logotyp
Login

2018/2019

Školní rok 2018 - 2019

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2018 - 2019

 

Třídní schůzky :  03.09. 2018 – od 17:00 hod.:

 • pracoviště Socháňova  -  1.A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. C                                                

                                           6. A, 6. B, 6. C

 • pracoviště Laudova -  0. A, 1. E , 1. F, 1. G, 6. D, 7. E    
                                   05.09. 2018 – od 17:00 hod.:  6. D                    

                               02.10.2018 – od 18,00 hod. – pracoviště:  Laudova

                               03.10.2018 – od 18,00 hod. – pracoviště:  Socháňova

                               04.12.2018  - od 18,00 hod. – pracoviště:  Laudova

                               03.12.2018  - od 18,00 hod. – pracoviště:  Socháňova

                               09.04.2019  - od 18,00 hod. –  pracoviště:   Laudova

                               10.04.2019  - od 18,00 hod. –  pracoviště:  Socháňova                       

  Třídnické hodiny : 1x měsíčně

  Třídnické hodiny : 1x měsíčně

  Schůzky PK a MS : 1x za dva měsíce

  Zápis do 1. tříd ve dnech 03.04. – 04.04. 2019  od 14 – 17 hodin.

  Prázdniny a státní svátky :

  Státní svátek : 28.09.2018 – pátek

  Státní svátek : 28.10.2018 -  neděle

  Podzimní : 29. a 30.10.2018 – pondělí a úterý

  Státní svátek : 17.11.2018 – sobota

  Vánoční  : 22.12.2018 (sobota) - 02.01.2019 (středa)

                   (vyučování začne 03.01.2019 – ve čtvrtek)

  Pololetní: 01.02.2019 - pátek

  Jarní       : 18.02.2019 - 24.02. 2019

  Velikonoční: 18.04.2019 - čtvrtek

  Velký pátek:  19. 04.2019

  Velikonoční pondělí : 22.04.2019

  Státní svátek : 01.05.2019 – středa

  Státní svátek : 08.05.2019 – středa

  Hlavní prázdniny : 29.06.2019 (sobota) – 01.09.2019(neděle)                  

   I. pololetí : 03.09.2018 (pondělí) - 31.01.2019 (čtvrtek)

  II. pololetí : 01.02.2019(pátek) - 28.06.2019 (pátek)

  Zahájení školního roku 2019/2020 bude  2. září 2019 – pondělí

 


Přijatí žáci pro školní rok 2018 / 2019

Při rozhodování ředitelka školy postupovala podle zveřejněných kritérií.

Nahlížení do spisu je zákonným zástupcům umožněno dne 13.dubna 2018 od  7:45 do 16:00 v kanceláři vedení školy na pracovišti v Socháňově ulici.

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednou ve dnech 16. a 17. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 na pracovišti v Socháňově ulici .

Pracoviště v ulici Socháňova

Pro školní rok 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 118

Pro školní rok 2018/2019 nebyli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

54, 79, 82, 91, 110, 111, 114

Pracoviště v ulici Laudova

Pro školní rok 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 73, 74

 

Pro školní rok 2018/2019 nebyli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

11, 40, 44, 46, 48, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71

 

 V Praze dne  6. 4. 2017                                                        Jarmila  Pavlišová

                                                                                                   ředitelka  školy


Výměna 7 kusů stoupaček TUV, SV od ležatého rozvodu kolektoru k odbočkám rozvodu

Výzva a výkaz výměrVýzva a výkaz výměr

Návrh smlouvy - oprava stoupaček SocháňkaNávrh smlouvy - oprava stoupaček Socháňka

Výkaz výměrVýkaz výměr

Vážení rodiče,
v pátek 29. 6. 2018 jsme  slavnostně ukončili školní rok 2017 / 2018.

Vysvědčení, které si žáci ještě nevyzvedli, si mohou vyzvednout od 2. července 2018 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přejeme klidné prázdniny. Vám rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy.

V pondělí 3. září 2018 se s těšíme na nový školní rok 2018 / 2019.

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2018 / 2019

4. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

5. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.

 
6. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
 
7. září 2018

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 4. 9. 2018.
Zahájení kroužků v týdnu od 10. 9. 2018.

 


Informace pro žáky - školní rok 2018 / 2019

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

1. A, 1. B , 1. C a 1. D  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C   se shromáždí u svých šaten, kde si je vyzvednou paní učitelky.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 4. září 2018.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

3. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C.


Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 Děti 2. – 7. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 4. září 2018.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

3. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 6. D, 7. E.


Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.

 

Od  4. září 2018  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 5. září 2018 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  4. září 2018 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2018 / 2019 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  4.září 2018.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Pondělí 3. září

  

                                 Milí rodiče těšíme se na spolupráci s vámi

 

 • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

   8:00 – 8:45  –  2. – 9. ročník.

 • Slavnostní zahájení   pro prvňáčky – 8:00 na pracovišti v ulici Laudova,  ve společenské místnost – třídy 0.A, 1. E, 1. F, 1. G.

 • Slavnostní  zahájení   pro prvňáčky:

   9:00 na pracovišti v ulici Socháňova,  ve společenské místnosti – třídy 1. A, 1. B, 1. C., 1. D.

 • Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

 • Třídní schůzky proběhnou od 17 hodin  ve třídách:  

   0. A, 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F,1. G, 5. C, 7. E.


Úterý 4. září

 

1. ročník:  Výuka od 8:00 - 9:40. 
                   Po skončeném vyučování je zajištěn provoz

 •                    ve  školní družině.   Výdej obědů již  od 11:15. 

2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 . 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 .
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

Středa 5. září

 • Festival vědy – 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, zajišťují pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Novotná Martina,

     pí uč. Melichová a pí uč. Paštová.

     Třídní schůzka ve třídě 6. D  proběhne od 17 hodin-pracoviště v Laudově ulici.


10. září 2018

Výstava Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 0.A, 2. E, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Novotná Zuzana.

10:45 – 11:30 – 7. C, zajišťuje pí uč. Neubauerová.


12.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 1. E, 2. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Součková.

10:45 – 11:30 – 1. A, 5. E, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Malíková.


13.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 3. G, 3. H, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.

10:45 – 11:30 – 1. B, 4. F, zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Boštičková.


14.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Špaleta  a  pí uč. Klufová.

10:45 – 11:30 – 2. B, 4. G, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka pí uč. Veselá Tereza.


sobota 15. září 2018

 • Babí léto – program za naši školu zajišťují se žáky pí uč. Kalinová a pí vych. Dvořáková Šárka.

17. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč.  

     Špačková.

     10:45 – 11:30 – 3. E, 4. B, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč.  

     Fikejzlová.

 • MAP –schůzka pracovních skupin – pí uč. Veselková Hana, pí uč. Dětinská, pí uč. Krauseová, pí uč. Siváková a pí uč. Štěpánová.
 • Divadlo Na Prádle – Kocour v botách – 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. C, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Casková, pí uč. Veselková Hana a pí uč. Štěpánová.

18. září 2018

 • Výlet Macocha – 8. C, 9. E, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Paštová. Odjezd 7:00, návrat 20:00.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 3. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.

10:45 – 11:30 – 3. A, 3. D, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Bretová.

14:00 – 14:45 – 4. C, 4. D,zajišťují pí uč. Veselková Hana a pí uč. Malenová.

 • Ukázková hodina basketbalu:

08:55 – 09:40 – 1. B, zajišťuje vyučující Tv,

09:55 – 10:40 – 1. A, zajišťuje vyučující Tv,

11:00 – 11:45 – 2. A, zajišťuje vyučující Tv,

11:55 – 12:40 – 2. D, zajišťuje vyučující Tv.


19. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 2. C, 6. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice a     

     pí uč.  Řičařová.

     10:45 – 11:30 – 4. E, 7. E, zajišťují pí uč. Štěpánová a p. uč.

      Lustyk.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. E – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. F – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

08:00 – 08:45 – 1. D, zajišťuje vyučující Tv


20. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 7. A, zajišťuje pí uč. Fulínová.

    10:45 – 11:30 – 8. A, 8. B, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč.  

     Mališová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. A – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. B – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. B, zajišťuje vyučující Tv,

    11:00 – 11:45 – 1. C, zajišťuje vyučující Tv.


21. září 2018

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D a 2. A, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta, pí uč. Klufová a pí uč. Bajerová.
 • Výlet – Koněpruské jeskyně – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 5. A, 5. C, zajišťují pí uč. Benešová a p. uč.  

     Mevald.

    10:45 – 11:30 – 7. D, zajišťuje  pí uč. Melichová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 7 . A – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 7. B – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. B – Kyberšikana, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 1. E, zajišťuje vyučující Tv,

    11:00 – 11:45 – 1. F, zajišťuje vyučující Tv.


24. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 8. C, 8. D, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  

     Drahošová.

     10:45 – 11:30 – 6. A, 6. C, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč.  

     Jurečková.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 2 . A – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 2 . A – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. F zajišťuje vyučující Tv,

    11:55 – 12:40 – 2. E, zajišťuje vyučující Tv.


25. září 2018

 • Výlet – Koněpruské jeskyně – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

     10:00 – 10:45 – 6. B, 7. B, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.

     Zítková.

     10:45 – 10:30 –  5. B, 7. D, zajišťují pí uč. Dvořáková a pí

     uč. Pačesová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 2 . C – Bezpečné chování, zajišťuje vyučující 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 2 . B – Bezpečné chování, zajišťuje vyučující 2.  vyuč. hodiny.

 • Výlet Botanicus – 2. D, 3. E, zajišťují pí uč. Špačková a pí uč. Helclová.
 • Planetárium – Polaris – 4. F, 4. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Atletika –  mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Ukázková hodina basketbalu:

    08:55 – 09:40 – 2. G, zajišťuje vyučující Tv,

    09:55 – 10:40 – 1. G, zajišťuje vyučující Tv.


26. září 2018

 • Toulcův dvůr – 7. B, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 2 . E – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 2 . F – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. G – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Výlet Botanicus – 4. B, 4. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová

 


27. září 2018

 • Výlet Mydlárna – Boemi Beroun – 2. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. C – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. D – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 7 . D – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6 . A – Bezpečné chování v elektronickém světe, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6 . B – Bezpečné chování v elektronickém světe, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6 . C – Bezpečné chování v elektronickém světe, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 11:45 – 4. B – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 11:45 – 5. B – Jak si nenechat ublížit I., zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 3. C – Bezpečný kontakt se psy, vyučující učitel 3. vyuč. hodiny.

11:00 – 10:45 – 3. D – Bezpečný kontakt se psy, vyučující učitel  4. vyuč. hodiny.

 

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. C, zajišťuje vyučující Tv.


1.října 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Štěpánová.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.


2. října 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. F, zajišťuje pí uč. Boštičková.

                               9:45 – 10:45 – 4. G zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.

                             11:00 – 12:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Casková.

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. G, zajišťuje pí uč. Mráčková
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

 


3. října 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. E – Jak si nenechat ublížit I., zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 11:45 – 5. F – Jak si nenechat ublížit I., zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. E – Bezpečný kontakt se psy, vyučující učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Plavání – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Přednáška MAP – Nadané děti – KC Průhon, 14:00 – 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

 


4. října 2018

 • Ekocentrum Podhoubí – Šetřeme vodou -2. A, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Památník národního písemnictví – seminář, pí uč. Němcová.

5. října 2018

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

6. října 2018

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

9. října 2018

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. F zajišťuje pí uč. Dvorská.

10. října 2018

 • Běh pro Afriku – 1. – 9. ročník, zajišťují pí uč. Fridrichová a p. uč. Ceman(Socháňova) a pí uč. Štěpanovská (Laudova) + TU přihlášených tříd.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
 • Minifotbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

11. října 2018

 • Fografování na ročenky 1. ročníků – Socháňova.
 • Laboratorní práce na střední škole, zajišťuje pí uč. Melichová.

12. října 2018

 • Beseda  s polárníkem – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, společenská místnost Socháňova, 40 Kč, dle
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Lidé z celého světa, 2. E,  zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Fografování na ročenky 1. ročníků – Laudova.

16. října 2018

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, p. Filip a pí uč. Štěpánovská.

17. října 2018

 • Praxe studentů PedF UK, dle pokynů ZŘ Panošové. 
 • Florbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

18. října 2018

 • Národní památník na Vítkově – Český lev – 5. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

22. října 2018

 • Mladý chemik – školní kolo, 14:30, učebna chemie, zajišťují pí uč. Mališová, pí uč. Melichová a pí uč. Staňková.

23. října 2018

 • Projektový den – Tři veselá prasátka – 1. F zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Stolní tenis – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

24. října 2018

 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 7. A – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

3. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 – 7. B – Bezpečný kontakt se psy, vyučující   4. vyuč. hodiny.


25. října 2018

 • Národní památník na Vítkově – Český lev – 5. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Čechova stodola – Dýňování – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Krokodýlí ZOO – 3. G a 3. H, zajišťuje pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Stolní tenis – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 7. C – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

3. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 – 7. D – Bezpečný kontakt se psy, vyučující   4. vyuč. hodiny.


26. října 2018


 • Projektový den školy – 100. výročí  vzniku samostatného českého státu. Třídní učitelé celý den ve svých třídách, netřídní učitelé zajišťují akci dle pokynů organizačního týmu. Tento den je den bez učebnic!!
 • Pracoviště Laudova – sázení lípy, CO 2 – Mimořádné  události způsobené přírodními silami a aktivity ke 100. výročí - dle tříd.

8:00 sázení lípy – I. i II. stupeň.

8:30 – I. stupeň – CO 2 – Mimořádné  události způsobené přírodními silami a aktivity ke 100. výročí - dle tříd, vyučování končí dle rozvrhu dané třídy.

8:30 odchod 6. D a 7. E na Socháňku.

 • Pracoviště Socháňova – sázení lípy, CO 2 – Mimořádné  události způsobené přírodními silami a aktivity ke 100. výročí - dle tříd.

8:00 – CO 2 Mimořádné  události způsobené přírodními silami a třídnické práce.

8:55 - sázení lípy – I. i II. stupeň.

9:30 – I. stupeň – vlastní aktivity – vyučování končí dle rozvrhu dané třídy.

9:30 – II. stupeň – plnění úkolů na stanovištích, konec vyučování pro všechny třídy II. stupně ve 13:30.


28. října 2018

 • Státní svátek – Dne vzniku samostatného českého státu.

29. října 2018

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ genpor. Františka Peřiny na pracovišti v Socháňově ulici


30. října 2018

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ genpor. Františka Peřiny na pracovišti v Socháňově ulici


31. října 2018

 • Projektový den – Halloween – 1. B, 1. C, 1. D, zajišťuje pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.
 • Krokodýlí ZOO –  4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

1. listopadu 2018

 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 3. E – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

3. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 – 3. G – Bezpečný kontakt se psy, vyučující   4. vyuč. hodiny.


2. listopadu 2018

 • Národní památník na Vítkově – Český lev – 5. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Exkurze do vězení – Liberec, 20 žáků 9. tříd, zajišťuje pí uč. Fridrichová.
 • Prevence:

9:55 – 11:45   – 4. G – Bezpečně v dětském kolektivu,   

                                    zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40   – 3. F – Bezpečný kontakt se psy, vyučující 3.  

                                     vyuč. hodiny.

10:55 – 10:45 – 3. G – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

                                      4. vyuč. hodiny.

 


Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 6. ročník, konec 19. 10. 2018


6. listopadu 2018

 • IQLandia Liberec – 6. C a 8. A, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Skácelová.
 • Knihovna Řepy – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.
 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 4. C – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 7. C – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 6. B – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 4. D – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45– 7. D – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 7. A – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

 • MSŠCH Křemencova – laboratorní práce – žáci 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Melichová.

7. listopadu 2018

 • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6, pracoviště Socháňova.
 • Hospitace  SPC – 1. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Kropáčová.
 • Barokní Praha – tematická vycházka – 8. B, zajišťují pí uč. Mališová a pí uč. Novotná Martina.

8. listopadu 2018

 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. B, 9. D:

8:55 – 09:55 - zajišťují učitelé 2. vyučující hodiny,

9:55 – 10:55 - zajišťují učitelé 3. vyučující hodiny,

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. F, zajišťuje pí uč. Boštičková.

                               9:45 – 10:45 – 4. G zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.

                             11:00 – 12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 4. E – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 8. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 7. B – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 4. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45– 8. B – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 7. C – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.


9. listopadu 2018

 • Divadlo Pasáček vepřů – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Soušková a pí uč. Vodrážková.
 • Ekocentrum Podhoubí: Šetřeme vodou - 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana, 9:00 – 11:00.
 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

                               9:45 – 10:45 – 4. A zajišťuje pí uč. Casková.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.


Testování SCIO

Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 9. ročník, od 5. 11.2018 do 23.11.2018.


5. listopadu 2018

 • Divadlo Na Prádle – Kocour v botách – 1. D, 5. A, 5. D, zajišťují pí uč. Klufová, pí uč. Benešová a pí uč. Durmanová.
 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 4. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující    

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 7. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 6. A – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 4. B – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45– 7. B – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 6. C – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.


12. listopadu 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.

 • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6, pracoviště Laudova.
 • Obvodní kolo – florbal – 1. – 3. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Projekt ke Dni veteránů – zajišťují 9. A, 9. B, 9. C, 9. D a 9. E pro 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G 
 • Exkurze – vodárna:

                                 08:00 – 11:00 – 8. C, zajišťuje pí uč. Krauseová,

                                 09:00 – 12:00 – 8. A, zajišťuje pí uč. Skácelová,

                                 10:00 – 13:00 – 8. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.


15. listopadu 2018

 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Lidé z celého světa, 5. F,  zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Soutěž – Úžlabská informatika, zajišťuje pí uč. Holubová.
 • Návštěva knihovny – Řepy – 2. F, zajišťuje pí uč. Soušková.
 • Prevence:

  9:55 – 10:40   – 4. F – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:50 – 11:45   – 4. G – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 9. A – požární prevence, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 10:40 – 9. B – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.

                                   

 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

 


16. listopadu 2018

 
 • Dopravní hřiště: 11:00 –   12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

 


19. listopadu 2018

 • Čechova stodola – vánoční tradice – výroba čokolády – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.    

13.listopadu 2018

 • Obvodní kolo – florbal – 4. – 5. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Exkurze – vodárna:

                               08:00 – 11:00 – 8. B, zajišťuje pí uč. Mališová.

 • Prevence:

   9:55 – 10:40   – 4. F – 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:50 – 11:45   – 4. G – 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 6. D – požární prevence, zajišťujevyučující    3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 10:40 – 7. E – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.


Testování ČŠI

Testování  ČŠI – přírodovědná gramotnost– 8. ročník, od 12. 11.2018 do 23.11.2018.


14. listopadu 2018

 • Prevence:

  9:55 – 10:40   – 5. E – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 6. D – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 9. A – požární prevence, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 11:45   – 5. F – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.   

10:55 – 11:45   – 7. E – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.   

 10:55 – 11:45 – 9. B – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.


17. listopadu 2018

 • Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.

20. listopadu 2018

 • Návštěva knihovny – Řepy:

09:00 – 1. A,  zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:00 – 1. B,  zajišťuje pí uč. Rychlá,

11:00 – 1. D,  zajišťuje pí uč. Klufová.

 • Divadlo v Dlouhé – Malá mořská víla – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Kreativní dílnička – čokoláda:

08:00 – 09:40 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana,

09:55 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.


21. listopadu 2018

Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

23. listopadu 2018

 • Dopravní hřiště:

                               08:30 –   09:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

 • Schola  Pragensis – 9. A, 9. E,  zajišťují pí uč. Fridrichová a pí uč. Paštová.
 • Divadlo U Hasičů – Vánoce s poutníky – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Obvodní kolo – flornal – 1. – 3. ročník, zajišťuje p. uč. Mevald
 • Parlament ČR – exkurze 7. D, zajišťuje pí uč. Pačesová.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

    Akce pro budoucí prvňáčky v březnu a dubnu 2019:

 4. 3 2019, 11. 3. 2019, 18. 3. 2019, 25. 3. 2019 a 1. 4. 2019, vždy od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 03.04. – 04.04. 2019  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

 Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 15.4.2019 do  17.6.2019.

Další informace jsou v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

                               Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                                  Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       

 


27. listopadu 2018

 • Poznávací zájezd – Berlín, Drážďany a Sachsenhausen – žáci 8. a 9. ročníků, odjezd, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Novotná Martina.
 • IQLandia Liberec – 5.C a 5. D, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Durmanová.
 • Pohádkový projekt – O kouzelné fazoli – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.

28. listopadu 2018

 • Vánoční mýdlo – manufaktura, 3. G a 3. H, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • IQLandia Liberec – 3. E a 4. E, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč. Štěpánová.
 • Poznávací zájezd – Berlín, Drážďany a Sachsenhausen – žáci 8. a 9. ročníků, návrat, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Novotná Martina.

29. listopadu 2018

 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Lidé z celého světa, 5. E,  zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Prevence:

  9:55 – 10:40   – 4. F – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 • Divadlo ABC – České Vánoce – 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Vzdělávací program – včely- 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 4. A, 4. B, 4. C, společenská místnost, zajišťují vyučující dané hodiny.
 • Sportovní soutěž – atletika, skok vysoký, zajišťuje pí uč. Siváková.

30. listopadu 2018

 • Výlet – Příbram – Peklo - 1. A, 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
 • Divadlo S+H – 1. E, 1. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Planetárium - Polaris – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Vzdělávací program – včely- 2. C, 4. D, 4. E, 5. A, 5. D, společenská místnost, zajišťují vyučující dané hodiny.
 • Rozsvícení Vánočního stromu – 4. C, zajišťují pí uč. Veselková Hana a p. as. Kalina.

3. prosince 2018

3. prosince 2018
 • Jarmark – budova  Socháňova, 17:00. 
 • Prevence:

  9:55 – 10:40   – 5. A – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:50 – 11:45   – 5. B – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 9. C – požární prevence, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 10:40 – 9. D – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.

 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

         19: 15 – rodiče žáků 9. ročníků – školní jídelna č. 1, informace k přijímacímu  řízení na střední školy, zajišťuje p. uč. Drahošová.

        19: 15 – rodiče žáků 7. ročníků – školní jídelna č. 2,  informace k lyžařskému kurzu,  zajišťují pí zást.  Tenglerová.


4. prosince 2018

 • Prevence:

  9:55 – 10:40   –  6. B – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  10:55 – 11:45   – 6. C – 1. pomoc – praxe zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 9. E – požární prevence, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny.

  10:50 – 11:45  – 6. A – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

 • Planetárium – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, 5. F,  zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Dvořáková, p. uč. Mevald, pí uč. Durmanová, pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Zámek Loučeň – 2. D, 3. E, zajišťují pí uč. Wasserbauerová a pí uč. Helclová.
 • Fotografování na kalendáře – pracoviště Laudova.
 • Vystoupení pro seniory – 9:30, 1. A, Klub 17,  zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Jarmark budova Laudova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v třídě ŠD. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

5. prosince 2018

 • Projektový den – Andělská škola – 2. E, 3. H, zajišťuje pí  uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Projektový den – Čertovská škola – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. D, zajišťují pí  uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta,  pí uč. Klufová a pí uč. Wasserbauerová.
 • Exkurze – Peklo – Příbram – 1. E, 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.
 • Památník Heydrichiády – 9. D, 9. E, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Paštová.
 • Laboratorní práce Př 6. D,  8:00 – 10:00, pracoviště Socháňova, zajišťuje pí uč. Řičařová.
 • Konzultace - Mgr. Pýchová – pracoviště Laudova.
 • Vystoupení pro seniory – 9:30, 1. A,   zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 5. C – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),   

                              zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 5.D – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

  10:50 – 11:45  – 9. A – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

  10:50 – 11:45  – 9. B – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

 • Mikulášská nadílka  I. stupeň pracoviště Laudova i Socháňova – žáci 9. ročníků, zajišťuje pí zást. Panošová  pí vych. Kotková.

6. prosince 2018

 • Fotografování na kalendáře – pracoviště Socháňova. 
 • Dějepisná olympiáda – školní kolo, 14:00, zajišťuje pí uč. Skácelová

7. prosince 2018

 • Výlet  Čechova stodola – 2. B, 2. C, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka a pí uč. Veselková Alice.

11. prosince 2018

 • Divadlo Reduta – Putování do Betléma- 1. C a 2. A,  zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Špaleta.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 3. C,  zajišťuje pí uč. Odehnalová, 9:00.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 3. A,  zajišťuje pí uč. Dusilová, 10:00.
 • Pražské kolo – stolní tenis- starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

12. prosince 2018

 • Pracoviště v  Laudově ulici – nácvik na vánoční vystoupení, tělocvična, zajišťuje pí vych. Dvořáková Šárka.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
 • Vystoupení pro Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, 14:00,  zajišťuje p. uč. Maxant.

13. prosince 2018

 • Pražské  Jezulátko – vánoční program – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 3. B,  zajišťuje pí uč. Kratochvílová, 9:00.
 • Přírodovědná stanice – adventní dílna, 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Mladý chemik – 2. kolo, zajišťuje pí uč. Melichová. 
 • Socháňka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Socháňka:Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Socháňka:Generálka na vánoční vystoupení – od 14:00, pořadí dle rozpisu.

 

 


14. prosince 2018

 • Generálka - Aruna -10:00, tělocvična. Dle pokynů pí uč. Drahošové a p. uč. Maxanta.

 


Harmonogram generálky 13. prosince 2018

 

Prosím rodiče, aby v případě zdržení měli pochopení a nezlobili se na nás. Děti se svými učitelkami pro vás všechny připravují krásné vystoupení

Třída

Hodina

Nacvičující učitel

Název vystoupení

Délka vystoupení

Úvod

13:55

pí uč. Dvořáková

pí uč. Fridrichová

 

1. A

14:00

pí uč. Kalinová

Vánoční čas

1. B

14:00

pí uč. Rychlá

Vánoční čas

4. B

14:10

pí uč. Fikejzlová

Svítící hvězdy

3. A

14:10

pí uč. Dusilová

Vánoční strom

3. C

14:15

pí uč. Odehnalová

Svatá Barbora

         1. D

14:20

pí uč. Klufová

Čertíci

         1. C

14:20

pí uč. Špaleta

Andílci

        2. A

14: 30

pí uč. Bajerová

Plíživé Vánoce

        2. C

14: 30

pí uč. Veselková Alice

Vánoce jsou tady

         4. C

14: 30

pí uč. Veselková Hana

Pekelné  Vánoce

        3. B

14:45

pí uč. Kratochvílová

Vánoční čas

        5. A

14:50

pí uč. Benešová

Dva  mrazíci

4. E

15:00

pí uč. Štěpánová

Mrazík

3. E

15:10

pí uč. Helclová

Vánoční přání

3. D

15:10

pí uč. Bretová

Přejeme veselé Vánoce

4. A

15:20

pí uč. Casková

Tichá noc-narození Ježíška

        4. D
        5. D

15:30

pí uč. Malenová

pí uč. Durmanová

Rolničky kam se podíváš

6. B

15:40

pí uč. Mrázová

Last  Christmas

8. B

15:40

pí uč. Mališová

Vítání Vánoc

5. B

15:50

pí uč. Dvořáková

Oživlé hračky

9. A

16:00

pí uč. Fridrichová

Je nám tu zima

8. A

16:10

pí uč. Skácelová

V Betlému je málo místa

8. C

16:20

pí uč. Krauseová

Předvánoční nepohoda

        6. C

        9. C

16:30

pí uč. Jurečková

pí uč. Novotná

pí uč. Fulínová

Tři králové – Vegas nebo Betlém?

7. B

16:50

pí uč. Melichová

Rakovnická hra

Závěr

17:00

pí uč. Dvořáková

pí uč. Fridrichová

Tak hodně štěstí

.


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v ulici  Vondroušova se tento týden stala havárie kanalizace a z tohoto důvodu k nám do kolektorů vnikl obsah z této kanalizace. Po opravě potrubí PVK ve Vondroušově ulici jsme zajistili vyčištění a sanaci našich prostor pod budovou. V pondělí firma přijede udělat ještě jednou sanaci těchto prostor.
Věřím, že se tímto postupem zbavíme nepříjemného zápachu. 

Děkuji za pochopení. Jarmila Pavlišová

17. prosince 2018

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              9:00 – vystoupení  pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče

                            1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00 – pouze 

                             vystupující třídy. Po skončení  výuka   dle  rozvrhu.  Před

                             skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny.

                             Děkuji za vystupující žáky.

18. prosince 2018

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Laudovka : 8:00 – výzdoba tělocvičny

Generálka na vánoční vystoupení – od 11:00, pořadí dle rozpisu, zodpovídá pí vych. Dvořáková.

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče

 • Laudovka: Tělocvična bude uzavřena – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení a generálka – rozpis bude zveřejněn.

 


19. prosince 2018

 • Svíčkárna – Šestajovice - 3. C a 3. D,  zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová.
 • Vánoční dílnička – 2. D, zajišťuje pí uč. Wasserbauerová.
 • Pražské  Jezulátko – vánoční program – 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná.
 • Pražské  Jezulátko – vánoční program – 5. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Koncert pro Arunu, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč.

Vybrané peníze, prosím, odevzdejte ZŘ Tenglerové do 10:00.   

                              10:00 – vystoupení pro II. stupeň .

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Laudově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče


20. prosince 2018

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Po stopách pastýřů – 3. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
 • Pohádkový projekt – Sněhurka a 7 trpaslíků, 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Exkurze – Lobkovický palác – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Vánoční dílnička – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

21. prosince 2018

 • Divadlo  S + H – Štědrý den u Spejblů – 5. A, zajišťuje pí uč. Benešová.
 • Kino – Fantastická zvířata – 6. A, 6. B, 9. D, zajišťují pí uč. Zítková, pí uč. Mrázová a pí uč. Němcová.
 • Kino Zlličín – Louskáček – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Helclová, pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Muzeum Karlova mostu - 7.D, zajišťují pí uč. Pačesová a Holubová
 • Projekt – Školní obchod – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Besídky.

 


27. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny. Provoz školní družiny zajišťuje ZŠ genpor. F. Peřiny.

Vážení rodiče,

     blížící se konec roku je obdobím bilancování a hodnocení jeho průběhu, všech výsledků v mnoha různých oblastech. O to více vedení školy a celý pedagogický sbor těší slyšet slova pochvaly a ocenění naší práce obzvlášť ze strany našich nejbližších partnerů – rodičů žáků naší školy. Velmi si toho vážíme a i my chceme touto cestou poděkovat vám všem za velmi dobrou spolupráci a vstřícný přístup založený na otevřené komunikaci a tvůrčí interakci. Vážíme si zájmu o naši školu.
       Dovolte nám, abychom vám všem ze srdce popřáli, aby  celoroční shon, napětí a stres nahradila vánoční pohoda a klid, abyste se u stromečku sešli se všemi, na kterých Vám nejvíce záleží  a máte je rádi.

     Přejeme Vám, Vašim dětem i blízkým, abyste si vánoční svátky užili v klidu, míru a pohodě, a aby se  Vám vydařil nový rok, rok 2019.


                                        za zaměstnance ZŠ genpor. Františka Peřiny  Jarmila Pavlišová 


2. ledna 2019

 • Vánoční prázdniny – provoz zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny.
 • Třídní schůzky – 3. D, 18:00.
 • Školská rada – 17:30.

4. ledna 2019

 • Návštěva psychologa – 3. D, zajišťuje pí uč. Bretová.

9. ledna 2019

 • Návštěva knihovny – Smíchov, Vesmír, 5. F,  zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Zeměpisná olympiáda – školní kolo, zajišťují vyučující Z.

10. ledna 2019

 • Dopravní hřiště - zimní teorie:   8:30 –   10:45– 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.
 • Návštěva knihovny – Smíchov, Vesmír, 5. E,  zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

 


11. ledna 2019

 • Dopravní hřiště - zimní teorie:  8:30 –   10:45– 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková  Hana
 • Obecní dům - 2. B, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.
 • Preventivní program – PPP Praha 6, Mgr. Mýtina – 3. D, zajišťuje pí uč. Bretová.

8.ledna 2019

 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, – 1. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.

13. ledna 2019

 • Odjezd na lyžařský výcvikový kurz 7. ročník , zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, pí uč. Melichová a pí uč. Šulová. Návrat 18. ledna 2019.
 • Žáci na lyžařský kurz dojeli v pořádku a již dnes lyžovali.

14. ledna 2019

 • Dopravní hřiště - zimní teorie: 8:30 –   10:45– 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.
 • Exkurze – AMAZON, 30 žáků 7. ročníku, zajišťuje pí uč. Fulínová, p. uč. Kalina a pí vych. Jelínková.

15. ledna 2019

 • Dopravní hřiště - zimní teorie: 8:30 –   10:45– 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy:

09:00 – 09:45 - 1. B, zajišťuje pí uč. Rychlá,

10:00 – 10:45 - 1. D, zajišťuje pí uč. Klufová,

11:00 – 11:45 - 1. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.

 • Bruslení – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

16. ledna 2019

 • Dopravní hřiště - zimní teorie:

     8:30 –   10:45– 4. A, zajišťuje pí uč. Casková.

 • Olympiáda ČJ – školní kolo – 8. a 9. ročník – 14:00, ve třídě 6. A, zajišťuje pí uč. Zítková a ostatní vyučující Čj.
 • Dějepisná olympiáda – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Skácelová

18. ledna 2018

 • Dopravní hřiště - zimní teorie:

     8:30 –   10:45– 4. F, zajišťuje pí uč. Boštičková.

 • Konzultace – Mgr. Pýchová:

08:00 – budova Laudova,

10:00 – budova Socháňova.

 • Přehazovaná – 6. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Návrat z lyžařského výcvikového  kurzu 7. ročník , zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, pí uč. Melichová a pí. uč. Šulová.
 • Příjezd z lyžařského kurzu do Řep, konečná stanice tram. č. 9, se předpokládá asi v 17:30. Děti rodičům napíší SMS asi 30 minut před příjezdem. (Dnes dopoledne změna příjezdu na 17:30.)

 


21. ledna 2019

 • Dopravní hřiště - zimní teorie:

     8:30 –   10:45– 4. G, zajišťuje pí uč. Veselá  Tereza.

 • Přehazovaná – 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

22. ledna 2019

 • Bruslení – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

23. ledna 2019

 • Techmánia Plzeň – 3. E, 4. B, 4. D, 4. E, zajišťují pí uč.  Helclová, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Školní kolo soutěže ve šplhu – I. stupeň, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí

24. ledna 2019

 • Památník Heydrichiády – 9. A, zajišťuje pí uč. Fridrichová, odchod 8:00, návrat 11:00.
 • Olympiáda Aj – školní kolo, zajišťují vyučující Aj.

28. ledna 2019

 • Divadlo V Dlouhé – jak jsem se ztratil – 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.

29. ledna 2019

 • Památník Heydrichiády – 9. B, zajišťuje p. uč. Maxant, odchod 8:00, návrat 11:00.
 • Pohádkový projekt „Perníkový človíček“ – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • SPC Sluníčko – Mgr. Kuchařová – hospitace ve třídě 4. B.
 • Bruslení – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

30. ledna 2019

 • Návštěva knihovny na Smíchově – 5. E, pí uč. Malíková.
 • Biologická olympiáda – školní kolo, zajišťují vyučující Př.
 • Matematická olympiáda – obvodní kolo, zajišťuje  pí uč. Neubauerová.

31. ledna 2019

 • Techmánia Plzeň – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A,  4. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí uč. Casková, pí uč. Veselková Hana.
 • Kino – Medvědi se vrací, kino CineStar – 1. C, 2. A, 2. B, 4. E, zajišťují pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová, pí uč. Veselá Z. a pí uč. Štěpánová.
 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

1. února 2019

 • Pololetní prázdniny -  provoz školní družiny zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny.

4. února 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova  Socháňova  17:00.

5. února 2019

 • Divadlo Spejbla a Hurvínka – 1.A, 1. B a 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá a pí uč. Klufová.
 • Divadlo Minor – Nebojsa, 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Bruslení – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Obvodní kolo Prahy 6 ve šplhu – 1. stupeň, zajišťuje pí uč. Špaleta a pí vych. Majerová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova  Laudova  17:00.

6. února 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 8:305, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.

Pozor změna!

Návrat z lyžářského výcviku se mění na 17.30 hod!

7. února 2019

 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.
 • Památník Heydrichiády – 9. C, zajišťuje pí uč. Novotná Martina, odchod 9:00.

11. února 2019

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.
 • Pangea – matematická soutěž 4. a 5. ročník, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Futsal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

12. února 2019

 • Sběr papíru – pracoviště Laudova: 6:30 – 8:00, 14:00 – 17:00, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

13. února 2019

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

14. února 2019

 • Japonská škola – spolupráce s pracovištěm v Laudově ulici, organizuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy: 2. G, zajišťuje pí uč. Otoupalová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy: 3. E, zajišťuje pí uč. Helclová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna: 6. A, 9:00, zajišťuje pí uč. Zítková.

Pondělí 18. února – pátek 22. února 2019

 • Jarní prázdniny,  provoz zajišťuje ZŠ  Jana Wericha.

25. února 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Futsal – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

 


26. února 2019

 • Divadlo  Glans - O zlatých sušenkách – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Pohádkový projekt – O princezně na hrášku – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Divadlo U Hasičů – princ Bajaja:

08:30 - 3. E, 4. B, 4. D a 5. A, zajišťují pí uč. Helclová, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Malenová a pí uč. Benešová,

10:30 – 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. C a 4. E, zajišťují  

              pí uč. Veselková Alice, pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová, pí

              uč. Casková, pí uč. Veselková Hana a  pí uč. Štěpánová.

 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy: 1. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy: 3. E, zajišťuje pí uč. Helclová. 
 • Bruslení – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

27. února 2019

 • Fotografování 9. ročníků na ročenky – pracoviště Socháňova.
 • Plavání – 3. D, 3. E,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Projektový den – Masopust – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.
 • Obvodní kolo Zeměpisná olympiáda, zajišťuje pí uč. Pačesová.
 • Prevence:

   9:55 – 10:40   – 9. A – 1. pomoc, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

   9:55 – 10:40   – 9. B – 1. pomoc, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.


28.února 2019

 • Projekt – školní obchod, 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Fotografování 5. ročníků na ročenky – pracoviště Socháňova i Laudova. 
 • Plavání – 4. F, 4. G,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Futsal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

1. března 2019

 • Plavání – 3. G, 3. H,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.

4. března 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – 4. F,  zajišťuje pí uč. Boštičková.
 • Žákovský parlament, 14:00, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 • Školní kolo recitační soutěže – II. stupeň, zajišťují vyučující Čj.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 4. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 3. B

                                2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  3. C

                                3. sk.  Bajerová, Kalinová – 1. A

                                4. sk.  Mráčková, Štěpánková  - 1. F


5. března 2019

 • Bruslení – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

7. března 2019

 • Divadlo  Glans - O zlatých sušenkách – 2. E, 3. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Plavání – 3. D, 3. E,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy - 3. B, 9:00, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.

11. března 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Čtenářská gramotnost – 1. A, 11:00, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – výtvarná dílnička. Schůzka  - dle pokynů pí uč. Caskové, třída 4. A – vedoucí Casková  Marie. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Casková,  Dusilová – třída 3. A

                                2.sk.   Klufová, Veselá – třída  2. B

                                3. sk.  Bretová, Rychlá – 3. D

                                4. sk.  Boštičková, Malíková  - 4. F


6. března 2019

 • SBĚR PAPÍRU - pracoviště Socháňova
                    7.00 - 8.00
                  14.00 - 17.00
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – 4. F,  zajišťuje pí uč. Boštičková.
 • Preventivní program – 3. D, Mgr. Mýtina, PPP Praha 6.

12. března 2019

 • Film Kolumbie -7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. C, 9. E, 70 Kč, zajišťují TU.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy – „Pod postelí“, 08:30 – 09:45 - 2. D, zajišťuje pí uč. Straková.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy - 2. G, zajišťuje pí uč. Otoupalová.
 • IQLandia Liberec – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Krokodýlí ZOO, Holešovice – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Basketbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

14. března 2019

 • Svíčkárna Šestajovice - 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Čtenářská gramotnost – 1. D, 11:00, zajišťuje pí uč. Klufová.
 • Filmové představení – Skleněný pokoj – 9. B, 9. D, zajišťují p. uč. Maxant a pí uč. Němcová.
 • Ukázková hodiny RAGBY, tělocvična v Laudově ulici, rozpis na nástěnce, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

15. března 2019

 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy:

09:00 – 09:45 - 1. B, zajišťuje pí uč. Rychlá,

10:00 – 10:45 - 1. D, zajišťuje pí uč. Klufová,

11:00 – 11:45 - 1. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.

 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – 3. G,  zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Ukázková hodiny RAGBY, tělocvična v Laudově ulici, rozpis na nástěnce, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

18. března 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – pohybové hry. Schůzka  - dle pokynů pí uč. Dvořákové, třída 5. B – vedoucí Dvořáková  Marie. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Dvořáková,  Štěpánová

                                2.sk.   Mevald, Špaleta

                                3. sk.  Bretová, Siváková

                                4. sk.  Kmínková, Štěpanovská

 • Návštěva MŠ Socháňova – 9:00, ve třídách 1. A, 1. B, 1. C, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá a pí uč. Špaleta.

 


Informace pro rodiče

Ředitelka školy genpor. Františka Peřiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., § 24, odst. 2 
a s vědomím zřizovatele z organizačních a technických důvodů ve dnech 2. - 3. května 2019 a
6. - 7. května 2019 volno ředitelky školy.

V tyto dny je uzavřena školní jídelna.
Provoz školní družiny je zajištěn takto:
2. - 3. 5. 2019 v ZŠ genpor, Františka Peřiny, budova v Socháňově ulici, od 7:00 - do 17:00.
6. - 7. 5. 2019 v ZŠ Jana Wericha, od 7:00 do 17:00.

                                              Mgr.   Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

19. března 2019

 • Hulice u Vlašimi – Včelí svět – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová.
 • Návštěva MŠ Socháňova – 9:00, ve třídách 1. A, 1. B, 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá a pí uč. Klufová.
 • Koncert – Filmová hudba– II. stupeň, společenská místnost v Socháňově ulici, zajišťuje pí zást. Tenglerová, 50 Kč.

08:00 – 08:45 – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, zajišťují vyučující  1. hodiny.

08:55 – 09:40 – 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, zajišťují vyučující 2. hodiny, 6. D – přechod dle pokynů ZŘ Krejčové.

09:55 – 10:40 – 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 7. E, zajišťují vyučující  3. hodiny, 7. E – přechod dle pokynů ZŘ Krejčové.

11:00 – 11:45 – 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, zajišťují vyučující  4. hodiny

 • Volejbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková. 
 • Přednáška MAP – KC Průhon, Specifické poruchy chování a učení, 16:00.

20. března 2019

 • Jaro ve škole – celoškolní akce. Výzva: Vyzdobíme školu i třídy sluníčky a vezmeme si zeleno – žluté  oblečení.  Relace v rozhlasu – pí  uč. Fulínová.
 • Exkurze – Letiště Václava Havla – 1. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 9. A – Základy právního vědomí, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. B – Základy právního vědomí, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. C – Základy právního vědomí, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Olympiáda Aj – 5. ročník, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Šulová.

21. března2019

 • Volejbal – starší žákyně, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 9. D – Základy právního vědomí, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 9. E – Základy právního vědomí, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Program Nestlé pro zdraví – 2. E, 2. G, 3. G, 3. H, 4. F, 4. G, 5. E, 5. F, 6. D, 7. E – zajišťují vyučující dané hodiny, rozpis dle pokynů ZŘ Krejčové.

22. března 2019

 • Dopravní hřiště:

                               9:45 – 10:45 – 4. B zajišťuje pí uč. Fikejzlová.                            

 • Planetárium – „Vesmír kolem nás“ – 3. G, 3. H, zajišťují pí uč. Kmínková a  pí uč. Srpová.
 • Den vody  a origami – 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Marková.
 • Volejbal 3+3, zajišťuje pí uč. Siváková.

 


25. března 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Dopravní hřiště:

                              11:00 – 12:00 – 4. F zajišťuje pí uč. Boštičková.                            

 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – hrátky s angličtinou.

Schůzka  - dle pokynů pí uč. Veselkové A., třída 2. C – vedoucí Veselková  Alice. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1. sk.  Helclová,  Malenová – třída 3. A

                                2. sk.  Fikejzlová, Veselková H. – třída  4. B

                                3. sk.  Veselková A., Máchová – 3. D

                                4. sk.  Novotná Z., Srpová - 3. H


26. března 2019

 • Divadlo Glans – „Kalif čápem“ – 4. F, 4. G, zajišťují pí uč. Boštičková a  pí uč. Veselá Tereza.
 • Projektová den – Zlatovláska a tři medvědi, 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Čtenářská gramotnost – 1. B, 11:00, zajišťuje pí uč. Rychlá.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 3. E, zajišťuje pí uč. Helclová, 11:45.
 • Mia a bílý lev -  Febiofest – 1. A, 1. C, 2. A, 4. E, 5. C, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová, pí uč. Štěpánová a p. uč. Mevald.

27. března 2019

 • Dopravní hřiště:

                               08:30 – 09:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Casková.                            

                               09:45 – 10:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.                            

                               11:00 – 12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.    

 • Čtení děti dětem v MŠ Laudova, 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.-
 • Porada ke Dni učitelů – místo bude včas upřesněno, 16:30 – 19:00.  Akce je pro všechny  pracovníky školy.

28. března 2019

      Chtěly bychom vám všem, pedagogům i nepedagogům, bez kterých by škola nefungovala tak, jak má, moc poděkovat za práci, kterou pro naši školu děláte. To, že naše škola  naplňuje Komenského citát: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“, je  hlavně zásluha vás, učitelů i ostatních pracovníků.  Přejeme hezký a pohodový den!                                                    

Jarmila Pavlišová, Hana Tenglerová, Olga Panošová a Stanislava Krejčová
 • Ornita – přednáška – I. stupeň Socháňova, společenská místnost, zajišťuje pí uč. Bajerová, 50 Kč.

08:00 – 08:55 – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.

09:00 – 09:55 – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Veselá Zdeňka, pí uč. Veselková Alice a pí uč. Straková.

10:00 – 10:55 – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.

11:00 – 11:55 – 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.

12:00 – 12:45 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Dvořáková, p. uč. Mevald a pí uč. Durmanová.

 • Dopravní hřiště:

                              08:30 – 09:30 – 4. F zajišťuje pí uč. Boštičková

                              09:45 – 12:00 – 4. G zajišťuje pí uč Veselá Tereza.                            


29. března 2019

 • Exkurze do vězení, Liberec – 9. ročník.
 • Dopravní hřiště:

                               08:30 – 10:45 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

 • Noc a Andersenem. Vedoucí akce: p. uč. Mevald.

  Socháňova: 1. C, 3. C, 4. E, 5. C, zajišťují pí uč. Špaleta, pí uč. Odehnalová, pí uč. Štěpánová a p. uč. Mevald.

  Laudova: 1. E, 2. E, 3. H, 4. G,  zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Novotná, pí uč. Srpová, pí uč. Veselá Tereza.


Testování SCIO – 5. a 7. ročník – 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019.


1. dubna 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – kreativní dílnička.

Schůzka  - dle pokynů pí uč. Kratochvílové, třída 3. B – vedoucí Kratochvílová Miloslava. Akce od  16:00  do 17:00.

     1. sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 3. B                                 

     2. sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  3. C                                     

     3. sk.   Bajerová, Benešová – 3. D

                             4. sk.  Vyjídáková,  Soušková -  0. A


2. dubna 2019

 • Hospitace – SPC Sluníčko – 2. F, zajišťují pí uč. Soušková a pí as. Chlapcová.
 • Dopravní hřiště:

                               09:45 – 10:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.                            

                               11:00 – 12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.  

 • Návštěva MŠ Duha v 1. třídách – 9:00, pracoviště Laudova, zajišťuje  pí zást. Krejčová.


       


3. dubna 2019

 • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.
 • Jarní běh Hvězdou – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.
1. zájezd – Kouzelné  Azurové pobřeží – vybraní žáci, odjezd 15:00, zajišťují pí uč. Krauseová - vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Šulová. 

4. dubna 2019

 • Divadlo  Glans – „Kalif čápem“ – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. ročník.
 • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách. 
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.
1. zájezd – Kouzelné  Azurové pobřeží – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Krauseová - vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Šulová.

5. dubna 2019

 • Skanzen Přerov nad Labem – 1. E, 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.
1. zájezd – Kouzelné  Azurové pobřeží – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Krauseová - vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Šulová.
 • Nohejbal – žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Velikonoční dílnička:

08:00 – 09:40 – 2. C, zajišťuje pí uč. Veselková Alice,

09:55 – 11:45 – 2. B, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.


8. dubna 2019

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Přednáška Čas proměn – dívky 7. ročníku, dle rozpisu ZŘ Tenglerové.
 • Dopravní hřiště:

                               08:30 – 09:30 – 4. A, zajišťuje pí uč. Casková.                            

                               09:45 – 10:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.  
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

2. zájezd – Krásy Solnohradských jezer – vybraní žáci, odjezd 06:00, zajišťují pí uč. Odehnalová - vedoucí akce, pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková Hana.

       

6. dubna 2019

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

1. zájezd – Kouzelné  Azurové pobřeží – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Krauseová - vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Šulová.


7. dubna 2019

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

1. zájezd – Kouzelné  Azurové pobřeží – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Krauseová - vedoucí akce, pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Skácelová a pí uč. Šulová.


9. dubna 2019

 
 • Čas proměn – přednáška pro dívky 7. ročníku.
 • Přednáška Ježci – ukázka živých ježků, 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta, pí uč. Klufová a pí uč. Bajerová, společenská místnost.
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

2. zájezd – Krásy Solnohradských jezer – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Odehnalová - vedoucí akce, pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková Hana.

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v třídě ŠD. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách. 
 • Obvodní kolo – MO, vybraní žáci, zajišťuje pí uč. Neubauerová.

10. dubna 2019

 • Biologická olympiáda – obvodní kolo, kategorie D, zajišťuje pí zást. Krejčová.
 • Projektový den – zápis žáků II. stupně do dílniček. 2. vyučovací hodina.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

Mimo třídy: 3. A, 3. B, 3. C, 4. C.

Od 19:00 – společenská místnost- schůzka ke studijnímu pobytu v Anglii.

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

2. zájezd – Krásy Solnohradských jezer – vybraní žáci, návrat cca 20:00, zajišťují pí uč. Odehnalová - vedoucí akce, pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková Hana.


11. dubna 2019

 • Divadlo U Hasičů – „Čtyřlístek a talisman“ – 3. G,  zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Mc´Donaldś Cup, 1. – 3. ročník, zajišťuje p. uč. Mevald.  
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách. Třídy: 3. A, 3. B, 3. C, 4. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová a pí uč. Veselková Hana.

12. dubna 2019

 • Velikonoční dílnička – 3. G,  zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Ekocentrum Podhoubí – Život stromu – 2. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Mc´Donaldś Cup, 4. – 5. ročník, zajišťuje p. uč. Mevald.
 • Přijímací zkoušky na střední školy – 9. ročník.

14. dubna 2019

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

3. zájezd – Bavorská pohádka – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Novotná Martina - vedoucí akce, pí uč. Bajerová, pí uč. Benešová, pí uč. Malenová a pí uč. Melichová. Odjezd 05:00.


15. dubna 2019

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

4. zájezd – Krásky na Dunaji – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Drahošová - vedoucí akce, pí uč. Neubauerová, pí uč. Štěpánová a pí uč. Zítková. Odjezd 08:00.

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

3. zájezd – Bavorská pohádka – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Novotná Martina - vedoucí akce, pí uč. Bajerová, pí uč. Benešová, pí uč. Malenová a pí uč. Melichová.

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.
 • Plavání – 3. G, 3. H,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Planetárium – 1. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

16. dubna 2019

 • Čtení dětem z MŠ Socháňova – 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Velikonoční program - Skanzen Přerov nad Labem – 3. A, 3. B, 4. A, 4. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veselková Hana.
 • Planetárium – 1. G, zajišťuje pí uč. Mráčková.
 • Biologická olympiáda – obvodní kolo, kategorie C, zajišťuje pí zást. Krejčová. 
 • Japonská škola – měření zdatnosti na školním hřišti  - Socháňova, 9:00 – 11:30.
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

3. zájezd – Bavorská pohádka – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Novotná Martina - vedoucí akce, pí uč. Bajerová, pí uč. Benešová, pí uč. Malenová a pí uč. Melichová. Návrat cca 20:00.

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

4. zájezd – Krásky na Dunaji – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Drahošová - vedoucí akce, pí uč. Neubauerová, pí uč. Štěpánová a pí uč. Zítková.

 


17. dubna 2019

 • Pedagogická rada

13:30 – I. i II. stupeň, třída 6. D, pracoviště Laudova.

14:00 - I. stupeň , sborovna – Socháňka

14:30- společná  část – I. i II. stupeň,  asistenti  pedagoga, sborovna – Socháňka.   Po skončení společné části  pokračuje II. stupeň.

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

4. zájezd – Krásky na Dunaji – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Drahošová - vedoucí akce, pí uč. Neubauerová, pí uč. Štěpánová a pí uč. Zítková. Návrat cca 20:00.

 • Krajské kolo Puškinův památník – vybraní žáci, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Velikonoční program - Skanzen Přerov nad Labem – 3. C, 3. D, 4. B, 5. A, zajišťují pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová,  pí uč. Fikejzlová a pí uč. Benešová.

18. dubna – Zelený čtvrtek

 • Velikonoční  prázdniny,  provoz zajišťuje  ZŠ  Jana  Wericha.

19. dubna – Velký pátek – státní svátek


Pondělí 22. dubna - Velikonoční pondělí


20 dubna - 4. května 2019

 • Projekt v rámci programu Erasmus+1   - studijní pobyt učitelů na Maltě – odjezd – pí uč-Štěpánková, pí uč. Kalinová a pí uč. Mráčková.

23. dubna 2019

 • Škola v přírodě – Lučkovice, 2. F, 2. G, 4. F, 4. G, odjezd, zajišťují pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza. Návrat 27. 4. 2019.
 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Plavání – 4. D, 4. E,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 1. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 3. E, zajišťuje pí uč. Helclová, 11:00.
 • Pohádkový projekt  „O ošklivém káčátku“ – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Revize hasicích přístrojů a hydrantů – pracoviště Laudova.
 • Den Země – sázení stromů – 14:00 pracoviště Socháňova, 11:00 pracoviště Laudova.

24. dubna 2019

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

5. zájezd – Královské Polsko – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Casková - vedoucí akce, p. uč. Mevald, p. uč. Lustyk a pí uč. Srpová. Odjezd 05:00.

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Zážitkový kurz – Březová, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, odjezd, zajišťují pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová, pí uč. Krauseová a pí uč. Drahošová.
 • Projekt – Strašidelná Praha – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Projektový den školy  - Den Země - Čechy krásné Čechy mé:

I. stupeň – program zajišťují třídní učitelky – Socháňka i Laudovka,

Plavba lodí po Vltavě: 2. C, 2. D, 4. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice, pí uč. Straková a pí uč. Malenová.

II. stupeň – žáci pracují v dílničkách – chalupách.

 • Konference PedF UK Praha – Fakultní školy – pí zást. Panošová a pí uč. Krauseová.

25. dubna 2019

 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

5. zájezd – Královské Polsko – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Casková - vedoucí akce, p. uč. Mevald, p. uč. Lustyk a pí uč. Srpová.

 • Plavání – 3. D, 3. E,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.
 • Zážitkový kurz – Březová, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, odjezd, zajišťují pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová, pí uč. Krauseová a pí uč. Drahošová.
 • Akce 1. F – třídní obchod, zajišťuje pí uč. Dvorská.

26. dubna 2019

 • Zážitkový kurz – Březová, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, návrat, zajišťují pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová, pí uč. Krauseová a pí uč. Drahošová.
 • Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny,  reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000283, výjezdy žáků do zahraničí.

5. zájezd – Královské Polsko – vybraní žáci,  zajišťují pí uč. Casková - vedoucí akce, p. uč. Mevald, p. uč. Lustyk a pí uč. Srpová. Návrat cca 20:00.


27. dubna 2019

 • Škola v přírodě – Lučkovice, 2. F, 2. G, 4. F, 4. G, návrat, zajišťují pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.

29. dubna 2019

 • Plavání – 3. D, 3. E,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • McDonald´s Cup – krajské finále – mladší žáci, zajišťuje p. uč. Mevald.
 • Ekocentrum Podhoubí – Život stromů – 2. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Dopravní hřiště:

                               11:00 – 12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.


30. dubna 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Plavání – 4. D, 4. E,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • McDonald´s Cup – krajské finále – starší žáci, zajišťuje p. uč. Mevald.
 • Toulcův dvůr – 3. G,  zajišťuje pí uč. Kmínková.

1. května – státní svátek.

1. máj – lásky čas.

2. května 2019

 • Ředitelské volno. Provoz  školní družiny zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny, budova Socháňova, od 7:00 do 17:00.   

3. května 2019

 • Ředitelské volno. Provoz  školní družiny zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny, budova Socháňova, od 7:00 do 17:00.

6. května 2019

 • Ředitelské volno. Provoz  školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha, od 7:00 do 17:00.    

7. května 2019

 • Ředitelské volno. Provoz  školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha, od 7:00 do 17:00.        

8. května – státní svátek

Den osvobození.

9. května 2019

 • Plavání – 4. D, 4. E,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Šestajovice – čokoládovna – 1. A, 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
 • Konzultace – Mgr. Studenovská Pýchová, pracoviště v Socháňově ulici.

13. května 2019

 • Plavání – 3. D, 3. E,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Výlet – Olbramovice, Příroda kolem nás, 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, odjezd,  4. D a 4. E,  zajišťují  pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.

Návrat  17. 5. 2019.

 • Škola v přírodě –  Alpský hotel, Špindlerův mlýn, odjezd,   5, C a 5. F,  zajišťují  p. uč. Mevald a pí uč. Štěpánková.

Návrat  17. 5. 2019.

 • Škola v přírodě –  Hotel  Centrum, Bedřichov, odjezd,  

3. A, 3. B, 4, A. a 4. C,  zajišťují  pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a  pí uč. Veselková Hana.

Návrat  17. 5. 2019.

 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, odjezd,  1. E a 3. G,  zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Kmínková.

Návrat  17. 5. 2019.

 • Olbramovice – Příroda kolem nás, 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 3. lekce Psaní jako hraní.

       I. skupina – pí uč. Krauseová, ve třídě 3. A

      II. skupina – pí uč. Bretová, ve třídě  3. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Alice, ve třídě  4. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 3. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Srpová, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   2. E -  Laudova .  


14. května 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Plavání – 3. D, 3. E,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, 4. D a 4. E,  zajišťují  pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Škola v přírodě –  Alpský hotel, Špindlerův mlýn, 5, C a 5. F,  zajišťují  p. uč. Mevald a pí uč. Štěpánková.
 • Škola v přírodě –  Hotel  Centrum, Bedřichov, 3. A, 3. B, 4, A. a 4. C,  zajišťují  pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a  pí uč. Veselková Hana.
 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, 1. E a 3. G,  zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Kmínková.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 3. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová, 10:00.

16. května 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Ekocentrum, Podhoubí - 2. F,  zajišťuje pí uč. Soušková.
 • Národní technické muzeum – 7. D, zajišťuje pí uč. Pačesová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Divadlo v Dlouhé – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Exkurze do vězení Nové Sedlo – 9. ročník.
 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, 4. D a 4. E,  zajišťují  pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Škola v přírodě –  Alpský hotel, Špindlerův mlýn, 5, C a 5. F,  zajišťují  p. uč. Mevald a pí uč. Štěpánková.
 • Škola v přírodě –  Hotel  Centrum, Bedřichov, 3. A, 3. B, 4, A. a 4. C,  zajišťují  pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a  pí uč. Veselková Hana.
 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, 1. E a 3. G,  zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Kmínková.

17. května 2019

 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, návrat,  4. D a 4. E,  zajišťují  pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Škola v přírodě –  Hotel U jezera, Orlík, návrat, 5, C a 5. F,  zajišťují  pí uč. Kalinová, p. uč. Mevald a pí uč. Štěpánková.
 • Škola v přírodě –  Hotel  Centrum, Bedřichov, návrat,  

3. A, 3. B, 4, A. a 4. C,  zajišťují  pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a  pí uč. Veselková Hana.

 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, návrat,  1. E a 3. G,  zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Kmínková.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 1. turnus, odjezd, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a  pí zást. Panošová. Návrat 24.5.2019.

20. května 2019

 • Plavání – 4. D, 4. E,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 1. turnus, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a  pí zást. Panošová.
 • Škola v přírodě –  Benešovský mlýn, odjezd,  1. B a 3. E,  zajišťují  pí uč. Rychlá a pí uč. Helclová.
 • Žáci 1. B a 3. E dojeli na Benešovský mlýn v pořádku.

Návrat  24. 5. 2019.

 • Stanice mladých přírodovědců – program SAVCI:

10.00 – 13:00  – 7. D, zajišťuje pí uč. Pačesová,

10:45  -             - 7. B. zajišťuje pí uč. Melichová.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 4. lekce  Brousek pro tvůj jazýček.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 3. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  3. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  4. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 3. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   2. E -  Laudova .  

 


21. května 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Plavání – 4. D, 4. E,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 1. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 1. turnus, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a  pí zást. Panošová.
 • Škola v přírodě –  Benešovský mlýn, 1. B a 3. E,  zajišťují  pí uč. Rychlá a pí uč. Helclová.
 • Stanice mladých přírodovědců – program SAVCI:

08.00 – 10:45  – 7. A, zajišťuje pí uč. Krauseová,

10:00  - 13:00  - 7. C. zajišťuje pí uč. Neubauerová.


22. května 2019

 • Projekt Stopy – Pražské Jezulátko - „Za tajemstvím klášterní krypty“  – 5. E,  zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Škola v přírodě –  Benešovský mlýn, 1. B a 3. E,  zajišťují  pí uč. Rychlá a pí uč. Helclová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 1. turnus, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a  pí zást. Panošová.

23. května 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Botanicus – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková. 
 • Cirkus Chýně – 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Škola v přírodě –  Benešovský mlýn, 1. B a 3. E,  zajišťují  pí uč. Rychlá a pí uč. Helclová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 1. turnus, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a  pí zást. Panošová.

24. května 2019

 • Škola v přírodě –  Benešovský mlýn, návrat,  1. B a 3. E,  zajišťují  pí uč. Rychlá a pí uč. Helclová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus, odjezd, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová. Návrat 31. 5. 2019.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 1. turnus, návrat, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a  pí zást. Panošová.
 • Konzultace – Mgr. Studenovská Pýchová, pracoviště v Laudově ulici.
 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

25. května 2019

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus,  zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.

26. května 2019

 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus,  zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.

27. května 2019

 • Plavání – 3. D, 3. E,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Plavání – 4. F, 4. G,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus,  zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 5. lekce  Popletená čísla.

       I. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 3. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  3. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  4. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 3. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Srpová, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   2. E -  Laudova .

28. května 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  5. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková.
 • Plavání – 4. D, 4. E,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Pohádkový projekt – Šípková Růženka – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus,  zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.
 • Erasmus+ - návštěva pedagogů – 10:00 – 12.00, zajišťuje pí řed. Pavlišová.
 • Řepy pohybu - akce ŠD, 14:00 – 17:00, školní hřiště v Socháňce, dle pokynů pí vych. Koderové a pí vych. Kotkové.
 • Toboga Zličín – 4. F a 4. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.

30. května 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus,  zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.
 • Erasmus+ - návštěva pedagogů – 10:00 – 12.00, zajišťuje pí řed. Pavlišová.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.
 • Den sousedství – představení japonské kultury pro ŠD na pracovišti v Laudově ulici, 14:00 – 15:30.

31. května 2019

 • MDD -  I. stupeň Socháňova i Laudova, zajišťují třídní učitelé, konec akcí dle rozvrhu tříd.
 • II. stupeň Socháňova i Laudova – výuka probíhá podle rozvrhu.
 • JUMP ARÉNA Zličín – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus, návrat, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.
 • MDD –Cinestar Anděl – TvMiniUni a Zloděj otázek, 1. A, 1. B a 1. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá a pí uč. Klufová.
 • MDD –Kino – Jak vycvičit draka – 1. E, 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.
 • MDD – kino Zličín- Detektiv  Pikachu: 2. C, 2. D, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 5. A, 5. D, zajišťují třídní učitelky.
 • MDD – akce v ZŠ Borovičky, 1. C a 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.

3. června 2019

 • Plavání – 3. D, 3. E,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Ekocentrum Podhoubí – Návštěva tajemné říše Země,

2. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.

 • Zájezd – Severní Německo – odjezd, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí zást. Tenglerová a pí řed. Pavlišová.
 • Návštěva psychologa – 3. D, zajišťuje pí uč. Bretová.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 6. lekce  Z pohádky do pohádky.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 3. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  3. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  4. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 3. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   2. E -  Laudova .  


4. června 2019

 • Zájezd – Severní Německo, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí zást. Tenglerová a pí řed. Pavlišová.
 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková
 • Plavání – 4. D, 4. E,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Fotografování tříd – pracoviště Laudova, 1. stupeň a 7. E.

5. června 2019

 • Zájezd – Severní Německo, návrat, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí zást. Tenglerová a pí řed. Pavlišová.
 • Výlet – Chrustenice – Nenačovice – exkurze do mýdlárny a sklárny, 2. C a 2. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice a pí uč. Straková.

6. června 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Celostátní kolo – Puškinův památník, zajištuje pí uč. Jurečková.
 • Fotografování tříd – pracoviště Socháňova, 1. stupeň.

7. června 2019

 • KC Průhon – představení Huňatá čuňata – 3. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
 • Dopravní hřiště:

                               08:30 – 09:30 – 4. G, zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.                            

                               09:45 – 10:45 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.                            

                               11:00 – 12:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Casková.         

 • Fotografování tříd – pracoviště Socháňova, 2. stupeň a 6. D z pracoviště v Laudově ulici. Ceny: třída 30,- Kč, A4 60,- Kč, jednotlivec/skupiny 25,- Kč.

29. května 2019

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 2. turnus,  zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Krauseová a  pí uč. Máchová.

10. června 2019

 • Plavání – 3. D, 3. E,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Škola v přírodě –  Penzion Artur, Janov nad Nisou, odjezd,  1. C a 2. A,  zajišťují  pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová. Návrat  14. 6. 2019.
 • Škola v přírodě –  Josefův Důl, odjezd,  2. E a 3. H,  zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.

Návrat  14. 6. 2019.

 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 3. turnus,  zajišťují  pí uč. Němcová, pí uč. Paštová a  pí uč. Veselková Alice.
  • Zájezd – Techmánie Plzeň, 6. A a 6. B, zajišťují pí uč. Zítková a pí uč. Mrázová.
  • Beseda k exkurzi do vězení – dle pokynů pí zást. Tenglerové.
  • Dopravní hřiště:

                               08:30 – 09:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.                                      

                               09:45 – 10:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.                            

                               11:00 – 12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fekejzlová.         

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 7. lekce  Hrátky se slovíčky pro kluky a holčičky.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 3. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  3. B

     III. skupina  - pí uč. Krauseová, ve třídě  4. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 3. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Kropáčová,  ve třídě   2. E -  Laudova .  


11. června 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková.
 • Plavání – 4. D, 4. E,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Škola v přírodě –  Penzion Artur, Janov nad Nisou, 1. C a 2. A,  zajišťují  pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Škola v přírodě –  Josefův Důl,  2. E a 3. H,  zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 3. turnus,  zajišťují  pí uč. Němcová, pí uč. Paštová a  pí uč. Veselková Alice.
 • Výlet – Kladruby – hřebčín – 7. B, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 2. G, zajišťuje pí uč. Otoupalová.
 • Dopravní hřiště: 08:30 – 09:30 – 4. F, zajišťuje pí uč.Boštičková.                                      

12. června 2019

 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – 5. F,  zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Škola v přírodě –  Penzion Artur, Janov nad Nisou, 1. C a 2. A,  zajišťují  pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Škola v přírodě –  Josefův Důl,  2. E a 3. H,  zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 3. turnus,  zajišťují  pí uč. Němcová, pí uč. Paštová a  pí uč. Veselková Alice.
 • Zažít Řepy jinak – ŠD, zajišťuje pí vych. Košová.

13. června 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Škola v přírodě –  Penzion Artur, Janov nad Nisou, 1. C a 2. A,  zajišťují  pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Škola v přírodě –  Josefův Důl,  2. E a 3. H,  zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 3. turnus,  zajišťují  pí uč. Němcová, pí uč. Paštová a  pí uč. Veselková Alice.

14. června 2019

 • Škola v přírodě –  Penzion Artur, Janov nad Nisou, návrat,  1. C a 2. A,  zajišťují  pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Škola v přírodě –  Josefův Důl, návrat,  2. E a 3. H,  zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Studijní pobyt v Anglii  - „Zemí krále Artuše“ – 3. turnus,  zajišťují  pí uč. Němcová, pí uč. Paštová a  pí uč. Veselková Alice.
 • Sport bez předsudků, zajišťují pí uč. Siváková, pí uč. Štěpánová a p. uč. Mevald.

17. června 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková
 • Škola v přírodě –  Hotel Star, Benecko, odjezd,  3. C, 3. D a 5. A,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová.

Návrat  21. 6. 2019.

 • Škola v přírodě –  Penzion Tetřívek, Nové Hutě, odjezd,  1. F, 1. G a 5. E,  zajišťují  pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Malíková. Návrat  21. 6. 2019.
 • Škola v přírodě –  Staré Sedlo – Orlík nad Vltavou – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková. Návrat  21. 6. 2019.
 • Výlet – 9. B, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 8. Lekce. Závěr kurzu.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 3. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  3. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  4. C

       IV. skupina  - pí uč. Krauseová, ve třídě 3. C   
       L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.
       L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   2. E -  Laudova .  

Úprava rozvrhu

 • Ve dnech 24. - 27. 6. 2019 dochází v souvislosti s ukončením školního roku k úpravě rozvrhu.
 • 1. stupeň končí výuku v 11:45, 2. stupeň ve 12:40. Provoz školní družiny je nezměněn.
 • 28. 6. 2019 bude vydávání vysvědčení pro všechny třídy ukončeno v 8:45. Obědy ve školní jídelně se 28. 6. 2019 nevydávají.

18. června 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková
 • Plavání – 4. D, 4. E,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Škola v přírodě –  Hotel Star, Benecko,  3. C, 3. D a 5. A,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová.
 • Škola v přírodě –  Penzion Tetřívek, Nové Hutě, 1. F, 1. G a 5. E,  zajišťují  pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Malíková.
 • Škola v přírodě –  Staré Sedlo – Orlík nad Vltavou – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Projekt- Čteme rádi, čteme spolu – knihovna Řepy, 1. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Výlet – 9. B, zajišťuje p. uč. Maxant.

19. června 2019

 • Škola v přírodě –  Hotel Star, Benecko,  3. C, 3. D a 5. A,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová.
 • Škola v přírodě –  Penzion Tetřívek, Nové Hutě, 1. F, 1. G a 5. E,  zajišťují  pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Malíková.
 • Škola v přírodě –  Staré Sedlo – Orlík nad Vltavou – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Akce – 5. F, 11:00 – 12:00, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

20. června 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Škola v přírodě –  Hotel Star, Benecko,  3. C, 3. D a 5. A,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová.
 • Škola v přírodě –  Penzion Tetřívek, Nové Hutě, 1. F, 1. G a 5. E,  zajišťují  pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Malíková.
 • Škola v přírodě –  Staré Sedlo – Orlík nad Vltavou – 5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

21. června 2019

 • Škola v přírodě –  Janov nad Nisou, návrat,  1. F, 1. G a 5. E,  zajišťují  pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Malíková.
 • Škola v přírodě –  Hotel Star, Benecko, návrat,  3. C, 3. D a 5. A,  zajišťují  pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Benešová.
 • Škola v přírodě –  Staré Sedlo – Orlík nad Vltavou, návrat,  5. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Žáci učící se francouzský jazyk – 8. a 9. ročník – návštěva Francouzského institutu, zajišťuje pí uč. Šulová.
 • MINI ZOO - Anděl – 3. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
 • Odevzdávání učebnic – 9.A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, dle pokynů TU a ZŘ Tenglerové

22. června 2019

 • Výlet 9. A, 9. B, zajišťují  pí uč. Fridrichová a p. uč. Maxant

24. června 2019

 • 1.stupeň – výuka končí v 11:45 – 1. – 4. hodina dle rozvrhu, II. stupeň v 12:40 – 1. – 5. hodina dle rozvrhu.
 • Plavání – 3. D, 3. E,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Ekocentrum Podhoubí – Divoké býlí Šárecké víly, výlet do Šárky s lektorem, 2. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Výlet – 9. C, 9. D, 9. E, odjezd, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí uč. Němcová a pí uč. Paštová.
 • Výlet 9. A, 9. B,  zajišťují  pí uč. Fridrichová a p. uč. Maxant
 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

25. června 2019

 • Plavání – 4. A, 4. B, 4. C,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková
 • Plavání – 4. D, 4. E,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.
 • Výlet – 9. C, 9. D, 9. E, zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí uč. Němcová a pí uč. Paštová.
 • Výlet 9. A, 9. B, návrat,  zajišťují  pí uč. Fridrichová a p. uč. Maxant
 • Výlet – Praha z nadhledu – 7. E, zajišťují p. uč. Lustyk a pí uč. Máchová. 
 • Výlet –  Františkovy Lázně, 6. D, zajišťuje pí uč. Řičařová.
 • Sběr papíru – pracoviště Laudova: 6:30 – 8:00, 14:30 – 17:00, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Novotná a p. Halfar.

26. června 2019

 • Výlet – 9. C, 9. D, 9. E, návrat zajišťují pí uč. Novotná Martina, pí uč. Němcová a pí uč. Paštová.
 • Výlet – Praha zelená – 7. E, zajišťují p. uč. Lustyk a pí uč. Máchová.
 • Prolet Evropou – akce 5. B pro rodiče, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Toulcův dvůr  – „Hospodářská zvířata“ – 3. G,  zajišťuje pí uč. Kmínková.

27. června 2019

 • Plavání – 4. F, 4. G,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Projekt – školní obchod – 1. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Rozloučení 9. ročníků se ZŠ – Sokolovna Řepy od 17:00. Akce  i   pro rodiče a veřejnost.

Oprava výměníkových stanic

Oprava hygienické kabiny

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy