logotyp

2023/2024

Erasmus – Vídeň 30. 4. až 7. 5. 2024

V rámci projektu Erasmus mělo několik vyučujících možnost seznámit se se školstvím v Rakousku, konkrétně ve Vídni. Navštívily jsme školu ve staré budově na okraji města. Interiér školy byl velmi moderně vybaven. Jednalo se o školu, do které chodí mnoho cizinců s různě dlouhou dobou pobytu v Rakousku. Třídy jsou méně zaplněné žáky, v hodině německého jazyka jich např. bylo 17. Učily se tam děti různých národností (např. ze Somálska, Turecka, Srbska i Maďarska a mnoha dalších zemí) s různou délkou pobytu v Rakousku. V některých třídách jsou proto dva učitelé a pomáhají i asistenti.
Zaujaly nás moderně vybavené učebny chemie, praktických činností, kuchyňka a učebna hudební výchovy s mnoha hudebními nástroji.
Od pana ředitele jsme se dozvěděly, že mají podobné problémy s některými žáky jako my v Čechách (absence, nezájem rodičů apod.).
Navštívily jsme i zánovní budovu gymnázia ve zcela nové čtvrti s moderními domy a zázemím včetně rekreační zóny s koupalištěm. Gymnázium je vybudováno již s představou moderní výuky, je propojeno s okolím např. střechou osázenou zelení, ze které je vidět část sídliště. Počítá se i s absencí vyučujících, která je řešena zvláštní učebnou s dozorem.
Ve volných chvílích jsme se seznámily s památkami Vídně a navštívily několik galerií starého i moderního umění.
Podobné výměnné exkurze mají určitě význam pro naši inspiraci a inspiraci činitelů, kteří o modernizaci našeho školství rozhodují.

Za účastnice výjezdu (Mgr. H.Tenglerová, Mgr. D.Máchová, Mgr. M.Novotná, Mgr. G.Kolouchová, Mgr. D.Otoupalová) napsala Ing.H. Melichová

Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň Erasmus Vídeň
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy