logotyp

2014/2015

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem

4.4.2014 proběhla v České republice na školách a v knihovnách již po čtrnácté akce Noc s Andersenem na podporu čtenářských dovedností.
Proč se pořádá Noc s Andersenem? Kdo to byl? Z které pocházel země? Jaké knihy psal? O čem psal? Co si přečteme nebo poslechneme? Co nás ještě čeká?
Otázky a následné odpovědi zajímaly žáky 1.E, 2.E, 4.E.
1.E
Pro prvňáky byla tato pohádková noc netradiční formou literární výchovy a možností poznat školu jinak. Přípravou na nocleh začal večerní program. Pokračoval představením oblíbené knížky pohádkové knížky H.Ch.Andersena a poslechem jeho oblíbených pohádek.Sestavováním obrázkové osnovy známých pohádek se samy děti dostaly k souvislému vypravování. Pak už nezbývalo než se uložit do „spacáků“ a nechat se uspat zpívanou ukolébavkou za doprovodu kytary a poslechem čtené pohádky světového pohádkáře.
2.E
Také druháci - celí dychtiví a plni očekávání – přišli do školy, strávit noc. Někteří z nich už byli „mazáci“ – akce se totiž účastnili již podruhé. Nebylo pochyb, že se zajímají o čtení knih – ostatním představovali knihy, které si donesli a stručně povyprávěli, o čem kniha pojednává. Poté jsme si vyprávěli o dánském pohádkáři H.Ch.Andersonovi, seznámili jsme se s jeho Knihou pohádek a zjistili jsme, že většina názvů pohádek nám není neznámá. Na závěr jsme si pustili dvě animované pohádky a dále jsme se zaposlouchali do jedné čtené pohádky na dobrou noc. A závěr? Naplnila se slova p. Zdeňka Svěráka, který řekl:
„Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši….“
4.E
Na úvod večera, jsme si přečetli pohádku Cínový vojáček a potvrdili si, že světový pohádkář nepsal jen pohádky s dobrým koncem tak, jak je zvykem v našich končinách. Smutné pohádky psali i bratři Grimmové. Tak nyní něco veselejšího. Soutěž skupinek, která si vzpomene na více pohádek a zavěšení lístečků s názvy pohádek na pomyslný strom Pohádkovník. V další části jsme seznámili spolužáky s naší oblíbenou četbou vyprávěním i ukázkami z knih. Po chvíli se přeneseme do dnešní doby a z knih pro děti se věnujeme knize Komisař Vrťapka od Petra Morkese. Kniha je plná rébusů, hádanek a detektivního pátrání. Přečetli jsme si ukázku a zkonstatovali, že je na hranici našich zájmů-je spíše pro menší děti. Daniel Defoe : Robinson Crusoe – tato kniha by nám mohla být svým dobrodružným příběhem blízká. Inspirováni Robinsonem jsme si zkrášlili ruku ornamentem, vyrobili ozdobný předmět a vydali se po skupinkách ztemnělou chodbou za plamenem svíčky. Tam jsme objevili svitek s tajemným písmem - oznamoval nám naprosto obyčejnou skutečnost, že se máme připravit na nocování. Do říše snů nás příjemně uvedl film Robinson Crusoe


SBĚR PAPÍRU

V týdnu od 20.10.2014 do 24.10.2014 proběhne sběr papíru na pracovišti Laudova.

Třída 4.E. měla možnost vidět výcvik psů.

Výcvik psů

Dopravní hřiště 4.E. 2014

Výcvik mladých účastníků silniční dopravy na dopravním hřišti.


Výlet na Ještěd a následná návštěva ZOO v Liberci 2.E.

Výlet na Ještěd a do ZOO se vydařil, sluníčko svítilo a moc se vše dětem líbilo.


1.F. a 2.F. Vítají podzim

V pondělí 22.9.2014 se žáci 1. a 2. F. vydali vítat podzim. Ráno jsme ve třídách vyráběli zvířátka z kaštanů a dokončovali draky. Po cestě do lesoparku jsme pozorovali podzimní změny v přírodě, zbarvení stromů a podzimní plody. Přálo nám pravé podzimní počasí, bylo zataženo a foukal vítr. Přesto se děti vyřádily na hřišti a při následném pouštění draků, které si samy vyrobily.

Vítání podzimu 1. a 2.F.

Zahájení provozu hřiště


Slavnostní otevření hřiště

Slavnostní zahájení provozu nově zrekonstruovaného multifunkčního hřiště se uskutečnilo 23. září 2014.

Pásku přestřihla paní starostka městské části, Mgr. Jitka Synková, a český reprezentat v atletice Pavel Maslák.

Žáci 1.a 5. tříd z pracoviště Laudova si jako první hřiště vykoušeli.

Vítání podzimu 2.E.

Vítání podzimu 2.E.
Do vítání podzimu se zapojila i třída 2.E. čtvrtek byl vyvrcholením příprav. Než jsme vyrazili do přírody, v matematice jsme spočítali podzimní nákupy. V Čj si zarecitovali básničkyk podzimu, seřadili k odletu stěhovavé ptáky, podle abecedy, v prvouce jsme vyluštili Ájinu podzimní křížovku a ve výtvarné výchově dokončili ježky a draky. A pak - hurá, pozorovat barevný podzim a hlavně pouštět o závod draky. Vyhrál každý, komu se den líbil.
                                                                                         Jana Štěpanovská

Voda nad zlato – 1. E a 1. F

Voda nad zlato – 1. E a 1. F

V pondělí 20. října za námi do školy přijela lektorka z Ekocentra Koniklec. Povídali jsme si o koloběhu vody, dále o tom, jak a na co všechno vodu používáme a jak ji čistíme. A nezapomněli jsme ani na to, že bychom vodou neměli plýtvat, protože je vzácná. Během výukového programu jsme hráli různé hry, např. na čističku, a seznámili jsme se s panem Kohoutkem a mnoha dalšími postavičkami.


Třídy 1. E a1. F v městské knihovně Ostrovského

Třídy 1. E a1.  F v městské knihovně Ostrovského 

V úterý 4. listopadu se prvňáčci vydali na prohlídku další knihovny, tentokrát na pobočku Městské knihovny do ulice Ostrovského.


Halloween 1. F

Halloween 1. F 

V pátek 31. října jsme v 1. F oslavovali Halloween, prvňáčci přišli do školy v kostýmech a maskách. Měli jsme hodinu angličtiny, ve které se děti seznámily s halloweenskými zvyky, naučily se koledovat a poslechly si halloweenské písničky. Třídu jsme vyzdobili strašidelnými dýněmi, které děti vyrobily doma. Svačina byla také stylová, děti donesly spoustu strašidelných dobrot, které si mezi sebou rozdělily. Ve výtvarné výchově prvňáčci kreslili halloweenské příšery a strašidla.


Jíme zdravě a s chutí – 1. F

Jíme zdravě a s chutí – 1. F

 

Ve čtvrtek 2. října jsme jeli na Smíchov, kde jsme měli objednaný program Jíme zdravě a s chutí. Lektorky si nás rozdělily do dvou skupin a hned jsme dostali první úkol – nakreslit zdravý oběd. Pak jsme si povídali o zdravém jídle a zkontrolovali si, jestli s sebou máme zdravou svačinu.  Potom jsme se dozvěděli, jak vypadá lidské tělo uvnitř a co se tam děje s jídlem i pitím. Nejvíce nás ale zajímalo měření kyselosti různých nápojů a následná hra na obchod. Během zpáteční cesty jsme si prohlédli minizoo a  podzimní přírodu v parku.


Návštěva knihovny 13.10.2014

Dne 13.11.2014 jsme navštívili knihovnu Na Skalce. Děti se seznámily s vypůjčováním knih a poslechly si ukázky z knih.


Beseda 1.E se spisovatelkou P. Braunovou

21.11. proběhla v 1.E beseda prvňáčků se spisovatelkou Petrou Braunovou. Ta dětem představila své knihy pro nejmenší, přečetla z nich i ukázky, odpovídala na dotazy dětí. Pro všechny to bylo příjemné setkání.

 


Návštěva 1.E. a 1.F. v Pekle

Peklo 1. E a 1. F
Ve středu 3. 12. byli prvňáčci v příbramském Pekle. Za doprovodu vládce podzemí Permona sestoupili přímo do Pekla, kde na ně čekali čerti. Protože si v Pekle žádné z dítek nenechali, vydali se prvňáčci za Mikulášem a svatým Petrem do Nebe.Setkání se spisovatelkou

Na konci listopadu 2014 nás navštívila spisovatelka Petra Braunová, která píše knihy nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jméno této spisovatelky je mnohým dětským čtenářům známé, protože mají možnost si její knihy půjčovat ve školní knihovně. Při autorském čtení seznámila děti 1. stupně se svými knihami, pak mohly děti pokládat spisovatelce různé otázky.

Petra Braunová se narodila v roce 1967 v Praze. Po maturitě na střední ekonomické škole pracovala jako sekretářka, asistentka, průvodkyně Prahy, au-pair, redaktorka, obchodní zástupce a až poté se dostala ke psaní knížek. Více informací si můžete přečíst na webových stránkách: www.petrabraunova.cz.

Tajemství lesa

Tajemství lesa – 1. E a F.
Ve čtvrtek 11. prosince za námi přišel skřítek Pařízek s programem Tajemství lesa. Učili jsme se poznávat lesní zvířata, jejich stopy, život lesa a stromy.
Nikola Štěpánková


Mikuláš, anděl a čerti! Prosinec 2014


S čerty nejsou žerty

 

Ve škole čerti chodili,

na děti se zlobili,

Mikuláš jim dárek dal,

andělům každý  zarecitoval.

 

Ten,kdo zlobil,ten se bál,

před čerty se schovával,

ten,kdo ale nezlobil,

s čerty  by si poradil.

 

Protože jsou spolužáci kamarádi,

pomohli od pekla neposluchům rádi.

Společně koledu zazpívali

a zlým čertům na cestu zamávali.

Laudova, prosinec 2014

Dílničky - 17. prosinec 2014


Vánoční dílničky ve 2. E a 3. E

Ve středu 17.12. pozvaly třídní učitelky své žáky a rodiče na vánoční dílničky,při kterých si na jednotlivých stanovištích vyrobili společně vánoční ozdoby,přáníčka,záložky a perníčky.

Příjemný předvánoční podvečer jsme všichni  zakončili  zpěvem koled a ochutnávkou cukroví.                                       J.Štěpanovská,Š. Jindrová - tř. uč.

Kam nás povede moudrá sova?

Již druhým rokem přivítala ZŠ genpor. Františka Peřiny děti předškolního věku  projektem - tentokrát pod názvem „Putování za zvířátky“. Od začátku ledna se na pondělních schůzkách seznamují s prostředím školy a pedagogickým sborem. Maskotem schůzek je moudrá sova, která děti celým putováním za zvířátky provází. Na setkáních děti hravou formou rozvíjejí všechny dovednosti, potřebné pro budoucího prvňáčka. Z první schůzky si domů odnesly sovičku, na kterou při dalších setkáních sbírají za splněné úkoly „pírka“. Naučí se nové básničky, písničky, zatančí si, zasoutěží si v tělocvičně a seznámí se s anglickým jazykem. Obrázky a výrobky, které samy vytvoří, si odnesou domů na památku.

Při zápisu do prvního ročníku, 4. A 5. února 2015, vždy od 14,00 do 17,00 hodin, ozdobí sovičku další pírka. Po prázdninách, v první třídě, děti s paní učitelkou budou hledat soví poklad.

Všechny děti jsou moc šikovné a my věříme, že se jim ne společných setkáních líbí a že si zábavu ve škole pořádně užívají.

A kdo by nestihl pondělní schůzky? Nevadí. U zápisu dostane svoji moudrou sovičku dodatečně a v září hurá do 1. třídy v ZŠ genpor. Františka Peřiny!
Mgr. Lucie Odehnalová

Program Země zdravíV úterý 16. prosince byli žáci 1., 2. a 3. třídy na programu o zubní prevenci. Dozvěděli se, jak by si měli správně čistit zoubky a jak se o ně co nejlépe starat. Na závěr se podívali na pohádku o Zubozemi a zahráli si hry na tabletu.


Knihovna Smíchov 1. E a 1. F

Ve dnech 21. a 22. ledna se prvňáčci vydali do smíchovské knihovny na pořad o Večerníčkovi. Hlavním tématem byla krádež perel, kterou vyřešil Rákosníček, a prvňáčci mu u toho pomáhali.


Tvořivá dílnička výtvarné výchovy

Akce pro předškoláky - leden 2015

Kam nás povede moudrá sova?

Již druhým rokem přivítala ZŠ genpor. Františka Peřiny děti předškolního věku  projektem - tentokrát pod názvem „Putování za zvířátky“. Od začátku ledna se na pondělních schůzkách seznamují s prostředím školy a pedagogickým sborem. Maskotem schůzek je moudrá sova, která děti celým putováním za zvířátky provází. Na setkáních děti hravou formou rozvíjejí všechny dovednosti, potřebné pro budoucího prvňáčka. Z první schůzky si domů odnesly sovičku, na kterou při dalších setkáních sbírají za splněné úkoly „pírka“. Naučí se nové básničky, písničky, zatančí si, zasoutěží si v tělocvičně a seznámí se s anglickým jazykem. Obrázky a výrobky, které samy vytvoří, si odnesou domů na památku.

Při zápisu do prvního ročníku, 4. A 5. února 2015, vždy od 14,00 do 17,00 hodin, ozdobí sovičku další pírka. Po prázdninách, v první třídě, děti s paní učitelkou budou hledat soví poklad.

Všechny děti jsou moc šikovné a my věříme, že se jim ne společných setkáních líbí a že si zábavu ve škole pořádně užívají.

A kdo by nestihl pondělní schůzky? Nevadí. U zápisu dostane svoji moudrou sovičku dodatečně a v září hurá do 1. třídy v ZŠ genpor. Františka Peřiny!
Mgr. Lucie Odehnalová

Zimní ŠVP-Benecko-KRKONOŠE -2.E, 3.E

Týden od 10. do 17 ledna strávili žáci naší 2. a 3. třídy na horách s bohatým programem Pobyt začal o víkendu zimními radovánkami -bobováním,koulováním a samozřejmě prvními krůčky začátečníků na lyžích. S přídělem sněhu začalo lyžování pro pokročilé na sjezdovce, s pokroky mnoha začátečníků na lyžích.Výuka byla také v pracovním týdnu proložena školním vyučováním,celodenním výletem na rozhlednu Žalý,kam každý účastník dorazil bez žalu. Byl tak odměněn krásným výhledem na vrcholky Krkonoš,pohárem v restauraci a sjezdem na klouzácích zpět do Benecka. Jak se v horách chovat,jaké nebezpečí hrozí,kdo pomůže, se děti dozvěděly z poučné přednášky člena HS. Večery však trávily i zábavněji-týmovými soutěžemi,kde záleželo nejen na vědomostech, ale i na spolupráci a vzájemné pomoci celého družstva. Kromě lyžování,které bylo téměř pro polovinu zúčastněných žáků novou dovedností,čekal většinu dětí další nový zážitek-snowtubing-jízda na nafukovacích kolech.Vyvrcholením celého pobytu byl pátek-závodní den ve stavbách ze sněhu,sjezdu na klouzácích a ve slalomu na lyžích.Zvítězit mohli jen ti nejlepší…pocit štěstí však měli snad všichni-z úžasných zážitků, o které se podělili se svými rodiči po příjezdu domů.
J.Štěpanovská


Zápis do 1. tříd 4. a 5. února 2015


Do hlubin rybníka

V úterý 10. února měli prvňáčci ve třídě výukový program Ekocentra Koniklec. Dozvěděli se mnoho nových věcí o ekosystému rybníka, hráli hry a soutěže.


Knihovna 1.E., 1.E.

Ve čtvrtek 12. února byli žáci prvních tříd v knihovně na Smíchově. Tentokrát byl pro ně připravený zábavný pořad s básničkami a hádankami Jiřího Žáčka.


Sběr lesních plodů a suchého pečiva

4. ročník soutěže lesních plodů a suchého pečiva  probíhal od poloviny září do konce listopadu 2014. Do této soutěže se zapojilo celkem 30 škol – 80 tříd. Žáci společně nasbírali neuvěřitelných 10,5 tuny lesních plodů a pečiva, které zpestří jídelníček zvěře v pražských lesích i v zookoutcích a umožní zvířatům zdárně přečkat zimní měsíce.
Děti na pracovišti Laudova nasbíraly 375 kg a umístily se na krásném 5. místě - gratulujeme!

 Šárka Jindrová

 


Mravenčí stezkou

V úterý 24. března měli prvňáčci z 1.E. a 1.F., výukový program Ekocentra Koniklec – Mravenčí stezkou. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o mravencích a životě v mraveništi.


Svíčkárna 1. E a 1. F

Ve středu 1. dubna jeli prvňáčci na velikonoční výlet do svíčkárny. Vyrobili si svíčky, namíchali mořskou sůl a nakoupili v obchůdku. Venku si prohlédli minizoo s domácími zvířátky.


Noc s Andersenem

27. března 2015 se žáci 2. B, 2. C, 2. E, 3. E, 4. C, 4. D, 5. B, 5. D a 5. E zúčastnili 15. ročníku mezinárodní akce k podpoře čtení dětí. Tento ročník probíhal současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska a Ruska.
Jaký byl program? Soutěže, pohádkové kvízy, vlastnoručně připravená večeře, samozřejmě četba pohádek, nechyběla ani noční bojovka s pohádkovými motivy.  Některým dětem z 2.B, 2.C, 2.E, 3.E, 4.C, 4.D, 5.B, 5.D a 5.E se v sobotu ani nechtělo domů.

 

Noc s Andersenem

27. března 2015 se žáci 2. B, 2. C, 2. E, 3. E, 4. C, 4. D, 5. B, 5. D a 5. E zúčastnili 15. ročníku mezinárodní akce k podpoře čtení dětí. Tento ročník probíhal současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska a Ruska.
Jaký byl program? Soutěže, pohádkové kvízy, vlastnoručně připravená večeře, samozřejmě četba pohádek, nechyběla ani noční bojovka s pohádkovými motivy.  Některým dětem z 2.B, 2.C, 2.E, 3.E, 4.C, 4.D, 5.B, 5.D a 5.E se v sobotu ani nechtělo domů.

 

Noc s Andersenem na naší škole 27. března 2015


Výlet na Pražský hrad a Petřín

Ve čtvrtek 30. dubna se vydaly děti z 1. a 2. F na výlet na Pražský hrad a Petřín. Svezly se novým metrem, prohlédly si Pražský hrad, vyfotily se s hradní stráží, odpočinuly si u vyhlídky na Prahu a seběhly zámecké schody na Malou Stranu. Odtud se vydaly na Újezd a lanovkou na Petřín. Procházku v petřínských zahradách děti zakončily na hřišti. N.Štěpánková, J.Adamcová


Výlet do Malé Chuchle

Ve čtvrtek 7. května jsme se vydali na výlet do mini ZOO v Malé Chuchli. Během procházky po naučné stezce jsme se zastavili na několika hřištích, kde jsme vyzkoušeli různé nové atrakce.


Síň slávy českých hokejistů

Ve čtvrtek 14. května jsme vyrazili na výlet do Síně slávy českých hokejistů do Galerie Harfa. Prozkoumali jsme historii českého hokeje a zahráli si spoustu her. Zastavili jsme se i u O2 areny.


Projektový den 2.E., 3.E.

Sluníčko,sluníčko..
V duchu písničky jsme se ve čtvrtek 7.května vydali pěšky do obory Hvězda,abychom plnili v družstvech zadané úkoly, a tím naše vyrobená třídní sluníčka získávala paprsky a více se rozehřála.
Zpěvem celé písničky,kreslením letohrádku Hvězda,vytrvalostním a překážkovým během,poznáváním přírodnin a vědomostním testem sluneční paprsky rychle přibývaly.
V poledne už svítilo nejen to opravdové na obloze,ale radost jsme měli i z těch třídních z papíru a z netradičně prožitého školního vyučování bez lavic a učebnic.
J.Štěpanovská,Š.Jindrová


2. F adoptovala tamarína bělovousého

Naše třída se rozhodla přispět na chov jednoho ze zvířat zoologické zahrady v Praze.
Vybrali jsme si vzácného tamarína bělovousého, který patří mezi opičky drápkaté, a stali se jeho adoptivními rodiči. Vybraná částka 4.000,- Kč bude použita na nákup krmení a další potřebnou péči. Obdrželi jsme adopční listinu, na nově upravené expozici naší opičky je umístěna cedulka s názvem školy a třídou. Jsme rádi, že můžeme tomuto ohroženému druhu naším příspěvkem pomoci. Získali jsme tak nového člena třídy, kterého půjdeme do pražské ZOO brzy navštívit. Všichni už se velmi těšíme!


Pasování na čteáře 1.E.

Dne 17.6.2015 byly děti z 1.E. pasovány na čtenáře v Městské knihovně.


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy