logotyp
Login
Poradní sbor ředitelky školy
 
šk.r. 2022/2023
 
Kabinet výchovného poradenství
 • Mgr. Martina Bretová - výchovná poradkyně pro oblast: výchovnou a volby povolání - pracoviště Socháňova
 • Mgr. Hana Veselková - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog - pracoviště Socháňova i Laudova
 • Mgr.  Anna Štindlová – školní psycholog pracoviště Socháňova i Laudova
 • Mgr. Dana Kropáčová - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog a oblast výchovnou a volby povolání - pracoviště Laudovaci 
 • Mgr. Lucie Odehnalová –  speciální pedagog - pracoviště Socháňova  
Metodik prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů
 • Mgr. Jaroslav Mevald
 
Zástupkyně ŘŠ
 
 
 • Mgr. Olga Panošová -  statutární zástupkyně,  zástupkyně pro I. stupeň
 • PhDr. Hana Tenglerová - zástupkyně pro II. stupeň 
 •  Mgr. Stanislava  Krejčová -  zástupkyně pro pracoviště v Laudově ulici
 
Vedoucí ŠD a ŠK
 
 
 • Hana Kotková - pracoviště Socháňova
 • Hana Koderová - pracoviště Laudova
 
 
 
Vedoucí ŠJ
 • Jitka Patrovská - pracoviště Socháňova i Laudova
 
 

 

SLOŽENÍ   STRAVOVACÍ   KOMISE 

 za vedení             :  p. uč.  Maxant  Miroslav

za školní jídelnu  :     pí       Patrovská Jitka – vedoucí ŠJ

                               pí       Kačurová  Lenka – vedoucí kuchařka

                               pí       Spolková Kateřina  – vedoucí kuchařka    

za  I. stupeň        :  pí uč.  Veselková  Hana

za II. stupeň        : pí uč.  Paštová  Yveta

za rodiče             :  pí       Kaucká  Radka

 

Komise se schází 1x za dva měsíce nebo podle potřeby.

V případě připomínek kontaktujte, prosím, členy stravovací komise.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy