logotyp
Login

2019/2020

Indiánské hrátky

Corona, necorona, my si to v přípravné třídě užíváme…I když je nás maličko, užíváme Sluníčko , pohodu a radost z každé chvilky…
Svátek dětí jsme oslavili „Indiánskými hrátkami“ .Malí Indiáni se dozvěděli zajímavosti ze života indiánů, jejich zvyky a tradice…Vyráběli čelenky, náhrdelníky, zvířecí totemy, a postavili Indiánskou vesnici...
Tanec a zpěv v duchu indiánských rytmů a melodií nesměl chybět, stejně jako další dovednosti při plnění úkolů a hádanek …
Nezapomnělo se ani na odvahu a statečnost v boji ..nakonec jsme zakopali válečnou sekeru…
Zapsala: Mgr. Dana Vyjídáková

Indiánské hrátky MDD v 0 třídě

Pražské poetické setkání

Pražské poetické setkání

Školního kola Pražského poetického setkání 2020 pro 2.stupeň se zúčastnilo 20 žáků. Moc nás těšila přátelská atmosféra i kolegialita účastníků. Mladí interpreti předvedli porotě rozmanité spektrum textů, kterými nás někdy dojali a někdy rozesmáli.
Soutěžili ve dvou kategoriích.  V kategorii 6. a 7. tříd se na prvních místech umístili 1. Jakub Frey Gololobov, 7. C, 2. Jakub Krause, 6. A, 3. Elizabeth Tomanová, 6. D; v kategorii vyšších ročníků obsadila 1.místo Lea Kostelníková 9. B, 2. místo Josef Tomšíček, 8. B, 3. místo Viktorie Šulcová, 8.A. 

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se, že si najdou čas a chuť a přijdou si zasoutěžit i příští rok!
Mgr. L. Fulínová

 


Biologická olympiáda

V závěru měsíce ledna se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.
Soutěžilo celkem 18 žáků ze 6. - 9. tříd ve dvou kategoriích. Nejprve bylo
potřeba určit názvy 15 rostlin a 15 živočichů, dále řešit obtížné otázky
náročného testu, a nakonec soutěžící se zájmem pracovali v laboratořích, kde
prakticky řešili zadané úkoly.
Máme radost, že účastníky byli žáci z obou školních budov, a to nejen
nejmladší biologové, ale také ti nejstarší.
Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat na obvodním kole této olympiády, kde se utkají v průběhu měsíce dubna s konkurenty ostatních škol Prahy 6. Nyní všech šest našich nominovaných biologů pracuje na vybraném
vstupním úkolu, který bude v obvodním kole hodnotit porota.
Všem soutěžícím děkujeme a vítězům přejeme hodně zdaru do dalšího kola
soutěže.
Předmětová komise přírodopisu – ZŠ Socháňova

Biologická olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda

Kámen, společník člověka

Ve čtvrtek 6.2: 2020, jsme navštívili Toulcův dvůr, kde jsme se seznámili s druhy hornin a nerostů. Zahráli jsme si i na lovce mamutů a házeli jsme kamennými oštěpy. Vše se nám líbilo. 4.G.

Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk Kámen a člověk

Výlet do kina – 1. E, 1. F, 3. E, 4. H

Ve čtvrtek 31. ledna jsme vyrazili do kina na film Špióni v převleku. Dopoledne v kině jsme si užili a po návratu do školy nás čekalo rozdávání pololetního vysvědčení.


Ptáci a jejich tahové cesty

V lednu jsme společně s Nuláčky navštívili místní výstavu v KC Průhon s názvem Ptáci a jejich tahové cesty. Výstava, stejně jako předchozí – Praobyčejná zvířata byla velmi hezky udělaná a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. U každého exponátu jsme si přečetli (Nuláčkům jsme pomáhali) o jeho „cestování“, potravě, hnízdění – a pro paní učitelku to byla splněná hodina čtení .
Hned u vstupu jsou k vidění např. pštros, emu, kasuár, sova, sokol, kachna a spoustu dalších. Dále výstava pokračovala v galerii, kde byly k vidění i ptačí kostry. V 1.patře jsme výstavu zakončili zkouškou, v podobě poznávačky.
Žáci III.E

Ptáci - výstava Ptáci - výstava Ptáci - výstava Ptáci - výstava Ptáci - výstava Ptáci - výstava

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

Projekt ZŠ genpor. Františka PEŘINY,Socháňova 1139, Praha – Řepy,
začal v roce 2010 z podnětu žáků 8.B a třídní učitelky Mgr. Heleny Drahošové pod záštitou pani ředitelky Mgr. Jarmily Pavlišové adopci na dálku - Aruny Rabithy. Žáci naši školy každoročně přiravují koncert BENEFICE ARUNA pro žáky 2.stupně, učitelé a vedení školy. Výtěžek z koncertu – školné pro Arunu, posíláme do Indie.

Aruna Aruna Aruna Aruna Aruna Aruna Aruna Aruna Aruna Aruna

Zimní hrátky se zvířátky – 1. E a 2. G

Ve čtvrtek 9. ledna jsme měli ve třídě ekologický program Zimní hrátky se zvířátky. Povídali jsme si o tom, jak zvířata tráví zimu, ohmatali jsme si zimní srst různých zvířat a na závěr jsme si vyrobili jednoduché krmítko.


Mikuláš v 1. E

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Přišli i za námi do třídy 1. E.


Vánoční vystoupení - Pohádky a legendy

18. 12. 2019 naše děti vystoupily pro své rodiče a přátele. Všechna vystoupení byla krásná a všem patří velký dík za přípravu.


Příbram 20. 12. 2019 - 4. G., 4. H.

Krásný výlet s návštěvou hornického muzea, štoly a ukázkou Štědrovečerních zvyků horníků v minulosti. Pak si všichni mohli vyzkoušet navlékání korálků a tvoření ozdob, pečení perníčků, lití olova a dalších vánočních zvyků. Všechno završilo zpívání koled. Všem se nám výlet líbil.


Korálkohraní – 0. A, 1. E, 1. F, 2. G, 3. E a 4. H

Na začátku prosince měly třídy 0. A, 1. E, 1. F, 2. G, 3. E a 4. H program Korálkohraní. Během tvořivé dílny jsme si vyrobili náramky z korálků.


ZŠ Laudova 7.D. – Výlet na Pražský hrad 26.11.2019

Dnes ráno jsme místo vyučování šli na Pražský hrad. Před vstupem na Pražský hrad jsme museli projít turnikety. Pak jsme chvilku čekali u informací, ale stálo to za to.

 

Jako první jsme navštívili katedrálu svatého Víta, která je nejvýznamnějším pražským chrámem. Mimo jiné nás zaujala vitrážová okna, kde obrázky vypráví příběhy z minulosti.

 

Poté, jsme šli do Baziliky svatého Jiří, která vznikla jako druhý kostel na Pražském hradě. Viděli jsme zde oltář a nástěnné malby.


Měli jsme možnost prohlédnout expozici „Příběh Pražského hradu“, kde to vypadalo jako malé museum.  Podívanou byla i výměna stráží.

                       
Dále následovala Zlatá ulička, kde jsme viděli brnění i zbroj rytířů i malé domečky, které byly ukázkou, jak dříve lidé žili. Na konci Zlaté uličky je věž Daliborka, která sloužila jako vězení.

 

Jako poslední jsme šli do Starého královského paláce. Bohužel byl v přestavbě a neviděli jsme vše, co jsme vidět měli. Paní učitelka nám říkala, že se zde konaly turnaje na koních.

 

Výlet na Pražský hrad se nám moc líbil a určitě se tam zase někdy vrátíme.

Veronika Linhartová, 7.D


Čertí řádění

„Čertí škola, to je žúžo, to, co chtějí, dělat můžou…“
Děti si užívaly radovánek a čertího
řádění. Navštívil nás i Mikuláš s Andělem a Čerty..
Zpívalo se, tančilo, soutěžilo, ale také hledalo.
Děti našly ztraceného čertíčka a dostaly od něj i něco
dobrého do bříška…a už se těšíme všichni na Ježíška !
zapsala: Mgr.Vyjídáková Dana
třídní učitelka


Čteme spolu, čteme rádi…

Ve čtvrtek 28. 11. jsem s dětmi, navštívila Knihovnu v Řepích.
Zažily jsme příjemnou atmosféru a podnětné vyprávění, nejen o chodu
Knihovny. V přípravné třídě se hodně zaměřujeme na čtení a krásnou literaturu,
zvl. českou, kterou dětem přibližujeme vhodným výběrem v jejich věkové
kategorii. Děti se už teď těší na další návštěvu…
zapsala: Mgr.Vyjídáková Dana
třídní učitelka


Čokoládovna

Čokoládovna je v Šestajovicích, kde se nachází i svíčkárna. My ale letos, spolu s 1.E navštívili Čokoládovnu, kde jsem si vyrobili vlastní čokoládu, nazdobili a následně odvezli domů. Také jsme se dozvěděli, jak a z čeho se čokoláda vyrábí. Je tam i malý obchůdek a menší ZOO s domácími zvířaty. Výlet byl moc fajn.
Natálka a Julinka, 3.E


Návštěva dětí z Japonské školy

V pátek 8. 11. 2019 a následující pátek 22. 11. 2019 nás navštívili žáci z 1. a 3. třídy ze sousedské Japonské školy. S prvňáčky se sešli ve třídě a s námi třeťáky v naší tělocvičně. Ve třídě nám děti zazpívaly japonské písničky a na závěr jsme si všichni zazpívali písničku Šla Nanynka do zelí. V tělocvičně nám žáci předvedli tradiční japonský tanec a následně nás ho naučili. Doprovázeli jsme se dřevěnými „chrastítky“, se kterými jsme ozvučili celou tělocvičnu. Na závěr našeho setkání nás učili vyrábět origami, létající vlaštovky a zvířátka. Prvňáčci dostali od dětí z Japonské školy velký plakát, a oni jim jako poděkování vyrobili podzimní záložky. My, třeťáci, jsme jim předali jako poděkování přáníčka a vyrobené „myšky“ ze skořápek oříšků. Moc jsme si to užili a byl to skvěle strávený čas.
žáci 1.tříd a 3.tříd ZŠ Laudova


Vánoce s Poutníky – 1. E a 1. F

V pátek 22. listopadu jsme vyrazili do Divadla U Hasičů na vánoční koncert. Zazpívali jsme si klasické i moderní koledy a příjemně se naladili na blížící se advent.


Výročí 30. let Sametové revoluce

V pátek 15. 11. 2019 jsme si připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Celá škola byla oděna do národních barev a symbolů této události, ve třídách probíhal projektový den. Atrium se proměnilo ve Václavské náměstí. Vlály vlajky, nad hlavami se objevily transparenty s hesly, bylo slyšet cinkání klíčů. Navštívili nás mnozí významní hosté, kteří vážili dalekou cestu z budovy Socháňova. Na závěr jsme si zazpívali s M. Kubišovou její Modlitbu pro Martu.
TOTO SHROMÁŽDĚNÍ BYLO POVOLENO!


Den veteránů – 1. E a 1. F

V pondělí 11. listopadu jsme si ve škole připomínali den válečných veteránů. Všichni jsme si ozdobili oblečení květy vlčího máku, který je symbolem tohoto dne. Do prvních tříd za námi přišli žáci devátých tříd, kteří si pro nás připravili program. Dozvěděli jsme se, kdo je to válečný veterán, seznámili jsme se s osobností Františka Peřiny, po kterém je pojmenovaná naše škola. Deváťáci pro nás měli připravený kvíz, skládání puzzle a na závěr jsme si vyrobili záložku. Deváťákům děkujeme za povedenou a zábavnou hodinu.


Návštěva dětí z Japonské školy

V pátek 8. listopadu nás ve třídách 1. E a 1. F navštívily děti z první třídy Japonské školy. Děti nám zazpívaly japonské písničky a na závěr jsme si všichni zazpívali písničku Šla Nanynka do zelí. Prvňáci dostali od dětí z Japonské školy velký plakát, my jsme jim vyrobili podzimní záložky.


Halloween

Projektový den 31.11. -Halloween
Žáci 5.G se informovali o původu a průběhu tohoto svátku v anglicky mluvících zemích, prezentovali získané vědomosti ve skupinkách s ukázkou anglických písniček a říkanek. Nechyběly strašidelné příběhy, dlabání dýní a sladké občerstvení. Na závěr proběhla soutěž o nejlepší masku.


Halloweenská angličtina 1. E a 2. E

Ve čtvrtek 31. října jsme ve třídách 1. E a 2. E oslavili v hodinách angličtiny Halloween. Povídali jsme si o anglickém Halloweenu a českých Dušičkách. Děti v kostýmech představily své postavy a pracovali jsme na strašidelných pracovních listech.


Dýňové hrátky se Strašidláky

I v letošním roce jsem pro děti připravila nevšední zážitek. : „Dýňové hrátky se strašidláky“.
Ke slavnostní atmosféře přispěli i rodiče dětí, kteří jim pořídili úžasné masky strašidel, a přinesli dobrůtky na „ netradiční atmosféru“.
Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Zatímco rodiče si fotili své „Strašidláky“hned ráno v lavicích , děti se vítaly a pokukovaly po svých strašidláckých kamarádech…
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy…každé strašidlo se představilo nějakým svým pozdravem.
Kdo chtěl, mohl se zapojit v herně do společného prostorového tvoření a sestavit dýni
z barevných kostek, či nejrůznějších jiných variací. K dispozici byly omalovánky čarodějnic , kocourů ,netopýrů a dýní.
Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek,které si pro ně tentokrát připravila Dýnová víla..Strašidláci…
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii a předvést taneční kreace...
Všem se nám tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné dojmů, a myslím, že máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka přípravné třídy


Projekt VÍTÁNÍ PODZIMU -2.E

Přesně na první podzimní den jsme začali projekt vycházkou do řepského lesoparku pozorovat změny v přírodě a sbírat přírodniny na výrobky v hodinách VV a PČ. Třídu tak zdobí draci s ježky v listí.
Podzimní tématika se promítla i do vyučovacích hodin ČJ a M. Na odletu ptáků, drakiádě jsme procvičovali tvoření a řešení sl. úloh i počítání s přechodem přes desítku. Na podzimních stromech a jejich plodech jsme zvládli učivo o větách.
Projekt jsme zakončili hallowenským vyučováním v maskách a Cestou za dřevem v Ekocentru PRALES, kde jsme si upevnili učivo z PRV o stromech.


Exkurze v ČT

Ve čtvrtek 3. října jsme byli na návštěvě České televize. Při naší návštěvě jsme viděli dvě budovy České televize, v jedné budově, bylo právě zpravodajství, ve druhé budově byly ateliéry. V budově ateliérů jsme prohlédli Studio 3, kde se natáčí Planeta YÓ a Kouzelná školka. V dalším z ateliérů jsme přihlíželi přípravě nového seriálu české televize o Boženě Němcové.
Navštívili jsme spoustu zajímavých míst. Byli jsme také ve studiu, ve kterém se natáčí dokumenty, např. Toulavá kamera, nebo ve studiu Sportu, kde pan kameraman na pár vteřin nechal zmizet pár zlobivých spolužáků.
Prohlídka byla zajímavá a poučná. Velmi se nám exkurze v ČT líbila a musíme přiznat obdiv všem pracovníkům České televize
Žáci 4. H


Drakiáda ve ŠD

V pátek 11.10., jsme s dětmi pouštěli draky. Děti si draky vyrobily samy, a také s nimi soutěžily - Dračí běh, Jablkobraní a chůze s jablkem na hlavě. Počasí nám vydrželo a my jsme nezmokly. Vychovatelky ŠD


Běh pro Afriku

V pátek 4.10.2019 se konal náš běh pro Afriku. Jako každoročně chceme finančně podpořit školu v Etiopii. Našich 264 běžců a 14 pedagogů celkem uběhlo 2489 kol tj.622 km. Celková částka poslaná na pomoc africkým dětem činí 27 562 kč.
My jsme udělali sportem něco pro své zdraví a navíc jsme dokázali peněžně podpořit dobrou věc.
V anketě mezi spolužáky jsme se dověděli......že:
1.F. 2 kolečka protože staví školy ručně 100 kč
2.F. 10 koleček pro Afriku 100 kč
3.F. 16 koleček abychom přispěli na Afriku 100 kč
4.G. 5 koleček aby se z peněz postavila škola 100 kč
5.F. 7 koleček abych přispěl do Afriky 170 kč


Projekt Německý jazyk

V pondělí 7.10.2019 představili žáci osmé třídy v rámci hodiny německého jazyka své první projekty. Německy přiblížili svým spolužákům, kam by se chtěli podívat příští prázdniny. Kterou zemi by rádi navštívili, s kým by se na cestu vydali, co by chtěli zajímavého vidět a zažít. Bc.BcA. Drahomíra Otoupalová


Čokoládovna Šestajovice

V pondělí 7.10.2019 navštívili žáci 3.F, 3.G a 5.G výrobnu čokolády v Šestajovicích. Pro děti to byl netradiční zážitek. Nadšení návštěvníci si mohli odlít vlastní tabulku čokolády a na závěr ji ozdobit dle vlastní fantazie oříšky, kokosem a sušeným ovocem. Děti se také dozvěděly, odkud čokoláda pochází, jak se zpracovává. A pochopitelně nezapomněly ochutnávat sladké pochoutky. Bc.BcA. Drahomíra Otoupalová


DEN PŘÁTELSTVÍ „Červený den“

Třída 0.A. připravila pro děti z první třídy na ZŠ Laudova společný projekt:
„Den přátelství“

Už to bude téměř měsíc,kdy se děti ze třídy 0.A.pravidelně potkávají s dětmi první třídy - v prostorách školy, ať už v družině, na chodbách školy , také na obědě, nebo .sportovním hřišti.Mnohé děti jak ze školy, tak z nulté třídy se již kamarádí a navštěvují se i mimo školu…Tak vznikl tento projekt ke sblížení s ostatními dětmi.
Úkolem bylo v každé třídě vytvořit „pavoučky štěstí“jako projev kamarádských vztahů.
Cílem akce pak posilovat pro-sociální chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů.
Děti z nulté třídy „usoukaly dlouhou nit“a vydaly se postupně do třídy 1.F., a následně do 1.E.,kde cestou odříkávaly říkadlo : „Pavučina štěstí a společně jsme si zazpívaly Kamarádskou píseň..
Od prvňáčků jsme posbíraly všechny „pavoučky“, které jsme v naší třídě vylepily na velkou společnou pavučinu na zdi.
Celý den se nesl v duchu zábavy, her,hádanek, písniček a tancování při kytaře a nově za zvuku houslí…
Celá akce tímto nekončí,postupně v rámci možností se budeme s dětmi z prvních tříd i nadále potkávat,zajdeme si na společné vycházky , a budeme upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi.
Mgr.Vyjídáková Dana
Přípravná třída


Vítání podzimu

V pondělí, 23.9. 2019 jsme přivítali podzim. Vysvětlili jsme si, co znamená podzimní rovnodennost, co nám podzim přináší, a co se děje v přírodě.
Den jsme zakončili výrobky, dle vlastní fantazie s použitím podzimních přírodnin.
Žáci 3.E


Toulcův dvůr 4.G

V pátek 20.9. jsme navštívili Toulcův dvůr, abychom se dozvěděli něco o stromech.


Čtení ve vlaku

V úterý 17.9.2019 jsme se s dětmi zúčastnili festivalu Čtení ve vlaku, v jehož rámci renomovaní čeští literáti čtou z vlastní tvorby v příměstských vlakových spojích a obohacují tak kulturní nabídku hlavního města.
Akci již šestým rokem pořádá škola reklamní a umělecké tvorby Michael ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace. Během jízdy na Karlštejn, směr Beroun a zpět jsme měli příležitost setkat se se spisovateli Ivonou Březinovou a Davidem Laňkou a poslechnout si poutavé a vtipné ukázky z jejich literárního díla, určeného dětským čtenářům. Netradiční prostředí vlaku a osobní kontakt s autory umocnilo náš zážitek. Domnívám se, že přinejmenším v některých dětech probudilo chuť přečíst si hezkou knihu.
V závěru bych ráda poděkovala za ochotu a vstřícnou spolupráci paní Bc. Petře Zadražilové, koordinátorce akce.

Bc.BcA. Drahomíra Otoupalová
třídní učitelka 3.G


Babí léto 2019

Sluníčko se na nás smálo, počasí nám přálo. Děti tančili, diváci a rodiče nám tleskali. Zkrátka nádherné sobotní odpoledne u nás na našem řepském Babím létě. Všem děkuji za účast. Dvořáková Šárka.


Dárek pro prvňáčky – geodesky

V úterý 3.září 2019 byli prvňáčci na ZŠ genpor. Františka Peřiny teprve druhý den ve škole a hned je navštívili jejich spolužáci z vyšších ročníků, aby je obdarovali vlastnoručně vyrobenými učebními pomůckami. Radost měl fanda Batmana i jeho usměvavá kamarádka.


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy