logotyp
Login

2014/2015

6. září 2014

Babí léto -  14:00-17.00

8. září 2014

3.ABCD - plavání

10. září 2014

9.ABC - Vědecký jarmark - ČVUT
3.EF - Plavání

15. září 2014

3.ABCD - Plavání

17. září 2014

3.EF -Plavání
7.ABC - výukový program Včely
Aerobik - soutěž žáků

18. září 2014

4.CD - vlastivědná vycházka Prahou
14:00 - Žákovský parlament

22. září 2014

Atletické závody 6. a 7. tříd
3.ABCD - plavání - 3. lekce
1.F, 2.F - projektový den VÍTÁNÍ PODZIMU

23. září 2014

Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště ve 14 hod - Laudova
2.ABCD - projektový den - VÍTÁNÍ PODZIMU

24. září 2014

Atletické závody 8. a 9. tříd
3E, 4.E - plavání - 4. lekce

25. září 2014

3.ABCDE - výlet Blaník, odjezd v 7.30, návrat 13.30

26. září 2014

4.AB - Pražský hrad
5.E - Botanická zahrada

7. říjen 2014

Laudova - třídní schůzky v 18:00, schůzka třídních důvěrníků v 17:00
2.BC, 3.D, 4.ABCD, 5.ABCD - Putování s muzikou - cimbálová skupina Réva

8. říjen 2014

Socháňova - třídní schůzky v 18:00, schůzka třídních důvěrníků v 17:00
3.E, 4.E - plavání - 6. lekce

29. září 2014

3.ABCD - plavání - 4.lekce
muzikál TACEO - křest DVD, ve spol.místnosti od 18:00


30. září 2014

II. stupeň - sportovní soutěž v plavání
7.B - výstava k výtvarné výchově
muzikál TACEO ve spol. místnosti od 18:00

1. října 2014

sportovní soutěž -  minifotbal - mladší a starší žáci
3.E, 4.E - plavání - 5. lekce
4.ACD - dopravní hřiště
9.B - výstava World Press foto

2. říjen 2014

4.BE - dopravní hřiště
1.F - Jíme zdravě a s chutí
2.E - Vítání podzimu
2.ABCD, 3.ABCD, 5.ABCD - Ornita - Desatero sov

6. říjen 2014

3.ABCD - plavání - 5. lekce
SCIO - začíná testování 6. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů 
2.BCD - divadlo Minaret


9. říjen 2014

1.E - Jíme zdravě a s chutí

10.říjen 2014

VOLBY - v Socháňově i Laudově ulici v prostorách ŠD a ve společenské místnosti

13. říjen 2014

Plavání3. A, 3. B, 3. C, 3. D - 6. lekce.

Projektový den Zdravá svačinka – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D.


15. říjen 2014

3.E, 4.E - plavání - 7. lekce
mladší žáci - stolní tenis
6. třídy, dívky - přednáška - Čas proměn
SBĚR PAPÍRU - Socháňova

17. říjen 2014

starší  žáci - stolní tenis

 


20. říjen 2014

SBĚR PAPÍRU - Laudova - do 24. 10. 2014
3.ABCD - plavání - 7. lekce
1.EF - ekologický program Koniklec
žáci 2. st. - Česká polární stanice
Sportovní soutěž - basketbal - chlapci

21. říjen 2014

soutěž v IT - žáci 9. tříd
zasedání Školské rady - 16:00
praxe studentů PedF UK Praha
Sportovní soutěž - basketbal - dívky

14. říjen 2014

praxe studentů Pedf UK Praha

22. říjen 2014

3.E, 4.E - plavání - 8. lekce
7. třídy - Mexiko, zahrada starých Mayů - kino Světozor
8.A - Pražský hrad
Pražský globus - soutěž pro 2. st.

23. říjen 2014

7.B - Kutná Hora

Školní rok 2013/2014


24. 10.2014

Končí sběr papíru - Laudova

27. říjen 2014

Podzimní prázdniny

28. říjen 2014

Státní svátek

29. říjen 2014

Podzimní prázdniny

30. říjen 2014

1.F - knihovna Smíchov - Pařezová chaloupka
2.F - Halloween

31. říjen 2014

žáci 9. tř. - exkurze do vězení v Plzni
4.E - vycházka na Vyšehrad
2.A - projekt Jablko
1.F, 2.BCD - Halloween


3. listopad 2014

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D.

 • Exkurze – Pražský hrad, 5. E

 • SCIO  9. třídy – testování do 14. 11. – Čj, M, OSP.

 


4. listopad 2014

 • Autorské čtení P. Braunová – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D. 3. E

 • Knihovna Radlická –  1. E, 1. F


5. listopad 2014

 • Plavání – 3. E, 4. E.

 • Přednáška: Voda- základ života- 8. A, 8. B, 8. C

 • Přednáška: Jak si nenechat ublížit – 5. E – 10:00 – 11:45.

 • Přednáška: Bezpečný kontakt se psy – 3. E – 10:00 – 11:00.

 • Florbal – starší žáci.

 


6. listopad 2014

 • Dopravní hřiště:  4. E –   8:30 

                               4. A –   9:45 

                               4. B –  11:00

 • Planetárium – Toulky sluneční soustavou, 5. E.

 


7. listopad 2014

 • Dopravní hřiště:  4. C –   8:30

                              4. D –   9:45

 • Vítkov – p. uč. Maxant + Majer, Ringel. Slavnostní nástup vojáků.


Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

     

Vážení rodiče, 

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat:

1.v  budově v Socháňově ulici – 24. listopadu 2014 od 17 hodin ve společenské místnosti

2. v budově v Laudově  ulici – 25. listopadu 2014 od 17 hodin ve společenské místnosti.

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v lednu a únoru 2015, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 5.1.2015, 12.1.2015, 19.1.2015, 26. 1. 2015 a 2.2. 2015, vždy od 16 hodin. 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                         Jarmila Pavlišová, ředitelka školy        

 


24. listopadu 2014

 • Plavání – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D.

 • Autorské čtení P. Braunová – 1. F, 3. E, 4. E,  zajišťují TU.
 • Obvodní kolo - Pražský glóbus - starší žáci, zajišťuje pí uč. Pačesová.
 • Florbal – 4. a 5. třídy, zajišťuje p. uč. Mevald.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost,  budova Socháňova, 17:00.


25. listopadu

 • Plavání – 4. A, 4. B.

 • Muzeum hl. města Prahy – výroba skla, 5. D, zajišťuje pí uč.   Vicherová.
 • Obvodní kolo - Pražský glóbus - starší žáci, zajišťuje pí uč. Pačesová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská   místnost,  budova Laudova, 17:00.


26. listopadu 2014

 • Plavání – 4. C, 4. D.

 • Muzeum hl. města Prahy – výroba skla, 2. C, zajišťuje pí uč.  Špaleta.

 • Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti -14:00, zajišťuje pí uč. Šťastná.

30. listopadu 2014

 • Rozsvěcení vánočního stromku – 17:00, vystupuje 2. B, zajišťuje pí  uč. Kalinová.


2. prosince 2014

Plavání – 4. AB
Jarmark – budova Laudova
Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 16:30 třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách. Volba do Školské rady.
Výlet - Peklo,
Příbram - 1. ABCD
Země zdraví - prevence zubního kazu - 2.ABCD
3. prosince 2014

Plavání – 4. CD
Jarmark – budova Socháňova
Kouzelné vánoce - 2. ABCD, 3. ABCDE - Městská knihovna
Vánoční stodola - 2. EF
Třídní schůzky – budova v  Socháňově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci  ve sborovně. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách. Volba do Školské rady                       

27. listopadu 2014

 • Školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti -14:00, zajišťuje pí uč. Šťastná.

Informace k zápisu

Zápis do 1. ročníku  pro školní rok 2016/2017  proběhne na naší základní škole ve středu 3. února 2016 a ve čtvrtek 4. února 2016 vždy od 14 do 17 hodin  na obou pracovištích:  Socháňova 19/1139 a Laudova 10/1024.  Zápis se uskuteční v přízemí ve společenské místnosti. Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
 

Několik informací k zápisu:

 K zápisu potřebujete vyplnit Žádost o přijetí a Dotazník.

 Uvažujete-li o odkladu povinné školní docházky pro vaše dítě, přečtěte si Podmínky odkladu a při zápisu vyplníte  Žádost o odklad.

 

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy:

1) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když uvažujeme o odkladu? Ano. O odložení povinné školní docházky nelze rozhodnout bez vaší žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky.

2) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když mělo povinnou školní docházku odloženou a loni jsme u zápisu byli? Ano. Je nutné opětovně posoudit školní zralost dítěte a případně doplnit či opravit žádost o přijetí.

3) Jaké dokumenty musím předložit, pokud chci žádat o odložení povinné školní docházky? Všechny náležitosti jsou uvedeny v dokumentu Podmínky odkladu. Obecně potřebujete podat Žádost o odklad, vyjádření Pedagogicko - psychologické poradny (Speciálně pedagogického centra).

4) Kolik bude na vaší škole prvních tříd a kdo je bude vyučovat? Na tyto otázky nejsme v této chvíli schopni přesně odpovědět. O odpovědi na první část otázky rozhodne výsledek zápisu, ale předpokládáme, že třídy budou čtyři v Socháňově ulici a dvě v Laudově ulici. Odpověď na druhou část otázky dostanete prostřednictvím našich internetových stránek nejpozději  v červnu 2016.

5) Přijímáte žáky mimo vaši spádovou oblast? Ano. U zápisu je třeba sdělit adresu školy, kam vaše dítě spádově patří.

6) Mohu se k zápisu dostavit s dítětem mladším šesti let? Ano. Podle školského zákona mohou být přijímány děti mladší šesti let, které dosáhnou tohoto věku do 31. 12. 2016. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření Pedagogicko - psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Toto vyjádření nemusíte mít u zápisu, vyšetření se provádí zpravidla v závěru školního roku nebo o prázdninách, aby se objektivně posoudila školní zralost dítěte před nástupem do školy.

7) Mohu se k zápisu dostavit v jiný den, než je určeno? V současné době jsme na horách, dovolené... Ano. Termín si můžete telefonicky dohodnout s vedením školy, tel. 235317251.


1. prosinec 2014

Keramika - 5. BD

15. prosinec 2014

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

            9:00 – vystoupení  pro I. stupeň - budova Socháňova. 
                   Po skončení výuka dle  rozvrhu.   
          17:00 – vystoupení pro rodiče
          19:00 – vystoupení pro rodiče

     

 


8. prosinec 2014

Země zdraví - prevence zubního kazu - 1. ABCD
Volba do školské rady - pedagogičtí pracovníci

16. prosinec 2014

 •  Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00.
 •  Plavání – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.
 •  Země zdraví – prevence zubního kazu, ve společenské místnosti.

                                          8:001. E , zajišťuje pí uč. Malíková
                                          8:551. F , zajišťuje pí uč. Štěpánková
                                          9:552. F , zajišťuje pí uč. Adamcová
                                        11:002.E , zajišťuje pí uč.  Štěpanovská
                                        11:553.E , zajišťuje pí uč.  Jindrová


10. prosinec 2014

 • Plavání – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Švarcová.
 • Země zdraví – prevence zubního kazu, ve společenské místnosti.                                  

                                           8:003. B , zajišťuje pí uč. Pátková
                                8:553. C , zajišťuje pí uč. Veselková Alice
                                9:553. A , zajišťuje pí uč. Krauseová
                                11:003. D , zajišťuje pí uč. Bajerová

 • Vystoupení pro seniory – 10:00, 2. B – zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Představení pro rodiče – dramatický kroužek, zajišťuje pí vych.  Dvořáková Šárka, společenská místnost v budově v Laudově ulici.  

11. prosinec 2014

 • Tajemství lesa – 1. E, 1. F - Ekocentrum  Koniklec   
 • Vystoupení pro seniory – 10:00, 2. B – zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Generálka na vánoční vystoupení – od 14:00, pořadí dle rozpisu.

16. prosinec 2014

  • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00.

  • Plavání – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

  • Země zdraví – prevence zubního kazu, ve společenské místnosti,  bezplatný pořad.

     8:001. E , zajišťuje pí uč. Malíková

     8:551. F , zajišťuje pí uč. Štěpánková

     9:552. F , zajišťuje pí uč. Adamcová

   11:002.E , zajišťuje pí uč.  Štěpanovská

   11:553.E , zajišťuje pí uč.  Jindrová

  • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                                17:00 – vystoupení pro rodiče.


17. prosinec 2014

 • Plavání – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Švarcová.
 • Výlet  – Buková u Příbrami – 2. E, 2. F, zajišťují pí uč. Adamcová a pí  uč. Štěpanovská. 
 • Čechova stodola – 3. A, 3. D, zajišťují pí uč. Bajerová, pí uč. Krauseová. 
 • Karlštejnské betlémy  - 2. A, 2. D – pí. uč. Němcová, pí uč. Ondřichová.
 • Koncert pro Arunu, 10:00 – vystoupení pro II. stupeň a 5. třídy, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč. 
 • Vánoční dílnička – 2. E a 3. E, od 17:00 – 18:30, zajišťují pí uč. Jindrová a pí uč. Štěpanovská.

 

            

18. prosinec 2014

 • Karlštejnské betlémy  - 3. B, 3. C , zajišťují pí. uč. Veselá, pí uč. Veselková  Alice. 
 • Anežský klášter – 4. E, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Výstava – 6. D, 8. C, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Skácelová.

        


19. prosinec 2014

 • CO – 1 hodina.
 • Besídky tříd – 2 hodiny.
 • Kino – 7. A, 7. C, 8. B, zajišťují pí uč. Neubauerová, pí uč. Paštová, pí uč. Drahošová.

 


Jídelní lístek

 

5.1. –9.1.2015

                                                                                                                 alergeny         

                               PO              polévka jemná drůbeží                                          1,3,7,9 

                                        1.beskydské halušky se zelím                                  1

                                        2.vdolky s tvarohem a džemem,se skořicí,mléčný koktejl 1,3,7

                                         ovoce

                                         ovocný nápoj,čaj

                           ÚT             polévka hrachová                                                   1,7

                                        1.rybí prsty,bramborová kaše                                     1,3,4,7

                                        2.japonské rizoto

                                        zeleninový salát

                                        ovocný nápoj,čaj

                           ST            polévka hovězí se sýrovým svítkem                      1,3,7,9

                                       1.moravský vrabec,zelí,bramborové knedlíky         1                                                   

                                       2.vepřové maso v mrkvi,brambor                            1

                                       ovoce

                                       ovocný nápoj,čaj

                               ČT              polévka špenátová s osmaž.houskou                    1,7

                                     1.italská fáš,těstoviny                                               1

                                     2.domácí sekaná brambor,zel.obloha                       1,3,7,10

                                     moučník                                                                1,3,7

                                     ovocný nápoj,čaj 

                                PÁ            polévka zeleninová s krupicí a vejci                     1,3,9

                                     1.čínská směs s kuřecím masem,rýže                       1           

                                     2.hovězí guláš,houskové knedlíky                            1,3,7

                                     ovoce

                                     ovocný nápoj,čaj

                              

12.1. – 16.1.2015

 

                                                                                             alergeny

                      PO                polévka frankfurtská                              1,7,

                                    1.hrachová kaše,dietní párek,ster.okurka  1,7

                                    2.žemlovka s tvarohem a jablky,ml.koktejl  1,3,7

                                    ovoce

                                               ovocný nápoj

                       ÚT           polévka bramborová                                 1,9    

                                     1.kuře na tymiánu,těstoviny                        1,7

                            2.bramborák,zelí                                       1,3

                             chlebíček                                                 1,7

                            ovocný nápoj,čaj

                       ST        polévka hovězí se sýr.kapáním                      1,3,7,9 

                                  1.kuřecí závitky plněné masem,brambor,salát  1,10

                         2.debrecínský guláš,houskové knedlíky      1,3,7

                                  ovoce

                         ovocný nápoj,čaj   

                      ČT        polévka kapustová                            1

                          1.plněné papriky,rajská omáčka,rýže           1,3

                                   2.mletý řízek se sýrem,bram.kaše,zel.obloha  1,3,7  

                                    jogurt s ovocem

                                     ovocný nápoj,čaj

                     PÁ          polévka kmínová s vejci                              1,3,9

                            1.hamburská pečeně,houskové knedlíky    1,3,7,9,10

                            2.pečené kuře,brambor,salát                           1

                             ovoce

                             ovocný nápoj,čaj

  

19.1. 23.1.2015

                                                                      alergeny

                  PO             polévka dršťková                                         1

                           1.milánské špagety se sýrem                           1,7

                           2.buchtičky s krémem                                     1,3,7

                            ovoce

                            ovocný nápoj,čaj

                  ÚT              polévka fazolová                                                       1,9

                           1.hejk v těstíčku,bramborová kaše,salát         1,3,4,7

                           2.uzená rolka,špenát,šumavské knedlíky        1,3,7

                           pudink                                                          7

                           ovocný nápoj,čaj

                 ST              polévka brokolicová                                      1,7

                            1.drůbeží rizoto,ster.salát                                  7

                          2.hovězí na smetaně,houskové knedlíky          1,3,7,9

                           ovoce

                                   ovocný nápoj,čaj  

                 ČT              polévka selská                                                1,7,9

                          1.plovdivské maso,těstoviny                             1

                          2.kuřecí smažený řízek,brambor,salát               1,3,7

                          moučník                                                        1,3,7

                          ovocný nápoj,čaj

                 PÁ              polévka zelen.s krupicovými noky                 1,3,7

                          1.horňácký guláš,houskové knedlíky                1,3,7   

                          2.roštěnky s rýží                                                1

                           ovoce

                           ovocný nápoj,čaj

 

 

 

 

  

26.1. – 30.1.2015

 

                                                                               alergeny

                  PO               polévka drůbková                                           1,9 

                             1.boloňské fazole,dietní párek                           1

                             2.ovocné knedlíky s tvarohem,ml.koktejl          1,3,7

                             ovoce

                             ovocný nápoj

                 ÚT                polévka rajská s kapáním                                1,3,7

                            1.zapečený květák s mletým masem,brambor    1,3

                            2.přírodní řízek na houbách,rýže                        1

                            chlebíček                                                          1,4

                           ovocný nápoj,čaj

           ST                 polévka z vaječné jíšky                                   1,3,9

                           1.plněné bramborové knedlíky,zelí                   1

                           2.kuřecí roláda,brambor.kaše,zel.obloha           1,7,10

                           šlehaný tvaroh                                                 7

                          ovocný nápoj,čaj

                  ČT            polévka vločková                                             1,7,9

                          1.zapečené těstoviny,ster.řepa                            1,3

                          2.hov.maso,rajská omáčka,houskové knedlíky   1,3,7

                          ovoce

                                   ovocný nápoj,čaj

                 PÁ            pololetní prázdniny - nevaří se

 

  Změna jídelníčku vyhrazena 

 

 

 

 


Změny v rozvrhu od 5. ledna 2015

 • Vážení rodiče,
  milé děti,

  nejprve bych vám všem chtěla popřát do nového roku hodně štěstí, pohody a lásky.
  Vzhledem k dlouhodobé nemoci paní učitelky Sivákové a odchodu paní učitelky Mirovské na mateřskou dovolenou od 5. ledna dojde k malým změnám v rozvrhu.
  Paní učitelku Sivákovou po dobu její nemoci bude zastupovat:
  pí učitelka Dětinská - tělesná výchova - 2.A, 3. A, 6.B,C dívky,
  7.A, C dívky, 8.A, C dívky, 9. A, C dívky a 9.B dívky.
  pí učitelka Fridrichová - tělesná výchova 2. D.
  pí učitelka Odehnalová -  tělesná výchova 4. C.
  pí učitelka Vicherová - tělesná výchova 3. B.
  pí učitelka Špaleta - tělesná výchova 5. C.
  Za  pí učitelku Mirovskou nastoupila pí učitelka Melichová, která bude vyučovat všechny předměty, kromě výtvarné výchovy v 7. C, kterou převzala pí učitelka Paštová, třídní učitelka v této třídě.

                                              Jarmila Pavlišová

29. prosince - 31. prosince 2014

 • Vánoční prázdniny.

            Provoz ŠD zajišťuje školní družina  v budově v Socháňově ulici od 7:00 - 16:30.


2. ledna 2015

 • Vánoční prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina  v budově v Socháňově ulici od 7:00 - 16:30.


26. ledna 2015

 • Zeměpisná olympiáda - 14:00, zajišťuje pí uč. Krejčová. 

 • Akce pro předškoláky.  Opičky – pohybové hry.  Akce od  16:00  do 17:00 .

                     

 

            


3.února 2015

 • Plavání – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

   

 


9. února 2015

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00 ve  společenské místnosti.

12. ledna 2015

 • Akce pro předškoláky – Domácí zvířátka – tvořivá dílnička Vv,            od  16:00  do 17:00.
 • Škola v přírodě – 2. E, 3. E – zajišťují pí uč. Jindrová  a pí uč. Štěpanovská. Odjezd 10. ledna 2015, příjezd 17. ledna 2015.13. ledna 2015

 • Plavání – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.
 • Přednáška - Bezpečný internet. Přednáška určená pro učitele a rodiče žáků. Společenská místnost , pracoviště Socháňova od 18:00.

 


14. ledna 2015

 • Plavání – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Švarcová.


19. ledna 2015

 • Akce pro předškoláky –  ZOO – hrátky s angličtinou. Akce od  16:00  do 17:00 .

   

   


28. ledna 2015

 • Plavání – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Švarcová.

 • S kouzly kolem světa, Městská knihovna 9:30– 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. E, 2. F, 3. B, 3. C, 3. E. 

 • Návštěva  dětí z MŠ  Socháňova – ve třídách 1. A, 1. B, 1. C  a  1. D,  9:00, zajišťují  pí  uč. Benešová,  pí uč. Dvořáková,  pí uč. Klufová  a pí uč. Marhoulová, pracoviště  Socháňova.

 • Návštěva  dětí z MŠ  Fialka – ve třídách 1. E a 1. F, 9:00, zajišťují pí uč.Malíková a pí uč. Štěpánková, pracoviště Laudova.

 • Zeměpisná olympiáda - 14:00, zajišťuje pí uč. Krejčová. 

 • Olympiáda  Aj – školní kolo pro  6. a 7. třídy, ve třídě 6. B, zajišťuje  pí uč. Jurečková.27. ledna 2015

 • Plavání – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

 • Návštěva  dětí z MŠ  Sluníčko – ve třídách 1. E a 1. F, 9:00, zajišťují pí uč.Malíková a pí uč. Štěpánková, pracoviště Laudova.

 


29. ledna 2015

 • Výlet – 4. A, 4. B , 5. A, 5. C – Techmánie Plzeň, zajišťují pí uč.  Casková , pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová a a pí uč. Veselková.

 • Vysvědčení. Učí se dle rozvrhu. Třídní ve svých třídách poslední dvě hodiny dle rozvrhu třídy.

 


30. ledna 2015

 • Pololetní prázdniny.  Provoz zajišťuje  ZŠ Jana Wericha. Pokyny u  pí  vych. Kotkové a pí vych. Koderové.             

 


5. února 2015

Zápis do 1. tříd. 14:00 - 17:00.

4. února 2015

 • Plavání – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Švarcová.
 • Výstava minerálů - 9.B
 • Obvodní kolo ve šplhu – zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Zápis  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.  

10. února 2015

 • Ekologický program – Do hlubin rybníka. EKO Koniklec,  1. E a 1.  F.
 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti.
 • Beseda se Zuzanou Hejnovou – 3., 4. a 5. ročník. Od 11:00 do 12:00  v tělocvičně na Socháňce.  Dle pokynů ZŘ Panošové

11. února 2015

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

 • Obvodní kolo ve šplhu – 2. stupeň, zajišťuje pí uč. Špaleta.

 • Ekologický program–Do hlubin rybníka. EKO Koniklec,

  1. E a 1. F,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.

 • Vzdělávací program – Čokoláda, 3. B a 3. D, zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Bajerová.
 • Návštěva knihovny – Smíchov, 1. E,    zajišťuje pí uč. Malíková.

 


13. února 2015

 • 3. A, C - Vzdělávací program Čokoláda

16. února 2015

 • Bruslení  9. A – odchod 9:00

 • Dopravní hřiště:  4. E –   9:00 

                              4. B –  10:30 

 


17. února 2015

 • Dopravní hřiště:  4. C –   9:00  

                              4. A –  10:30 

 • Fotografování - ročenka – 1.A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. A, 5. B, 5. C a 5. D.   

 • Akce v Japonské škole  Japonské hry, 3. E.

 • Zeměpisná olympiáda – obvodní kolo.

 • 1. zasedání   Školské rady..

 


18. února 2015

 • Fotografování - ročenka – 1.E, 1. F, 5. E. 

 • Fotografování - ročenka – 9.A, 9. B, 9. C. 

 • Dopravní hřiště:  4. D –   9:00 .

 


19. února 2015

 • Divadlo Minaret – Tři veselá prasátka – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. E a 3. C.

 


20. února 2015

 • Koncert pro žáky II. stupně.

  11:00 – 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A, 7. B, 7. C

  12:15 – 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C.

 


22. února 2015

 • Účastníci lyžařského výcvikového kurzu ( 7. – 9. ročník, Benecko) přijeli na hotel v pořádku.
  Předpokládaný návrat je 27. února 2015 mezi 12, 30 - 13, 00 na místo, odkud skupina odjížděla.

 


7. dubna 2015

 • Od 07. 04. do 24. 04. 2015  testování žáků  5. a 7. ročníků – SCIO.

  7. 4. - Velikonoční dílna - Buková u Příbrami
              třídy 1. A a 1. B, zajišťují p. uč. Dvořáková a Benešová

 


8. dubna 2015

 • KC Průhon -  Pražské pověsti

  9:00 – 4. A, 4. C, 4. D, 5. A, zajišťují – pí uč. Dusilová, pí uč. Švarcová, pí uč.  Odehnalová a  pí uč. Casková.

  10:30 – 4. B, 5. B, 5. C, 5. D, zajišťují – pí uč. Kratochvílová, p. uč. Mevald, pí  uč. Veselková H. a pí uč. Vicherová.

 • Divadlo Minor – Libozvuky – 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Ondřichová.
 • Obvodní  kolo  MO – 6., 7., 8. ročník, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
 • Přetah lanem - soutěž - 8. třídy - zajišťuje p. uč. Vicherová 

14. dubna 2015

 •  Dopravní hřiště:  4. C –    8:30  - pí uč. Švarcová, 4. A –   9:45 - pí uč.  Dusilová.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci   v kanceláři školy. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.  

 

 


16. dubna 2015

 • Japonská škola - sportovní dopoledne na hřišti u budovy v Socháňově   ulici.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.

   10. dubna 2015

 • Výstava 9. B – zajišťují  pí uč. Ondřichová  a pí uč. Novotná.

 


9. dubna 2015

 • Vzdělávací program – Čokoláda,  4. C a 4. D, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Odehnalová.

 • Divadlo Minor – Libozvuky – 2.  B, 2. C, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Špaleta.

 

 


13. dubna 2015

 • Dopravní hřiště:  4. D –    8:30  - pí uč. Odehnalová, 4. E –    9:45 -  pí uč. Kmínková, 4. B –  11:00 -  pí uč. Kratochvílová.

   


Přednáška - Bezpečný internet

Dne 13.1.2015 od 18:00 hod proběhla opět po roce přednáška – Bezpečný internet, ve společenské místnosti školy na pracovišti Socháňova určená pro učitele a rodiče žáků. Přednášejícím byl Mgr. Vladimír Vácha – předseda Rady rodičů, lektor ACET a spolupracovník Národního centra bezpečnějšího internetu.

Internet se stal již běžnou součástí našeho života, bez kterého si už život ani nedokážeme představit a počítačová gramotnost je jedna z nejdůležitějších vědomostí pro uplatnění se na trhu práce. Naše děti vyrůstají ve virtuálním světě a není výjimkou, že než se naučí číst a psát, umí ovládat počítač, tablet, mobil. Odborníci mluví o současné generaci předškolních a školních dětí jako o “internetových domorodcích”. Generace dnešních rodičů je naopak generací „internetových přistěhovalců“. Pro ty je stále ještě rozdíl mezi činnostmi on-line a off-line. Dětem tento svět splývá. Jsou schopny si psát s kamarády zprávy přes mobil, a přitom sedět vedle nich. Nepřipadá jim to zvláštní. Internet a vůbec kyberprostor ale nemusí být bezpečným místem. Co všechno může dětem, teenagerům, ale i dospělým hrozit? Na tyto a mnoho dalších otázek se nám snažil pan Vácha dát odpověď, abychom si uvědomovali důležitost znalosti, jaké nebezpečí může v kyberprostoru číhat. V žádném případě se v nás přednášející nesnažil vzbudit názor - dětem vše zakázat, ale o možných rizicích s nimi mluvit, vědět co dělají a trávit s nimi pokud možno co nejvíce času. Když budou mít jistotu našeho zájmu, nebudou o tento zájem usilovat na různých seznamkách a chatech.

Závěrem si dovoluji poděkovat Mgr. Vladimíru Váchovi za přednášku a doufám, že příště se nás sejde víc.

Za rodiče

Ing. Roman Balogh – předseda Rady rodičů pracoviště Laudova


15. dubna 2015

 • Puškinův památník – zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Fulínová.

 • Výlet – Šestajovice - 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč.  Ondřichová.

 • ŠD Socháňova 14:00 – 15: 00, přednáška Policie ČR, zajišťuje pí  vych. Kotková.

 • Třídní schůzky – budova v  Socháňově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci  ve sborovně. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.  


Sběr papíru

    Od 23. března do 27. března   2015  do 8:00 se na pracovišti v  Laudově  ulici koná sběr papíru.  Balíky musí být svázané a označené jménem dítěte a třídou. Je také možné poslat do kanceláře školy paní Šparlinkové lístek ze sběrných surovin s penězi – do pátku 27.03.2015.21. dubna 2015

 • Pedagogické praxe studentů PedF UK Praha.

 • Muzikál  Taceo -  18:00, společenská místnost, zajišťují p. uč. Maxant,  pí uč.  Fulínová.


22. dubna 2015

 • Den Země -  areál ZŠ Jana Wericha

       10: 00 – slavnostní zahájení 1.A, B, C, D, E, F, 2. A, B, C, D, E-   do -  dle rozvrhu.
       11:00 –  3. A, B, C, D, E, 4. A, B, C, D, E, 5. A, B, C, D, E – do - dle  rozvrhu
       12: 00 -  6. A, B, C, D, 7. A, B, C, 8. A, B, C, 9. A, B, C – do – dle rozvrhu.     
       13:45  - školní družina.

 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015.

 • Vystoupení tanečního kroužku  ŠD Laudova, Palata tančí, zajišťuje  pí  vych. Dvořáková Šárka  


23. dubna 2015

 • Biologická olympiáda – kategorie C, obvodní kolo,  zajišťuje pí uč.  Krejčová.

 • Sport bez předsudků – hřiště – budova Socháňova, zajišťuje p. uč.  Mevald.


Vyhlášení ředitelského volna

      Ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny vyhlašuje na pondělí 29. června 2015 a úterý
 30. června 2015  
volné dny ředitelky školy z technických důvodu – opravy ve škole.  
Škola  zajistí  v době od 7,00 do 17,00 hod. družinový provoz pro své žáky.

      

                                                       Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                          


27. dubna

 • Obvodní kolo Biologické olympiády, kategorie D, zajišťuje

          pí uč. Krejčová.

 •  Divadlo PONEC, 4. E, 5. E, 11:00, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč.   Boštičková.

 •  Kurz pro předškoláky – 15:00 – 16:00.

           I. skupina – pí uč. Casková, ve třídě 5. A

           II. skupina – pí uč. Dusilová, ve třídě 4. A

          III. skupina  - pí uč. Veselková Hana, ve třídě 5

          IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě I. F – Laudova

 •  McDonald´s Cup – 4. a 5. třídy – zajišťuje p. uč. Mevald.

 


Úterý 28. dubna

 • Pedagogické praxe studentů PedF UK Praha

                                                                                      


Středa 29. dubna

 • Výlet Buková u Příbrami – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč.  Marhoulová.

20. května 2015

 • Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

  Základní škola genpor. Františka Peřiny,

  Praha – Řepy, Socháňova 1139

  Socháňova 19 / 1139, 163 00 Prah 6 – Řepy

  Tel.: 235317251-2, Tel/FAX: 235317295, E-mail: zssoch@volny.cz

   

   

   

   
   

   

       

  Věc:  Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

   

  Demontáž konstrukcí zimních zahrad v objektu ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 -Řepy, pracoviště Laudova 10/1024, pavilon A

   

  Zadavatel, ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

   

  1. 1.     Identifikační údaje zadavatele.

  Název zadavatele:  ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy,

                                Socháňova 1139

  Adresa zadavatele: Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy

  IČO: 48133876

  Kontaktní a oprávněná osoba za zadavatele jednat: Mgr. Jarmila Pavlišová

  Tel.: 235317251-2, 235317295, 602621503

  Fax: 235317295

  E-mail: zssoch@volny.cz

        Další kontaktní osoba: Petr Urban, ÚMČ Praha 17

        Tel: +420 724 773 027                             

    E-mail: urbanp@repy.mepnet.cz

   

  1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné

   zakázky je demontáž (vybourání) 2 konstrukcí zimních zahrad pavilon A - dle výkazu výměr.

    

   Předpokládaný termín realizace:  červen 2015

    

  2. Zadávací dokumentace:

   Prohlídka stavby se koná dne  25. 05. 2015 v objektu ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, pracoviště  Laudova 10/1024 v 10:00 hodin.

    

  3. Lhůta a místo pro podání nabídek.

   Datum:  01. 06. 2015 v 9: 00 hodin.

   Místo pro podání nabídek:  Základní  škola  genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy,Socháňova 1139.

   Adresa: Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 - Řepy

   Nabídky budou podány k rukám ředitelky školy.

   5. Otevírání obálek s nabídkami se nekoná

    

   6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

  • Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii.

  • Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán, ne starší 90 dní v kopii.

    

   7. Údaje o hodnotících kritériích

        a) nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny, včetně DPH 90%                 

        b) délkou provedení prací 10%

    

   8. Obchodní podmínky včetně platebních.

    Dílo bude zpracováno ve smluvené době, v souladu s objednávkou se smlouvou o dílo.

    

   Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace dle soupisu provedených prací schválených technickým dozorem investora po dokončení prací, splatnost 21 dní.

   Smluvní pokuta s prodlení s předáním díla činí 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky ve výši 0,05% za každý den prodlení.

    

        Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.   

        Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit.

    

   9.  Požadavky na zpracování nabídky:

        Nabídka bude obsahovat:

  • Identifikační údaje uchazeče

  • Název zakázky

  • Nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH

  • Záruční lhůta v měsících

  • Prováděcí doba v kalendářních dnech

  • Profesní kvalifikační předpoklady

  • Oceněný výkaz prací

  • Podepsaný návrh smlouvy

  • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat

        Nabídka bude svázána v jeden dokument.

   Nabídková cena je maximální.

    

   Vyvěšeno na nástěnce ve škole i na www stránkách školy dne  20. 5. 2015                                                                                                                

    

    

                                                                   Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                          ředitelka školy

   Příloha: 1 slepý rozpočet
Nabídka volného místa.

Základní škola genpor Františka Peřiny

přijme od 1. 9. 2015 kvalifikovaného učitele/učitelku na 1. stupeň.

Bližší informace na tel. čísle: 235317251-2, 235317295

Životopisy posílejte, prosím, na: zssoch@volny.cz

Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Veřejná zakázka - oprava a obnova výmalby interiérových stěn

Milé děti, vážení rodiče,
dovolte mi, abych vám všem jménem všech pracovníků školy popřála krásné prožití prázdnin, hodně sluníčka a pohody.
Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2015/2016.
                                      Jarmila Pavlišová
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy