logotyp
Login
Poradní sbor ředitelky školy
 
šk.r. 2019/2020
 
Kabinet výchovného poradenství
Mgr. Helena Drahošová - výchovná poradkyně pro oblast: výchovnou a volby povolání
Mgr. Hana Veselková - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog
Mgr. Jitka Pýchová - školní psycholog pro pracoviště 
Mgr. Dana Kropáčová - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog, pro pracoviště 
                                  v Laudově ulici 
 
Metodik prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů
Mgr. Jaroslav Mevald
 
Zástupkyně ŘŠ
 
 
 Mgr. Olga Panošová -  zástupkyně pro I. stupeň
PhDr. Hana Tenglerová - statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň a ŠD
 Mgr. Stanislava  Krejčová -  zástupkyně pro pracoviště v Laudově ulici
 
Vedoucí ŠD a ŠK
 
 
Hana Kotková
Hana Koderová
 
 
 
Vedoucí ŠJ
Zdeňka Höhneová
 
 

 

SLOŽENÍ   STRAVOVACÍ   KOMISE 

 za vedení             :  p. uč.  Maxant  Miroslav

za školní jídelnu  :  pí       Höhneová   Zdeňka – vedoucí ŠJ

                               pí       Kačurová  Lenka – vedoucí kuchařka

                               pí       Patrovská  Jitka  – vedoucí kuchařka    

za  I. stupeň        :  pí uč.  Veselková  Hana

za II. stupeň        : pí uč.  Paštová  Yveta

za rodiče             :  pí       Kaucká  Radka

 

Komise se schází 1x za dva měsíce nebo podle potřeby.

V případě připomínek kontaktujte, prosím, členy stravovací komise.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy