logotyp
Login

Nabídka studentům

Výuka jazyků- anglický
 - německý
 - ruský
 - francouzský
  
Volitelné předměty- pohybové a sportovní aktivity
 - základy administrativy
 - informatika
 - domácnost
 - cvičení z matematiky
 - cvičení z českého jazyka
  
Nepovinné předměty- cvičení z matematiky
 - cvičení z českého jazyka
 - pohybové a sportovní aktivity
 - informatika
 - individuální logopedická péče
 - náprava učení Čj pro integrované žáky
 - sborový zpěv
 - sólový zpěv
 - německý jazyk
 - konverzace v Nj
 - konverzace v Aj
 - seminář z chemie
 - keramika
 - historicko-geografický seminář
 - seminář z geografie a biologie
 - seminář z výtvarné výchovy
 - biologická praktika
  
Zájmové útvary- ruční práce a vaření
 - výtvarný a sportovní
 - keramika
 - aerobic
 - společenský tanec
 - informatika
 - míčové hry - košíková, odbíjená, florball
  
Rozvojové vzdělávací - Modré z nebe (ekologický výzkum)
programy- Tulipán (ekologický projekt)
 - Podaná ruka (prevence úrazů)
 - Začínáme spolu (rodinná v. a občanská v.)
  
Školní aktivity- výjezdy do škol v přírodě
 - lyžařský výcvikový kurs - 7. ročník
 - kurs plavání pro 3. a 4. ročník
 - sportovní soutěže
 - olympiády
 - školní časopis
 - žákovský parlament
 - sběrové akce (papíru a hliníku)
 - školní show (prosinec nebo březen)
 - pořádání seminářů ve spolupráci s PedF UK Praha
 - pořádání seminářů ve spolupráci s PC Praha
 - pedagogická praxe studentů PedF a FTVS UK Praha
 - studijní pobyty v Anglii
 - poznávací zájezdy a exkurze
 - zájezdy do německy mluvících zemí
 - výchovné koncerty
 - výstavy
 - návštěvy divadel
 - Klub mladých diváků
  
Mimoškolní aktivity pro- anglický jazyk
žáky školy- quilting - patchwork
 - taekwondo WTF
 - karate
 - společenský tanec
 - ZRTV
 - aerobik
 - kopaná
  
Vybavení školy- odborné pracovny
 - 3 velké tělocvičny (1x umělý povrch, 2x parketová odlaha)
 - školní hřiště s úmělým povrchem
 - zrcadlový sál
 - posilovna
 - školní knihovna
 - školní galerie
 - studovna
 - 2x školní jídelna
 - společenská místnost
 - keramická dílna
 - tenisové haly
  
Spolupráce s rodiči- Klub rodičů školy
 - třídní schůzky po dohodě 4-5x za rok
 - konzultace dle dohody
  
Spolupráce s OPPP- návštěvy psychologa 1x měsíčně ve škole
 - konzultace dle dohody
  
Další možnosti školy- pronájem tělocvičen organizacím
 - pronájem místností organizacím
  
Škola je členem Asociace - košíková
školních sportovních- vybíjená
klubů- florball
 - moderní gymnastika
 - volejbal
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy