logotyp
Login

2016/2017

Studijní pobyt ve Velké Británii 2017

Vážení rodiče,

naše škola každoročně organizuje pro naše žáky 6. – 9. ročníku studijní pobyt ve Velké Británii.

Podmínky pobytu pro rok 2017:

Termín: 19. 5. – 26. 5. 2017

Místo: Swansea, jižní Wales

Cena: 12 350 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování s plnou penzí v hostitelských rodinách, výuku

16 lekcí, výlety, průvodce, kompletní pojištění, nezahrnuje vstupy cca 50 GBP, kapesné)

Platby: Na základě přihlášky obdrží dítě složenku na zálohu ve výši 6000 Kč, záloha se platí na účet

školy do konce listopadu 2016. Doplatek v březnu 2017.

Grant ÚMČ: Grant je nenárokový, v minulých letech byl vypisován vždy na jaře.

Škola bude o grant opět žádat. Rodiče však musí zaplatit v uvedených termínech celou částku a v případě, že příspěvek obdržíme, bude jim dodatečně poukázán.

Podmínky studijního pobytu:

Děti jsou v rodině ubytované většinou po 2 - 4, tráví zde dobu cca od 19 do 8.30 hod. následujícího dne. Rodina zajišťuje dětem snídani, oběd formou balíčku, večeři. Rodiny bydlí zpravidla v docházkové vzdálenosti od školy a děti docházejí do školy samy nebo je rodiny vozí auty, někdy jsou sváženy autobusem. Výuku vedou rodilí mluvčí, děti jsou rozděleny podle jazykové úrovně do skupin po 10 – 15. Doprovázející pedagogové zajišťují dozor nad žáky denně před výukou, o přestávkách a na poznávacích výletech, tj. cca od 8.45 do 19 hod. Jsou nápomocni při řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s ubytováním, výukou apod. Dítě nesmí bez souhlasu pedagoga opustit rodinu. Nosí u sebe kopii pasu, průkazku zdravotní pojišťovny, adresu a telefon hostitelské rodiny a českého pedagoga. Vždy se pohybuje minimálně ve dvojici, na vycházkách a výletech dbá pokynů pedagoga a průvodce.

Podmínkou účasti dítěte na studijním pobytu je vyplnění závazné přihlášky, uhrazení všech plateb v řádných termínech, potvrzení o zdravotní způsobilosti a platný cestovní pas, příp. OP. Rodiče dítěte, které není občanem EU, musí dítěti vyřídit vízum.

Program pobytu – viz informační list CK Kristof.

Máte–li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo studijního pobytu, vyplňte prosím přihlášku a pošlete do školy pí uč. Jolaně Jurečkové. Poté obdržíte další potřebné materiály a složenku na platbu. Případné informace obdržíte u pí. uč. Jolany Jurečkové, mail: jureckova.perina@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

 

 


Velká Británie 2017 - Přihláška

Velké Británii 2017 - PřihláškaVelké Británii 2017 - Přihláška

Velká Británie 2017 - Program

Velká Británie 2017 - ProgramVelká Británie 2017 - Program

Studijní pobyt v Anglii - květen 2017

Zdravime z Cardiffu!

Borda! Tímto pečlivě naučeným welšským pozdravem jsme vítali 20. května jihozápadní výběžek Velké Británie - Wales. První zastávka nás čekala ve starobylém městě Bath, o kterém jsme hodně slyšeli a na které jsme se těšili. Ono na nás asi trochu méně, neboť nás přivítalo chladným, uplakaným počasím. Prohlédli jsme si historickou budovu lázní, katedrálu, muzeum odívání, prošli jsme se městem a každých několik minut jsme trénovali otevírání mokrých deštníků. Ale co bychom se zlobili? Jsme přece v Británii! Navečer jsme konečně spokojeně spočinuli v teplém autobuse a dojeli do cíle naší cesty - Cardiffu, kde si nás poměrně pozdě večer rozebrali naši náhradní rodiče. V hostitelských rodinách se nám líbilo, jídlo bylo dobré, postele měkké, zacházení velmi milé. Strávili jsme tu následující čtyři večery a noci.
V neděli jsme se vydali na celodenní výlet. Navštívili jsme starobylou farmu a mlýn. Dověděli jsme se, jakým způsobem se zpracovávala ovčí vlna, osobně jsme se seznámili s ochočenými ovcemi, kozami, obřími králíky, chocholatými slepicemi a dalšími zvířátky a potom jsme ochutnali sladké menu složené z typického welšského pečiva, smetany a domácích jamů. Totálně přeslazení jsme vyrazili na pobřeží. Nejdříve na útesy a potom pískovou skluzavkou dolů na pláž. Počasí se umoudřilo a ukázalo nám, že i tady umí být velmi vlídně. Naskytly se nám překrásné pohledy na divoké mořské břehy i rozlehlé liduprázdné pláže. Byla by to úžasná prázdninová destinace - jen kdyby místní mořská voda měla tak o 20 stupňů vice.
Další tři dopolene jsme chodili do školy. Byli jsme rozdělení do tří skupin a střídali se u nás tři paní učitelky.Tahle škola nás bavila trochu více než ta naše v Praze. Hráli jsme si, bavili jsme se, naučili jsme se novým výrazům. A taky jsme tomu rozuměli, ne vždycky a ne úplně všichni, ale nikdo si ostudu neudělal.
Odpoledne jsme trávili na výletech - bylo toho moc - pohádkový hrad Caerphilly castle, bizardní ostrovní útvary The Worms Head - Rhossili, výstup na nejvyšší horu jižního Walesu a mnoho jiných.
Na poslední odpoledne ve Walesu jsme se opravdu těšili, prošli jsme se středem hlavního města Cardiffu a potom nás čekalo to pro nás tak důležité! Návštěva obchodního domu Primark! A další trhák - Poundlend, obchod, kde můžeme všechno koupit za 1 libru. Obtěžkáni nekonečným množstvím tašek, naplněnými nejrůznějšími dárky, dobrotami a také roztodivnými hloupostmi se vracíme do autobusu - unavení, ale šťastní. A sbohem dáváme Cardiffu i celému Walesu. Sbohem a snad někdy na shledanou!
Den nám končí v příjemném hotýlku na předměstí Londýna. A další den klasická procházka hlavním městem Anglie - nejdůležitější historické památky, nejznámější ulice, královské sídlo, Trafalgar square, St. James park, muzeum Madame Tussaud, poslední nákup suvenýrů, projížďka lodí a lanovkou přes Temži. A konec - konec náročného, ale překrásného výletu do této kouzelné země.

Mgr. V. Mrázová


Školní zájezd do Bavorska

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy