logotyp
Login

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

ŠVP DOMINOŠVP DOMINO

Charakteristika Školního vzdělávacího programu

Charakteristika Školního vzdělávacího programu

Domino evokuje představu společenské hry, hry čísel a jasných zákonitostí. Spojuje jednotlivosti v celek stejně jako náš program.
Jsme školou pro široké spektrum dětí a hledání souvislostí tvoří nedílnou součást výukových programů. Domino rozvíjí fantazii, učí spolupráci, nenásilnou formou probouzí zvídavost i logiku. Konečným výstupem je pak uzavřená soustava znalostí a dovedností přiměřených individuálním potřebám a schopnostem.

 

Provozní řád tělocvičen

Provozní řád tělocvičen Základní povinnosti vyučujícího při hodině tělocvikuPřed zahájením cvičení vydat jasné organizační pokyny (např. probrat téma výuky, rozdělení skupin, družstev, jasné požadavky na dodržování kázně).Upozornit žáky na možná konkrétní nebezpečí a zajistit soustavnou pomoc při cvičení.Být vždy na nejexponovanějším místě.Před zahájením cvičení vždy ...

Řád školního hřiště

Řád školního hřiště Sportovní areál, který se skládá z hřiště na kopanou, na odbíjenou a atletické běžecké dráhy (dále jen hřiště), má statut veřejně přístupného sportoviště, všichni návštěvníci a uživatelé jsou však povinni řídit se tímto řádem.Hřiště přednostně slouží dětem, které navštěvuji základní školu (kteroukoli) a pro ně je také jeho užívání vždy zdarma. ...

Poskytování informací

Dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.5.1999 lze získat u ředitelky školy Mgr. Jarmily Pavlišové (tel./fax: 235 317 295) nebo v sekretariátu ředitelky školy (PhDr. Hana Tenglerová, zástupkyně ředitelky, tel.: 235 317 51-2) následující informace: Údaje o jmenování ředitelky: Mgr. Jarmila Pavlišová, jmenovací listinu ze dne 29.11.1994 vydal ŠÚ Praha 6Údaje o působnosti ZŠ a vymezení pravomocí:
Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, ...

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy