logotyp
Login

2022/2023

Vánoční vystoupení 21. 12. 2022

Vánoční vystoupení - Český rok ,ve středu 21. 12. 2022, se konalo opět po dlouhé době. Dopolední i večerní vystoupení se dětem vydařilo a obecenstvo to velkým potleskem potvrdilo. Děkujeme všem aktérům, těm kteří se podíleli na přípravách vystoupení, úpravě výzdoby tělocvičny, fotografům a obrazovému záznamu, zvukařům a dalším lidem, bez kterých by to zkrátka nešlo. Přejeme vše nejlepší a hodně úspěchů v novém roce 2023. Za realizační tým Dvořáková Šárka

Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022 Vánoční vystoupení 21.12.2022

Charitativní koncert

Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert Charitativní koncert

Dopoledne deskových her – 4. E

V pondělí 19. prosince si pro několik tříd z prvního stupně připravili žáci třídy 5. F dopoledne deskových her. Ve skupinkách jsme si zahráli několik her, páťáci nám vysvětlili pravidla a zahráli si s námi. Hry se nám líbily a hodinu hraní jsme si moc užili.

Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E Dopoledne deskových her – 4. E

Zámek Loučeň – 4. E a 5. E

V pátek 16. prosince jsme vyrazili na vánoční výlet na zámek Loučeň. Vánočně vyzdobeným zámkem nás provázela kněžna. Prohlédli jsme si krásnou výstavu vánočních stromečků. Na závěr jsme si nazdobili perníček. Venku jsme se proběhli v zasněžených labyrintech.

Zámek Loučeň – 4. E a 5. E Zámek Loučeň – 4. E a 5. E Zámek Loučeň – 4. E a 5. E

Mikuláš v Laudovce

Dne 5.12. se žáci 9. ročníků se převlékli za čerty, anděly a Mikuláše. Navštívili děti nižších ročníků a hodné děti andělé obdarovali, zlobivé trochu čerti postrašily. Všechny třídy zazpívaly nebo zarecitovaly Mikulášovi. Celý den se všichni bavili a moc se těší na příští rok.

Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce Mikuláš v Laudovce

Čertí řádění…

„Čertí škola, to je žúžo, to co chtějí, dělat můžou…“
Děti si užívaly radovánek a čertího
řádění. Navštívil nás i Mikuláš s Andělem a Čerty..
Zpívalo se, tančilo, soutěžilo, ale také hledalo.
Děti našly ztraceného čertíčka a dostaly od něj i něco
dobrého do bříška…a už se těšíme všichni na Ježíška !
zapsala: Mgr.Vyjídáková Dana
třídní učitelka

Čertí řádění… Čertí řádění… Čertí řádění… Čertí řádění… Čertí řádění…

Dýňové hrátky se Strašidláky

I v letošním roce jsem pro děti připravila nevšední zážitek. : „Dýňové hrátky se Strašidláky“.

Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy…každé strašidlo se představilo nějakým svým jménem a pozdravem.


Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek, které si pro ně tentokrát připravila Dýňová víla Dýněna a Dušička Lojzička…
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii a předvést taneční kreace.
Všem se nám tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné dojmů a myslím, že máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka přípravné třídy

Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky

Život bez odpadu – 4. E

V úterý 22. listopadu jsme měli ve třídě 4. E program Ekocentra Podhoubí Život bez odpadu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, jak je možné omezit produkci odpadu. Na závěr jsme si ušili textilní sáček na ovoce a zeleninu.

Život bez odpadu – 4. E Život bez odpadu – 4. E Život bez odpadu – 4. E

Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici.

11. listopadu se toho ve škole v budově Laudova dělo opravdu hodně.
Tradičně jsme společně uctili památku hrdinů u příležitosti Dne válečných veteránů. Všichni jsme si ráno zazpívali novou školní hymnu (autorem hudby i textu je pan učitel J. Kalina). Naši deváťáci se svými třídními učitelkami (K. Kuprovou a N. Svobodovou) se rozběhli mezi žáky 1. a 2. tříd, aby si s nimi povyprávěli o hrdinném letci Františku Peřinovi, jehož jméno nese škola, který má před hlavní budovou pomník s modelem jeho válečného letadla Spitfire.
A dále následovala vzpomínka na dobu před 10ti lety, kdy se z obou budov v Socháňově a Laudově ulici spojením stala jedna velká sídlištní škola nesoucí jméno genpor. Františka Peřiny. Obě pracoviště od sebe odděluje několik řepských ulic, ale pevnou rukou je řídí paní ředitelka Mgr. Jarmila Pavlišová, která má vždy plné pochopení pro naše starosti i radosti a dokáže svou každodenní prací spojovat všech 1400 žáků i pedagogů obou pracovišť.
A protože toto ještě nestačilo, nastoupili dnes k úžasu žáků za katedry vyučující v dobových kostýmech a připomněli dobu před 40 lety. Proč? Protože právě v roce 1982 se budova v Laudově ulici nově otvírala jako nová sídlištní škola. Tehdy do ní nastupovali mnozí rodiče dnešních žáků a možná i prarodiče – vždyť 40 let je doba dosti dlouhá i v životě člověka. Tehdejší paní ředitelka Ludmila Nová vítala s úsměvem příchozí žáky do budovy vonící novotou. Začátky nebyly lehké, ale čas zanechal v paměti lidí spíše milé vzpomínky.
Naši žáci si z dnešního dne odnášejí nejen nové poznatky, ale i zážitky ze sportovních aktivit v tělocvičně školy. Tělocvikáři (L. Nováková a M. Pavlík) pro ně připravili nejen dobově motivovanou rozcvičku, ale také šplh na laně a ručkování, pingpongové utkání, hod na cíl, kulečník a cvičení s hudbou.
Na závěr nesmíme opomenout ani sv. Martina - patrona Řep a svatomartinské tradice. Naše vyrobená husí hejna můžete potkat při vstupu do školní budovy, protože dokazují, s jakou fantazií jsme pracovali při jejich výrobě. A překvapení nastalo ve třídě 5.F, kde pí učitelka M. Dvorská porcovala pro své žáky do zlatova vypečenou skutečnou svatomartinskou husu a jako zákusek svatomartinské rohlíčky. To vše díky obětavosti rodičů, kteří mají pro aktivity žáků plné pochopení a podporu.
Fotoreportérem dne byl p. as. J. Císař i další pedagogové.
Byl to den plný zážitků a nových poznatků o místě, kde stojí naše škola, o historii budovy, do které děti každý den chodí, a o hrdinství těch, díky nimž zde dnes žijeme v přátelském mírovém prostředí.

Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici. Jak to bylo v pátek 11.listopadu 2022 na detašovaném pracovišti školy genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici.

Žáci ZŠ genpor. Peřiny v Polsku

Na začátku října se hned 43 žáků 8. a 9. ročníku ze ZŠ Genpor. Františka Peřiny, budovy Laudova, zúčastnilo vzdělávacího a poznávacího zájezdu do Polska. Ve dvou dnech absolvovali zájezd do Osvětimi a malebných měst Krakova a Vratislavi.
Prohlídka prostor bývalých koncentračních a vyhlazovacích táborů Osvětim I. a Březinka na všechny velmi silně zapůsobila. Všichni žáci němě a pokorně procházeli místa, kde miliony lidí potkal tragický osud, a svědomitě naslouchali místním (česky hovořícím) průvodcům. Mimo nově nabitých informací o historii si tak z města zcela jistě odvezli také nezapomenutelný zážitek.
Druhý den byl více poznávací nežli vzdělávací a fungoval jako perfektní kompenzace na předchozí pochmurnou náladu. Skupina si ráno prohlédla pod vedením průvodkyně Terezy město Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Rynek Główny, židovskou část čtvrti Kazimierz a také krásnou promenádu kolem řeky Visly.
Poté se celá výprava přesunula do Vratislavi, kde si prohlédla staré město, univerzitu, prošla se po stopách místních trpaslíků a Tumském ostrově, posilnila se a pak už se vydala směrem zpátky do Prahy.
Zájezd byl nejenom příjemným odreagováním od běžného školního provozu, ale také zdrojem velké spousty informací. Doufejme, že se žáci vrátili spokojení a také (alespoň trochu) poučení.
Karolina Kuprová

Polsko Polsko Polsko Polsko Polsko Polsko

Dýňové hrátky se Strašidláky

I v letošním roce, jsem pro děti připravila nevšední zážitek. : „Dýňové hrátky se Strašidláky“.

Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy, každé strašidlo se představilo nějakým svým jménem a pozdravem.


Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek, které si pro ně tentokrát připravila Dýňová víla Dýněna a Dušička Lojzička…
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii a předvést taneční kreace...
Všem se nám tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné dojmů, a myslím, že máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka přípravné třídy

Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky Dýňové hrátky se Strašidláky

11.11.2022

11.listopad je den, kdy si připomínáme naše padlé, a také stále žijící hrdiny. Připomínáme si ty, kteří za nás bojovali ve světových válkách nebo nás reprezentovali a reprezentují na zahraničních misích.
Právě tito vojáci nasazovali a nasazují své životy za svobodu a nezávislost našeho národa.
Žáci naší školy se tradičně zdobí vlčími máky, které jsou mezinárodním symbolem Dne válečných veteránů. A deváté třídy chodí do prvních tříd poučit naše prvňáčky o panu genpor. Peřinovi.
Ale letos jsme uctili i památku našeho řepského patrona sv. Martina a připomněli jsme si, že jezdil na bílém koni (nosí nám sníh) i že plášť a meč v erbu Řep připomínají, že se dokázal rozdělit s člověkem v nouzi. A protože k oslavám sv. Martina neodmyslitelně patří i husy – protože Martina právě husy měly svým kejháním prozradit, když se skromně schovával před povýšením do biskupského stavu - tak jsme si letos do školy přinesli i je! Papírové, keramické, plyšové, dřevěné….!
Milé děti, přejeme vám, abyste dokázali být statečné a velkorysé jako sv. Martin a jako náš pan generál František Peřina!

11.11.2022

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – 1. E, 2. H, 3. E, 3. F, 4. E

V září jsme se vydali na komentovanou prohlídku výstavy Obojživelníci a plazi do KC Průhon. Prohlédli jsme si zajímavé zástupce obojživelníků a plazů v teráriích i výstavu fotografií. Výstava se všem třídám moc líbila.

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – 1. E, 2. H, 3. E, 3. F, 4. E OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – 1. E, 2. H, 3. E, 3. F, 4. E OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – 1. E, 2. H, 3. E, 3. F, 4. E OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – 1. E, 2. H, 3. E, 3. F, 4. E

DEN PŘÁTELSTVÍ „Červený den“

Pavouku, pavoučku, upleť mi síť…..až kolem Štěstí poletí, tak mi ho chyť!!
Děti z nulté třídy navázaly spolupráci s třídou 1. E. Cílem spolupráce je posilování pro- sociálního chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů….
Děti v obou třídách si vyrobily „Pavoučky štěstí“, usoukaly dlouhou niť a společně si zazpívaly píseň „Kamarádská „.
Celý den se nesl v duchu zábavy, her, hádanek, tvoření,…písniček a tancování….

Mgr.Vyjídáková Dana a Zuzana Novotná
0.A. a 1. E.

                DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“                 DEN PŘÁTELSTVÍ                   „Červený den“

Výtvarná soutěž ‚‚Rybníky a oceány nezastupitelné součásti planety Země”

Velký úspěch ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova ve výtvarné soutěži
Ráda bych se s vámi podělila o radost z úspěchu našich žákyň ve výtvarné soutěži, ‚‚Rybníky a oceány nezastupitelné součásti planety Země” pořádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a sekretariátem České komise pro UNESCO.
Vybrala jsem práce vytvořené během hodin výtvarné výchovy prvního a druhého stupně. Jejich umístění předčilo očekávání: ve výtvarné části pro druhý stupeň ZŠ získala krásné druhé místo Dana Krychfalushiy (9.F) a žákyně bývalého devátého ročníku Bára Burešová získala za svou malbu ocenění poroty za nápaditost a použitou výtvarnou techniku. Slavnostní předání ocenění proběhne 20. září 2022 ve 12:00 v nově otevřeném Potravinářském pavilonu České zemědělské univerzity v Praze.
Úspěšným autorkám ze srdce blahopřejeme a doufáme, že budou i nadále rozvíjet svůj nesporný talent.
MgA. Drahomíra Otoupalová

Výtvarná soutěž ‚‚Rybníky a oceány nezastupitelné součásti planety Země” Výtvarná soutěž ‚‚Rybníky a oceány nezastupitelné součásti planety Země”

Vítání prvňáčků

Hola, hola, škola volá! I letos na naší škole proběhlo pasování dětí na školáky. Bylo to velmi pěkné, když paní ředitelka Mgr. Jarmila Pavlišová s panem místostarostou Martinem Markem, děti šerpovali a přijímali je do naší školy. Určitě se všem zúčastněným líbilo a děti vykročily tou správnou nohou do školního roku 2022/23. Děkujeme také panu asistentovi Císařovi za krásné fotografie. A našim školáčkům přejeme hodně štěstí při získávání vědomostí.

Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy