17:00 – vystoupení pro rodiče

19:00 – vystoupení pro rodiče

 • Tělocvičny odpoledne budou již otevřeny, budova v Socháňově ulici.
 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Charitativní koncert – II. stupeň pracoviště Socháňova, tělocvična. Vstupné 20,- Kč. Zodpovídají pí uč. Drahošová a p. uč. Maxant.

 


čtvrtek 22.prosince

 • třídní učitelé se svojí třídou dle počtu hodin v dané třídě - Besídky
 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Divadlo Reduta – 1. A, 1. B - zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Dundáčková Rychlá.
 • Divadlo ABC – divadelní představení, zajišťuje pí uč. Kolouchová.
 • Tělocvična bude již otevřena, budova v Laudově ulici.
 • Kino Zličín – Princezna zakletá v čase 2 – 6. E, 6. F, 7. E, 8. F, zajišťují pí uč. Chlapcová, p. uč. Kalina, p. uč. Lustyk a pí uč. Otoupalová.
 • Kino Zličín – Avatar– 6. B, 6. C, 7. B, 8. A, 8. B, 9. B, 9. C, zajišťují pí uč. Zítková, pí uč. Mrázová, p. uč. Maxant, pí uč. Drahošová, pí uč. Skácelová, pí uč. Paštová a pí uč. Němcová.

 • Vycházky Prahou – 6. A, 7. C, 7. D, 8. C, 8. D, 9. A, 9. D, zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Melichová, pí uč. Fulínová, pí uč. Krauseová, pí uč. Schindlerová, pí uč. Novotná a pí uč. Bzduchová.

čtvrtek 8. prosince

 • Vánoční fotografování – pracoviště Socháňova – I. stupeň.

středa 14. prosince

 • Betlémy – Karlštejn – 1. F, 1. G, zajišťuje pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.

23. prosince - 2. ledna 2023

Vánoční prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny.


úterý 3. ledna

 • Nástup do školy!!!!!!!!!!!

pondělí 9. ledna

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Lyžařský výcvikový kury 1. turnus: 9. 1. – 13. 1. 2023, třídy 7. A a 7. D, vedoucí kurzu paní učitelk M. Bzduchová
 • Žáci dojeli na místo konání kurzu v pořádku.

pátek 3. února

 • Pololetní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.


6. února - neděle 12.února 2023

 • Jarní prázdniny, provoz zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

pondělí 16. ledna

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Odjezd - lyžařský výcvikový kurz 7. B, 7. C, 7. E, zajišťují pí uč. Melichová - vedoucí kurzu, p. uč. Ceman a pí uč. Lustyk a p. uč. Pavlík.

úterý 17. ledna

 • Přednáška – Energie – 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťuje pí uč. Chejnová.

pondělí 23. ledna

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Okresní kolo soutěže finanční gramotnost, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

      Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy se bude konat:

 

1. v budově v Socháňově ulici – 27. února  2023 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   28. února  2023 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

 

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

 

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2023 které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 06. 03. 2023, 13. 03. 2023, 20. 03. 2023, 27. 03. 2023, 03. 04. 2023 vždy  od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 12. 04. – 13. 04. 2023  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici..

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 17.04.2023 do  19.06.2023, vždy od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

                                                           Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy        

 


pátek 13. ledna

 • Návrat - lyžařský výcvikový kurz 7. A, 7. D, zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí kurzu, p. uč. Ceman a pí uč. Procházková.

pátek 20. ledna

 • Návrat - lyžařský výcvikový kurz 7. B, 7. C, 7. E, zajišťují pí uč. Melichová - vedoucí kurzu, p. uč. Ceman a pí uč. Lustyk a p. uč. Pavlík.

středa 25. ledna

 • PEDAGOGICKÁ RADA - zhodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí 
 • Erasmus+ návštěva pedagogů a studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.

 • Obvodní kolo Matematické olympiády, 5. ročník, 10 žáků, zajišťuje pí uč. Neubauerová.

pondělí 30. ledna

 • Masopust v Čechově stodole – 4. A, 5. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Školní kolo Zeměpisné olympiády, zajišťují pí uč. Pačesová a pí zást. Krejčová.

 


čtvrtek 2. února

 • Masopust v Čechově stodole – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Paštová Eva.
 • Vystoupení pro jubilanty – 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Erasmus+ návštěva pedagogů a studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.

úterý 24. ledna

 • Fotbalový turnaj, výběr žáků 1. a 2. ročníků, zajišťuje pí uč. Jindřichová.

čtvrtek 26. ledna

 • Erasmus+ návštěva pedagogů a studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.

úterý 31. ledna

 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

středa 1. února

 • Erasmus+ návštěva pedagogů a studentů z turecké školy – společenská místnost, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Školní kolo Biologické olympiády, zajišťují pí uč. Melichová a pí zást. Krejčová.

pondělí 13. února

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve společenské místnosti, pracoviště Socháňova. Zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Bretová a pí uč. Kropáčová

úterý 14. února

 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve společenské místnosti, pracoviště Socháňova. Zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Bretová a pí uč. Kropáčová.
 • IQLANDIA Liberec – 6. C, 6. D, zajišťují pí uč. Mrázová a pí uč. Jurečková.
 • Obvodní kolo – šplh I. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.

středa 15. února

 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve společenské místnosti, pracoviště Socháňova. Zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Bretová a pí uč. Kropáčová
 • Obvodní kolo – šplh II. stupeň, zajišťuje p. uč. Pavlík.

 • Recitační soutěž – školní kolo, 14:00, třída 7. C, zajišťuje pí uč. Mrázová.

 


pátek 17. února

 • Ornita slepice, pracoviště Laudova - 0.A, 1. E, 1. F, 1. G, 2. F, 2. G, 2. H, 3. E, 3. F, zajišťují vyučující dané hodiny, dle pokynů ZŘ Krejčové.
 • Obvodní kolo – futsal, starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

pondělí 20. února

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Energetická gramotnost, pracoviště Socháňova, společenská místnost, 1. C, 1. D, 8:55, zajišťují vyučující 2. hodiny.
 • Žákovský parlament, 14:00, třída 7. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.

středa 22. února

 • Obvodní kolo ZO, zajišťuje pí uč. Pačesová.
 • Školní kolo OČj, zajišťuje pí uč. Zítková.

pátek 24. února

 • Výchovný koncert – 6., 7. a 8. ročník, společenská místnost, pracoviště Socháňova.
 • Výchovný koncert – 6., 7. a 8. ročník, společenská místnost, pracoviště Laudova.

pondělí 27. února

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova Socháňova 17:00.

úterý 28. února

 • Erasmus+ návštěva pedagogů z tureckých škol – společenská místnost, 9:00, zajišťuje pí zást. Panošová a pí uč. Jurečková.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova Laudova 17:00.

středa 1. března

 • Erasmus+ návštěva pedagogů z tureckých škol – společenská místnost, 9:00, zajišťuje pí zást. Panošová a pí uč. Jurečková.
 • Divadlo U Hasičů – Kocour v botách – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpanovská.
 • Krajské kolo Finanční gramotnost – I. kategorie, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

čtvrtek 2. března

 • Erasmus+ návštěva pedagogů z tureckých škol – společenská místnost, 9:00, zajišťuje pí zást. Panošová a pí uč. Jurečková.

pondělí 6..března

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Akce pro předškoláky – Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 3. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Bretová, Veselková H. – třída 3. C

2. sk. Odehnalová, Paštová Eva – třída 2. C

3. sk. Bajerová, Kalinová – 1. A

4. sk. Mráčková, Štěpánková - 4. E


úterý 7. března

 • Obvodní kolo v recitační soutěži – 6. a 7. ročník, zajišťuje pí as. Pyciak.

pátek 3. března

 • Basketbal – starší žáci, zajišťuje p. uč. Ceman.
 • Ornita – přednáška, společenská místnost Laudova, 0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 2. F, 2. G, 2. H, 3. E, 3. F, zajišťují třídní učitelé.

středa 8. března

 • Ukončení soutěže Pangea pro 4. a 5. třídy, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

čtvrtek 9 března

 • Program – Šelmy – 1. A, 1. B, 2. E, 3. B, 5. B, zajišťují TU.
 • Vystoupení pro jubilanty – 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

pátek 10. března

 • Obvodní kolo v recitační soutěži – 8. a 9. ročník, zajišťuje pí as. Pyciak.

pondělí 13.března

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Akce pro předškoláky – Hravá škola – výtvarná dílnička. Schůzka - dle pokynů pí uč. Caskové, třída 3. A – vedoucí Casková Marie. Akce od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Casková, Dusilová – třída 2. A

2. sk. Klufová, Veselá – třída 4. B

3. sk. Malíková, Štěpánová – 4. D

4. sk. Novotná, Srpová - 1. E


středa 15. března

 • Erasmus+ návštěva pedagogů a žáků z tureckých škol – společenská místnost, 9:00, zajišťuje pí zást. Panošová.
 • Sběr papíru – pracoviště Socháňova:

07:00 – 08:00, zajišťují p. uč. Mevald, p. Halfar

14:00 – 17:00 , pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Veselková, pí uč. Kratochvílová, p. Halfar.

 • Volejbalový turnaj, pracoviště Socháňova, 8. a 9. třídy, chlapci, zajišťuje pí uč. Siváková. Uzavření tělocvičny T1 i T2.
 • Kouzelník - ŠD Laudova, 14:00, zajišťují pí vychovatelky.

čtvrtek 16. března

 • Erasmus+ návštěva pedagogů a žáků z tureckých škol – společenská místnost, 10:00, zajišťuje pí zást. Panošová.

pondělí 20. března

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Parlament ČR – exkurze – 4. A, zajišťuje pí uč. Hlaváčová.
 • Exkurze – Gotická Praha – 7. A, 7. D, zajišťují pí uč. Procházková, pí uč. Schindlerová a pí uč. Fulínová.
 • Stanice přírodovědců – Domácí zvířata – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Paštová Eva.
 • Akce pro předškoláky – Hravá škola – Hravá matematika. Schůzka - dle pokynů pí uč. Hlaváčové, třída 4. A – vedoucí Hlaváčová Petra. Akce od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Hlaváčová, Klufová – třída 5. D

2. sk. Benešová, Bretová – třída 2. D

3. sk. Odehnalová, Kratochvílová – 2. C

4. sk. Novotná, Fantová - 1. E

 • Žákovský parlament, 14:00, třída 7. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.

pátek 17. března

 • Volejbalový turnaj, pracoviště Socháňova, 6. a 7. třídy, zajišťuje pí uč. Siváková. Uzavření tělocvičny T1 i T2.

úterý 21. března

 • Divadlo U Hasičů – 3. D, zajišťuje pí uč. Hanzlíková.
 • Divadlo Minor – O chaloupce z perníku – 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. C, zajišťují třídní učitelky.
 • Jaro ve škole – celoškolní akce .

Výzva: Vyzdobíme školu i třídy sluníčky a vezmeme si zeleno – žluté oblečení.

 • Divadlo - ŠD Socháňova, 14:00 – 15:00, zajišťují pí vychovatelky.

středa 22. března

 • Sběr papíru – pracoviště Laudova:

07:00 – 08:00, zajišťují p. Filip, pí uč.Novotná, pí uč. Srpová a p. Šparlinková.

14:00 – 17:00 zajišťují p. Filip, pí uč.Novotná, pí uč. Srpová a p. Šparlinková.

 • Volejbalový turnaj, pracoviště Socháňova, 8. a 9. třídy, dívky, zajišťuje pí uč. Siváková. Uzavření tělocvičny T1 i T2.

čtvrtek 23. března

 • Soutěž Jarní petrklíč – výběr žáků 1. D, zajišťuje pí uč. Paštová Eva.

pátek 24. března

 • Noc ve škole – téma S českou klasikou, 6. E, 6. F, 9. E, 9. F, zajišťují pí uč. Chlapcová, p. uč. Kalina, pí uč. Kuprová a pí uč. Svobodová. Vedoucí akce pí uč. Kuprová. Ukončení akce sobota 25.3. v cca 8:00.

pondělí 27. března

 •  Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Čechova stodola – Velikonoce – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Benešová.
 • Etiketa – přednáška:

09:55 – 10:40 – 8. A, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. C, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:55 – 12:40 – 8. B, zajišťuje vyučující 5. hodiny,

12:50 – 13:35 – 8. D, zajišťuje vyučující 6. hodiny.

 • Akce pro předškoláky – Hravá škola – kreativní dílnička.

Schůzka - dle pokynů pí uč. Kratochvílové, třída 2. B – vedoucí Kratochvílová Miloslava. Akce od 16:00 do 17:00.

1. sk. Kratochvílová, Marková – třída 2. B

2. sk. Ježdík Ondřichová, Mevald – třída 5. B

3. sk. Hanzlíková, Paštová Eva – 3. D

4. sk. Vyjídáková, Kropáčová - 0. A


Akce pro předškoláky se budou konat vždy od 16,00 do17,00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici: 

06. 03. 2023 - Dramatická výchova  

13. 03. 2023 – Výtvarná dílnička  

20. 03. 2023 – Hravá matematika 

27. 03. 2023 – Kreativní dílnička - dílnička zaměřená na praktické činnosti. 

03. 04. 2023 – Hrátky s angličtinou 

Předškoláci si s sebou přinesou: přezůvky, pastelky, pití, nůžky, lepidlo. 

 Pro děti zapsané do první třídy na naší škole, bude nadále, vždy v pondělí,
od 17. 4. 2023 do 19. 6. 2023 probíhat kurz pro předškoláky.
 


úterý 28. března

 • Čechova stodola – Velikonoce – 2. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veseková.

středa 29. března

 • Čechova stodola – Velikonoce – 1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Rychlá.
 • Divadlo Reduta – Strašidla – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.

čtvrtek 30. března

 • Obvodní kolo BiO, kategorie D, zajišťuje pí zást. Krejčová.

pátek 31. března

 • Noc s Andersenem – přihlášené třídy, zajišťuje p. uč. Mevald.

Pracoviště Laudova: 1. E, 1. G, 2. F, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E

Pracoviště Socháňova: 1. B, 2. C, 5. B, 7. A, 9. D.

 • Čechova stodola – Velikonoce – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpanovská.

sobota 1. dubna

 • Noc s Andersenem – přihlášené třídy, zajišťuje p. uč. Mevald. Ukončení akce cca 8:00.

Pracoviště Laudova: 1. E, 1. G, 2. F, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E

Pracoviště Socháňova: 1. B, 2. C, 5. B, 7. A, 9. D.


pondělí 3.dubna

 • Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 5. a 7. ročník, konec 28. 04. 2023 – v hodinách informatiky.
 • Mezinárodní výzkum ISRD 4 – UK Praha:

  9:55 – 8. D, JB3, JB4, zajišťují pí uč. Bzduchová a pí uč. Mrázová,

  11:00 – 9. A, PočA, JB4, zajišťují p. uč. Bzduch a úí uč. Procházková.


 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Akce pro předškoláky – Hravá škola – hrátky s angličtinou.

Schůzka - dle pokynů pí uč. Kalinové, třída 5. A – vedoucí Kalinová od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Hlaváčová, Klufová – třída 5. D

2. sk. Fikejzlová, Veselková H. – třída 3. C

3. sk. Kalinová, Straková – 5. A

4. sk. Mráčková, Štěpánková - 4. E


úterý 4. dubna

 • Vojenské letiště Kbely – 3. E, 4. A, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Havlíčková.
 • Krajské kolo recitační soutěže v anglickém jazyce – 4. ročník, zajišťuje pí uč. Jakubcová.

 • Přednáška 21 TL Čáslav – společenská místnost:

08:00 – 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, zajišťují vyučující 1. hodiny,

09:00 - 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, zajišťují vyučující 2. hodiny

10:00 - 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, zajišťují vyučující 3. hodiny,

11:00 - 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, zajišťují vyučující 4. hodiny,


středa 5. dubna

 • Zemědělské muzeum – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.
 • Krajské kolo recitační soutěže v anglickém jazyce – 5. ročník, zajišťuje pí uč. Jakubcová.


čtvrtek 6. dubna

 • Velikonoční prázdniny, provoz zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

7. dubna - Velký pátek - státní svátek


10. dubna - Velikonoční pondělí


úterý 11. dubna

 • IQLandia Liberec – 4. E, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.

středa 12. dubna

 • Zážitkový kurz – Březová – 8. F, 8. G, odjezd, zajišťují pí uč. Kolouchová, vedoucí akce, a pí uč. Otoupalová.
 • Obvodní kolo MO – 6. – 8. ročník, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
 • Zápis 14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.

 


čtvrtek 13. dubna

 • Zápis 14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.
 • Přijímací zkoušky na střední školy – 9. ročník.

pátek 14. dubna

 • Zážitkový kurz – Březová – 8. F, 8. G, návrat, zajišťují pí uč. Kolouchová, vedoucí akce, a pí uč. Otoupalová.
 • Planeta Země – film Senegal, 7. E, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 9. F, zajišťují třídní učitelky.
 • Krajské kolo recitační soutěže v anglickém jazyce – 4. ročník, zajišťuje pí uč. Jakubcová.
 • Výstava – Zvonařství Zbraslav – 4. F, zajišťuje pí uč. Báčová.
 • Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

pondělí 17. dubna

 • Testování ČŠI – 8. C, TIMMS.

08:00 – 12:45, zajišťují pí uč. Holubová a pí uč. Krauseová. Pracoviště Socháňova, počítačové učebny A a C uzavřeny.

 • Zážitkový kurz – Březová – 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, odjezd, zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Zítková, pí uč. Mrázová – vedoucí akce, pí uč. Jurečková.
 • Obvodní kolo BiO, kategorie C, zajišťuje pí zást. Krejčová.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

 

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 1. lekce Z pohádky do pohádky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudova


úterý 18. dubna

 • Testování ČŠI – 8. G, TIMMS.

08:00 – 12:45, zajišťují pí uč. Holubová a pí uč. Krauseová. Pracoviště Socháňova, počítačové učebny A a C uzavřeny.

 • Fotografování tříd – I. stupeň, Socháňka, dle rozpisu.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Schůzka pro rodiče žáků přihlášených do Francie - 17:30 společenská místnost, pracoviště Laudova.
 • Schůzka pro rodiče žáků přihlášených do Anglie – 18:30, společenská místnost, pracoviště Laudova.

středa 19. dubna

 • Zážitkový kurz – Březová – 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, návrat zajišťují pí uč. Pačesová, pí uč. Zítková, pí uč. Mrázová – vedoucí akce, pí uč. Jurečková.
 • Fotografování tříd – Laudovka, dle rozpisu.
 • Exkurze do vězení - 20 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Novotná Martina.
 • PEDAGOGICKÁ RADA. Zhodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Schůzka pro rodiče žáků přihlášených do Německa 18:30, společenská místnost, pracoviště Socháňova.
 • Schůzka pro rodiče žáků přihlášených do Anglie – 19:00, společenská místnost, pracoviště Socháňova.
 • Schůzka pro rodiče žáků přihlášených do Francie - 17:30 společenská místnost, pracoviště Socháňova.

 


Mezinárodní šetření TIMSS

Mezinárodní šetření TIMSS

   Česká republika se pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření  TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).  Projekt TIMSS patří mezi šetření organizovaná Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Toto mezinárodní sdružení výzkumných organizací a vládních institucí z celého světa realizuje mezinárodní studie od roku 1959.

     TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku povinné školní docházky v matematice a v přírodních vědách. Poprvé se šetření uskutečnilo  v roce 1995 a od té doby se opakuje každé čtyři roky. V cyklu 2019 přešlo šetření z papírové podoby na digitální. Šetření TIMSS 2023 je již osmým cyklem projektu TIMSS a země, které jsou do něj zapojeny od začátku, budou moci posoudit vývoj svých vzdělávacích výsledků v uplynulých dvaceti osmi letech. Šetření je navrženo tak, aby umožnilo identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech s cílem zlepšit výuku matematiky a přírodních věd.

     Za přípravu, realizaci a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České republice Česká školní inspekce.

    Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku základní školy a 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) a je jednou z více než 60 zemí, které se šetření TIMSS 2023 účastní.

Všichni žáci ve vybraných třídách vypracují test a žákovský dotazník. Obojí bude zadáváno elektronicky na počítačích.

     Upozorňuji, že tato studie není v žádném případě snahou o hodnocení výkonnosti jednotlivých žáků. Nebudou zveřejněny žádné údaje, které by umožnily jednotlivé žáky nebo školy identifikovat.

         Naše škola byla vybrána, aby se zúčastnila tohoto mezinárodního šetření.  Z naší školy byly mezinárodní centrálou vybrány třídy 8. C a 8. G. Je důležité, aby se testování zúčastnili všichni žáci z dané třídy. Testování bude probíhat na pracovišti v Socháňově ulici takto:

Pondělí     17. dubna 2023         08:00 – 12:00     třída 8. C

Úterý        18. dubna 2023         08:00 – 12:00     třída 8. G

    V případě, že se Vaše dítě  daný den nebude moci z důvodu nemoci zúčastnit, je určen náhradní termín 24. dubna 2023.

                                               Děkuji

                                                                                             Jarmila  Pavlišová

                                                                                                 ředitelka školy


čtvrtek 20. dubna

 • Preventivní akce – Tramvaj Policie ČR a DP hlavního města Prahy 1. – 9. ročník, bude upřesněno, 8:00 – 17:00. Na místě by se mělo vystřídat několik tříd. Lokalita: slepá kolej u ulice Drahoňovského (ze smyčky Řepy šikmo k směrem vlakovému nádraží):

08:00 – 8:45 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Štěpánová,

08:45 – 9: 30 – 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselková a pí uč. Hanzlíková.

09:30 – 10:15 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová, Procházková.

14:00 – školní družina.

 •  Beseda k exkurzi do vězení – 9. A, 9. C- 9:00 – 11:00, společenská místnost.

pátek 21. dubna

 • Finanční gramotnost – přednáška, budova Laudova

08:55 – 10:40 – 4. a 5. ročník

11:00 – 12:40 – 7., 8., 9. ročník


pondělí 24. dubna

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Školní parlament – předsedové II. stupně, 14:00, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 •  Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 2. lekce Z pohádky do pohádky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudova


úterý 25. dubna

 • Zájezd do Německa – Severní Německo, odjezd. Návrat 27. 04. 2023. Zajišťují pí uč. Novotná Martina - vedoucí akce, pí uč. Sochová a pí zást. Tenglerová.
 • Výlet Staré Hrady – 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Erasmus+ návštěva žáků z tureckých škol – společenská místnost, 09:00, zajišťuje pí zást. Panošová.

středa 26. dubna

 • Školní obchod – 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

čtvrtek 27. dubna

 • Zájezd do Německa – Severní Německo, návrat. Zajišťují pí uč. Novotná Martina - vedoucí akce, pí uč. Sochová a pí zást. Tenglerová.
 • Čarodějná škola – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková

pátek 28. dubna

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Hlaváčová,

10:15 – 11:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.

 • Exkurze – Praha - 6. E, zajišťuje pí uč. Chlapcová.
 • Výlet - 1. C, 1. D. E, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Paštová Eva.
 • Planetárium – 3. D, zajišťuje pí uč. Hanzlíková.

pondělí 1. května

Státní svátek

úterý 2. května

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

10:15 – 11:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Báčová.

 • Fotografování tříd – II. stupeň, Socháňka, dle rozpisu.
 • Workshop - "Základy programování" a Exkurze - "Jak to chodí v knihovně- 2. D – KC Průhon, zajišťuje pí uč. Švarcová

 • Divadlo U Hasičů – 9. B, zajišťuje pí uč. Paštová

středa 3. května

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá,

10:15 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malíková.


středa 10. května

 • Zážitkový kurz – Březová – 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, odjezd, zajišťují pí uč. Drahošová, pí uč. Skácelová, pí uč. Krauseová a pí uč. Schindlerová – vedoucí akce.
 • Exkurze do vězení Oráčov – žáci 9. ročníků.
 • Sport pro všechny – atletické závody – školní hřiště Laudova 16:00 – 19:00.
 • Výlet iQLANDIA Liberec – 7. A, 7. C, zajišťují pí uč Procházková a pí uč. Melichová

pátek 12. května

 • Zážitkový kurz – Březová – 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, návrat, zajišťují pí uč. Drahošová, pí uč. Skácelová, pí uč. Krauseová a pí uč. Schindlerová – vedoucí akce.
 • Výlet Říp – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.
 • Vycházka Prahou – 6. E, 6. F, zajišťuje pí uč. Chlapcová a p. uč. Kalina.

pondělí 15. května

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 3. C – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí. uč. Veselková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková,

10:00 – 11:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Hanzlíková.

 • Stanice mladých přírodovědců – 7. C, 08:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Melichová
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 3. lekce Z pohádky do pohádky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudova


středa 17. května

 • Dopravní výchova – KC Průhon,

09:00 – 2. F, 2. G, 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Jindřichová, pí uč. Štěpanovská, pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová,

10:15 – 1. E, 1. F, 1. G, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná, pí uč. Kropáčová, pí uč. Veselá a pí uč. Srpová.


čtvrtek 18. května

 • Divadlo U Hasičů – 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. C, zajišťují třídní učitelky.
 • Vystoupení pro jubilanty – 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant

pátek 19. května

 • Exkurze Rothmayerova a Müllerova vila, Galerie Kampa – architektura 20. století – 9. E, 9. F, zajišťují pí uč. Chlapcová a pí uč. Otoupalová.
 • Výlet Koněprusy – 5. E, 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková

pondělí 22. května

 • Škola v přírodě – Bedřichov – 4. C, 4. F, odjezd, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Báčová. Návrat 26. 05. 2023.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 4. lekce Z pohádky do pohádky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

IV. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 2. A

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudova

 • Atletický trojboj – obvodní kolo, zajišťuje p. uč. Pavlík.
 • Školní parlament – předsedové II. stupně, 14:00, zajišťuje pí uč. Drahošová.

úterý 23. května

 • Naučná stezka Hostivice – 6. E, zajišťuje pí uč. Chlapcová.
 • Výlet Botanicus – 4. A, 5. D, zajišťuje pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufov
 • Exkurze – Letecká základna Čáslav – 7. A, 7. D, zajišťují pí uč. Procházková, pí uč. Fulínová a pí as. Pyciak.
 • Erasmus+ - návštěva 16 žáků a 5 Pg z tureckých škol – společenská místnost, 09:00, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Atletika – 8. – 9. ročník – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.

 • Workshop - Základy programování" a Exkurze - "Jak to chodí v knihovně- 2. C – KC Průhon, zajišťuje pí uč. Odehnalová.

středa 24. května

 • Prevence:

09:55 – 11:45 – 9. A, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující 3. – 4. hodiny,

09:55 – 11:45 – 9. B, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující 3. – 4. hodiny,

09:55 – 11:45 – 9. E, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující 3. – 4. hodiny,

09:55 – 11:45 – 9. F, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující 3. – 4. hodiny.

 • Výlet – Český ráj, odjezd, 2. E, 3. B, zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Štěpánová.
 • Atletika – 6. – 7. ročník – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Sběr papíru – pracoviště Socháňova: 07:00 – 08:00, zajišťují p. uč. Mevald, p. Halfar a p.Filip. 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč.Mevald, pí uč. Veselková, pí uč. Kratochvílová, p. Filip,p. Halfar.
 • Pronájem společenské místnosti – pracoviště Laudova –SVJ Laudova 1001-1002, v čase 18,00 – 21,00

čtvrtek 25. května

 • Prevence:

09:55 – 11:45 – 9. C, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující 3. – 4. hodiny,

09:55 – 11:45 – 9. D, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující 3. – 4. hodiny,

09:55 – 10:40 – 8. A, Drogy II, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 8. B, Drogy II, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 14:45 – 8. C, Drogy II, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 14:45 – 8. D, Drogy II, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

 • Kniha nejlepší přítel - návštěva knihovny Řepy – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Výlet – Středověká vesnička Botanicus – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Štauberová Procházková
 • Výlet – Český ráj, návrat, 2. E, 3. B, zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Štěpánová.
 • Exkurze – Černínský palác – 9. C, zajišťuje pí uč, Němcová
 • Erasmus+ - návštěva 16 žáků a 5 Pg z tureckých škol – společenská místnost, 09:00, zajišťuje pí uč. Jurečková.

pátek 26. května

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 5. E, Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 5. F, Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 6. E, Šikana, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 6. F, Šikana, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. F, Drogy II, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. G, Drogy II, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“ , 1. turnus, odjezd.
Návrat 03. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Fulínová a pí uč. Kuprová.

 • Škola v přírodě – Bedřichov – 4. C, 4. F, návrat, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Báčová.

pondělí 29. května

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“.

1. turnus. Návrat 03. 06. 2023 Zajišťují pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Fulínová a pí uč. Kuprová.

 • Výlet – 9. A, 9. D, odjezd. Návrat 01. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Bzduchová.
 • Výlet – Liberec - 2. F, odjezd, zajišťuje pí uč. Jindřichová. Návrat 31. 05. 2023.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 5. lekce Z pohádky do pohádky.

 

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

IV. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 2. A

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudova


úterý 30. května

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“.1. turnus. Návrat 03. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Fulínová a pí uč. Kuprová.
 • Výlet – 9. A, 9. D. Návrat 01. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Bzduchová.
 • Výlet – Liberec - 2. F, zajišťuje pí uč. Jindřichová. Návrat 31. 05. 2023.

středa 31.května

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 5. A, Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 5. B, Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 5. C, Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 5. D, Drogy I, zajišťuje vyučující 2. hodiny,

11:00 – 11:45 – 6. A, Šikana, zajišťuje vyučující 4.hodiny,

11:00 – 11:45 – 6. B, Šikana, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 6. C, Šikana, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 6. D, Šikana, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“. 1. turnus. Návrat 03. 06. 2023. Zajišťuje pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Kuprová, a pí uč. Fulínová.
 • Výlet – 9. A, 9. D, odjezd. Návrat 01. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Bzduchová.
 • Výlet – Liberec - 2. F, návrat, zajišťuje pí uč. Jindřichová.
 • Exkurze – Letiště Václava Havla Praha – 4. D, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Sběr papíru – pracoviště Laudova: 07:00 – 08:00, zajišťují p. Filip, pí uč.Novotná, pí uč. Srpová a p. Šparlinková. 14:00 – 17:00 zajišťují p. Filip, p. Halfar, pí uč.Novotná, pí uč. Srpová a p. Šparlinková.

čtvrtek 1. června

 • Program – Lesní čarování – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, zajišťují TU.
 • Den dětí – sportovně zábavný program – pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Nováková a p. uč. Pavlík.
 • Sportovní aktivity a piknik – Lesopark Fialka – 4. A, 4. D, 5. A, 5. D, zajišťuje pí uč. Hlaváčová, pí uč. Malíková, pí uč. Kalinová a a pí uč. Klufová.
 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“. 1. turnus. Návrat 03. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Fulínová a pí uč. Kuprová.
 • Výlet – 9. A, 9. D, návrat. Zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Bzduchová.
 • Indiánské hrátky – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 •  Kino Zličín – „Mia a já“1. F, 1. G, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. E, 3. A, 3. C, 3. E, 4. C, zajišťují třídní učitelky.
 • CineStar Anděl – „Zachraňte tygra“ – 5. E, 5. F, zajišťuje pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková
 • Filmové představení „Spider-Man“ – 6. B, 6. C, 9. B, 9. C – zajišťuje pí uč. Zítková, pí uč. Mrázová, pí uč. Paštová a pí uč. Němcová .
 • Krokodýlí ZOO Praha – 3. B, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

 • Vycházka Prahou – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá.
 • Vycházka Prahou – 7. B, 8. C, zajišťuje p. uč. Maxant a pí uč. Krauseová.

pátek 2. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“. 1. turnus. Návrat 03. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Fulínová a pí uč. Kuprová.

sobota 3. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“. 1. turnus. Návrat. Zajišťují pí uč. Němcová - vedoucí akce, pí uč. Fulínová a pí uč. Kuprová.

neděle 4. června

 • Škola v přírodě – Janov nad Nisou – 1. E, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E, 5. F, odjezd, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová Procházková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.

pondělí 5. června

 • Zájezd do Francie – Provence – žáci II. stupně, odjezd. Návrat 11. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí akce, p. uč. Bzduch, pí uč. Schindlerová a pí uč. Skácelová.
 • Škola v přírodě – Janov nad Nisou – 1. E, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová Procházková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.
 • Výlet - Zbraslavice u Kutné Hory – odjezd, 2. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková.
 • Cyklistický výlet pro žáky 8. a 9. ročníku –pracoviště Laudova, odjezd, zajišťují p. as. Císař a p. uč. Pavlík.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 6. lekce Z pohádky do pohádky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

IV. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 2. A

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudov


úterý 6. června

 • Zájezd do Francie – Provence – žáci II. stupně. Návrat 11. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí akce, p. uč. Bzduch, pí uč. Schindlerová a pí uč. Skácelová.
 • Škola v přírodě – Janov nad Nisou – 1. E, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová Procházková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.
 •  Výlet - Zbraslavice u Kutné Hory, 2. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková.
 •  Cyklistický výlet pro žáky 8. a 9. ročníku –pracoviště Laudova, zajišťují p. as. Císař a p. uč. Pavlík.
 • Spaní v lese – 2. G, zajišťuje pí uč. Štěpanovská
 • Výlet – Pohádkový hrad Točník – 1. F, 2. C, zajišťují pí uč. Kropáčová a pí uč. Odehnalová.

středa 7. června

 • Zájezd do Francie – Provence – žáci II. stupně. Návrat 11. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí akce, p. uč. Bzduch, pí uč. Schindlerová a pí uč. Skácelová.
 • Škola v přírodě – Janov nad Nisou – 1. E, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová Procházková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.
 • Výlet - Zbraslavice u Kutné Hory – návrat, 2. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková.
 • Cyklistický výlet pro žáky 8. a 9. ročníku –pracoviště Laudova, příjezd, zajišťují p. as. Císař a p. uč. Pavlík.
 • Cesta vlakem ze Smíchova do Hostivic – 2. G, zajišťuje pí uč. Štěpanovská

čtvrtek 8. června

 • Zájezd do Francie – Provence – žáci II. stupně. Návrat 11. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí akce, p. uč. Bzduch, pí uč. Schindlerová a pí uč. Skácelová.
 • Škola v přírodě – Janov nad Nisou – 1. E, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová Procházková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.
 • Výlet – Říp, Mělník, 6. E, 6. F, zajišťují pí uč. Chlapcová a p. uč. Kalina.
 • Výlet Staré hrady – 1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Rychlá.

pátek 9. června

 • Zájezd do Francie – Provence – žáci II. stupně. Návrat 11. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí akce, p. uč. Bzduch, pí uč. Schindlerová a pí uč. Skácelová.
 • Škola v přírodě – Janov nad Nisou – 1. E, 2. H, 3. F, 4. E, 5. E, 5. F, návrat, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová Procházková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.
 • Výlet – 1. D, 1. C – Včelí svět v Hulicích. Zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Paštová Eva.

neděle 11. června

 • Zájezd do Francie – Provence – žáci II. stupně, návrat. Zajišťují pí uč. Bzduchová - vedoucí akce, p. uč. Bzduch, pí uč. Schindlerová a pí uč. Skácelová.
 • Předpokládaný příjezd kolem  24 hodiny.

pondělí 12. června

 • Škola v přírodě – Hotel Esprit – 3. E, 4. A, 5. D, odjezd, zajišťují pí uč. Fantová, pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Škola v přírodě – Zásada, penzion Lumka – 3. D, 4. B, odjezd, zajišťují pí uč. Hanzlíková a pí uč. Veselá.
 • Škola v přírodě – Špindlerova bouda – 2. A, 3. A, 5. A, 5. B, 5. C, odjezd, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Casková, pí uč. Kalinová, p. uč. Mevald a pí uč. Bretová.
 • Výlet Staré hrady – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpanovská.
 • Erasmus+ návštěva žáků z tureckých škol – společenská místnost, 09:30, zajišťuje pí uč. Jurečková, společné aktivity s našimi žáky.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 7. lekce Z pohádky do pohádky.

 

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

IV. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 2. A

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudova


„Neskákej mi pod kola!"

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci srážek tramvají s chodci.

tramvaj tramvaj tramvaj tramvaj tramvaj tramvaj tramvaj

Přírodovědné pokusy

Odkaz na videa: https://photos.app.goo.gl/CxJ7UMC2SdvpFqmB7

Lávová lampa

pokus pokus pokus

úterý 13. června

 • Škola v přírodě – Hotel Esprit – 3. E, 4. A, 5. D, zajišťují pí uč. Fantová, pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Škola v přírodě – Zásada, penzion Lumka – 3. D, 4. B, zajišťují pí uč. Hanzlíková a pí uč. Veselá.
 • Škola v přírodě – Špindlerova bouda – 2. A, 3. A, 5. A, 5. B, 5. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Casková, pí uč. Kalinová, p. uč. Mevald a pí uč. Bretová.
 • Exkurze – Kutná Hora – 7. D, zajišťuje pí uč. Fulínová.
 • Erasmus+ návštěva žáků z tureckých škol – společenská místnost, 09:30, zajišťuje pí uč. Jurečková, společné aktivity s našimi žáky.

čtvrtek 15.června

 • Škola v přírodě – Hotel Esprit – 3. E, 4. A, 5. D, zajišťují pí uč. Fantová, pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Škola v přírodě – Zásada, penzion Lumka – 3. D, 4. B, zajišťují pí uč. Hanzlíková a pí uč. Veselá.
 • Škola v přírodě – Špindlerova bouda – 2. A, 3. A, 5. A, 5. B, 5. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Casková, pí uč. Kalinová, p. uč. Mevald a pí uč. Bretová.
 • Lesné u Jiřetína – 7. C, 9. F, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč. Řičařová.
 •  Erasmus+ návštěva žáků z tureckých škol – společenská místnost, 09:30, zajišťuje pí uč. Jurečková, společné aktivity s našimi žáky.
 • MŠ Socháňova – 9:00 – 1. B, 1. D, zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Paštová Eva.

 


pátek 16. června

 • Škola v přírodě – Hotel Esprit – 3. E, 4. A, 5. D, návrat, zajišťují pí uč. Fantová, pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Škola v přírodě – Zásada, penzion Lumka – 3. D, 4. B, návrat, zajišťují pí uč. Hanzlíková a pí uč. Veselá.
 • Výlet – středověká vesnička Botanicus – 1. F, 1. G, 2. C, 4. F zajišťují pí uč. Veselá Tereza, Kropáčová a pí uč. Odehnalová a pí uč. Báčová
 • Škola v přírodě – Špindlerova bouda – 2. A, 3. A, 5. A, 5. B, 5. C, návrat, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Casková, pí uč. Kalinová, p. uč. Mevald a pí uč. Bretová.
 • Lesné u Jiřetína – 7. C, 9. F, příjezd, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč. Řičařová.
 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, odjezd.2. turnus. Návrat 24. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.

pondělí 19. června

 • Výlet – 9. B, 9. C, 9. E, 9. F, zajišťují pí uč. Paštová Yveta, pí uč. Němcová, pí uč. Kuprová a pí uč. Řičařová. Návrat 21. 06. 2023.
 • Výlet – Čokoládovna Šestajovice – 1. G, 4. F, zajišťují pí uč. Veselá T. a pí uč. Báčová.
 • Stanice přírodovědců – 1. F, zajišťuje pí uč. Kropáčová.
 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, 2. turnus. Návrat 24. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 8. lekce Z pohádky do pohádky. Konec kurzu.

 

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 2. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 3. C

IV. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 2. A

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 2. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 1. E - Laudov


úterý 20. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, 2. turnus. Návrat 24. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.
 • Výlet – 9. B, 9. C, 9. E, 9. F, zajišťují pí uč. Paštová Yveta, pí uč. Němcová, pí uč. Kuprová a pí uč. Řičařová. Návrat 21. 06. 2023.
 • Výlet Tábor – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.
 • Výlet Ploskovice – 7. B, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Výlet Křivoklát – 8. G, zajišťuje pí uč. Kolouchová.
 • Výlet – ZOO Praha – 8. D, 9.A zajišťuje pí uč, Schindlerová, pí uč. Novotná

středa 21. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, 2. turnus. Návrat 24. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.
 • Výlet – 9. B, 9. C, 9. E, 9. F, návrat, zajišťují pí uč. Paštová Yveta, pí uč. Němcová, pí uč. Kuprová a pí uč. Řičařová.
 • VědaFest – zábavná vědecká laboratoř– 8. F, 8. G. Zajišťují p. uč. Lustyk a pí uč. Otoupalová.
 • Výchovné představeí TŠ B-ORIGINAL – 3. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. E, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F - 10:30 – 11:30, Sportovní centrum Řepy, hala. Vstupné zdarma.
 • Školního kolo – soutěž v Aj, 4. a 5. ročník, zajišťují pí uč. Jakubcová a pí uč. Paštová Yveta.

čtvrtek 22. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, 2. turnus. Návrat 24. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.
 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. F, zajišťuje pí uč. Báčová,

10:15 – 11:45 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková


pátek 23. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, 2. turnus. Návrat 24. 06. 2023. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.
 • Exkurze do ČT – 3. E, zajišťuje pí uč. Fantová.
 • Vycházka Prahou – 2. G, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
 • Strahovská knihovna – 5. E, zajišťuje pí uč. Mráčková.
 • Obora Hvězda – sportovní den, 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Dopravní hřiště:  
08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Hlaváčová
10:15 – 11:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.
Vážení rodiče,
vzhledem k technickým problémům autobusu se příjezd do Prahy posouvá. Děti jsou v pořádku a do Francie již pro ně jede náhradní autobus. Příjezd očekáváme kolem půlnoci. Prosím, sledujte naše webové stránky, kde Vás budu informovat.
V současné chvíli jsou všichni v malé vesničce ve Francii a budou snídat.

Informace z Francie

Posnídali jsme croissant a mléko v malé vesničce za Dijonem, nyní jedeme francouzským autobusem do Montbéliard do kantýny Flunch, kde děti dostanou plnohodnotný oběd a počkáme zde na náhradní autobus. Jídlo mají děti hrazené v rámci zájezdu.

Informace z Francie

Vážení rodiče,
děti právě vyrazily na cestu směr Praha  v náhradním autobuse. Předpoklad cesty: cca 8 hodin jízdy a 1 -  2 zastávky. Předpokládaný dojezd do Prahy cca  druhá až třetí hodina ranní, to je 12. června 2023. Děti mohou zůstat v pondělí doma. Škola je omluví v rámci zájezdu. 
Děkuji za pochopení.
Jarmila Pavlišová

Informace z Francie

Vážení rodiče,
autobus s dětmi je asi 100 km před Norimberkem. Určitě udělají rychlou pauzu na Rozvadově. V autobuse jsou zásuvky na nabíjení mobilů.
Obědy jsem všem odhlásila. V případě, že nějaké dtě přijde do školy, oběd určitě dostane.
Jarmila Pavlišová

Školy v přírodě

Hotel Esprit: 3. E, 4. A, 5. D - žáci dojeli na školu v přírodě v pořádku.
Již už ubytovaní.


Zásada penzion Lumka:  3. D, 4. B - žáci dojeli na školu v přírodě v pořádku.
Již už ubytovaní.


Špindlerova bouda: 2. A, 3. A, 5. A, 5. B, 5. C - žáci dojeli na školu v přírodě
v pořádku. Již už ubytovaní
.

sobota 24. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „York a Lake District“, 3. turnus. Návrat. Zajišťují pí uč. Jurečková - vedoucí akce, pí uč. Krauseová a pí uč. Mrázová.

pondělí 26. června

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malíková,

10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Veselá.

 • PEDAGOGICKÁ RADA - hodnocení práce a chování žáků za 2. pololetí

čtvrtek 29. června

 • Rozloučení žáků 9. ročníků se ZŠ. Akce i pro rodiče a veřejnost.

pátek 30. června

 • Konec školního roku 2022 / 2023 – 8:00 – 8:45.
 • 0. A – rozloučení v lavicích – akce třídy s rodiči.

Úterý 27. června – čtvrtek 29. června

Třídní učitelé ve svých třídách. Výuka I. stupeň do 11:45, II. stupeň do 12:40


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy