logotyp
Login

2023/2024

Recitační soutěž 1.STUPEŇ

Dne 21.2 2024 se konala recitační soutěž. Spočívala v tom, že jsme se měli naučit básně na recitování a před celou třídou účastníků jsme měli ty básně recitovat. Nejvíce účastníků bylo z druhých tříd. U jedné účastnice recitační soutěže ze čtvrtého ročníku, jsme si mohli poslechnout i příběh. Recitační soutěž probíhala ve třídě paní učitelky Kalinové (1.A). Za statečnost a za účast jsme dostali odměnu: mohli jsme si vybrat ze dvou časopisů (např. Čtyřlístek) a poté ještě zápisník. Pro páté ročníky už nebyl zápisník, a proto páté ročníky dostaly dobrý bonbón. Na recitační soutěži jsem si to moc užila a určitě se zúčastním i příští rok! 

 

Lejla Němečková, 5.A

 


Školení 1. pomoci


Dějepisná olympiáda

Naše škola se každoročně účastní dějepisné olympiády. Školní kolo v letošním školním roce proběhlo 7.12.2023. Jako téma letošního ročníku byl zvolen „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“ a své znalosti si přišlo ověřit 22 žáků. Na prvních třech místech se nakonec umístilo 5 žáků. Alex Kaňovský (8.C), Petra Skokanová (9.A), Dominik Lengyel (9.A), Matěj Lödar (8.D) a Adam Kostrba (8.A). Do obvodního kola, které tradičně proběhlo na ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, a to 17.1.2024, postoupili Alex Kaňovský, Petra Skokanová a Dominik Lengyel. Mimořádným úspěchem je třetí místo Dominika Lengyela, který dokázal uspět v konkurenci 52 milovníků dějepisu.

Mgr. Gabriela Skácelová


Soutěž Finanční gramotnost

I letos jsme se zapojili do soutěže Finanční gramotnost. V první kategorii určené pro 1. stupeň soutěžilo 10 žáků a ve druhé kategorii, která zahrnovala žáky druhého stupně, 8 dětí. Do okresního kola postoupili 3 žáci z každé skupiny. Tímto kolem pro nás letos soutěž skončila. Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Mgr. Nikola Štěpánková


Masopust v Příbrami

 V pondělí 30.1.2023 se třídy 4.A a 5.D rozjely na výlet do Bukové u Příbrami. Cílem cesty byla návštěva Čechovy stodoly, tentokrát s tématem "masopust".

Nejprve jsme s řezníkem Krkovičkou navštívili masopustní výstavu, kde se žáci dozvěděli informace o masopustních zvycích, tradicích, maskách, bálech a průvodech.

Při vyprávění o masopustu nesměla chybět ani informace o domácí zabijačce a jejich pravidlech.

Závěrem si žáci v dílničce vyrobili masopustní jitrinci a prasátko ze dřeva, které si pak vzali domů jako dárek na památku. 

Cestou zpět domů nás provázelo sněžení, tak snad ani lepší tečku za výletem jsme si nemohli přát!

 


Masopust v prvních třídách

Projektové vyučování žáků prvních tříd na téma Masopust v karnevalových maskách. Formou hravého vyučování se žáci seznámili s masopustními zvyky a obyčeji. Ochutnali masopustní dobrůtky, které pro ně připravily maminky, a závěr si podle tradice společně zazpívali a zatančili. Tak trochu jiné vyučování se dětem moc líbilo!
Mgr. Klufová

masopust 1.D masopust 1.A

Prstem po mapě

cestovali žáci a žákyně na Socháňce a Laudovce 11. ledna při školním kole zeměpisné olympiády. Ve třech kategoriích se jich sešlo padesát pět.

Soupeřili o dvě první postupová místa v každé kategorii v práci bez atlasu a s atlasem. Na vypracování měli celkem 90 minut, někteří byli rychlejší.

Témata byla rozmanitá a vyžadovala celkový přehled učiva v ročnících od práce s turistickou mapou, přes vesmír, regiony světa, poznávání reálií, třídění faktů, světová náboženství...

O vítězích rozhodlo i jen malé přehlédnutí v zadání.

A kdo zvítězil?

V kategorii A: 1.Tomáš Abraham ze 6. F s 53 body, 2. Šimon Gába ze 6. E s 51 body, 3. Vojtěch Černý ze 6. F s 51 body

V kategorii B: Natalie J. Maloy ze 7. E se 63,5 body, 2.-3. Daniel Gladson a Adam Falta ze 7. D s 62,5 body

V kategorii C: Dominik Lengyel z 9. A se 70,5 body, 2. Linda Hynčíková z 9.B se 67 body, 3. Aneta Svátková z 9. B se 66,5 body.

Vítězům blahopřejeme a prvním dvěma držíme palce v obvodním kole.Všem děkujeme za účast a těšíme se na shledanou v příštím roce.

Vyučující z obou pracovišť ZŠ genpor. Fr. Peřiny Praha Řepy,


Školní kolo biologické olympiády

25.1.proběhlo v naší škole jako každým rokem školní kolo biologické olympiády. Potěšilo nás, že se ho účastnilo 8 žáků osmých a devátých ročníků (kategorie C) a 14 žáků šestých a sedmých ročníků (kategorie D). Biologická olympiáda bývá totiž dost náročná a nestačí pouze znalosti z hodin přírodopisu na základní škole. Naše městské děti se navíc s přírodou moc nesetkávají, o to víc nás těší, že se do soutěže zapojily hlavně mladší ročníky. Deváťákům se blíží zkoušky na střední školy, přesto nebyli líní se zúčastnit. Všem účastníkům gratulujeme a chválíme za to, že věnovali svůj volný čas vzdělávání.
Soutěžící na prvních třech místech z každé kategorie postupují do obvodního kola. Z kategorie C to jsou: 1. Kazimírová Eliška 9.F
2. Smoljarová Veronika 8.E
3. Bohatová Lenka 9.F
Z kategorie D:
1. Maloy Natálie Josephina 7.E
2. Černý Vojtěch 6.F
3. Konířová Helena 7.A
Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme výdrž k účasti v obvodním kole.

Mgr. Lucie Krauseová, Mgr. Kateřina Chejnová, Ing. Helena Melichová (organizace školního kola)

Biolog. olympiáda Biolog. olympiáda

Sportovní soutěže v 1. pololetí školního roku 23/24

Naši žáci se celoročně účastní sportovních soutěží, především Poháru Věry Čáslavské, který organizuje Dům dětí a mládeže Prahy 6.

V 1. části školního roku sportovci naší školy reprezentovali v minikopané, stolním tenisu, florbalu, přehazované a naposledy také v házené.

 

Na soutěžích i talentovaní závodníci a hráči objevují svoje rezervy, seznamují se s prostředím na soutěžích, učí se vypořádat se s výhrami i porážkami.

Podmínkou pro účast na soutěžích je chuť sportovat, aktivita během hodin tělesné výchovy ve spojení s dobrým prospěchem   a chováním ve škole.

O blížících v soutěžích se můžete informovat u svých učitelů tělesné výchovy. A komu se zatím na soutěž ve své sportovní aktivitě dostat letos nedařilo, ať neztrácí chuť, sportujeme ve škole dvakrát týdně a soutěže se každý rok opakují.

 

Kabinet TV Základní školy genpor. Františka Peřiny

 

fotbal házenkáři přehazovaná

Mladý chemik

Mladý chemik

V soutěži Mladý chemik Linda z 9.B postupuje mezi tisícovkami žáků do nejlepší třicítky

Naše škola se již tradičně tento rok zúčastnila soutěže Mladý chemik. Po proběhnutí školního kola postoupili 3 žáci s nejvyšším dosaženým počtem bodů do kola krajského. Celkově se do soutěže letošní rok zapojilo 767 ZŠ s celkovým počtem soutěžících 22 295 žáků. 12.12.2023 se konalo krajské kolo, kde bylo z 337 uchazečů vybíráno 33 nejlepších pro postup do kola třetího, které bude probíhat koncem března. Je velkým úspěchem, že mezi postupujícími je i naše žákyně Linda Hynčíková z 9.B.

Moc gratulujeme již nyní za skvělý úspěch a věříme, že se jí v praktických úlohách povede tak dobře, jako v úlohách teoretických.

                                                                                        Mgr. Kateřina Chejnová


Jak se dělá tanečník

Jak se dělá tanečník

Dne 12.1.2024  třídy 4.D a 5.B  navštívily představení "Jak se dělá tanečník" souboru Balet Praha Junior v divadle Bravo. Nenásilnou formou jsme se dozvěděli něco málo z historie tanečního umění, počátky baletu a také o rekvizitách v tanečním divadle. Prožívali jsme ukázky taneční techniky od klasického tance až po moderní prvky baletního umění. Všichni jsme odcházeli plni nevšedního prožitku. Byla to veliká nádhera!
                                Mgr. Jaroslava Hanzlíková

 


Benefiční kocert pro Pranithu

Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu Koncert pro Pranithu

Vánoční show - “Bu, bu, bu strašidla jsou tu”

Před Vánoci se jako každoročně u nás ve škole koná vánoční show. Pro tento rok mohli rodiče vidět celkem čtyřikrát vystoupení na poněkud netradiční téma “Bu, bu, bu strašidla jsou tu”. Každá třída vymyslela krátké strašidelné představení (bylo jich 21). Některé třídy dělaly nějakou choreografii se strašidelnou hudbou jako např. Ať žijí duchové 2.B, Adamsova rodina 1.C, Krotitelé duchů 2.D, Svítící bludičky 2.A či 5.A předvedla Příšery podle m. Jacsona. A ti druzí udělali scénku, třeba jako v 6.D:
Měli jsme scénku o pohádkových postavách, které si stěžují na Ministerstvu čarování a magické transformace. Zápletka byla v tom, že bylo zavřeno, protože jsou Vánoce. Takže si všichni navzájem pomůžou sami. Vystoupení jsem si hodně užila a přišlo mi, že publikum vytvořilo skvělou atmosféru pro nás všechny. Myslím si, že se nám to všem moc povedlo a těším se na další rok. (Eva, 6.D.)
A jak to viděli další vystupující?
Zvládl jsem mluvit před lidmi, i když jsem se nejdřív bál. (Ondra)
Bavilo mě vymýšlet kostým. (Laura)
Ohromně jsem si užila nacvičování, byli jsme prima tým, i když nám to někdy ve třídě moc nejde (se nehádat). (Sofča a Nikola)
Diváci byli skvělí a úplně všichni – děti i dospělí - měli dobrou náladu. (Patrick)
Večerem provázel kostlivec: David Škapa, 9.C, a bílá paní: Adéla Krauseová, 8.A. Na jednom z vystoupení nám zazpívala se svou sestrou naše bývalá žačka, herečka Aneta Krejčíková.
Mgr. Lucie Fulínová

Ples upírů 4.A ples upírů 4.A Ples upírů 4.A 2.A Strašidelné disco  2.A Strašidelné disco  Bílá paní a kostlivec 2.A Strašidelné disco 1.D Strašidla 1.C Adamsovi 2.D Krotitelé duchů 2.D Kostlivci z Mexika 3.A Jožin z bažin 3.A Jožin z bažin Bílá paní a kostlivec 3,B Italské čarodějky 3.C České čarodějky 4.C S čerty nejsou žerty 4.C S čerty nejsou žerty 2.B Ať žijí duchové 6.A Noc smrti 6.A Noc smrti 6.D Ministerstvo kouzel 5.A Příšery M. Jackson Bílá paní a kostlivec 7.D Škola strašidel 7.A Spooky, scary 5.C Zoombi M. Jackson 6.B Monster shuff dance 9.D Scary selfi 9.D Scary selfi Závěrečný proslov p. ředitelky Poděkování p.uč. Caskové a p. uč. Maxantovi Hvězdní hosté na závěr

Vánoční strašidelná show 18. prosince 2023

Z vánoční strašidelné show BU BU BU STRAŠIDLA JSOU TU 

 https://youtu.be/OI-freuLu0o?si=rWsFiGTIO5D1D063

Vánoce ve škole

vánoce ve škole vánoce ve škole vánoce ve škole vánoce ve škole vánoce ve škole   2.A 4.D vánoce ve škole

Vánoční plavba parníkem

Kouzelný adventní čas, vůně vanilky, vánoční světýlka a ozdoby, tradiční koledy to vše jsme zažili při plavbě vánočně vyzdobeným parníkem historickým centrem Prahy. Na palubě jsme se zahřáli teplým čajem a z reproduktoru zněly koledy. Při plavbě jsme pozorovali známé pražské památky jako například Pražský hrad, Kampu, Rudolfinum, pluli jsme pod Karlovým mostem. Procházka s průvodcem se moc nepovedla vzhledem k velké nepřízni počasí. Ale trdelník na Staroměstském náměstí jsme si dali.
Třídy 4.B a 5.C

parník 4.B a 5.C parník 4.B a 5.C parník 4.B a 5.C

Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích Muzikál Janka Ledeckého

Muzikál Janka Ledeckého
S Klubem mladého diváka jsme navštívili muzikál Janka Ledeckého Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích. Představení nás krásně uvedlo do Vánoc:
Na vánočním večírku potká Marek svou bývalou lásku Veroniku, se kterou chodil do školy. Veronika tu vystupuje za anděla. V průběhu večírku se Marek s Veronikou opětovně sblíží. Dokonce natolik, že ráno Veronika potká v jeho domácnosti jeho sedmiletého syna Tomáše. Chlapec jí řekne, že se u nich Vánoce slaví pouze jako Tomášovy narozeniny a vánočním tradicím se vyhýbají, protože Tomášova maminka tehdy při porodu zemřela.
Veronika s malým Tomášem píší Ježíškovi dopis, ale takový, že přání na něm se nedají koupit. Když zjistí Marek, jak jeho syna Veronika seznamuje s Vánocemi a tradicemi okolo, tak Veroniku vyhodí.
Nicméně Marek o Veroniku nechce přijít, ale ona nereaguje na telefonáty ani zprávy. Nakonec se dozví u Veroničiny babičky, že Veronika trpí velice vážnou nemocí krvinek a bojí se brzké smrti. Marka tato novina velice raní, a proto se zeptá Tomáše, jestli neví, co by jí udělalo radost k Ježíškovi. Malý Tomáš ví, že jejím přáním je - létat. S pomocí Markova bratra a otce vše dokonale přichystají.
Nakonec nastává obrat v léčbě Veroniky, který se rovná zázraku, i díky vánočnímu zázraku, přání o létání, které se jí vyplnilo. Veronika se uzdraví a společně s rodinou Marka oslaví i první slavené Tomášovy Vánoce.
Po dvou hodinách velmi příjemných zážitků jsme sál opouštěli s pocitem, že zázraky se vážně mohou stát a věřit na ně se hodí nejen o Vánocích.
Kateřina Trnková, 8.A

Klub mladého diváka Klub mladého diváka

První místo v Úžlabinské informatice

Již po sedmé jsme se zúčastnili soutěže Úžlabinská informatika, kterou pořádá SPŠE v Úžlabině v Praze 10.
Letos se soutěžilo v programovacím jazyku – SRATCH. Téma bylo zadáno na konci listopadu a žáci měli vytvořit program na téma Malý svět. Bylo vybráno 11 nejlepších prací. Byli jsme jediná škola, která přivedla dva žáky. Byli to Jáchym Viták a Dominik Lengyel.
Vybraní žáci pak 11. prosince prezentovali a obhajovali svojí práci před komisí. Práci hodnotila nejen komise, ale i zúčastněné školy přidělovaly body.
Před závěrečným vyhodnocením si žáci v pracovně informatiky prověřili svoji zručnost v práci s robotickou stavebnicí – VEX IQ. Sestavili k autíčku chapadla (ramena), která uchopí a přenáší krychli různým směrem.
Pak už nás čekalo závěrečné vyhodnocení. Byly uděleny ceny za první tři místa. A teď zpozorněte, náš žák Dominik Lengyel se umístil na skvělém prvním místě. Dostal spoustu dárků – diplom, rychlý nabíječ na mobil (Vention), sadu klávesnice a myš (Raspberry) a virtuální realitu Quest 3 (Meta). Také dostane body k přijímajícímu řízení na tuto školu. Ani ostatní soutěžící nepřišli zkrátka. Obdrželi poukaz na 500 Kč do Alzy.
Moc děkujeme oběma žákům za účast a Dominikovi gratulujeme!
Ing. Eva Holubová

před školou prezentace Lengyel prezentace Lengyel prezentace Viták robotická dílnička robotická dílnička robotická dílnička robotická dílnička robotická dílnička předání cen společné foto diplom

Návštěva ve francouzském institutu

Ve čtvrtek 23. listopadu se na 70 žáků naší školy učících se francouzštinu vydalo do Francouzského institutu v Praze. Toto hlavní centrum francouzského jazyka a kultury jsme si za cíl nevybrali náhodou právě ve druhé polovině listopadu - již tradičně zde probíhal Festival francouzského filmu (FFF). Letošní 26. ročník startoval právě ve čtvrtek 23.11., a to si žáci 7., 8. a 9. tříd z budov Socháňova a Laudova nemohli nechat ujít!

Měli jsme možnost prohlédnout si prostory Institutu, seznámit se s místní mediatékou a navštívit aktuální výstavu v Galerii 35 s francouzským výkladem.
Hlavním bodem programu však byl film v místním Kině 35. Spolu s dalšími pražskými žáky a studenty jsme zhlédli filmovou novinku z roku 2023, Tři mušketýři - D'Artagnan. Více jak dvě hodiny akce, dobrodružství, skvělých hereckých výkonů i krásných kostýmů... ale hlavně francouzštiny! Pro lepší pochopení děje jsme měli k dispozici české titulky, nicméně francouzština se nám ten den opravdu dostala pod kůži.

Návštěvu jsme si moc užili a těšíme se, že se za rok do Institutu opět vypravíme.
A je snad něco, co se našim žákům nelíbilo? V nejlepším okamžiku film skončil - neprozradili jsme jim totiž předem, že se jedná o první z celkem dvou dílů. O důvod víc, proč jít za francouzštinu znovu!
Mgr. K. Grabiášová

Francouzský institut Francouzský institut Francouzský institut

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

Mikuláš přišel k nám,

ale nebyl sám,

vzal s sebou své pomocníky,

a tím myslím andělíky.

Nesměl chybět ani čert,

bez něho by nebyl žádný žert.

Přinesli nám spoustu dobrot,

museli jsme je cpát i do bot.

Dne 5.12. se na naší škole oslavil den svatého Mikuláše. Naše třída 9.C a třída 9.A se rozhodla, že se zúčastní. V každé skupině byl jeden Mikuláš, andělé, čerti a jeden reportér, který to celé fotil. Všechny skupiny si pár dní před Mikulášem rozdělily třídy tak, aby každá skupina měla podobný počet tříd, které navštíví. V den, kdy se měl oslavit Mikuláš, se všechny skupiny sešly, aby se převlíkly do kostýmů v našich školních družinách. Tyto skupiny chodily do tříd 1. – 5. vyučovací hodinu.

Jako první se samozřejmě vydaly do 1.tříd, kde měl Mikuláš řeč o zlobivých dětech a o tom, že děti, které zlobily musí přednést nějakou básničku nebo zazpívat pěknou písničku. Poté andělé rozdali dětem bonbóny a čerti lehce pokárali děti, aby už nezlobily. Poté se skupina rozloučila a vydala se do dalších tříd. V průběhu 2. vyučovací hodiny se pár čertů, andělů a Mikuláš vydali navštívit i děti z nedaleké mateřské školky. Po asi jedné hodině se vrátili a připojili se zase k nám. Celé dopoledne jsme si všichni moc užili.

Žáci 9.C

Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole
K.Kryl koncert K.Kryl koncert K.Kryl koncert

Pocta Karlu Krylovi

Ve čtvrtek 28.11.2023 se všichni žáci devátých tříd ZŠ Františka Peřiny a ZŠ Laudova sešli, aby si společně poslechli koncert hudebníka Davida Uličníka věnovaný památce básníka a písničkáře Karla Kryla. Koncert byl zaměřen na život básníka ve společnosti, ale také na jeho takzvané protestsongy, které můžeme řadit mezi jeho nejúspěšnější skladby. Celý program koncertu byl velice poučný, a proto si deváťáci nejen zazpívali, ale také odnesli spoustu cenných rad, zajímavostí ze života Karla Kryla a zkušeností, které budou moci uplatnit na svých nových školách.

David Škapa, 9.C


Mýdlárna Chrustenice, Sklárna Nižbor.

Dne 17.října navštívila třída 2.C a 2.D sklárnu Rückl. Žáci měli možnost vidět celý proces práce se sklem.
Dále jsme zamířili do mýdlárny, kde žáci vyráběli šumivé koule do koupele, mýdlo. Své smysly probudili i určováním vonný esencí, které se do mýdel přidávají.

Chrustenice a Nižbor Chrustenice a Nižbor Chrustenice a Nižbor Chrustenice a Nižbor Chrustenice a Nižbor

Učíme se o 17. listopadu - 5.C

5.C 5.C 5.C

Výlet na Letiště Václava Havla 2.C a 2.D


letiště V. Havla letiště V. Havla letiště V. Havla letiště V. Havla letiště V. Havla

Výlet na Petřín (5.A a 5.B)

Výlet na Petřín (5.A a 5.B)

Výlet na Petřín proběhl dne 15.11 2023. Sraz byl u školy a poté jsme pokračovali na autobusovou zastávku. Autobusem jsme jeli na Bílou horu. Na Bílé hoře jsme přestoupili na tramvaj, která jela až do centra Prahy. Poté jsme šli pěšky až na Petřín a první zastávka bylo Planetárium. První nám pustili dokument o vesmíru a poté jsme se rozdělili na třídy. První třída šla do kopule, kde pozorovala lidi, kteří byli na Petřínské rozhledně, a druhá třída šla si vyzkoušet různé vesmírné hry. Mezi hry patřilo například tlačítko, které když zmáčknete deska pod tlačítkem hřeje. Poté se třídy vyměnily. Když už všichni byli v kopuli a vyzkoušeli si zajímavosti/hry, šli jsme do obchůdku, který byl Planetária. Já si nic nekoupila, ale prodávali tam toho mnoho. Po nakupování jsme šli na terasu, kde jsme se mohli nasvačit. Poté jsme vyrazili do zrcadlového bludiště a po tom všem jsme odcházeli do školy. Nejdříve jsme šli na tramvajovou zastávku, kde jsme čekali na tramvaj číslo devět a jeli jsme až do Řep. Do školy jsme se vrátili 15 minut před koncem páté vyučovací hodiny. 

 

Lejla Němečková 5.A 

 


Den Slabikáře

Den Slabikáře je slavnostní předání Slabikářů žákům prvních tříd.
Všichni žáci se sešli a společně si zazpívali písničky a zarecitovali básničky, které se ve škole za 2 měsíce naučili.
Mgr. L. Klufová a třídy 1.A, 1.B, 1.C a 1.D

Den Slabikáře  Den Slabikáře  Den Slabikáře

5.D na Bílé hoře

5.D na Bílé hoře


Dne 8.11. si 5.D vyrazila na Bílou horu připomenout slavnou bitvu našich dějin. Vycházce předcházela důkladná příprava v podobě referátů o každém (!) z následně popravených 27 "rebelů".
Pavelková Eliška


Den válečných veteránů v základní škole genpor. Františka Peřiny

Každý rok si u nás na škole připomínáme Den válečných veteránů rozhlasovou relací o jeho původu.
K pomníku generála Peřiny děti prvního stupně zapíchaly vyrobené vlčí máky.
Žáci devátých ročníků si připravili prezentaci, v níž seznámili žáky prvních ročníků s válečným hrdinou genpor. Františkem Peřinou, a mnoho zábavných aktivit pro nejmenší, aby si informace lépe zapamatovali. Prvňáčkům se program velmi líbil a i pro deváťáky to byla skvělá zkušenost.
(9. A byla v 1. A, 9. B v 1. B, 9. C v 1. C, 9. D v 1. D)

Veteráni Veteráni Veteráni Veteráni Veteráni Veteráni Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole Den veteránů na škole

Jaroslav Ježek - koncert pro 2.stupeň

Dne 3.11. proběhl pro žáky 2.stupně hudební program k poctě Jaroslava Ježka s odkazem spolupráci s Osvobozeným divadlem a autorskou dvojici Jiří Voskovec a Jan Werich. Živě nám zahrálo hudební trio: Jiří Válek (baskytara), Zdeněk Dočekal(klavír), Marek Sáblík (bicí).

koncert koncert

Kdo se bojí víc? - projekt 8.D pro 1.C

Halloween je americký svátek, který se postupem času rozšířil po celé zemi. Letos se poprvé měli strašidelně obléknout všichni žáci školy (normálně si hrají jen děti prvního stupně).

A my jsme neváhali a připravili jsme si jako třída 8.D speciální halloween pro 1.C, protože tam učí naše bývalá třídní paní učitelka. Plánovali jsme to asi týden, aby se nám vše povedlo.

Nejdřív jsme asi týden dělali strašidelnou výzdobu v naší třídě. A potom v úterý 24.10. druhou vyučovací hodinu jsme se zašli k nim do třídy se představit. Každý z nás osmáků vzal za ruku jednoho prvňáčka a odvedli jsme je k nám do třídy.

Děti jsme rozdělili do čtyř skupin a každou skupinu mělo na starosti pár velkých žáků. Na jednom stanovišti se učily létat na koštěti, na druhém stanovišti počítaly dýně, na třetím stanovišti spojovaly stejné obličeje dýní a pomáhaly čarodějce najít cestu ke koštěti a spočítat pavoučky. Na čtvrtém stanovišti hledaly rozdíly a spojovaly kouzelnické potřeby s jejich stíny. Po splnění úkolu dostaly děti za odměnu bonbón. U létaní jsme měli vyškoleného instruktora létání na koštěti a děti se naučily létat tak dobře, že potom už samy závodily. Na konci hodiny je čekalo sladké překvapení. Muffiny. K muffinům, které upekla naše spolužačka Maria, také dostaly vyřezanou dýničku nebo vyřezaného ducha od Jindřišky.

Děti si Halloween určitě užily a my také. Celá hodina se velmi povedla a doufáme, že si to příští rok nebo na jiný svátek opět zopakujeme.

Jindřichová B., Peterková N., Černá V., 8.D

Halloween 8.D pro 1.C Halloween 8.D pro 1.C Halloween 8.D pro 1.C Halloween 8.D pro 1.C Halloween 8.D pro 1.C

Halloween v 1.B


Český Štenberk 4.D a 5.B

V pátek 13.října se třídy 4.D a 5.B vydaly na výlet - na hrad Český Šternberk. Zde se nás ujala paní průvodkyně, která nás provedla celým hradem. Viděli jsme různé památky a slyšeli jsme, co dělal pan Zdeněk Šternberk ve svém mládí. Zaujala mě informace, že hodně rád četl. Takže když musel jít spát, tak měl v šuplíku schovanou náhradní studenou žárovku, protože když maminka odešla z pokoje, rozsvítil si a četl si. Když pak slyšel maminku, že jde do pokoje, vyměnil rychle teplou žárovku za studenou a maminka ho prý vždy pochválila, že je poslušný. Na konci prohlídky jsme dostali malý test, který měli všichni správně. Potom jsme jeli zpět do školy na oběd a domů.
Samuel Odlas

Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk Český Štenberk

Výlet 6.D a 6.A do IQlandie

IQlandie

Dne 31.10. jsme se s naší třídou 6.D jeli podívat do zábavního parku IQlandie.

Doprovázela nás naše třídní učitelka Leona Sochová a třída 6.A. Byli jsme mile překvapeni, že celá IQlandie je plná expozic a zajímavých exponátů, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní oči i ruce. Nejlepšími exponáty a expozicemi pro mě byly např. "pračka", do které si člověk sám vleze a běhá jako křeček v kruhu a navíc to měří jeho rychlost.

Velmi se mi zalíbila "světluška", což je černá místnost, do které vstoupíte a bloudíte mezi bytovým vybavením - je to pro vysvětlení pocitu lidí, kteří nemají zrak.

Tento výlet doporučuji nejen všem dětem, ale také dospělým lidem. Je to ponaučení velmi zábavnou formou.

Tento výlet vnímám jako jeden z nejlepších zážitkových výletů v této škole.

Stela Syrová, 6.D

 

IQ landie IQ landie IQ landie

BESEDA S ILUSTRÁTORKOU DĚTSKÝCH KNÍŽEK

Dne 18. října jsme si užili besedu s ilustrátorkou a animátorkou Galinou Miklínovou v KC Průhon.
Dozvěděli jsme se, jak vznikají ilustrace a náměty, a také co ji na této práci nejvíce baví a s kým spolupracuje. Beseda byla prolnuta ukázkami knih, předčítáním z knih, promítáním ilustrací i krátkých ukázek z animační tvorby, např. O Kanafáskovi, Lichožrouti.
Mgr. Jaroslava Hanzlíková a 4.D

Miklínová-KC Průhon Miklínová-KC Průhon Miklínová-KC Průhon

Praha očima dětí a pověsti staré Prahy

Ve dnech babího léta 5.10.2023 jsme se se třídou 4.A vypravili na vlastivědnou vycházku, poznávat nejstarší místa našeho hlavního města - Prahy. Věřili byste tomu, že někteří z nás zde byli poprvé? Prošli jsme Kampu, kde žije vodník Kabourek, přešli Karlův most, údajně postavený z malty, kam se přidávala vejce, hledali jsme zde Brunclíkův meč a ledňáčky lazebnice Zuzany. Došli jsme na Staroměstské náměstí a s úžasem hleděli na orloj oslepeného mistra Hanuše. Celou cestu jsme se snažili zachytit na fotografiích, z kterých jsme si udělali ve škole výstavku a vybírali jsme nejhezčí záběry.
Na Karlově mostě, v místě, kde byl do Vltavy shozen a utopen Jan Nepomucký, jsme vyslovili přání, abychom si takovou podobnou akci zopakovali.

Casková Marie, tř. učitelka

Karlův most Kampa Kampa Staré město

Výlet tříd 3.C a 4.B

Začátkem školního roku jsme se vypravili na celodenní výlet do hor.
První zastávkou na naší cestě byla Detoa v Albrechticích v Jizerských horách. Detoa je jedním z posledních výrobců dřevěných hraček nejen v České republice, ale i v Evropě. Exkurze nás provedla výrobou s více než stoletou tradicí, kde jsme si prohlédli historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu. Na prohlídce jsme viděli, jak se kousky dřeva mění ve vláček, korále nebo třeba dřevěné stavebnice a stolní hry.

Druhou zastávkou byla sklárna Novosad v Harrachově, která je jednou z nejstarších skláren v Čechách. Během prohlídky jsme měli možnost sledovat z bezprostřední blízkosti práci sklářů i brusičů a viděli jsme postup zpracování skla tradičními hutními technologiemi. Součástí exkurze byla i unikátní, více než 120 let stará historická brusírna skla.

Vláčkem jsme se od brány sklárny nechali odvézt k Mumlavským vodopádům. Jízda vláčkem byla pro všechny velkým zážitkem a ušetřila nám dlouhou cestu do vrchu. Mumlavský vodopád se nachází asi 1,5 kilometru od centra Harrachova. Vodopád má výšku necelých 10 metrů, Mumlava zde vytváří velice zajímavé žulové prohlubně, které získaly název Obří hrnce. V okolí vodopádu jsme si udělali poslední zastávku na svačinu a na pořízení fotografií. Odpoledne pokročilo a už jsme museli pomýšlet na návrat do Prahy.
Kromě fotografií jsme si odvezli i krásné zážitky a výlet všem doporučujeme.

Mgr. Lucie Odehnalová

3.C a 4.B 3.C a 4.B 3.C a 4.B 3.C a 4.B 3.C a 4.B 3.C a 4.B 3.C a 4.B 3.C a 4.B

Jak žijí včely

Dne 20.9. se děti z 2.A vypravily do Hulic a zúčastnily se výukového programu o včelách. Hravým způsobem se seznámily se životem včelstva. Objevily kouzlo včelí říše ve Včelím světě.
Mgr J.Bajerová

včely včely

Vítání podzimu

Všechny první třídy se rozhodly, že je nejvyšší čas přivítat podzim. Léto si užíváme u vody, ale podzim nás láká barvami. Vyrobili jsme si krásné draky a vzali je na procházku po okolí. Pro draky jsme potřebovali také podzimní vítr, aby nám létali. A měli jsme štěstí – pěkně nám fučelo. A i kdyby nefučelo, nám to nevadí, stačí popoběhnout a dráčci se hezky rozvlní.
Během vítání podzimu jsme si stihli i prohlédnout okolí školy. Trénovali jsme správné přecházení přes přechod pro chodce, poznávali různé druhy stromů a na školním hřišti jsme hledali (bonbónový) poklad.
A co se prvňáčkům nejvíc líbilo? Ivanka: „Barevné listy!“ Lukáš, Marko, Honzík: „Jak jsme našli na hřišti poklad!“
A na otázku, jestli by šly uvítat i jaro, volají všechny děti jedním sborem: „ANO!“

Mgr. Jana Kalinová

Vítání podzimu Vítání podzimu

Zájezd Rakousko a Německo

Již v polovině září jsme podnikli historicko – jazykovou exkurzi do Rakouska a Německa.
Vyrazili jsme v časných ranních hodinách a naším hlavním cílem byla návštěva koncentračního tábora Mauthausen, kde jsme napjatě poslouchali audioprůvodce s popisem místa i vzpomínkami pamětníků. Každý měl dost prostoru pro své rozjímání o strašných podmínkách, o týrání vězňů (, kteří však nic neprovedli) a o ceně života (což byla např. vězeňská čapka, jejíž ztráta se trestala smrtí). Nalezli jsme i několik pamětních desek připomínající i české oběti.
Atmosféru „kamenného“ tábora jsme odpoledne vyměnili za Salzburg, kde jsme viděli slavnou Getreidegasse a Mozartův rodný dům. Při rozchodu jsme ochutnávali slavné místní cukrovinky a následovalo ubytování v hostelu.
Ráno jsme měli krátký přejezd do Německa do Berchtesgadenu, na Hitlerovo Orlí hnízdo, které on sám však z důvodu závrati či strachu z atentátu v přístupovém výtahu příliš nevyhledával. Žasli jsme nad výhledy, nad organizací návštěvníků i nad rychlostí, s níž řidiči místních autobusů vyjížděli prudké zatáčky pod vrchol Kehlstein.
Z výšky 1834 m jsme se vzápětí vrhli doslova pod zem při zkoumání solných dolů Berchtesgaden. Solné doly byly opravdovým zážitkem – projeli jsme se důlním vláčkem, i skluzavkou, dokonce loďkou po podzemním jezeře!
Ačkoli předpověď trochu strašila deštěm, počasí se nám opravdu vydařilo, což jsme ocenili při projížďce po jezeře Konigsee.
Výlet se opravdu vydařil a odvezli jsme si mnoho zážitků.

  Salzburg Salzburg   pod Orlím hnízdem Mauthausen Solné doly Solné doly
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy