logotyp
Login

2020/2021

Co to je postoupit do krajského kola Dějepisné olympiády

Děti naší školy soutěží, bodují, umisťují se v nejrůznějších sportovních i vědomostních kláních, avšak existují soutěže, ve kterých je z různých důvodů velmi obtížné uspět. Někdy je to tím, že nemáte vhodně zaměřené žáky-specialisty, někdy je složité téma a jindy jsou obzvláště silní soupeři. Některé soutěže jsou zkrátka zakleté. Jednou z nich je dějepisná olympiáda. Tato soutěž je tak dokonale zakletá, že mezi učiteli dějepisu dokonce tajně panuje přesvědčení, že se v této soutěži nedá ani nikdy nikam postoupit, natož zvítězit. (Však víte – silný soupeř, divné téma, žáčci, kteří tak nějak nejsou malí Hérodótové…)

Tohle všechno jsem ovšem žákům neříkala, když jsem je před temnou obrazovkou online hodiny opatrně lákala k účasti ve školním kole, a zároveň jsem v sobě zaháněla podprahově implementované televizní pochybnosti o dětech 21.století, pro které historie začíná tlačítkovým telefonem. Letošní téma vypadalo nadějně. Baroko. To by mohli dát. Však jsem se něco namávala šátečkem, abych do nich vryla onu „dynamičnost“ a „rozvlátou drapérii“!

A protože urputný virus na chvíli polevil, mohli jsme školní kolo uskutečnit před Vánoci „naživo“. Účastníci se nedali zastrašit neustále omílaným tvrzením, „že dějepis je těžký a měli by se ho bát“, a luštili zadání s chutí jako „křížovku“. Olympiáda byla postavena opravdu velmi chytře, skoro polovina úkolů se dala zvládnout pozorným čtením otázky a pomocných textů. Do obvodního kola postoupili tři nejlepší (L.Tesárková, H.Pachovská, J.Tomšíček).

Obvodní kolo, kde se soupeřilo s deseti školami, se stalo poněkud dobrodružnějším, protože se konalo při úplném lockdownu, a tak naši stateční reprezentanti řešili olympiádu doma, odkud museli včas odeslat své řešení. Po absolvování byli úžasně skromní a udatně předstírali, že si pouze rádi „zaluštili“, ale na postup že nepomýšlejí. Domluvili jsme se, že získat umístění mezi prvními deseti bude velký úspěch vzhledem k tomu, že se soutěžilo i s víceletými gymnázii. Ovšem jejich zpětná vazba, že měli hledat v obrázku rysy, které nepatří k baroku, nebo pochopit obsah textu ve staré češtině, mi dávala naději, protože to byly opět výborně zadané úlohy, které zkrátka nemohly jít vygooglit! Takže i já jsem si dovolila doufat navzdory logice, i když „vím“, že do krajského kola postoupit „nejde“.

A tady blížím se k pointě svého příběhu. Usměvavá Laura Tesárková, která si k tomu podle svých slov „uvařila čajík“, nejenom že se umístila na krásném 6.místě (ze 30 účastníků) obvodního kola, nakonec dokonce na body postoupila do krajského kola, protože zrovna soupeři na Praze 6 byli z celé Prahy ti nejtěžší! A to, že tato dívka tak udatně vzdorovala mušketýrům, „rozevlátým drapériím“ i celému klanu Habsburků že nakonec získala ještě i famózní 6. místo v KRAJSKÉM kole, je naprosto dechberoucí.

Možná namítnete, že je to jenom příběh o dějepisné olympiádě, tak co s tím tolik nadělám. Možná namítnete, že jsme vlastně ani nic nevyhráli. Možná namítnete, že o nic nejde. Že o nic nejde? Omyl! Protože jak mi jinak vysvětlíte, že když se dvě zasloužilé kolegyně (samozřejmě dějepisářky, jiní normální smrtelníci ten význam nemohou pochopit!!) dozvěděly tu zprávu, na okamžik oněměly, pak zavýskly a dobré tři minuty hlasitě jásaly a radovaly se jako docela malé holky?

My, dějepisářky ze ZŠ Fr. Peřiny, totiž víme, že jsme zažily naše malé Nagano, a také víme, že Laura prolomila zakletí!

Velké poděkování patří i ostatním účastníkům a reprezentantům, kteří věnovali spoustu svého času přípravě a rozhodně se na výsledkové listině neztratili. Děkujeme také všem koordinátorům Dějepisné olympiády za jejich odhodlání a pevnou vůli, protože bez jejich osobního nasazení by se v této podivné koronové době nekonalo vůbec nic.

Dějepisářka

ZŠ Genpor. Fr. Peřiny


Matematická olympiáda

Matematická olympiáda proběhla u nás ve škole pro 6. - 8.ročník . Do obvodního kola postoupili 2 žáci. Obvodní kolo se uskutečnilo distančně 31.3.2021. Úspěšným řešitelem obvodního kola z naší školy se stal David Škapa 6.A a dobrý výsledek dosáhla i Jasmína Mrázková 8.A (chyběl jí 1. bod, aby byla úspěšná řešitelka). Oběma účastníkům obvodního kola gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Zdenka Neubauerová

Vynášení Morany

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi aneb jak jsme se v 1.A loučili se zimou. Doufáme, že jsme vynesli nejen zimu, ale i tyto neradostné časy a brzy se zase všichni setkáme ve školních lavicích.
Mgr.Casková

1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro1.A - jaro

Výtvarníci ze třetí třídy sbírají ocenění

Svět jakoby se v této složité době úplně zastavil a jakoby se nic nedělo. Ale jenom zdánlivě! Protože třeba 3.A z naší školy se zapojila do výtvarného projektu Děti Praze a mezi několika stovkami zaslaných děl dokázaly práce našich spolužáků zaujmout odbornou porotu!
Letos vybrané práce nemohla zaslat škola, takže velký dík patří všem rodičům, kteří vybrané výtvory dětí včas zaslali. Protože i to přispělo k tomu, že Jan Hurtík získal dokonce první místo v kategorii 1. stupně a druhé Annie Majerčíková, navíc zvláštní ocenění dostaly ještě i Eliška Císařová, Sára Hořejší a Stalla Tamme.
Organizátorům soutěže se podařilo uspořádat slavnostní odpoledne (proběhlo v prosinci) v krásných prostorách Slovenského domu, kde dětem diplomy a dárky předaly významné osobnosti např. předseda klubu spisovatelů L. Brožek, paní profesorka Hogenová či historik pan profesor Čornej
Protože se soutěže zúčastnila většina třídy, porota nám slíbila zvláštní odměnu, a sice přislíbila nám uspořádání semináře tvůrčího psaní pro celou naši třídu, hned jak to situace umožní.
Vítězné práce by měly být vystaveny v prostorách rezidence pana primátora. A bude milé vědět, že na tomto čestném místě se o velký počet uměleckých děl postarali „mladí tvůrci“ z Řep.

Mgr. Jana Kalinová

Výtvarná soutěžVýtvarná soutěžVýtvarná soutěžVýtvarná soutěžVýtvarná soutěžVýtvarná soutěž

Úžlabinská informatika

Úžlabinská informatikaI letos pořádala Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině, soutěž Úžlabinská informatika. Bylo to jiné než v předešlých letech. Vzhedem ke covidové situaci se konala online 9.prosince. Nejdříve bylo oficiální zahájení v Microsoft Teams, ve kterém byly také zadány úkoly. Naši žáci byli dobře připraveni na práci v Teamsech, jelikož v nich probíhala online výuka na naší škole. Žáky přivítala ředitelka školy a pak byli žáci seznámeni s obsahem soutěže. Pro velkou účast, mohlo soutěžit jen jedno tříčlenné družstvo. Přihlásili se - Matyáš Dresler a Vít Štěpánek z 9.C a Jan Urbánek z 9.B.

Soutěž byla rozdělena do 3 částí:

1) Znalosti kancelářského balíku – žáci upravovali dokument ve Wordu podle zadání a v tabulkovém procesoru MS Excel dělali výpočty a v závislosti na výsledkách měnili pořadí jednotlivých položek.

2) V druhé části vypracovali kvíz ve Formsech. Kvíz byl ze všeobecných znalostí internetu, operačního systému Windows a chytrých telefonů.

3) Třetí část byla zaměřena na logické myšlení. Žáci si zahráli hru Dostaň se do dveří, ať tě nechytnou rytíři, kterou pro ně připravili žáci školy. Tuto část si doslova užili.

I vyhodnocení proběhlo online a jak dopadlo?

V soutěži družstev byli naši žáci pátí a v soutěži jednotlivců získal Jan Urbánek hezké třetí místo a vyhrál poukaz na 500 Kč do Alzy a mikropočítač. Pro cenu si ale musí tentokrát zajet do školy.

Školu si žáci společně neprohlédli, ale zájemci o studium se mohou do školy podívat soukromě. Doufejme, že příští školní rok opět vyjedeme soutěžit společně.

Ing. Eva Holubová


Podzimní prázdniny s COVIDEM

Jak se bezpečně chovat o prázdninách

covidcovid

Zážitkový kurz v severních Čechách

První dva říjnové dny třídy 4.B a 3.D strávily na zážitkovém kursu v severních Čechách.
Nejdříve jsme se zastavili na kozí farmě v Pěnčíně, kde se žáci dozvěděli něco více o výrobě sýra a chovu hospodářských zvířat. Poté jsme navštívili výrobnu korálků, kde žáci mohli sledovat celý složitý proces výroby a pak si v místní dílně sami vyrobili z korálků náramek nebo obrázek. Odtud jsme jeli na Ještěd. Lanovka nás vyvezla na vrchol, kde byla bohužel mlha a tím snížená viditelnost. Cestu dolů jsme absolvovali pěšky po turistické stezce. Naše další kroky vedly lesní mravenčí stezkou k nedaleké rozhledně Královka.
Po dlouhém dni jsme se ubytovali v pensionu Eliška, kde na nás čekala večeře a zasloužený odpočinek.
Druhý den ráno po snídani jsme se vydali na husky farmu. Zde nám paní chovatelka ukázala, jak se psi oblékají do psího spřežení a táhnou sáně. Děti si mohly pejsky pohladit a zeptat se na vše, co je zajímalo.
Poté už jsme se vydali zpět do Prahy. Cesta nám rychle ubíhala při pěkné pohádce a krásném slunečném počasí.
Výlet se všem moc líbil a hlavně jsme si užili čerstvý horský vzduch!
Mgr. L. Klufová

farma Pěnčínfarma Pěnčínfarma Pěnčínfarma Pěnčínfarma PěnčínkorálkováníkorálkováníkorálkováníJeštědJeštědJeštědJeštědJeštědKrálovkaHusky farmaHusky farmaHusky farma

Vítání odzimu

Stejně jako minulý rok, tak i letos se žáci 3. tříd zúčastnili projektu Vítání podzimu.
Ve vyučování si připomněli podzimní měsíce, počasí, plody, pranostiky a zarecitovali si a zazpívali písně a básně s podzimní tématikou. Vyrobili si i papírové draky, které pak při procházce do okolí školy pouštěli.
Na procházce poznávali podzimní listy, stromy a všímali si změn v přírodě.

Mgr. L. Klufová


ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA LUMCE

Na školu v přírodě jsme odjeli v pondělí 14. září do penzionu Lumka, který se nachází v Zásadě v regionu Jizerské hory pod hřebenem Černé Studnice. Prožili jsme 5 dní v krásném prostředí, kde jsme absolvovali projektový týden pod záštitou OSČČK Kolín v čele s jeho ředitelem Michalem Taschem. Celý náš pobyt proběhl v duchu edukativního vzdělávání poznávání České republiky. Také jsme se zaměřili na konkrétní téma z oblasti přírodovědy a prvouky - lidské tělo a poskytování první pomoci. Nejvíce jsme ale pobývali v lese, na loukách, pozorovali jsme místní krajinu a zabývali se ochranou přírody. Děti sbíraly houby, poznávaly ekosystém les, vyráběly si a pouštěly lodičky. Nezapomněli jsme ani na sportovní vyžití, hráli jsme míčové hry a pořádali výlety do okolí. Veliký úspěch měla návštěva sklenářské dílny paní Laurinové, kde si všichni vyzkoušeli praktickou sklářskou činnost foukání skla. Dny prožité na Lumce nám rychle uběhly, ale na hezké vzpomínky z naší školy v přírodě budeme vždy rádi vzpomínat.
Třídy 3. C + 4. A

ŠvP LumkaŠvP LumkaŠvP LumkaŠvP LumkaŠvP LumkaŠvP LumkaŠvP LumkaŠvP Lumka

Safari-rafty

Dne 7. - 8.9. 2020 se děti 7. a 8. tříd zúčastnily dvoudenního výletu Safari-rafty s prohlídkou ZOO ve Dvoře Králové a sjezdem řeky Jizery.
Výlet byl nádherný, svědčí o tom fotky šťastných dětí.
Mgr. I. Paštová

RaftyRaftyRafty
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy