logotyp
Login

2021/2022

Rozloučení s prvním stupněm

V úterý 28. června pořádala třída 5.B ze Základní školy Genpor. Fr. Peřiny vystoupení pro rodiče jako rozlučku s 1. stupněm.

Během vystoupení jsme viděli vystoupat praotce Čecha na horu Říp, Horymíra skákat z Vyšehradu a mnoho dalších postav z Českých pověstí. Hráli jsme podle vlastní předlohy, v kulisách a kostýmech, které jsme si sami vyrobili. A protože ke každé oslavě patří i občerstvení, ani na té naší nemohlo chybět.

Vystoupení se povedlo a rodičům se moc líbilo, sklidili jsme velký potlesk. Podvečer jsme si všichni užili a udělali tak hezkou tečku za celým školním rokem, 1. stupněm a rozloučili se s paní učitelkou Zdeňkou Veselou a celou třídou.

 

Ondřej Kvido Suchý, 5.B


Dáme tanec

Dne 20.6.2022 všechny čtvrté a páté třídy navštívily závěrečnou show taneční školy B-Original ve Sportovním centru Řepy. Žáci měli možnost shlédnout vystoupení soutěžních i nesoutěžních skupin od těch nejmenších až po ty nejstarší . Téměř hodinové vystoupení plné tance a hudby se nám všem moc líbilo a závěrem si i děti mohly zatančit spolu s účinkujícími.

Kytice pro Věru Čáslavskou

Proběhla výtvarná soutěž Kytice pro Věru Čáslavskou. Soutěže se zúčastnilo 500 prací z různých škol. Z našich 10 zaslaných obrázků je 9 vystaveno a 5 oceněno. Máme jedno čestné uznání s vyznamenáním a 4 čestné uznání.

Čestné uznání s vyznamenáním získal Tadeáš Mino Osorno ze 4.D , který si ceny převzal na vernisáži galerie Skleňák.

Další čestná uznání získali - Oskar Franc 2.B, Nela Mücková 5.A, Anna Bella Maslovskaja 6.B a za kolektivní práci také Adam Trnka, Jan Douda, Jakub Krause a Hana Cabronochová 8.A

Gratulujeme oceněným žákům a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Výstavu si můžete prohlédnout v galerii Skleňák, Praha 6, Náměstí Svobody 1

Mgr. K. Marková

Pozn.
Na fotce je oceněný Tadeáš s dcerou paní Čáslavské - což je dáma v červeném klobouku.

Tadeáš Mino Osorno Tadeáš  s dcerou V. Čáslavské Tadeáš Mino Osorno kytice pro Věru

Páťáci v Kutné Hoře

V úterý 7.6. byla naše třída 5.C na výletě v Kutné Hoře.

Je tady bývalá mincovna, Vlašský dvůr. Razili tam kdysi pražské groše a tolary. Podle nich se jmenují dnešní dolary.
Procházeli jsme kolem chrámu sv. Barbory. Pod ním protéká říčka Vrchlice. Potom okolo velké kamenné kašny a morového sloupu. Podívali jsme se do Muzea stříbra a kostnice. Jsou tam kosti asi 40000 lidí, kteří zemřeli během moru nebo husitských válek. Z kostí byly i lustry, svícny i erby. Navštívili jsme i středověký důl.

Jakub Škarvan, 5.C


Jazykový pobyt v Anglii

Letos jsme konečně mohli obnovit tradici studijních jazykových pobytů v Anglii. Navzdory přetrvávajícím „covidovým“ testům a pravidlům o zájezd do kouzelného středověkého městečka Bury St. Edmunds projevilo zájem značné množství našich studentů, a tak nakonec z obou budov vycestovaly celkem čtyři turnusy. Všechny skupiny měly stejný program a zájezd odjížděl často v podobnou dobu, kdy se jiný vracel, tak si děti mohly vyměňovat zkušenosti.
Nejdříve nás čekala náročná cesta autobusem do Londýna, kterou nám však oživila cesta Eurotunelem pod kanálem La Manche. V Londýně jsme vyrazili na celodenní prohlídku, protože autobus čerpal povinnou odstávku. Viděli jsme Trafalagar square, Houses of Parliament s Big Benem, Westminsterské opatství, podívali se do Čínské čtvrti, viděli jsme známou křižovatku Piccadilly Circus a shlédli místa, kde se natáčel Harry Potter. A večer jsme se úplně unavení konečně seznámili se svými hostitelskými rodinami.
Ráno si děti vyměňovaly dojmy, porovnávaly svačinky a s obnovenými silami jsme absolvovaliprohlídku překrásné Cambridge spojenou s výletem na lodičkách mezi slavnými kolejemi.
Děti do školy chodily tři dny. Dopoledne měly školu s rodilými mluvčími a odpoledne výlet. Jeden den žasly nad nádhernými koňmi ve vyhlášeném Newmarketu a prozkoumávaly městečko Bury, další den odpoledne navštívily letecké muzeum v Duxfordu a třetí den velkolepé panské sídlo Audely End House a katedrálu ve městečku Ely.
Velmi neradi jsme se loučili s rodinami, které se o nás celý pobyt staraly. Plni sil a očekávání jsme si dali ještě jeden den v Londýně, tentokrát jsme vystoupali na kopuli katedrály St.Paul a v Greenwichi jsme nad nultým poledníkem testovali, jaké to je stát každou nahou na jiné polokouli. Pak už následoval přejezd zpět do Čech.
Děti naši republiku dobře reprezentovaly, učitelé i ubytovatelé si je moc chválili. Do Čech se vrátily plné zážitků a mnohé se těší, že příští rok vyrazí znovu.

Mgr. L. Fulínová

Anglie Anglie Anglie Anglie  Anglie Anglie Anglie

Nácvik na prázdniny

Mezinárodní den dětí byl oslavou a dnem „bez učebnic“ a na naší škole proběhl velmi živelně a dynamicky, téměř jako nácvik na prázdniny.

Část dětí vyrazila svátečně do kina na různé filmy s přihlédnutím k věku dětí - menší děti závodily s modrým, nejrychlejším ježkem Sonicem, další děti držely palce kreslené hrdince Ainbo z amazonského pralesa a větší děti trnuly napětím při hledání ztraceného pokladu nebo se bavily marvelovským zápasem superhrdinů. Některé třídy se vydaly na procházky do přírody, kde sportovali nebo pekli buřty. Jiné třídy byly v tomtéž týdnu na výletě třeba na safari v Hradci Králové, v přírodovědecké stanici nebo dokonce ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby.

Pro žáky z budovy Laudova, kteří nebyli na škole v přírodě, připravili tamní deváťáci sportovní dopoledne na hřišti. Celé odpoledne sportovaly také děti z družin na budově Socháňova.

Děti, které byly tou dobou na studijním pobytu v Anglii, o nic nepřišly, protože je překvapili zaměstnanci cestovní kanceláře balónkovou výzdobou autobusu.

Děti si se svými učiteli zkrátka užily naplno společný den, kdy jsme se neučili a fungovali jako tým a třeba si popovídali o věcech, na které normálně není čas. Přejeme Vám všem krásné léto a spoustu pohodových dní.

 

děti a pedagogové ze ZŠ Genpor.Františka Peřiny 

 

družina družina družina Anglie Laudova  Laudova Laudova Laudova výlet 4.D

Den dětí - 6.D v Prokopském údolí

6.D 6.D 6.D 6.D 6.D 6.D

Putování s Poutníky

Dne 20.května čtvrté a páté třídy společně navštívily výchovný koncert moderní americké country hudby v divadle  U Hasičů nazvaný " Putování s Poutníky ". 
Skupina Poutníci působí na české hudební scéně již déle než 50 let. Prostřednictvím svého písničkového bloku seznámila děti s hudebními styly country a bluegrass.
Dětem se představení velice líbilo a s nadšením si spolu s hudebníky zazpívaly i několik písniček, které znají od táborových ohňů.
 

Škola v přírodě - penzion Lumka, 4. B, 4. C

Škola v přírodě - penzion Lumka, 4. B, 4. C

V týdnu od 16. do 20. května jsme my, žáci 4. B a 4. C ze základní školy genpor. Františka Peřiny vyjeli na školu v přírodě do menší obce Zásada v Jizerských horách. Počasí nám v tomto týdnu přálo. Zažili jsme spoustu zajímavých aktivit. Všem dětem se líbila návštěva sklárny a vlastnoručně vyfouknutý zápich. Kromě těch tradičních aktivit, jako je diskotéka, stezka odvahy nebo posezení u ohýnku, jsme si připravili pro zdejší přírodu také jeden dobrý skutek. Ve středu jsme vyrazili na výlet do lesa vzdáleného asi 5 km od našeho penzionu. Zde jsme besedovali se správcem lesa, který dětem vysvětlil, že některé lesy jsou napadeny kůrovcem, a je tedy nutné je vytěžit. V jednom z takto vytěžených lesů jsme strávili příjemné odpoledne tím, že jsme les nejprve uklidili, posbírali klestí a dříví a připravili krásnou mýtinu pro nový les. Odměnou nám potom bylo zasazení nového stromu pro každou třídu. K modřínům opadavým jsme si také vlastnoručně nadepsali kámen „Tento strom zasadila dne 18. 5. 2022 třída 4. B a 4. C ZŠ genpor. Fr. Peřiny“. Doufáme, že náš nápad s obnovou lesa budou následovat i další žáci ZŠ a jednou se budeme moci pochlubit, že jsme zachránili les.

Třídní učitelé Martina Bretová a Jaroslav Mevald


Safari 4.D a 3.A

Dne 30.5.2022 vyjely třídy 3.A a 4.D na dvoudenní výlet autobusem. První naše zastávka byla v pevnosti města Josefov, jehož výstavba začala v roce 1780 Marií Terezií. Děti se se svítilnou v ruce prošly labyrintem podzemních chodeb a prohlédly si i obytné kasematy. Součástí prohlídky bylo také lapidárium přírodních soch z dílny M.B. Brauna.
Poté jsme se už vyrazili směr Dvůr Králové - Safari, na které se děti nejvíce těšily - a právem! Počasí nám přálo, a tak děti viděly spoustu zvířat i s mláďátky (lemury, hrochy, nosorožce, žirafy, hyeny apod.).
Také se zde projely Afrika truckem, kde si v průběhu komentované exkurze zblízka prohlédly africké kopytníky ve volné přírodě.
Večer nás čekala večeře a ubytování v nedalekém kempu Pecka. Druhý den po vydatné snídani jsme se rozjeli na sladkou návštěvu výrobny hořických trubiček v Miletíně. Zde si každé dítě vyzkoušelo vyrobit svoji vlastní hořickou trubičku a dozvěděli jsme se něco o historii výroby této sladké pochoutky. Také jsme měli možnost si ty nejchutnější trubičky zakoupit domů pro své nejbližší jako dárek.
Výlet jsme zakončili návštěvou historického hradu Trosky, kde děti postupně vystoupaly na dvě věže - Babu a Pannu, odkud se nám naskytl krásný rozhled do Českého ráje.
Kolem třetí hodiny jsme se vrátili zpět do Prahy. Unaveni, ale plni krásných dojmů a zážitků!


Mgr. Lenka Klufová


Sportovní dopoledne Na Fialce

Ve středu 11. 5. si třídy 3.A a 5.C šly zasportovat na hřiště Na Fialce. Krásné počasí i radost z pohybu dokumentují tyto snímky.
Petra Hlaváčová

3.A a 5.C 3.A a 5.C

FRANCIE

V květnu se žáci 2.stupně obou budov naší školy vydali na dlouhou poznávací cestu do Francie.
Procestovali jsme Normandii, o které se mluví jako kolébce impresionistů, a také keltskou Bretagne. Všechny cesty jsme jeli autobusem a během přesunů jsme se často dívali na film týkající se lokace, na kterou právě jedem.
Ve vesničce Giverne jsme navštívili dům a krásnou zahradu Clauda Moneta. V Normandii jsme viděli také i jednu z nejnavštěvovanějších památek ve Francii Le Mont-Saint-Michel.
Kouzelný klášter na ostrově si budeme pamatovat kvůli velkému počtu schodů a také kvůli ne vždy příjemné společnosti racků - jednomu z nás chtěl jeden dokonce ukrást palačinku, nebo dokonce i bagetu.
Velmi zajímavá byla i ústřičná farma v Cancale, kde jsme měli možnost i degustovat. Ovšem sníst živého plže přímo z jeho schránky nebylo pro každého - někomu ústřice chutnaly, ale spíše jsme ochutnávací statečnosti litovali.
Náš výlet byla cesta skrz staletí. Prošli jsme se okolo pravěkých menhirů v Carnacu a dotkli se vln Lamanšského průlivu na pláži Omaha. Navštívili jsme hodně dalších městeček, ve kterých jsme si mohli srovnat středověkou architekturu s architekturou 19. století.
Celý výlet byl korunovaný slunečným počasím a také spoustou dobrot, které jsme cestou ochutnávali.
Au revoir!

Andrea Roško, 8.B

Francie Francie Francie Francie Francie

Vzdělávací program Madagaskar

V dubnu a v květnu se postupně vystřídali všichni žáci druhého stupně na vzdělávacím pořadu z projektu Planeta 3000. Letos se promítal film s názvem Madagaskar. Toto o něm napsali žáci 6. třídy:


Vyjeli jsme do kina Světozor. Dorazili jsme do sálu a usadili jsme se.
Když se všichni uklidnili, přišel cestovatel a fotograf Adam Lelek, který nám vyprávěl svůj příběh o cestách Madagaskarem a střídavě pouštěl film, který natočil, nebo vyprávěl o fotkách.
Na výpravu vyrazil a měl tři „cíle“ - chtěl potkat zvláštní zvíře Aye-aye /čti:ej-ej/, pak vidět lemury kata a zúčastnit tajemného obřadu domorodců a jejich zesnulých.
V Madagaskaru je spoustu speciálních zvířat např. chameleoni, hadi, lemuři. A některá zvířata žijí jenom tam a nikde jinde na světě. Zvíře Aye-aye žije na stromech na jediném malém ostrůvku u pobřeží a je velmi ohrožené. Domorodci ho totiž často zabíjejí, protože věří, že když na ně ukáže, tak zemřou.
Ze začátku se jim na výpravě vše dařilo, ale později začali mít problémy. Nejdříve rozbili rezervované auto, pak se jim to samé auto zabořilo do velice nekvalitní silnice a museli projet nebezpečné přejezdy přes vodu. Když Adam chtěl přejet přes vodu, tak napřed popojel autem, zastavil se a přesunul prkna a zase popojel, až to přejel úplně celé. A nakonec museli vykonat 10tidenní objížďku, aby vůbec dorazili do cíle.
Lidé na Madagaskaru jsou přátelští, ale jsou hodně chudí a mnoho dětí zemře. Mají tam různé rituály. Když někdo zemře, tak po pár dnech je převléknou do šátku. Zemřelí lidé jsou dáni do dřevěných truhel, ale třeba za rok tu truhlu zase vyndají z hrobky a začnou lidé kolem tančit a zpívat po celé vesnici a ukazují zemřelému, co se změnilo ve vesnici. Potom s rakví jedou za příbuznými.
Ale nakonec se jim podařilo splnit všechny cíle, které chtěli poznat. Cesta pro ně dopadla šťastně.
Matěj Lödar a Nikola Králová 6.D

Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar

Sportování na ZŠ Genpor. Františka Peřiny


V dubnu se naše základní škola Genpor. Františka Peřiny zúčastnila obvodního kola 23. ročníku turnaje v minifotbalu Mc’Donalds Cup. Družstvo žáků 1.-3. tříd z obou pracovišť Socháňova i Laudova postoupilo do obvodního finále, kde skončilo na skvělém 2. místě. Družstvo žáků 4. – 5. tříd skončilo ve finále na 3. místě. Poděkování patří všem fotbalistům a trenérovi Ondřeji Fremlovi.
Mgr. Jaroslav Mevald

McDonald cups McDonald cups

Ukliďme Česko 6.D

Ukliďme Česko 6.D

Připojili jsme se k akci Ukliďme Česko, protože víme, že příroda si sama nepomůže. Náš výlet začal tím, že jsme došli ke klášteru, kde je domov pro seniory. Tam jsme začali sbírat. Sbírání odpadu v ulici K Šancím jsme pojali jako lov pokladů a mezi sebou jsme soutěžili, kdo najde co nejzajímavější věc. Našli jsme například deštník, nákupní vozík, termohrnek, lebku nějakého zvířete, koženou tašku, jakési kartičky, sklo a plast. Nasbírali jsme odpad do čtyř pytlů. Tento výlet jsme si moc užili a do školy se vraceli s pocitem, že jsme si pěkně zalovili a navíc pomohli uklidit kousek Česka.

Veronika Černá, 6.D

6.D 6.D 6.D 6.D 6.D 6.D 6.D

Těšíme se na Velikonoce

Podívejte, jak pěkně malují děti ze 4.C a družiny na počítači.

Mayor Šedivá Janušková Vlasova Vrbová Vojta Slezák-družina Kovach Mandziuk

Košátky 5.A

V pátek 1.4. se 5.A vydala na výlet do nově otevřeného areálu, který se nachází pod zámkem Košátky. Mohli jsme si vyrobit přírodní produkty v učebně lektvarů, v perníkářské dílně upéci perníčky a venku si pohrát se zvířátky. Výlet se opravdu vydařil a všem se moc líbil.
Mgr. Jitka Bajerová

Košátky 5.A Košátky 5.A

Noc s Andersenem

4.A 4.A 4.B 4.B 4.B 4.B

Zeměpisná soutěž

VYHLAŠUJEME VÝSLEDKY zeměpisné soutěže pro 6. až 9. třídy.

V kategorii A (6. třídy) se na 1. místě umístila ANEŽKA SVOBODOVÁ z 6. A, 2. místo obsadila ADÉLA KRAUSEOVÁ také z 6. A a na 3. místě se umístila NATÁLIE PETERKOVÁ z 6. D.

 

V kategorii B (7. třídy) obsadil 1. místo DOMINIK LENGYEL , na 2. místě se umístila PETRA SKOKANOVÁ a 3. místo obsadil ADAM ŠVORC – VŠICHNI TŘI ŽÁCI JSOU ZE TŘÍDY 7. A.

 

V kategorii C (8. a 9. třídy) se na 1. místě umístil VINCENT VAIC z 8. A, druhý skončil JAN DOUDA také z 8. A a na 3. místě se umístil MAREK LENGÁL z 9. A.

 

Všem žákům děkujeme za odvedenou práci a srdečně blahopřejeme vítězům.
Vítání jara s prvňáčky

jaro v 1.C
V maskách zajíčků jsme si prohlédli části školy, které běžně prvňáčkům nejsou přístupné. Výpravu na druhý stupeň jsme zakončili svačinou ve školním cvičném bytě a kuchyňce.

Mgr. Lucie Odehnalová a třída 1.C


Zámek KOŠÁTKY

2.B - pár fotek z Alchymistické dílničky, výrobny lektvarů
Mgr. Lenka Štěpánová

Košátky Košátky Košátky Košátky Košátky Košátky Košátky Košátky Košátky

Noc s Andersenem ve 2.B

Noc s Andersenem ve 2.B byla noc plná nezapomenutelných zážitků

noc s Adersenem noc s Adersenem noc s Adersenem noc s Adersenem

Žlutozelený první jarní den

Na naší škole proběhlo tradiční vítání jara! Rozzářili jsme si školu výzdobou papírovými sluníčky, ale především tím, že jsme se všichni v první jarní den přišli ve žluté nebo zelené. Jak říkají žáci ze 4.A - komu se nelení, tomu se žlutozelení! Nevěřili byste, kolik nám to vykouzlilo úsměvů na tvářích!

jaro v 6.D jaro ve 4.A jaro ve 2.D jaro ve 4.B

Z pohádky do pohádky

V den předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022 jsme se ve třídě 2. A vydali cestou necestou do perníkové chaloupky.
Všechny děti v naší třídě se proměnily v pohádkové bytosti. A tak do lavic usedli rytíři, princezny a princové, draci, český Honza, vlk z Červené Karkulky, Křemílek, kočička bez pejska a kouzelná víla Motýlek. Cesta za perníčkem byla dlouhá. Čekalo nás splnit různě obtížné úkoly zaměřené na znalost českých pohádek. Nakonec se všem podařilo dojít do cíle a pochutnat si na sladké odměně.
Casková Marie, 2.A

pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A pohádky 2.A

5.A Prevence kriminality

5.A - Prevence 5.A - Prevence 5.A - Prevence

Masopust ve 4.A

Dnes 18.1. jsme si krásně užili masopust. Celá třída se proměnila v kouzelné bytosti, vzájemně jsme se představovali a žasli, jaké masky kamarádi vymysleli. Užili jsme si i masopustní svačinky, které nám připravili tatínkové a maminky.
Mgr. J. Kalinová

masopust 4.A masopust 4.A masopust 4.A masopust 4.A

Zima v 2.A v obrázcích

2.A- Zima 2.A- Zima 2.A- Zima 2.A- Zima 2.A- Zima 2.A- Zima 2.A- Zima 2.A- Zima

Plavání v 5.A

plavání v 5.A plavání v 5.A plavání v 5.A plavání v 5.A plavání v 5.A plavání v 5.A

Vánoční besídka v 2.A

2.A - Vánoce 2.A - Vánoce 2.A - Vánoce 2.A - Vánoce 2.A - Vánoce 2.A - Vánoce 2.A - Vánoce

Zprávičky ze 4.A: Pomáháme ptáčkům

Rozhodli jsme se ve třídě, že i my chceme nějak pomáhat ptákům, co neodlétají do teplých krajin. Každý dostal lojovou kouli, vymotal ji ze síťky, protže jsme se dozvěděli, že ta by mohla ptáčkům ublížit, a upevnil ji na vhodné místo.
Tím ovšem naše mise neskončila. Domluvili jsme se také, že při cestě ze školy, při vycházkách s družinou nebo rodinných procházkách budeme naše krmítka pozorovat, případně dokumentovat a obnovovat.
Na konci naší mise nám zbyl ještě i čas na pořádnou koulovačku, ale to už - pochopitelně - jen koulemi sněhovými....
Mgr. J. Kalinová a 4.A

ptáčci se 4.A ptáčci se 4.A

KYBERŠIKANA

V prosinci na naší škole proběhly v rámci preventivních programů přednášky Policie ČR.

Sedmé třídy měly přednášku o kyberšikaně. Pan policista nám vyprávěl o chlapci, který měl rád hvězdné války, tak chtěl na video nahrát, jak umí bojovat se světelným mečem, a umístil ho na internet, na platformu YouTube. Video se rychle šířilo a lidé v jeho okolí, zejména ze třídy, se mu posmívali. Někdo vytvořil verzi, ve které video upravil a udělal si z něj legraci. Nakonec se stal terčem kyberšikany od lidí prakticky z celého světa. Chlapec se s rodinou odstěhoval na druhý konec Kanady. To ale nepomohlo a asi za tři měsíce se to video rozšířilo i tam. On se z toho psychicky zhroutil, ale přežil. Trvalo mu několik let, aby si nic nedělal z nenávistných komentářů. (dnes je z něj kvalifikovaný právník.)

Dále vyprávěl příběh o dalším chlapci Ryanovi, ten byl šikanovaný ve škole. Parta kluků z jeho třídy se domluvila s jednou holkou, že si bude s Ryanem psát a pak ten jejich chat jim předá. Ryan o tom samozřejmě nevěděl a byl tak šťastný, že si spolu rozumějí, sděloval jí i své citlivé osobní informace. Jednou na internetu uviděl chat, který si s tou holkou psal. Neunesl to a doma se oběsil. Jeho otec jezdí po školách v USA a říká dětem, aby když se jim něco takového stane, tak ať neudělají tu chybu jako Ryan, že si neřeknou o pomoc a nedají životu šanci. Také dětem vzkázal, aby nebyly „mlčící většina“, tzn. že v případě, kdy uvidí, že někdo takhle někomu ubližuje, tak budou jenom přihlížet, protože to je chyba! Máme zasáhnout, protože my tu situaci můžeme ovlivnit. Pokud máme např. problém, že nám někdo ubližuje, tak se svěříme, pokud to jsme my, tak nebudeme přihlížet a zastaneme se dotyčného.

Na konci jsme dostali letáčky o kyberšikaně, co máme dělat, když se staneme terčem takovéhle šikany, kam můžeme napsat či zavolat, komu se svěřit a komu raději ne. Myslíme si, že takové přednášky jsou dost důležité a spoustě dětí můžou pomoci vyřešit jejich problémy. Děkujeme.

Petra Skokanová, Valentina Šottnerová, Adam Švorc a Jáchym Kavka 7.A


Užlabinská informatika online

Vzhledem ke covidové situaci se soutěž konala 30.11. již po druhé online. Oficiální zahájení i zadání úkolů proběhlo v Microsoft Teams. Letos soutěžili 2 trojčlenná družstva.
Z 9.C (škola Socháňova) to byli – Pavel Sobotka, Daniel Mužík a Jakub Gololobov.
Z 9.D (škola Laudova) se přihlásili – Adam Novotný, René Šimák a Daniel Linhart.

V první části soutěže si žáci prověřili své znalosti v používání aplikací kancelářského balíku. V druhé části čekal žáky kvíz zaměřený na všeobecné znalosti informatiky. Třetí část, která měla otestovat důvtip a logické uvažování žáků v minihře, a na kterou se žáci nejvíce těšili, byla bohužel z technických důvodů zrušena.
Vyhodnocení soutěže proběhlo 8.12. online.

V soutěži družstev bylo družstvo z „Laudovky“ druhé a ze „Socháňky“ čtvrté. V soutěži jednotlivců získal Daniel Mužík krásné 1. místo a Jakub Fray Gololobov 2. místo.
Gratulujeme!!!
Pro ceny si ale musí žáci opět zajet do školy sami.

Moc bychom si přáli, abychom příští školní rok mohli konečně vyjet soutěžit společně, společně si školu prohlédnout a setkat se s vedením školy a se žáky, kteří pro nás soutěž připravují, osobně.

Žákům, kteří by měli zájem o studium na této škole – SPŠE V Úžlabině, doporučujeme školu osobně navštívit.
Škola připravuje do praxe budoucí systémové programátory, správce počítačových sítí a techniky v elektrotechnických firmách.

Ing. Eva Holubová

IT tým  Socháňova IT tým Laudova

Mikulášská informatika

V pátek před Mikulášem bylo ve škole rušno. Již tradičně žáci devátých ročníků převlečeni za Mikuláše, čerty a anděly strašili děti z 1. stupně peklem a za básničky a písničky nadělovali bonbony. A tak chodili mladší žáci na informatiku celí rozzáření a začernění, natěšení na opravdovou nedělní mikulášskou nadílku. V hodinách informatiky pak malovali Mikuláše, čerty a anděly. Podívejte se na některé z nich.

 družina  družina  družina  4. třída 4. třída 4. třída 5. třída  5. třída  5. třída

Beseda s válečnými veterány

Dne 11. listopadu jsme si pro děti prvních a druhých tříd připravili povídání o panu Františku Peřinovi a Dni válečných veteránů. Odměnou za tuto akci nám paní učitelky zařídily povídání od pravých válečných veteránů. Naši školu navštívili pánové štábní poručík Libor Dufek a podplukovník v.v. Jindřich Plescher, kteří se zúčastnili několika novodobých misí a v současnosti oba pracují na Generálním štábu Armády ČR. Povídali nám o historii a také nám na mapách ukazovali, kde se bojovalo nebo kde jsou hřbitovy s padlými veterány. Vyprávění nám mělo přiblížit, co se dělo dříve a jak je to teď. Moderní váleční veteráni se moc neliší od těch dřívějších.

Když skončilo vyprávění, tak nás jeden z vojáků vyzval k tomu, že když uděláme 32 kliků za 30 vteřin, tak nás odmění svou pamětní mincí, kterou dostal za fyzické testy s hvězdičkou značící jeho postavení v armádě. Na tuto výzvu se přihlásili čtyři žáci deváté třídy a představte si, že tuto minci získala mezi samými kluky Rosa Podařilová z 9.A!

Nikola Grulová, 9.C


9.C a Den veteránů

Dne 11. listopadu jsme si pro děti prvních a druhých tříd připravili povídání o panu Františku Peřinovi a Dni válečných veteránů. K tomuto přednesu jsme si připravili prezentaci plnou obrázků, hry (Kimovu hru, puzzle, omalovánky, hod na letadlo a pexeso). Všechno probíhalo velmi dobře, děti se bavily, naučily se základní informace o naší škole a o tom, kdo vůbec byl František Peřina. Na konci prezentace a her jsme se dětí ptali, co si zapamatovaly. Poté dostaly diplomy a vlčí máky.
A i když to byl nejdřív trochu stres i my jsme si den, kdy jsme byli najednou velcí a dospělí, taky ohromně užili.
Nikola Grulová, 9.C


9.A a Den veteránů

Den válečných veteránů přišel neočekávaně, záplavou testů jsme byli tak zahlceni, že pořádné přípravy začaly až den před samotnou akcí! V den samotné akce jsme všichni byli soustředění na své role, a to přineslo i své ovoce. I přes pozdní přípravu nás obrovské odhodlání a touha dokázat, co umíme, dovedly k cíli. Pro děti jsme si připravili povídání o panu Peřinovi a dni vlčích máků. Naučili jsme je skládat vlaštovku a pak jsme si zasoutěžili ve skládání puzzlíků a hodu vlaštovkou na cíl. Všechny děti byly s prezentací a hrami moc spokojeny, spolupracovaly výborně. Některé děti byly dokonce smutné, že se s námi už musí loučit! Celkově si všichni akci moc užili, jen nás všechny mrzí, že už si ji nikdy nezopakujeme.

Marek Lengál, 9.B


9.B a Den veteránů

Dne 11.11. 2021 jsme oslavili Den veteránů. Na naší škole tento den proběhl ve stejném duchu jako každý rok. To znamená, že my deváťáci jsme prvním třídám představili Františka Peřinu, a proč se právě po něm jmenuje naše škola.

Připravili jsme si pro děti program v podobě referátu o Františku Peřinovi a o 2. světové válce. Po přednesu jsme si pro ně připravili několik her: hod míčkem na terč, omalovánky, nebo házení vlaštovkami do dálky. Poté jsme celou akci zakončili rozdáním diplomů, odměn za účast a společnou fotkou. Všechny děti byly velmi hodné, šikovné a hezky spolupracovaly.

Děkujeme všem prvňáčkům a jejich třídním učitelkám za pozornost a příjemnou atmosféru při společném setkání.

Filip Kocábek, 9.B


Finanční gramotnost

V úterý 9.11. ve třídě 5.A proběhl program - FINANČNÍ GRAMOTNOST pod vedením zástupce Uni Credit Bank, panem Jiřím Kopeckým.

Žáci se dověděli, co je to banka a k čemu nám slouží. Jaké známe banky, co je to bankovní účet a jaké účty známe. Proč je výhodné mít bankovní účet a co je to spoření. Také se dozvěděli, proč a kolik bychom měli spořit a že bychom se neměli bát svěřit bance své peníze. Také už víme, že existuje Česká národní banka, která spravuje finance celého státu.

Jitka Bajerová

Finanční gramotnost Finanční gramotnost Finanční gramotnost

Exkurze do Břevnovského kláštera

Exkurze do Břevnovského kláštera

Dne 15. října se naše třída 8.A vydala na exkurzi do Břevnovského kláštera. Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že výlet byl radostně očekávaný. Nadšenci do uměleckých slohů se těšili na baroko a jiní na společné chvíle se třídou.

Před klášterem nás již očekával mnich Martin, který nás provázel celou exkurzí a seznámil nás s historií tohoto velkolepě působícího místa.  Klášter byl založen sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v roce 993. Místo bylo nejen centrem církve, ale také vzdělávání.

V kostele sv. Markéty nás svojí hloubkou téměř pohltily obrazy Petra Brandla, které působily skoro živě. Také jsme užasli, že jsou v kostele pod erbem Slavníkovců uloženy ostatky zakladatele kláštera, sv. Vojtěcha, který zemřel v Polsku. Prohlédli jsme si také základy původní románské rotundy. 

 Poslouchali jsme zajímavé vyprávění léčivém prameni, jehož okolí však bylo za minulého režimu zcela zdevastováno, a tajili jsme dech při vypravování o mniších, kteří přepisovali knihy a jedna jejich chyba mohla zničit celé měsíce práce!

Vyprávění bratra Martina bylo napínavé a zajímavé a my si bereme k srdci jeho prosbu, abychom se k mnichům a k jeptiškám na ulici chovali jako k jiným normálním lidem a myslím, že už nikoho nenapadne se jim smát nebo na ně pokřikovat.

Klášter jsme navíc opouštěli s myšlenkou, že bychom se měli starat o naše kulturní dědictví a že bychom se (stejně jako klášter a jeho obyvatelé) neměli nikdy vzdávat.

A hádanka nakonec: Proč byly barokní kostely z dnešního pohledu nesmyslně přezdobené? …..Protože mše byly vedeny v latině, tak aby se prostí lidé měli na co dívat.  Aby se zkrátka nenudili!


Lucie Zlesová, 8.A 


Výlet 2.B - Mýdlárna v Chrustenicích u Prahy

mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích mýdlárna v Chrustenicích

Halloween v 2.B

Halloween 2.B Halloween 2.B Halloween 2.B Halloween 2.B Halloween 2.B Halloween 2.B Halloween 2.B

Podzimní radovánky v 2.A

Podzim že je smutný a melancholický? Omyl! Děti z 2.A si ho užily se vším, co k podzimním radostem patří. Ve třídě jsme si vyrobili papírové draky, kteří se spolu utkali na drakiádě – který výš vyletí a který rychleji poběží.
Co by to bylo za podzim bez ohýnku a vůně opečených buřtů. Dozvěděli jsme se, že vynález rozdělávání ohně posunul lidstvo kupředu a měl stejný význam v té době jako dnes internet.
A to už se přiblížil čas dušiček a dýňování. V pondělí 25.10. jsme rozsvítili ve třídě námi vyrobené dýně a užili si halloweenskou party.
Podzim už brzy předá svou vládu zimě a my se těšíme na radostné Vánoce.

Casková Marie, tř. učitelka

Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A Podzim v 2.A

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů Den válečných veteránů

Naše škola hrdě nese jméno válečného veterána Františka Peřiny a nejenom proto si každý rok 11.11. připomínáme Den válečných veteránů.
Je již milou tradicí, že se žáci devátých ročníků vydávají za našimi prvňáčky, aby je přivítali u nás ve škole a také aby jim vysvětlili, kdo byl František Peřina, jehož jméno nese škola, do které začali chodit. Deváťáci si pro své malé spolužáky připravují prezentaci s obrázky a pak jednoduché činnosti jako je např. skládání puzzle, vybarvování obrázků nebo třeba střílení papírovou koulí na terč („sestřelování nepřátelského letadla“) či jednoduchou bojovku. Na konci zpravidla prvňáčči dostávají i diplom za absolvovaný výcvik.
Ostatní žáci, učitelé i další personál školy se ozdobí papírovými vlčími máky, které jsou po celém světě symbolem Dne veteránů, a s dětmi si připomínáme, že čeští veteráni nejsou jenom vojáci, kteří za naši zem bojovali ve 2.světové válce, ale jsou jimi i docela mladí lidé, tátové a mámy, kteří naši zemi reprezentují i na současných zahraničních misích.
Je škoda, že dnešní společnost si málo všímá svých hrdinů, protože jak se říká: Národu, který si neváží svých hrdinů hrozí, že nebude mít žádné, až je bude potřebovat. A možná čtenáře překvapí, jak se děti dobře orientují v tom, kdo je v jejich očích hrdina:
Hrdina je ten, kdo se zastává slabších.
Hrdina je ten, kdo nebrečí a pomáhá.
Hrdina může být lékař nebo vědec.
Hrdina je moje maminka.
Hrdina je ten, kdo stojí za spravedlností.
Hrdina je ten, kdo nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní.
Doufáme, že jsme vás, milí čtenáři, inspirovali a že letošní Den válečných veteránů oslavíte vlčím mákem s námi a že si třeba najdete chvilku na zamyšlení, jestli i ve vašem okolí náhodou někdo nenápadně nekoná hrdinské činy!
Mgr. Lucie Fulínová a žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny


CHARITATIVNÍ BĚH PRO AFRIKU

V říjnu v rámci oslav 35. výročí založení uspořádala naše škola na obou pracovištích tradiční podzimní charitativní „běh pro Afriku“ pod záštitou nadace Člověk v tísni. Rozhodli jsme se, že k výročí našemu, dáme dárek jinému!
Letos se běhu zúčastnilo dohromady přes 1000 žáků. Nastoupili podle rozpisu na běžecké dráhy našich školních hřišť. Páni tělocvikáři pečlivě dohlíželi, aby se sportuchtiví žáci důkladně před během důkladně rozehřáli při rozcvičce, a následoval hromadný start a - nejlepší na tom všem je, že i když jsme měli stupně vítězů, kde se děti mohly vyfotit – VŮBEC NEBYLO DŮLEŽITÉ, KDO VYHRÁL!
Podstatou běhu sice je „vyběhat“ finanční příspěvek na stavbu a vybavení školy v Africe, jehož výše „se počítá“ podle počtu uběhnutých koleček, za která „sponzor“ věnuje příspěvek pro stavbu a vybavení školy v Africe, ale naše děti ani rodiče se tímto nastavením nenechávají svázat. Běhá se pro dobrý pocit z vlastního výkonu a dary pro fond africké školy také často přesahují možnosti běžců. Děkujeme!

Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku Běh pro Afriku

Návštěva Vodního domu Hulice

Ve středu 6.října 2021 vyjeli žáci 4.B a 5. A základní školy genpor. Františka Peřiny do Vodního domu Hulice. Nachází se u přehrady Želivka /Švihov/. Nedaleká přehrada zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale celé střední Čechy. Dozvěděli jsme se spoustu informací o vodě. A co se dětem nejvíc líbilo?
„Ochutnávka vody ve Vodním baru, kdy jsme si nejprve museli vyrobit papírové pohárky“, napsal Kuba.
„Nejvíce se mi líbili raci a jejich krmení. Nevěděl jsem, že rak má celkem 10 noh“, José.
„Nejvíce se mi líbilo hledat v expozici jméno největší sladkovodní ryby v České republice. Je to Vyza velká“, napsala Maruška.
Dala by se najít řada dalších a dalších zajímavostí, jako třebaže tunel, kterým proudí voda, měří 51,9 kilometru. Pod mikroskopem jsme viděli, co všechno žije ve vodě. Krásné bylo pozorovat ryby, které plavaly za sklem, ve sluchátkách jsme slyšeli šumění vody i zvuky žab a dalších vodních živočichů. Výlet se všem velmi líbil.
Zpracoval Mgr. Jaroslav Mevald

Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice Vodní dům Hulice

Výlet do Tábora

Dne 21.9. se třídy 4.D a 5.B vypravily na celodenní výlet. Cílem naší cesty byla prohlídka města Tábora a tamního husitského muzea.
Muzeum nám představilo v deseti sálech husitství od kořenů až po vývoj paměti národa na husitství v 19. a 20. století. Děti se seznámily s husitstvím hravou formou, jejíž součástí byly komiksové panely. Mohly si vyzkoušet posezení na královském trůně, obléct se do kroužkové košile, zblízka si prohlédnout husitské zbraně a nechat se překvapit různými výjevy v kukátku nebo třeba objevovat tajné skrýše.
Součástí prohlídky byla i prohlídka podzemních chodeb nazývaných lochy, pod jednotlivými domy v historické části Tábora. Tyto prostory sloužily v dobách míru k ukládání potravin a nápojů, v dobách ohrožení nepřítelem se měnily na útočiště obyvatel města.
Cestou domů jsme ještě navštívili Chýnov s přírodními Chýnovskými jeskyněmi. Tyto jeskyně postrádají krápníky, ale zato mají krásné pestré zabarvení stěn způsobené amfibolity. Při prohlídce jsme klesli i úctyhodných 37 m pod zemský povrch. Asi nejkrásnějším bodem prohlídky bylo Purkyňovo jezírko, připomínající obří hrnec.
Výlet se nám všem velmi líbil. Děti navíc načerpaly mnoho nových poznatků, které využijí při hodinách přírodovědy a vlastivědy!
Mgr. Lenka Klufová

Tábor Tábor Tábor Tábor Tábor Tábor Tábor
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy