logotyp
Login

Kalendářní plán

Kalendářní plán školního roku 2023/ 2024

Třídní schůzky04.09. 2023 – od 17:00 hod.:

 • pracoviště Socháňova      1.A, 1. B, 1. C, 1. D

                                         5. C, 5. D

                                         6. A, 6. B, 6. C, 6. D 

 • pracoviště Laudova         0. A, 1. E, 1. F, 1. G

                                         5. F

                                        6. E, 6. F                                      

                             10.10.2023     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             10.10.2023     od 18:00  – pracoviště Socháňova

                             06.12.2023     od 18:00  – pracoviště Laudova

                             06.12. 2023    od 18:00 – pracoviště Socháňova

                             23.04.2024    od 18:00  – pracoviště Laudova

                             24.04.2024    od 18:00 – pracoviště Socháňova

Třídnické hodiny : 1x měsíčně

Schůzky PK a MS : 1x za dva měsíce

Zápis do 1. tříd ve dnech 10.04. – 11. 04. 2024  od 14 – 17 hodin.

Prázdniny a státní svátky :

Státní svátek : 28.09.2023 – Den české státnosti – čtvrtek

Ředitelské volno: 29.09.2023 – pátek

Státní svátek : 28.10.2023 -  Den vzniku samostatného československého státu - sobota

Podzimní : 26. 10. 2023 a 27.10.2023 – čtvrtek a pátek

Státní svátek : 17.11.2023 – Den boje za svobodu a demokracii – pátek

Vánoční  : 23.12.2023 (sobota) - 02.01.2024 (úterý)

                 (vyučování začne 03.01.2024 – ve středu)

Pololetní: 02.02.2024 - pátek

Jarní       : 12.02.2024 - 18.02. 2024

Velikonoční: 28.03.2024 - čtvrtek

Velký pátek:  29.03.2024

Velikonoční pondělí : 01.04.2024

Státní svátek : 01.05.2024 –  Svátek práce - středa

Státní svátek : 08.05.2024 – Den vítězství -  středa

Hlavní prázdniny : 29.06.2024 (sobota) – 30.08.2024 (pátek)                  

 I. pololetí : 04.09.2023 (pondělí) - 31.01.2024 (středa)

II. pololetí : 01.02.2024 (čtvrtek) - 28.06.2024 (pátek)

Zahájení školního roku 2024/2025 bude  2. září 2024 (pondělí).

                                           

 


Pracoviště Socháňova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  I. A

pí uč. Kalinová             Jana

  I. B

pí uč. Malíková           Alena        

  I. C

pí uč. Bretová             Martina        

  I. D

pí uč. Klufová              Lenka        

 II. A

pí uč. Bajerová           Jitka     

 II. B

pí uč. Rychlá               Jitka        

 II. C

pí uč. Ježdík  Ondřichová  Petra

 II. D

pí uč. Paštová            Eva

III. A

pí uč. Dusilová            Zdeňka

III. B

pí uč. Kratochvílová   Miloslava        

III. C

pí uč. Odehnalová      Lucie        

III. D

pí uč. Benešová          Jiřina        

IV. A

pí uč. Casková            Marie        

IV. B

pí uč. Štěpánová        Lenka      

IV. C

pí uč. Veselková         Hana        

IV. D

pí uč. Hanzlíková        Jaroslava        

 V. A

pí uč. Hlaváčová         Petra      

 V. B

pí uč. Veselá               Zdeňka        

 V. C

pí uč. Straková           Alice       

 V. D

p. uč. Mevald              Jaroslav       

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  VI. A

pí uč. Chejnová         Kateřina

  VI. B

pí uč. Paštová             Yveta        

  VI. C

pí uč. Němcová          Martina       

  VI. D

pí uč. Sochová         Leona

 VII. A

pí uč. Pačesová          Dana

 VII. B

pí uč. Zítková              Vladislava

 VII. C

pí uč. Mrázová          Vladislava

 VII. D

pí uč. Jurečková         Jolana        

VIII. A

pí uč. Procházková     Věra        

VIII. B

p. uč. Maxant              Miroslav      

VIII. C

p. uč. Melichová        Helena        

VIII. D

pí uč. Fulínová            Lucie       

  IX. A

pí uč. Drahošová        Helena        

  IX. B

pí uč. Skácelová         Gabriela  

  IX. C

pí uč. Krauseová        Lucie        

 IX. D

pí uč. Grabiášová      Klára        


Pracoviště Laudova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. E

pí uč. Mráčková          Klára        

I. F

pí uč. Báčová               Irena        

 I. G

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

 II. E

pí uč. Novotná            Zuzana

 II. F

pí uč. Kropáčová        Dana

 II. G

pí uč. Veselá               Tereza

 III. F

pí uč. Jindřichová       Jana

III. G

pí uč. Štěpanovská     Jana

III. H

pí uč. Srpová               Zuzana

IV. E

pí uč. Fantová            Kristýna        

IV.  F

pí uč.  Štauberová   Procházková  Radka

 V. E

pí uč. Štěpánková      Nikola        

 V.  F

pí uč. Báčová               Irena        

 V. E

pí uč. Mráčková          Klára        

 V.  F

pí uč. Dvorská             Miroslava

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

 VI. E

pí uč. Kuprová            Karolína      

VI. F

pí uč. Dvorská             Miroslava

VII. E

pí uč. Chlapcová        Ivana       

VII. F

p. uč. Kalina               Jan

VIII. E

p. uč. Lustyk               Jiří       

 IX. F

pí uč. Otoupalová      Drahomíra       

 IX. G

pí uč. Kolouchová      Gabriela


Aktivity ve školním roce 2023 / 2024

Akce školy

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy

4. ročník – 11. 09. 2023 – 18. 12. 2023

3. ročník -  08. 01. 2024 – 29. 04. 2024

 • Lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníků

Termín: 19. 02. 2024 – 23. 02. 2024

 • Dopravní výchova pro žáky 4. ročníků

Termín: říjen 2023 – duben 2024 – dle rozpisu

 • Preventivní besedy s Městskou policií 1. – 9. ročník

Termín: říjen 2023 – červen 2024 – dle rozpisu

 • Sběry papíru

Říjen 2023, leden 2024, březen 2024 – bude upřesněno

 • Tematicky zaměřené projektové dny

Dle rozpisu jednotlivých ročníků.

 • Ø Olympiády a sportovní soutěže

Dle rozpisu  - upřesněno v úkolech týdne.

 • Ø Spolupráce s vybranými zahraničními školami

Erasmus+ : Maďarsko, Rumunsko, Turecko

 • Environmentální výchova

Spolupráce s Ornitou, KEV, Lesy Praha, Ekocentrum Koniklec – bude upřesněno v úkolech týdne.

 • Školení zaměstnanců – dle ročního plánu.
 • Spolupráce s Armádou ČR

Den válečných veteránů – 11. 11. 2023

21. TL Čáslav – beseda, exkurze -  dle dohody

 • Spolupráce s PedF UK Praha

pedagogické praxe studentů – dle rozpisu

 • Spolupráce s MŠ

Návštěva předškoláků v hodinách žáků 1. třídách

 • Pobytové programy – I. stupeň

Termín: duben 2024 – červen 2024 – dle rozpisu třídních učitelů

 • Jazykové studijní pobyty do Velké Británie

Termín: 1. turnus květen 2024 – bude upřesněno

                        2. turnus červen 2024 – bude upřesněno

 Poznávací a naučné zájezdy

 1. Dějepisná exkurze – KC Mauthausen, Salzburg a NP Berchtesgaden - žáci 8. a 9. ročníků – 18. – 19. září 2023
 2. Německo či Rakousko – II. stupeň – duben 2024
 3. Francie - – II. stupeň –  květen či červen 2024
 • Charitativní akce

           Koncert pro Pranitu – Socháňka 20. 12. 2023, Laudovka 21. 12. 2023

Akce školy pro rodiče

 • Jarmark – 06. 12. 2023
 • Vánoční vystoupení

Socháňka  – 18. 12. 2023  a 19. 12. 2023

Laudovka  – 20. 12. 2023 

 • Rozloučení se žáky 9. ročníků

27. 06. 2024

Zapojení do života MČ

 • Rozsvěcení vánočního stromečku
 • Vystoupení pro jubilanty

Zapojení do projektů

 • Ovoce do škol
 • Mléko do škol
 • Erasmus+
 • Trenéři ve škole
 • Šablony JAK
 • Zápis do 1. tříd ve dnech 10.04. – 11. 04. 2024  od 14 – 17 hodin.

  K zápisu se musí dostavit také děti, kterým byl již udělen odklad školní docházky. Pro školní rok 2024/2025 budeme otvírat:

  Socháňka – 4 třídy, Laudovka – 2 třídy maximálně po 30 žácích.

  Schůzka s rodiči předškoláků: Socháňka  05. 02. 2024  od 17:00

                                                    Laudovka 06. 02. 2024 od 17:00

  Akce pro předškoláky :  Hravá škola – pro všechny příchozí předškoláky

  •  Pondělí 26. 02. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 04. 03. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 11. 03. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 18. 03. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 25. 03. 2024 od 16:00

  Akce pro předškoláky :  Pohádková škola – pro přihlášené předškoláky do naší školy

  •  Pondělí 06. 05. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 13. 05. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 20. 05. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 27. 05. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 03. 06. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 10. 06. 2024 od 16:00
  •  Pondělí 17. 06. 2024 od 16:00

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy