logotyp
Login

2021/2022

Zprávičky ze 4.A: Pomáháme ptáčkům

Rozhodli jsme se ve třídě, že i my chceme nějak pomáhat ptákům, co neodlétají do teplých krajin. Každý dostal lojovou kouli, vymotal ji ze síťky, protže jsme se dozvěděli, že ta by mohla ptáčkům ublížit, a upevnil ji na vhodné místo.
Tím ovšem naše mise neskončila. Domluvili jsme se také, že při cestě ze školy, při vycházkách s družinou nebo rodinných procházkách budeme naše krmítka pozorovat, případně dokumentovat a obnovovat.
Na konci naší mise nám zbyl ještě i čas na pořádnou koulovačku, ale to už - pochopitelně - jen koulemi sněhovými....
Mgr. J. Kalinová a 4.A

ptáčci se 4.Aptáčci se 4.A

KYBERŠIKANA

V prosinci na naší škole proběhly v rámci preventivních programů přednášky Policie ČR.

Sedmé třídy měly přednášku o kyberšikaně. Pan policista nám vyprávěl o chlapci, který měl rád hvězdné války, tak chtěl na video nahrát, jak umí bojovat se světelným mečem, a umístil ho na internet, na platformu YouTube. Video se rychle šířilo a lidé v jeho okolí, zejména ze třídy, se mu posmívali. Někdo vytvořil verzi, ve které video upravil a udělal si z něj legraci. Nakonec se stal terčem kyberšikany od lidí prakticky z celého světa. Chlapec se s rodinou odstěhoval na druhý konec Kanady. To ale nepomohlo a asi za tři měsíce se to video rozšířilo i tam. On se z toho psychicky zhroutil, ale přežil. Trvalo mu několik let, aby si nic nedělal z nenávistných komentářů. (dnes je z něj kvalifikovaný právník.)

Dále vyprávěl příběh o dalším chlapci Ryanovi, ten byl šikanovaný ve škole. Parta kluků z jeho třídy se domluvila s jednou holkou, že si bude s Ryanem psát a pak ten jejich chat jim předá. Ryan o tom samozřejmě nevěděl a byl tak šťastný, že si spolu rozumějí, sděloval jí i své citlivé osobní informace. Jednou na internetu uviděl chat, který si s tou holkou psal. Neunesl to a doma se oběsil. Jeho otec jezdí po školách v USA a říká dětem, aby když se jim něco takového stane, tak ať neudělají tu chybu jako Ryan, že si neřeknou o pomoc a nedají životu šanci. Také dětem vzkázal, aby nebyly „mlčící většina“, tzn. že v případě, kdy uvidí, že někdo takhle někomu ubližuje, tak budou jenom přihlížet, protože to je chyba! Máme zasáhnout, protože my tu situaci můžeme ovlivnit. Pokud máme např. problém, že nám někdo ubližuje, tak se svěříme, pokud to jsme my, tak nebudeme přihlížet a zastaneme se dotyčného.

Na konci jsme dostali letáčky o kyberšikaně, co máme dělat, když se staneme terčem takovéhle šikany, kam můžeme napsat či zavolat, komu se svěřit a komu raději ne. Myslíme si, že takové přednášky jsou dost důležité a spoustě dětí můžou pomoci vyřešit jejich problémy. Děkujeme.

Petra Skokanová, Valentina Šottnerová, Adam Švorc a Jáchym Kavka 7.A


Užlabinská informatika online

Vzhledem ke covidové situaci se soutěž konala 30.11. již po druhé online. Oficiální zahájení i zadání úkolů proběhlo v Microsoft Teams. Letos soutěžili 2 trojčlenná družstva.
Z 9.C (škola Socháňova) to byli – Pavel Sobotka, Daniel Mužík a Jakub Gololobov.
Z 9.D (škola Laudova) se přihlásili – Adam Novotný, René Šimák a Daniel Linhart.

V první části soutěže si žáci prověřili své znalosti v používání aplikací kancelářského balíku. V druhé části čekal žáky kvíz zaměřený na všeobecné znalosti informatiky. Třetí část, která měla otestovat důvtip a logické uvažování žáků v minihře, a na kterou se žáci nejvíce těšili, byla bohužel z technických důvodů zrušena.
Vyhodnocení soutěže proběhlo 8.12. online.

V soutěži družstev bylo družstvo z „Laudovky“ druhé a ze „Socháňky“ čtvrté. V soutěži jednotlivců získal Daniel Mužík krásné 1. místo a Jakub Fray Gololobov 2. místo.
Gratulujeme!!!
Pro ceny si ale musí žáci opět zajet do školy sami.

Moc bychom si přáli, abychom příští školní rok mohli konečně vyjet soutěžit společně, společně si školu prohlédnout a setkat se s vedením školy a se žáky, kteří pro nás soutěž připravují, osobně.

Žákům, kteří by měli zájem o studium na této škole – SPŠE V Úžlabině, doporučujeme školu osobně navštívit.
Škola připravuje do praxe budoucí systémové programátory, správce počítačových sítí a techniky v elektrotechnických firmách.

Ing. Eva Holubová

IT tým  SocháňovaIT tým Laudova

Mikulášská informatika

V pátek před Mikulášem bylo ve škole rušno. Již tradičně žáci devátých ročníků převlečeni za Mikuláše, čerty a anděly strašili děti z 1. stupně peklem a za básničky a písničky nadělovali bonbony. A tak chodili mladší žáci na informatiku celí rozzáření a začernění, natěšení na opravdovou nedělní mikulášskou nadílku. V hodinách informatiky pak malovali Mikuláše, čerty a anděly. Podívejte se na některé z nich.

 družina družina družina 4. třída4. třída4. třída5. třída 5. třída 5. třída

Beseda s válečnými veterány

Dne 11. listopadu jsme si pro děti prvních a druhých tříd připravili povídání o panu Františku Peřinovi a Dni válečných veteránů. Odměnou za tuto akci nám paní učitelky zařídily povídání od pravých válečných veteránů. Naši školu navštívili pánové štábní poručík Libor Dufek a podplukovník v.v. Jindřich Plescher, kteří se zúčastnili několika novodobých misí a v současnosti oba pracují na Generálním štábu Armády ČR. Povídali nám o historii a také nám na mapách ukazovali, kde se bojovalo nebo kde jsou hřbitovy s padlými veterány. Vyprávění nám mělo přiblížit, co se dělo dříve a jak je to teď. Moderní váleční veteráni se moc neliší od těch dřívějších.

Když skončilo vyprávění, tak nás jeden z vojáků vyzval k tomu, že když uděláme 32 kliků za 30 vteřin, tak nás odmění svou pamětní mincí, kterou dostal za fyzické testy s hvězdičkou značící jeho postavení v armádě. Na tuto výzvu se přihlásili čtyři žáci deváté třídy a představte si, že tuto minci získala mezi samými kluky Rosa Podařilová z 9.A!

Nikola Grulová, 9.C


9.C a Den veteránů

Dne 11. listopadu jsme si pro děti prvních a druhých tříd připravili povídání o panu Františku Peřinovi a Dni válečných veteránů. K tomuto přednesu jsme si připravili prezentaci plnou obrázků, hry (Kimovu hru, puzzle, omalovánky, hod na letadlo a pexeso). Všechno probíhalo velmi dobře, děti se bavily, naučily se základní informace o naší škole a o tom, kdo vůbec byl František Peřina. Na konci prezentace a her jsme se dětí ptali, co si zapamatovaly. Poté dostaly diplomy a vlčí máky.
A i když to byl nejdřív trochu stres i my jsme si den, kdy jsme byli najednou velcí a dospělí, taky ohromně užili.
Nikola Grulová, 9.C


9.A a Den veteránů

Den válečných veteránů přišel neočekávaně, záplavou testů jsme byli tak zahlceni, že pořádné přípravy začaly až den před samotnou akcí! V den samotné akce jsme všichni byli soustředění na své role, a to přineslo i své ovoce. I přes pozdní přípravu nás obrovské odhodlání a touha dokázat, co umíme, dovedly k cíli. Pro děti jsme si připravili povídání o panu Peřinovi a dni vlčích máků. Naučili jsme je skládat vlaštovku a pak jsme si zasoutěžili ve skládání puzzlíků a hodu vlaštovkou na cíl. Všechny děti byly s prezentací a hrami moc spokojeny, spolupracovaly výborně. Některé děti byly dokonce smutné, že se s námi už musí loučit! Celkově si všichni akci moc užili, jen nás všechny mrzí, že už si ji nikdy nezopakujeme.

Marek Lengál, 9.B


9.B a Den veteránů

Dne 11.11. 2021 jsme oslavili Den veteránů. Na naší škole tento den proběhl ve stejném duchu jako každý rok. To znamená, že my deváťáci jsme prvním třídám představili Františka Peřinu, a proč se právě po něm jmenuje naše škola.

Připravili jsme si pro děti program v podobě referátu o Františku Peřinovi a o 2. světové válce. Po přednesu jsme si pro ně připravili několik her: hod míčkem na terč, omalovánky, nebo házení vlaštovkami do dálky. Poté jsme celou akci zakončili rozdáním diplomů, odměn za účast a společnou fotkou. Všechny děti byly velmi hodné, šikovné a hezky spolupracovaly.

Děkujeme všem prvňáčkům a jejich třídním učitelkám za pozornost a příjemnou atmosféru při společném setkání.

Filip Kocábek, 9.B


Finanční gramotnost

V úterý 9.11. ve třídě 5.A proběhl program - FINANČNÍ GRAMOTNOST pod vedením zástupce Uni Credit Bank, panem Jiřím Kopeckým.

Žáci se dověděli, co je to banka a k čemu nám slouží. Jaké známe banky, co je to bankovní účet a jaké účty známe. Proč je výhodné mít bankovní účet a co je to spoření. Také se dozvěděli, proč a kolik bychom měli spořit a že bychom se neměli bát svěřit bance své peníze. Také už víme, že existuje Česká národní banka, která spravuje finance celého státu.

Jitka Bajerová

Finanční gramotnostFinanční gramotnostFinanční gramotnost

Exkurze do Břevnovského kláštera

Exkurze do Břevnovského kláštera

Dne 15. října se naše třída 8.A vydala na exkurzi do Břevnovského kláštera. Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že výlet byl radostně očekávaný. Nadšenci do uměleckých slohů se těšili na baroko a jiní na společné chvíle se třídou.

Před klášterem nás již očekával mnich Martin, který nás provázel celou exkurzí a seznámil nás s historií tohoto velkolepě působícího místa.  Klášter byl založen sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v roce 993. Místo bylo nejen centrem církve, ale také vzdělávání.

V kostele sv. Markéty nás svojí hloubkou téměř pohltily obrazy Petra Brandla, které působily skoro živě. Také jsme užasli, že jsou v kostele pod erbem Slavníkovců uloženy ostatky zakladatele kláštera, sv. Vojtěcha, který zemřel v Polsku. Prohlédli jsme si také základy původní románské rotundy. 

 Poslouchali jsme zajímavé vyprávění léčivém prameni, jehož okolí však bylo za minulého režimu zcela zdevastováno, a tajili jsme dech při vypravování o mniších, kteří přepisovali knihy a jedna jejich chyba mohla zničit celé měsíce práce!

Vyprávění bratra Martina bylo napínavé a zajímavé a my si bereme k srdci jeho prosbu, abychom se k mnichům a k jeptiškám na ulici chovali jako k jiným normálním lidem a myslím, že už nikoho nenapadne se jim smát nebo na ně pokřikovat.

Klášter jsme navíc opouštěli s myšlenkou, že bychom se měli starat o naše kulturní dědictví a že bychom se (stejně jako klášter a jeho obyvatelé) neměli nikdy vzdávat.

A hádanka nakonec: Proč byly barokní kostely z dnešního pohledu nesmyslně přezdobené? …..Protože mše byly vedeny v latině, tak aby se prostí lidé měli na co dívat.  Aby se zkrátka nenudili!


Lucie Zlesová, 8.A 


Výlet 2.B - Mýdlárna v Chrustenicích u Prahy

mýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicíchmýdlárna v Chrustenicích

Halloween v 2.B

Halloween 2.BHalloween 2.BHalloween 2.BHalloween 2.BHalloween 2.BHalloween 2.BHalloween 2.B

Podzimní radovánky v 2.A

Podzim že je smutný a melancholický? Omyl! Děti z 2.A si ho užily se vším, co k podzimním radostem patří. Ve třídě jsme si vyrobili papírové draky, kteří se spolu utkali na drakiádě – který výš vyletí a který rychleji poběží.
Co by to bylo za podzim bez ohýnku a vůně opečených buřtů. Dozvěděli jsme se, že vynález rozdělávání ohně posunul lidstvo kupředu a měl stejný význam v té době jako dnes internet.
A to už se přiblížil čas dušiček a dýňování. V pondělí 25.10. jsme rozsvítili ve třídě námi vyrobené dýně a užili si halloweenskou party.
Podzim už brzy předá svou vládu zimě a my se těšíme na radostné Vánoce.

Casková Marie, tř. učitelka

Podzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.APodzim v 2.A

Den válečných veteránů

Den válečných veteránůDen válečných veteránů

Naše škola hrdě nese jméno válečného veterána Františka Peřiny a nejenom proto si každý rok 11.11. připomínáme Den válečných veteránů.
Je již milou tradicí, že se žáci devátých ročníků vydávají za našimi prvňáčky, aby je přivítali u nás ve škole a také aby jim vysvětlili, kdo byl František Peřina, jehož jméno nese škola, do které začali chodit. Deváťáci si pro své malé spolužáky připravují prezentaci s obrázky a pak jednoduché činnosti jako je např. skládání puzzle, vybarvování obrázků nebo třeba střílení papírovou koulí na terč („sestřelování nepřátelského letadla“) či jednoduchou bojovku. Na konci zpravidla prvňáčči dostávají i diplom za absolvovaný výcvik.
Ostatní žáci, učitelé i další personál školy se ozdobí papírovými vlčími máky, které jsou po celém světě symbolem Dne veteránů, a s dětmi si připomínáme, že čeští veteráni nejsou jenom vojáci, kteří za naši zem bojovali ve 2.světové válce, ale jsou jimi i docela mladí lidé, tátové a mámy, kteří naši zemi reprezentují i na současných zahraničních misích.
Je škoda, že dnešní společnost si málo všímá svých hrdinů, protože jak se říká: Národu, který si neváží svých hrdinů hrozí, že nebude mít žádné, až je bude potřebovat. A možná čtenáře překvapí, jak se děti dobře orientují v tom, kdo je v jejich očích hrdina:
Hrdina je ten, kdo se zastává slabších.
Hrdina je ten, kdo nebrečí a pomáhá.
Hrdina může být lékař nebo vědec.
Hrdina je moje maminka.
Hrdina je ten, kdo stojí za spravedlností.
Hrdina je ten, kdo nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní.
Doufáme, že jsme vás, milí čtenáři, inspirovali a že letošní Den válečných veteránů oslavíte vlčím mákem s námi a že si třeba najdete chvilku na zamyšlení, jestli i ve vašem okolí náhodou někdo nenápadně nekoná hrdinské činy!
Mgr. Lucie Fulínová a žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny


CHARITATIVNÍ BĚH PRO AFRIKU

V říjnu v rámci oslav 35. výročí založení uspořádala naše škola na obou pracovištích tradiční podzimní charitativní „běh pro Afriku“ pod záštitou nadace Člověk v tísni. Rozhodli jsme se, že k výročí našemu, dáme dárek jinému!
Letos se běhu zúčastnilo dohromady přes 1000 žáků. Nastoupili podle rozpisu na běžecké dráhy našich školních hřišť. Páni tělocvikáři pečlivě dohlíželi, aby se sportuchtiví žáci důkladně před během důkladně rozehřáli při rozcvičce, a následoval hromadný start a - nejlepší na tom všem je, že i když jsme měli stupně vítězů, kde se děti mohly vyfotit – VŮBEC NEBYLO DŮLEŽITÉ, KDO VYHRÁL!
Podstatou běhu sice je „vyběhat“ finanční příspěvek na stavbu a vybavení školy v Africe, jehož výše „se počítá“ podle počtu uběhnutých koleček, za která „sponzor“ věnuje příspěvek pro stavbu a vybavení školy v Africe, ale naše děti ani rodiče se tímto nastavením nenechávají svázat. Běhá se pro dobrý pocit z vlastního výkonu a dary pro fond africké školy také často přesahují možnosti běžců. Děkujeme!

Běh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro AfrikuBěh pro Afriku

Návštěva Vodního domu Hulice

Ve středu 6.října 2021 vyjeli žáci 4.B a 5. A základní školy genpor. Františka Peřiny do Vodního domu Hulice. Nachází se u přehrady Želivka /Švihov/. Nedaleká přehrada zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale celé střední Čechy. Dozvěděli jsme se spoustu informací o vodě. A co se dětem nejvíc líbilo?
„Ochutnávka vody ve Vodním baru, kdy jsme si nejprve museli vyrobit papírové pohárky“, napsal Kuba.
„Nejvíce se mi líbili raci a jejich krmení. Nevěděl jsem, že rak má celkem 10 noh“, José.
„Nejvíce se mi líbilo hledat v expozici jméno největší sladkovodní ryby v České republice. Je to Vyza velká“, napsala Maruška.
Dala by se najít řada dalších a dalších zajímavostí, jako třebaže tunel, kterým proudí voda, měří 51,9 kilometru. Pod mikroskopem jsme viděli, co všechno žije ve vodě. Krásné bylo pozorovat ryby, které plavaly za sklem, ve sluchátkách jsme slyšeli šumění vody i zvuky žab a dalších vodních živočichů. Výlet se všem velmi líbil.
Zpracoval Mgr. Jaroslav Mevald

Vodní dům HuliceVodní dům HuliceVodní dům HuliceVodní dům HuliceVodní dům HuliceVodní dům HuliceVodní dům HuliceVodní dům Hulice

Výlet do Tábora

Dne 21.9. se třídy 4.D a 5.B vypravily na celodenní výlet. Cílem naší cesty byla prohlídka města Tábora a tamního husitského muzea.
Muzeum nám představilo v deseti sálech husitství od kořenů až po vývoj paměti národa na husitství v 19. a 20. století. Děti se seznámily s husitstvím hravou formou, jejíž součástí byly komiksové panely. Mohly si vyzkoušet posezení na královském trůně, obléct se do kroužkové košile, zblízka si prohlédnout husitské zbraně a nechat se překvapit různými výjevy v kukátku nebo třeba objevovat tajné skrýše.
Součástí prohlídky byla i prohlídka podzemních chodeb nazývaných lochy, pod jednotlivými domy v historické části Tábora. Tyto prostory sloužily v dobách míru k ukládání potravin a nápojů, v dobách ohrožení nepřítelem se měnily na útočiště obyvatel města.
Cestou domů jsme ještě navštívili Chýnov s přírodními Chýnovskými jeskyněmi. Tyto jeskyně postrádají krápníky, ale zato mají krásné pestré zabarvení stěn způsobené amfibolity. Při prohlídce jsme klesli i úctyhodných 37 m pod zemský povrch. Asi nejkrásnějším bodem prohlídky bylo Purkyňovo jezírko, připomínající obří hrnec.
Výlet se nám všem velmi líbil. Děti navíc načerpaly mnoho nových poznatků, které využijí při hodinách přírodovědy a vlastivědy!
Mgr. Lenka Klufová

TáborTáborTáborTáborTáborTáborTábor
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy